Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Zdravstvo'

Vlada Crne Gore imenovala ministra zdravlja

Objavio   /  Izdanje br. 72  

Prof. dr Budimir Šegrt rođen je 19. novembra 1956. godine u Trebinju, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nikšiću. U Beogradu je 1975. godine upisao Medicinski fakultet, a završio ga 1980. godine. Nakon završenog Medicinskog fakulteta prof. dr Budimir Šegrt prvi put se zaposlio u Domu zdravlja u Nikšiću, 1981. godine.

Više →

ESTETIKA LICA U FOKUSU

Objavio   /  Izdanje br. 72, skupovi mart 2015  

U organizaciji Centra za nauku Kliničkog centra Crne Gore i Klinike za ORL i MFH, u ponedeljak 30. marta, u amfiteatru Instituta za bolesti djece Podgorica, održan je stručni skup na temu „Estetika lica u fokusu“. Skup je otvorila i prisutne pozdravila prof. dr Slavica Vujisić, direktorica Centra za nauku.

Više →

Zavod za transfuziju krvi Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

zavod

Osnovna djelatnost Zavoda je obezbijeđenje dovoljnih količina sigurne krvi za potrebe stanovništva Crne Gore za redovno liječenje, obezbijeđenje adekvatnih rezervi za zbrinjavanje urgentnih stanja i slučaj vanrednih situacija, za potrebe zdravstvenih ustanova koje koriste krv u liječenju, tj. ustanova sekundarnog i tercijernog nivoa u Crnoj Gori. Ova djelatnost prikupljanja i testiranja ljudske krvi kao lijeka humanog porijekla, njene obrade i prerade, skladištenja, distribucije i izdavanja, odnosno primjene za potrebe alogene ili autologne transfuzije, definisana je Opštim odredbama Zakona o obezbijeđivanju krvi (Sl.list CG, broj 1/2014 od 9.1.2014. godine), Član 1 i 2.

Više →

Obolijevanje od malih boginja (morbila) u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

U Crnoj Gori je tokom posljednjih mjeseci 2014. godine registrovano 7 slučajeva obolijevanja od morbila, dok je u januaru i februaru 2015. godine registrovano još 6 laboratorijski potvrđenih slučajeva morbila, i 4 slučaja sumnje na morbile (u toku je njihovo ispitivanje). U 2015. godini, najveći broj oboljelih je registrovan u opštini Kotor (pet lica), opštini Podgorica (dva oboljela), dok je po jedno lice registrovano iz opština Herceg Novi i Nikšića, a jedno oboljelo lice je državljanin Republike Srpske.

Više →

Net – Age projekat

Objavio   /  Izdanje Br. 69  

net age

Piše:  Prof. Dr Agima Ljaljević,
Rukovodilac Projekta NET – AGE
Institut za javno zdravlje

Crna Gora je kao i ostale zemlje suočena sa problemom starenja populacije i zbog toga, kao i u ostalim zemljama Evrope, Vlade i predstavnici civilnog društva svakodnevno su u potrazi za novim rješenjima u vezi sa brigom o starima po svim aspektima. Problem starenja povezan je i duboko utiče na socijalne i ekonomske sfere svih zemalja. Pored toga, starost stanovništava uslovljava sve veći pritisak na održivost usluga u okviru sektora koji su od interesa za stare (socijalna i zdravstvena zaštita prije svega), te je neminovno raditi na unaprijeđenju svih, njima usmjerenih, usluga.

Više →

Ljekarska komora dodijelila godišnje nagrade

Objavio   /  Izdanje Br. 69  

Dr Ganimeta Hodzi, specijalista opste medicine i izabrani doktor u ambulanti barskog Doma zdravlja u Ostrosu i Dom zdravlja Podgorica, ovogodisnji su laureati nagrade “Dr Branko Zogovic”, koju svake godine dodjeljuje Ljekarska komora Crne Gore. Nagrada se dodjeljuje najboljem pojedincu doktoru i zdravstvenoj ustanovi, za doprinos unapredenju zdravstva u Republici.

Više →

Seminar „Antibiotici – doktrina i navike“

Objavio   /  Izdanje Br. 68  

Ovogodišnje obilježavanje 18. novembra fokusirano je na temu racionalne upotrebe antibiotika, a osnovna poruka je značaj uloge farmaceuta u promociji takve prakse. Otkriće penicilina omogućilo je da se milioni života spasu i da se spriječe infekcije prilikom hiruških zahvata. Tada, vladalo je mišljenje da će rezistencija koja se stvara na određene sojeve, biti prevaziđena otkrićem novih antibiotika, ali je tempo otkrića nažalost mnogo sporiji od stvaranja rezistentnosti. Iako svi znamo zašto se dešava, svjesni smo da se u dnevnoj praksi antibiotici i dalje koriste protiv virusa, o čemu govori podatak da devet od deset zapaljenja grla je uzrokovano virusom, a koristi se antibiotska terapija.

Više →

Zašto građani Crne Gore ne doniraju organe

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

organ donor

Sve veći broj dijabetičara, poslije dugogodišnjeg trajanja dijabetesa, kao komplikaciju dobije hronično zatajenje bubrežne funkcije, kada se liječenje mora nastaviti hemodijalizom ili još bolje, kvalitetnije, komfornije i jeftinije, liječenje transplantacijom (presađivanjem) bubrega od srodnika ili kadavera. Na programu hemodijalize u Crnoj Gori se nalazi više od dvjesta pacijenata, a taj broj će narednih godina biti sve veći, zbog ekspanzije bolesti koje dovode do oštećenja bubrežne funkcije, kao što su dijabetes, gojaznost, povišen krvni pritisak, policistični bubrezi, sistemske bolesti, autoimune i druge bolesti.

Više →

Posebni programi iz oblasti zdravstvene zaštite

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Piše: Prof. dr Vesna Kopitović
Problem nedovoljnog rađanja djece i nivo rađanja djece koji je ispod potreba proste reprodukcije stanovništva ima dalekosežne posljedice na depopulaciju i promjene u starosnoj strukturi. Prosječna starost stanovništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini je 41,8 godina, a udio lica starih 65 i više godina je 16,39%, što govori o tome da se nalazimo u odmakloj fazi demografskog starenja.

Više →

Bakterijska rezistentnost

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Predavanje: prof. dr Vineta Vuksanović,
Otkriće penicilina 1929. godine od strane Ser Alexander Fleminga i početak njegove primjene 1943. godine otvara antibiotsku eru u humanoj medicini. Ubrzo slijede otkrića i drugih antibiotika (1935. prvi sulfonamid Gerhard Domagk, 1943. streptomicin i 1948. neomicin, a 1945. godine penicilini sa proširenim spektrom djelovanja i cefalosporini) koji su posebno značajni jer se radi o periodu Drugog svijetskog rata, koji uzima mnogo ljudskih života i usljed komplikacija rana.

Više →

Potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji

Objavio   /  Izdanje Br. 63  

memorandum

U prostorijama CALIMS-a upriličen je sastanak povodom potpisivanja Memoranduma o razumjevanju i saradnji. Osim svečanog dijela, sastanak je organizovan u cilju razmjene iskustava nacionalnih agencija, a tim povodom je organizovan okrugli sto na temu „Uloga nacionalnih autoriteta u dostupnosti ljekova pacijentima“.

Više →

Sestrinstvo modernog doba

Objavio   /  Izdanje Br. 63  

Osnovni cilj Nacionalnog udruženja medicinskih sestara i babica Crne Gore (NUMSBCG), na čijem čelu se nalazi Nada Rondović, je unapređenje profesije u svrhu pružanja najviših standarda zdravstvene njege od strane kompetentnih i edukovanih medicinskih sestara i babica. Reforma obrazovnog sistema medicinskih sestara i babica vrši se u skladu sa direktivama Evropske unije, a uz pomoć Norveškog udruženja sestara. Za pružanje stručne pomoći Udruženju sestara i babica Crne Gore Norveško udruženje sestara angažovalo je konsultanta Toma Keighley-a, eksperta za sestrinstvo Evropske unije.

Više →

Crna Gora domaćin 9. Balkanskog kongresa otorinolaringologa

Objavio   /  Izdanje Br. 62  

otorinolaringolog

Balkansko udruženje otorinolaringologa i hirurga glave i vrata osnovano je 1934. Godine, da bi nakon toga rad bio kratko prekinut zbog Drugog svjetskog rata. Na prethodnom, 8. Balkanskom kongresu održanom u Targu Murešu (Rumunija), odlučeno je da se Crnoj Gori dodijeli organizacija narednog 9. Balkanskog kongresa otorinolaringologa. Članice balkanskog udruženja su sve zemlje bivše Jugoslavije, zatim Rumunija, Bugarska, Grčka, Albanija i Turska. Turska je najveća članica koja broji 4.500 otorinolaringologa, a najmanja po broju otorinolaringologa u udruženju je Crna Gora.

Više →

Govor ministra prof. dr Miodraga Radunovića na otvaranju II Godišnje Medical konferencije

Objavio   /  Izdanje Br. 62  

miodrag

Nemjerljiva je uloga ovog časopisa jer je njegov bogat i zanimljiv sadržaj dostupan širokoj javnosti, na dispoziciji je svakom građaninu, hronološki prati rad svih crnogorskih institucija i kao takav edukuje čitaoce i upoznaje ih o svim aktuelnostima, posebno kada su u pitanju hronične nezarazne bolesti, bolesti zavisnosti i sve što ima veliki udio u mortalitetu i morbiditetu stanovništva. Njihovi saradnici su eminentni stručnjaci iz različitih oblasti medicine iz Crne Gore i regiona, koji na prijemčiv način nastoje da približe čitaocima sve što ih zanima o bolestima koje najviše opterećuju čovječanstvo, a kreatori Medicala kroz svoja pitanja i sugestije su i sami čitaoci.

Više →

Omogućeno prisustvo partneru u toku porođaja

Objavio   /  Izdanje Br. 62  

muz porodjaj

Više mjeseci smo najavljivali ovu mogućnost, da trudnica osim kompletnog medicinskog tretmana u okviru Klinike za ginekologiju i akušerstvo, u samom porodilištu ima osobu sa kojom je bliska, a koja će joj pomoći da prebrodi trenutke prije, u toku i nakon porođaja. Time smo obezbijedili da te prve sate roditelji provedu sa svojim djetetom – objasnila je dr Crnogo­rac. Po njenim preporukama, porodilja bi trebalo da najavi prisus­tvo partnera mejlom ili pismom, upućenim na službene adrese Kliničkog centra, najmanje četiri nedjelje prije očekivanog termina, kako bi parovi prošli kroz tečaj koji je neophodan preduslov za ostvarivanje ove pogodnosti

Više →

Govor dr Milorada Drljevića na otvaranju godišnje Medical konferencije

Objavio   /  Izdanje Br. 62  

Predstavlja mi zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime institucije u kojoj radim, Crnogorske agencije za ljekove i medicinska sredstva, ali i u ime ljudi koji održavaju misiju koju ima časopis Medical u našem društvu. Uloga Medicala u prezent­aciji zdravstvenog sistema je zaista velika i važna. Teško je zamisliti alternativu za ono što on čini kako bi približio sve ono što se dešava u zdravstvenom sistemu običnim građanima, pacijentima, ali i stručnoj javnosti.

Više →

NVO ASOCIJACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA CRNE GORE

Objavio   /  Izdanje Br. 62, Razno  

Začeci organizovanog stručnog okupljanja zdravstvenih radnika javili su se tokom 1950. Godine, da bi se „Društvo zdravstvenih radnika Crne Gore“ zvanično osnovalo 1954. godine. Ciljevi i zadaci društva su se tokom vremena mijenjali. Na prvim stručnim seminarima su se, tek sporadično, kao autori radova pojavljivali medicinski tehničari, dok danas se na susretima i kongresima izlaže preko 150 kvalitetnih stručnih radova.

Više →

Uloga izabranih doktora u liječenju hroničnih venskih oboljenja

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

Dr Kavarić predstavio je način klasifikovanja HVB na osnovu kliničkih znaka kod pacijenata – CEAP klasifikaciju. Klasifikacija stadijuma kreće se od C0 do C6 stadijuma koji je najteži oblik hroničnih venskih oboljenja. Početni stadijumi C0 i C1 predstavljaju one tegobe koje su često zanemarene ili daju širu dijagnostičku sliku, pa se pregledanom pacijenta samo može posumnjati na ovo oboljenje. Takve tegobe najčešće se manifestuju kao otoci, trnjenje i peckanje u nogama, a češće noću ili kad su visoke temperature.

Više →

Institucija zadužena za naučni prosperitet Kliničkog centra Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore pred­stavlja instituciju nadležnu za organizaciju edukativnih programa posredstvom kojih je medicinskim radnicima Crne Gore omogućeno licenciranje rada, a time i stručno-naučno napredovanje. Zahvaljujući aktivnostima medicinskih stručnjaka uključenih u rad Centra, u ovoj ustanovi se svakodnevno sprovodi istraživačka djelatnost, a omogućen je i osavremenjeni pristup aktuelnim novinama u struci.

Više →

Projekat sistemske borbe protiv karcinoma debelog crijeva

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Rad na preventivnoj zaštiti i ranom sprovođenju mjera liječenja i očuvanja zdravlja predstavlja jedan od postulata koji se svojom važnošću i naporom za sprovođenje jasno izdvaja kao preporuka za stvaranje djelotvornog sistema zdravstvene zaštite u svim državama svijeta. Budući da se nezarazne bolesti, posebno hronične nezarazne bolesti, u svim savremenim društvima prepo­znaju kao faktor posebne opasnosti, opšta je tendencija svih zdravstvenih politika da se takve bolesti preveniraju i ostvari efikasan sistem rane dijagnostike.

Više →

Primjena standrada kvaliteta u farmaciji

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: prof. dr Rajko Šofranac
Zdravstveni sistem je jedan od rijetkih podsistema društvene djelatnosti koji je usmjeren na zaštitu zdravlja ljudi od njihovog rođenja do smrti, odnosno kroz čitav njihov životni vijek. Zdravstveni sistem ne može biti „kompletan” bez kvalitetne apotekarske usluge.

Više →

Primjer namjenskog zadovoljenja zdravstvenih potreba građana

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Doživljaj očaravajuće ljepote koja krasi Crnogorski Majami, nešto je čemu se zaista ne može odoljeti. Boravak u ovom mjestu odavno je ocijenjen kao nezaobilazan segment posjete Crnoj Gori. Građani Crne Gore, pogotovu Budvani, mogu se u tom smislu smatrati povlašćenim srećnicima.

Više →

Iz društva za borbu protiv šećernih bolesti – Bijelo Polje

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: prim, dr Miroslav Femić, spec, pedijatar
Bjelopoljsko društvo za borbu protiv šećerne bolesti postoji već punih 35 godina i formirano je kao jedno od 21-og opštinskog društva u Crnoj Gori, kada je legend­arni čika Đuro Jovanović, pionir i doajen borbe protiv dijabetesa u Crnoj Gori, formirao Savez društava Crne Gore za borbu protiv šećerne bolesti.

Više →

Održana četvrta nacionalna konferencija o kontroli pušenja

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Rad Četvrte nacionalne konferencije o kontroli pušenja koja je 2. februara tekuće godine upriličena u Hotelu „City” u Podgorici bio je svojevrstan poziv na borbu za očuvanje zdravlja građana Crne Gore tokom kojeg su objavljeni rezultati dosadašnjeg rada na tom polju, ali i predočene mogućnosti daljeg djelovanja, najprije u smislu daljeg uobličavanja pravne regulative koja se odnosi na ovu oblast.

Više →

Urađena prva eksplantacija organa u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

eksplantacija

U Kliničkom centru Crne Gore 8. decembra, prvi put u istoriji, urađena je eksplantacija organa sa preminulog pacijenta, zahvaljujući čemu će biti spašena četiri života. Donor je bila državljanka Srbije koja je živjela u Baru.

Više →

Novo porodilište u Podgorici

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

porodiliste

U Kliničkom centru Crne Gore 30. decembra otvoreno je adaptirano, moderno porodilište sa pet porođajnih sala, salom za pripremu, posebnom operacionom salom za carske rezove i apartmanima.

Više →

Usklađenost vizije, misije, politike i strategije – uslov za efikasno funkcionisanje zdravstvene oraganzacije

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Da bi se postigao kvalitet dobro je početi od utvrđivanja vizije, politike i ciljeva organizacije. Pretvaranje ciljeva u određeni rezultat (dopustiti da se desi kvalitet) vrši se putem menadžerskih procesa – skupa aktivnosti koje dovode do željenih rezultata.

Više →

Istorijat zdravstvene zaštite Bijelog Polja

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Prim. dr Rasim Agić
U prošlosti su u Bijelom Polju i cijelom kraju vladale vrlo teške zdravstvene prilike. Narod su kosile razne bolesti, u prvom redu kuga i kolera. U jednom izvještaju, kuga je 1690. godine harala do te mjere da „živi nijesu uspijevali da pokopaju mrtve”. Loši higijenski uslovi dovodili su do pojave tifusa, od kojeg se, takođe, mnogo stradalo.

Više →

Analiza indikatora kvaliteta na nivou primarne zdravstvene zaštite

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Piše: prim. dr sci med. Alma Bajramspahić, Dom zdravlja Bijelo Polje
Kvalitetna zdravstvena zaštita podrazumijeva organiza­ciju zdravstvenih resursa na najdjelotvorniji način, kako bi se zado­voljile potrebe korisnika zdravstvenih usluga za prevencijom i liječenjem, pružanje zdravstvenih usluga na bezbjedan način, bez nepotrebnih gubitaka i na visokom nivou.

Više →

Omaž graditeljima tivatskog zdravstva

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Stalna postavka fotografija i pisanih dokumenata koji svjedoče o razvoju i istoriji zdravstva u Tivtu, otvorena je 18. novembra u holu gradskog Doma zdravlja. Te večeri promovisana je i publikacija ”Zdravstvo u Tivtu – prilozi za istoriju”, koju je uredila medicinska sestra Angelina Uskoković.

Više →

Upravljajte svojim zdravljem

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Internet predstavlja moćan alat da se poveća zdravst­vena pismenost i osnaži pacijent. Međutim, sama količina infor­macija koje primamo je ogromna. Sa obiljem dostupnih podataka, relevantnost, pouzdanost i kvalitet informacija postaje razlog za brigu. Razlikovanje dobrih od loših informacija, uglavnom, pada na pojedinca.

Više →

Smjernice za bolju prevenciju i kontrolu dijabetesa

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Povodom 14. novembra, Svjetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, u organizaciji Instituta za javno zdravlje i uz pokro­viteljstvo crnogorskog Ministarstva zdravlja, organizovan je Stručni skup posvećen izradi smjernica za unapređenje prijavlji­vanja pacijenata oboljelih od dijabetesa.

Više →

Unapređivanje transplatacionog programa u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Prof. dr Marina Ratković
Dana 7.10.2013. godine održano je jednodnevno savjeto­vanje, Konferencija RHDC (Regional Health Development Center) i TTS (The Transplantation Society), dvije transplantacione asoci­jacije, sa predstavnicima. Osnovna ideja i tema sastanka bila je kako unaprijediti transplantacioni program u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na transplantaciju organa sa umrlih osoba, i kako napraviti i unaprijediti program doniranja organa.

Više →

Formulacija lijeka sa osvrtom na savremene trendove razvoja

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Da bi se mogao shvatiti značaj istraživanja i razvoja u farmaceutskoj industriji, treba shvatiti značaj formulacije i preformulacije lijeka. Cilj istraživanja i razvoja u fazi otkrića ljekova bi se, ukratko, mogao definisati kao “prevođenje ideja u poteNcijalne nove ljekovite supstance”, dok cilj razvoja ljekovitog proizvoda podrazumjeva “prevođenje novih ljekovitih supstanci u proizvode namijenjene registraciji i prodaji”.

Više →

Skrining za kolorektalni karcinom – iskustvo iz Doma zdravlja Bijelo Polje

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Piše: dr Rade Ranitović
Karcinom debelog crijeva se nalazi na trećem mjestu po učestalosti među karcinomima uopšte. Učestalost je nešto veća kod muškog pola, a odnos oboljelih muškaraca prema ženama je 1,4:1. Nakon 40. godine života rizik za razvoj karcinoma debelog crijeva raste, rapidno se povećava nakon 50. godine, a vrh učestalosti doseže u životnom dobu od 60. do 75. godine.

Više →

Ekstremne vremenske prilike odnesu 60.000 života godišnje

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, na godišnjem nivou bilježi se smrtnost oko 3,5 miliona neuhran­jenih, 2,2 miliona umire od dijareje, 900 hiljada od malarije, a zbog ekstremnih vremenskih prilika 60 hiljada ljudi. To je potvrda da naglo povećanje temperatura, učestali toplotni udari i poplave direktno i dramatično utiču na ljudsko zdravlje – rečeno je na okruglom stolu na temu “Klimatske promjene i zdravlje u Crnoj Gori”, koji je održan 20. decembra u hotelu “Best Western Premier” u Podgorici.

Više →

Unapređenje dobrovoljnog davalaštva krvi

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Prezentacija rezultata Istraživanja javnog mnjenja o znanju, stavovima i ponašanju građana u Crnoj Gori (KAP istraživanje) u vezi sa davalaštvom krvi i Komunikacione strategije za razvoj i unapređenje dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori održana je u prostorijama agencije CEED Consulting u Podgorici.

Više →

Trudnoća ne smije da se prekida zbog pola

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Crna Gora je, zajedno sa Albanijom, Azerbejdžanom i Jermenijom, zemlja sa najvećim procentom disbalansa među novorođenom djecom muškog i ženskog pola. Prema podacima navedenim u istraživanju, koje je nedavno sproveo Populacijski fond UN, odnos između rođenih dječaka i djevojčica je 109,8 prema 100, a uobičajeni odnos u opštoj populaciji je između 102 i 104 rođena dječaka prema 100 rođenih djevojčica – rekao je pomoćnik ministra zdravlja, prim. dr Mensud Grbović, na konfer­enciji za novinare posvećenoj poremećaju odnosa polova kod novorođenčadi u Crnoj Gori, koja je održana 13. decembra u Ministarstvu zdravlja.

Više →

Ocjenjivanje ljekova za dobijanje dozvole za promet

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

„Ocjenjivanje ljekova za potrebe dobijanja dozvole za stavljanje lijeka u promet”, naziv je predavanja, koje je u Agenciji za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore „Calims” u Podgorici, 9. decembra održala dr Vesna Koblar, ekspert iz Evropske Unije, koja ima dugogodišnje iskustvo u vezi sa harmonizacijom naciona­lne legislative sa EU i njenom implementacijom u oblasti ljekova i medicinskih sredstava u zemljama koje su na putu ulaska u EU.

Više →

Bolnica ”Danilo Prvi” proslavila 140 godina rada

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Danas, nakon 140 godina predanog rada plejade nesebičnih, stručnih i posvećenih profesionalaca, koji su zaslužni za ugled i renome koji ova zdravstvena ustanova ima i van naših granica, bolnica “Danilo Prvi” zauzima značajno mjesto u zdravstvenom sistemu Crne Gore – rekao je ministar zdravlja prof dr Miodrag Radunović.

Više →

Uručene diplome drugoj generaciji farmaceuta

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Refik Zejnilović uručio je 21. decembra na svečanosti u toj visokoškolskoj ustanovi u Podgorici, diplome drugoj generaciji studenata.

Više →

Prestižna priznanja dr. Marini Ratković i Domu zdravlja Budva

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Prof dr Marina Ratković, specijalista interne medicine – nefrolog iz Kliničkog centra Crne Gore, dobila je priznanje za poseban doprinos u radu i afirmaciji humanih načela profesije, dok je budvanskom Domu zdravlja nagrada pripala za poseban doprinos u organizovanju i radu zdravstvene službe.

Više →

Održan drugi crnogorski Sajam Medicine

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

U Podgorici je, od 4. do 6. decembra, u hotelu “Nikić”, održan drugi Sajam medicine, na kojem je održano oko 80 stručnih predavanja, uz štandovske prezentacije oko 50 učesnika javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, farmaceutskih kompanija i veledrogerija.

Više →

U korak sa medicinskim izazovima – savremena sredstsva i pomagala u crnogorskoj praksi

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

U prethodnom broju magazina „Medical”, čitaocima smo predstavili izlaganja sa međunarodnog seminara pod nazivom „Laringealna maska i zbrinjavanje disajnog puta kod djece”, koja su prezentovali eksperati iz Italije, Srbije, Slovenije i Makedonije. U ovom izdanju predstavljamo predavanja crnogorskih ljekara koji su svojim prezentacijama, održanim na Institutu za bolesti djece u Podgorici, dali poseban doprinos ovom nedavno organizovanom međunarodnom skupu, akreditovanom od strane Evrop­skog udruženja za disajni put.

Više →

Interakcijom za rehabilitaciju

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

Deseti po redu Mediteranski kongres fizikalne i rehabili­tacione medicine okupio je od 29. septembra do 2. oktobra u budvanskom hotelu Splendid oko 500 učesnika iz oko dvadeset zemalja „mediteranskog prstena”, ali i značajno šire. Zemlja organizator ovog događaja, koji se održava svake dvije godine u različitoj zemlji-članici mediteranskog Foruma fizikalne i rehabili­tacione medicine, bila je Republika Srbija, odnosno Udruženje fizijatara Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja te zemlje.

Više →

Suplementima protiv senilne degeneracije

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

Crnogorsko oftalmološko društvo, u saradnji sa farma­ceutskim kompanijama „Farmegra”, „Pfizer” i „Unimed Pharma”, organizovali su jednodnevni, peti po redu stručni skup. 28-og septembra, u podgoričkom hotelu Ramada, priznati stručnjaci govorili su o normotenzivnom glaukomu i senilnoj degeneraciji makule. Istog dana održana je i IV redovna skupština Crnogorskog oftalmološkog društva, na kojoj je dat kratak osvrt na protekle aktivnosti društva, predstavljeni planovi budućeg djelovanja, te usvojen i finansijski izvještaj.

Više →

Farmaceuti primjenjuju profesionalne standarde

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

Rezultati prva dva kruga evaluacije naučno-stručnih kompetencija farmaceuta u Crnoj Gori pokazali su da naši farma­ceuti primjenjuju očekivane standarde u veoma visokom procentu, rade u skladu sa etičkim kodeksom ponašanja, a zastupljenost svih grupa kompetencija je iznad 80 odsto – kazala je mr pharm. Amela Gusinjac, iz Javne ustanove Apoteke Crne Gore “Montefarm”, na Prvoj Konferenciji o sprovođenju evaluacije kompeten­cija farmaceuta u Crnoj Gori.

Više →

Pravi je trenutak da mislimo zajedno

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

Kontinuirano unapređenje stručnih znanja i vještina nameće se kao imperativ savremene struke i nauke, te predstavlja poseban izazov i traži dodatne napore zaposlenih u zdravstvu. Dobro znamo koliko truda, učenja, odricanja, kao i svakodnevne posvećenosti pacijentima zahtijeva naša profesija, i to tokom čitavog radnog vijeka.

Više →

Novi projekti su u toku

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

Projekat centralnog zakazivanja pregleda, kao i novi sajt Kliničkog centra Crne Gore, predstavio je 18. oktobra, na Konfer­enciji za novinare, dr Milan Mijović, direktor te ustanove. Tom prilikom ocijenio je da će ove novine poboljšati kvalitet života građana.

Više →

Borba za zdrav pokret

Objavio   /  Izdanje Br. 54  

8. septembar, Međunarodni dan fizioterapeuta, obilježen je i u Crnoj Gori. Organizator aktivnosti, Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, tim povodom je upozorilo na opasnost od pretjerane upotrebe računara, gledanja televizije i korišćenja mobilnih telefona, odnosno zanemarivanja fizičkih aktivnosti.

Više →

Kroz upoznavanje i druženje do dobre kolegijalne saradnje

Objavio   /  Izdanje Br. 54  

Nevladina organizacija Udruženje zdravstvenih radnika Boke i Primorja jedna je od ne tako brojnih organizacija koje u svom programu posebno naglašavaju potrebu za animacijom zdravstvenih radnika i ističu cilj da se kroz druženje uspostave kontakti između kolega u zdravstvu. Uz sve, važan cilj Udruženja predstavlja afirmacija crnogorskog zdravstva na širem, regional­nom nivou.

Više →

Edukacija kao odgovor na medicinske izazove današnjice

Objavio   /  Razno  

Jednodnevni edukativni seminar pod nazivom „Laringealna maska i zbrinjavanje disajnog puta kod djece”, koji je početkom septembra održan u prostorijama Instituta za bolesti djece, okupio je eminentne predavače iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Italije i naše zemlje, koji su sa zainteresovanom javnošću podijelili svoja iskustva, te održali niz predavanja u ovoj oblasti.

Više →

Poboljšanje kvaliteta života pacijenata

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Svjetski Dan reumatskog artritisa obilježen u Podgorici stručnim sastankom realizovanim uz podršku farmaceutske kompanije Pharma Swiss i saradnju Ljekarse komore CG, Udruženja reumatologa CG i Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti. O problemima u dijagnostici juvenilnog idiopatskog artritisa govorila je prim. dr Gordana Sušić, sa instituta za reumatologiju KC Srbije.

Više →

Tri i po decenije obrazovanja fizioterapeuta u Igalu

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Kada je riječ o visokom obrazovanju u oblasti fiziot­erapije, Fakultet primijenjene fizioterapije u Igalu je u vrhu edukacionih programa koji su na raspolaganju studentima iz Crne Gore i regiona. Ova organizaciona jedinica Univer­ziteta Crne Gore, koja baštini tradiciju dugu trideset pet godina, postavila je sebi zadatak da obrazuje visoko odgov­orne, samostalne, sposobne i brižne diplomce koji se zalažu za svoje pacijente i unapređuju svoju struku u dinamičnom i promjenljivom okruženju zdravstvene zaštite.

Više →

Stvoriti modernu i kvalitetnu bolnicu za građane Crne Gore i regiona

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Klinički centar je vodeća zdravstvena ustanova u Crnoj Gori, koja svoju djelatnost obavlja kroz 33 organizacione cjeline. Istovremeno, baza je fakulteta zdravstvenog usmjerenja na kojoj se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastavna i naučno-istraživačka djelatnost.

Više →

Aktuelnosti u liječenju pacijenata sa dijabetesom

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Značajan stručno-edukativni događaj koji je organizovan na inicijativu Udruženja endokrinologa Crne Gore pretvorio je Beranski Dom zdravlja u stjecište okupljanja velikog broja profesionalaca koji se bave oblašću dijabetologije održavanjem skupa pod nazivom „Aktuelnosti u liječenju pacijenata sa dijabetesom 2011″ 28. septembra.

Više →

Prava pacijenata za sve nas

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Piše: Gorica Fatić, dipl. pravnica, Klinički centar Crne Gore
Krajem jula biće godina dana od stupanja na snagu Zakona o pravima pacijenata u Crnoj Gori. Prilikom do­nošenja Zakona, težnja zakonodavca, kako se moglo saznati iz raznih tvrdnji, bila je da se napravi moderan evropski zakon koji će biti ugrađen u domaći pravni sistem.

Više →

Hipokratova zakletva

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Piše: prim. mr sci dr Slobodan V. Radonjić
Živimo u doba u kojem su mnogi civilizacijski stan­dardi, pa i standardi morala, ozbiljno dovedeni u pitanje, od zabrinjavajućih do, katkad, zastrašujućih razmjera, zahvatajući sve oblasti u kojima ljudi žive i rade. Ta i takva erozija morala zahvatila je, nažalost, ponegdje i zdravstvene radnike.

Više →

Farmaceutski fakultet, Podgorica

Objavio   /  Izdanje Br. 53  

Prof. dr Refik Zejnilović, v. d. dekan
Farmaceutski fakultet Univerziteta Crne Gore osnovan je 2007/2008. godine, kao samostalni studijski program. 2010. godine, transformisan je u Farmaceutski fakultet, koji je 2011. akreditovan i reakreditovan od strane Savjeta za visoko obrazo­vanje Crne Gore. Nastavni plan Fakulteta u potpunosti je prilagođen novom procesu studiranja, prema Bolonjskoj deklaraciji. Studije traju pet (5) godina, tj. deset (10) semestara.

Više →

Zakon o pravima pacijenata u praksi

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Pišu: prim. dr Momčilo Jovović, zaštitnik prava pacijenata, KCCG, Gorica Fatić, dipl. pravnik, KCCG
Bolesti i oštećenje zdravlja prateće su pojave života. Od sistema organizacije zdravstvene službe zavisi zdravlje stanovništva. Svaka novina u sistemu zdravstva ima osnovni cilj da poboljša i unaprijedi zaštitu.

Više →

Zdravstveni sektor jedan od prioriteta države

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Ekonomski uslovi su limitirajući faktor svuda, pa i u sistemu zdravstva. Kroz reformu zdravstvenog sistema koja je u toku, već je došlo do smanjenja brojnosti kadra u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore.

Više →

Ostvaren gro planiranog

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Godišnja konferencija za novinare ministra zdravlja doc. dr Miodraga Radunovića održana je 26. decembra 2011, u multimedijalnoj sali Ministarstva ekonomije.

Više →

Medicinski otpad- mjere suzbijanja zaraze

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

Posebnu kategoriju otpadnih materija koje ugrožavaju životnu sredinu, pored komunalnog i industrijskog, čini manje poznati – medicinski otpad. Uvidjevši značaj njegovog pravilnog uklanjanja, danas su i najuticajnije svjetske organizacije jasno opredijeljene za širenje informacija i obezbjeđivanje mogućnosti zaštite javnog zdravlja suzbijanjem štetnog uticaja ovih materija.

Više →

Pacijenti i ostvarenost ravnopravnosti u zdravstvu

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

Međunarodni dan borbe protiv korupcije bio je povod da se 9-og decembra u Podgoričkom hotelu „Crna Gora” organizuje okrugli sto na temu Zaštita prava pacijenata – dostignuća i izazovi.

Više →

Porodična medicina i zahtjevi za njenu popularizaciju

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

Pripreme za reformu sistema zdravstva u Crnoj Gori započete su, po odluci Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore, 2002. godine. 2004. godine ustanovljen je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji je bazični dokument u ovoj oblasti. Jedna od važnih smjernica koja je njime profilisana jeste i uvođenje porodične medicine u sistem zaštite zdravlja građana Crne Gore.

Više →

Stručnim skupom obilježeni još jedni dani reumatologa

Objavio   /  Izdanje Br. 52  

U organizaciji Udruženja reuma­tologa Crne Gore i “Hoffmann – La Roche ltd.” dio stranog društva Podgorica, u Podgorici je 6-og jula realizovan stručni skup sa temama: „Individualni pristup liječenju sistemske skleroze” i ,,Novine u liječnju reumatoidnog artitisa”.

Više →

Savjet za zaštitu prava pacijenata i u podgoričkom Domu zdravlja

Objavio   /  Izdanje Br. 37  

Piše: dr Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja – Podgorica
Osnivanje Savjeta za zaštitu prava pacijenata u Podgoričkom domu zdravlja plod je inicijative vladinih i nevladinih institucija. Svi zajedno smatramo da se radi o vrlo važnom segmentu ljudskih prava koja su normirana Zakonom o zaštiti prava pacijenata, ali i čitavim setom drugih zakona koji se tiču ljudskih i građanskih prava uopšte.

Više →

Bezbijednost pacijenata i procjena zdravstvenih tehnologija – važan trend u zdravstvu

Objavio   /  Izdanje Br. 38  

Pod okriljem Evropske komisije i uz podršku Ministar­stva zdravlja Crne Gore u Podgorici je 14-15. maja upriličena radionica na temu „Dobra praksa za bezbjednost pacijenata i procjena zdravstvenih tehnologija”.

Više →

Prava pacijenata i ljekara i pitanja njihovog međusobnog odnosa

Objavio   /  Izdanje Br. 38  

Kotor je sredinom maja bio mjesto održavanja spe­cijalističkog međunarodnog seminara koji je za temu imao dinamiku odnosa ljekar-pacijent i njihovih prava i dužnosti. Na trodnevnom seminaru održanom 11-13. maja, u organizaciji uticajnog Evropskog centra za mir i razvoj, predočenu temu iz raznih aspekata su osvijetlili brojni poznavaoci ove oblasti koji su u Kotor doputovali iz raznih djelova Evrope.

Više →

Sestre su kičma zdravstva

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore sarađuje sa ekspertima iz Velike Britanijei Norveške, kako bi se našao što bolji način za primjenu Direkive Evropske unije za obra­zovanje, tekuće usavršavanje i regulisanje profesija sestara i babica.

Više →

Novi metod za jeftiniji i efikasniji sistem

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Glavni cilj politike koju vodi Ministarstvo je unapređenje indikatora pozitivnog zdravlja stanovništva Crne Gore- kazao je ministar doc.dr Miodrag Radunović otvarajući XVII međunarodnu ljetnju školu „Menadžment zdravstvenih institucija”, koju tradicionalno organizuje Evropski centar za mir i razvoj.

Više →

Plemenitost iznad svega

Objavio   /  Izdanje Br. 50  

plemenitost

Susreti zdravstvenih radnika Crne Gore, 56. po redu, održani su od 31. maja do 2. juna, u Hotelu „Bellevue” na ulcinjskoj Velikoj plaži. U Susretima je učestvovao veliki broj sestara i medicinskih tehničara iz Crne Gore, te gosti iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a predstavljeno je i stotinak stručnih radova.

Više →

Tradicija duga preko devedeset godina

Objavio   /  Izdanje Br. 50  

boban m

Dan Instituta za javno zdravlje, ustanovljen prošle godine na devedesetogodišnjicu Ustanove, obilježen je 31. maja, a na svečanosti su prezentirane aktivnosti sprovedene u naznačenom jednogodišnjem periodu. Prezentacija aktivnosti, kako je rečeno, imala je za cilj promociju preventivne zdravstvene aktivnosti i zdravih stilova života koji treba da doprinesu očuvanju i unapređenju zdravlja crnogorskog stanovništva

Više →

Farmaceuti o prekomjernoj potrošnji ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 50  

potrosnja ljekova

Stručni skup “Aktuelnosti u farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti Crne Gore”, zamišljen kao doprinos pojačanom nadzoru inspekcijskih organa u vezi sa problemom prekomjerne potrošnje pojedinih grupa ljekova, koji je u našoj zemlji prepoznala i Svjetska zdravstvena organizacija, održan je 31. maja u organizaciji crnogorske Farmaceutske komore.

Više →

Skup od međunarodnog značaja

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Udruženje otorinolaringologa Crne Gore, italijanska kompanija „Novarais” i Klinika za ORL i MFH / Klinički centar Crne Gore uspjele su da zajedničkim naporom organizuju projekat međunarodno značajnog simpozijuma otorinolaringologa i hirurga koji je krajem oktobra održan u Podgorici. Serđo Barbanti, ambasador Italije u Crnoj Gori, doc. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja, dr Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja, prim. dr Đoko Jočić, predsjednik Ljekarske komore Crne Gore i prim. dr Olivera Miljanović, direk­torica Kliničkog centra Crne Gore, bili su članovi Počasnog organizacionog odbora Simpozijuma.

Više →

Četvrti seminar internacionalne telemedicine i elektronskog zdravlja održan u Podgorici

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Projekat promovisanja telemedicinskih dostignuća i elektronskog zdravlja okupio je zavidan broj međunaro­dno uticajnih eksperata ove oblasti, predstavljača najnovijih medicinskih metoda. Svečano otvarajući Seminar, doc. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja u Vladi Crne Gore, naglasio je značaj primjene najnovijih istraživanja u medicinskoj praksi, ali i neophodnost usklađivanja naših zakona sa evropskom legislativom.

Više →

Zakon o pravima pacijenata

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Piše: prim. dr Jadranka Lakićević
Sa razvojem medicine i informaciono-komunikacionih tehnologija, danas su u savremenom svijetu značajno izmijenjena očekivanja od zdravstvenih radnika: od njih se ne zahtijeva samo da brinu o zdravlju i životu svojih pacije­nata, da poštuju njihovu ličnost i dostojanstvo, nego i da prihvate i uvaže autonomiju pacijenta, odnosno sa njim izgrade odnos u kojem će pacijent biti aktivan učesnik u donošenju svih odluka vezanih za sopstveno zdravlje ili bolest.

Više →

Prevashodni cilj, optimalno liječenje a ne ušteda

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Piše: dr Kenan Hrapović, Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Savremena medicina i farmakoterapija pružaju čovječanstvu šansu za zdraviji život i duži životni vijek, ali istovremeno zahtijevaju veći obim sredstava za područje zdravstvene zaštite. Zdravstvena potrošnja uopšte, i posebno potrošnja lijekova, pred­stavlja problem svih država. Sredstva za zdravstvenu zaštitu su ograničena, a sa druge strane, postoji stalan rast potreba za novim zdravstvenim uslugama i lijekovima.

Više →

Dva značajna jubileja

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Evociranje uspomena i prikazivanje ostvarenih rezultata vezanih za konstituisanje Centra za medicinsku genetiku i imunologiju u Podgorici bile su karakteristike svečanog dijela manifestacije priređene povodom obi­lježavanja desetogodišnjice rada ove institucije. Akademik prof. dr Goran Nikolić, dr Srđan Brkić, prim. dr sci. med. Olivera Miljanović, prof. dr Danilo Vojvodić i prof. dr Zvonko Magić, tim saradnika i eminentnih stručnjaka ovih oblasti, predstavili su hronologiju osnivanja Centra, rezul­tate i razvojne planove, te specifičnosti rada ovog zdravst­venog centra tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

Više →

Nadoknada Acetil – holina ipak nedovoljna za potpuno izlječenje

Objavio   /  Izdanje Br. 49  

acetilholin

- Demencija je oboljenje koje spada u bolesti starije životne dobi, a definiše se kao neurodegenerativni progresivni poremećaj koji ima ne samo specifičnu kliničku sliku nego i histo-patologiju u različitim razvojnim fazama. Kada bismo mogli da liječimo demenciju onda kada nastanu prve promjene u Central­nom nervnom sistemu (CNS), ona bi bila izlječiva.

Više →

Milijarda ljudi u svijetu pati od hipertenzije

Objavio   /  Izdanje Br. 49  

hiper

Svjetski dan zdravlja, 7. april, koji se svuda u svijetu obilježava od 1952. godine, prilika je da se upozori na globalne zdravstvene probleme, predstave statistički podaci o trendovima pojedinih bolesti i ukaže na akcije koje društvo preduzima na prevenciji i liječenju. Ovogodišnji moto Dana zdravlja bio je „Kontrolišite svoj krvni pritisak – smanjite rizik od srčanog i moždanog udara”, a u Crnoj Gori praznik je obilježen radionicom o hipertenziji, održanom 8.4. u podgoričkom hotelu „Premier”.

Više →

Sve bliži cilju, pacijenti su nam najbitniji

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Ministarstvo zdravlja osnovnu smjernicu razvoja zdravstva realizuje u skladu sa „Master planom razvoja zdravstva za period 2010-2013. godine”, koji je Vlada usvojila u maju ove godine, kojim je precizirana dugoročna vizija razvoja sistema, a odnosi se na izgradnju dostupnog, kvalitetnog i dugoročno održivog sistema zdravstvene zaštite, gdje je građanin u centru pažnje, uz ojačanu svjesnost i odgovornost pojedinca za posljedice odluka na lično zdravlje i zdravlje drugih.

Više →

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Zavod za hitnu medicinsku pomoć formiran je jula 2008. godine, od strane Vlade Crne Gore, na osnovu Zakona 0 hitnoj medicinskoj pomoći. Njegova registracija i početak djelovanja datiraju od februara 2010. godine.

Više →

Zajedničkim naporima protiv zajednickih prijetnji

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

U periodu od 23. do 30. aprila, sve države evropskog regiona, sve zdravstvene organizacije obilježavaju Nedjelju vakcinacije. Ovom akcijom inicijativno se želi postići da svako dijete dobije vakcinu, da se tim izbjegne svaka vrsta obolijevanja i umiranja. Povodom Evropske nedjelje imunizacije u Institutu za javno zdravlje 21-og aprila održana je konferencija za štampu.

Više →

Nesteroidni ljekovi u nefarmakološkoj terapij

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Na naučnom skupu upriličenom povodom Berlin chemijeve inicijative raspravljalo se o značaju i efektima primjene nesteroidnih antiinflamatornih lijekova. Primjena nesteroidnih antiinflamatornih lijekova u fizikalnoj medicini bila je predmet izlaganja dr Željane Škarić-Karanikić, iz KCCG.

Više →

Liječenje endometrioze zahtijeva visok stepen edukacije ljekara

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

U prijatnom ambijentu imanja Knjaz, smještenog na Marezi, 15. aprila 2011. godine realizovan je stručni skup članova Udruženja ginekologa i akušera Crne Gore. Tema je bila Pristup liječenju endometrioze kod žena u reproduk­tivnom periodu. Predavanje radioničkog tipa moderisala je prof. dr Vesna Kopitović, upravnica Zavoda za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvo­dine u Novom Sadu.

Više →

Pred izazovima savremene medicine

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Jednodnevni seminar, održan 8. aprila tekuće go­dine, uprkos prisustvu velikog broja izlagača provokativnošću tema intrigirao je pažnju posjetilaca. Bilo je riječi o oblasti genetike, istraživanjima tog nerazjašnjenog mikrosvijeta; endokrinologije, posebno veoma provokativne teme dijagnostike štitaste žlijezde; raritetima pedijatrije; fiziologiji respiratorne funkcije; oftalmološkim specifikumima; psiho­zama i psihoterapijskim postupcima; inflamatornim oboljen­jima tonzilofarinksa; traumatologiji; ortopediji; te kardio­vaskularnim promjenama.

Više →

Zdravstveni sistem u uslovima ekonomske krize

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

U većini zemalja, zdravstveni sistemi se zadnjih godina suočavaju sa ogromnim izazo­vima, izazvanim širokim spektrom faktora među kojima je i aktuelna ekonomska kriza. Rast troškova vezanih za pružanje zdravstvenih usluga, pojavu novih tehnologija u zdravstvu, novih i skupih lijekova, povećanje svijesti o potrebi brige za zdravlje, starenje populacije, klimatske promjene, socijalne nejednakosti, migracije stanovništva i drugi faktori, utiču na nosioce zdravstvene politike da sprovode značajne promjene koje će poboljšati kvalitet u pružanju zdravstvene zaštite.

Više →

Rezultati istraživanja u populaciji

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Autor: dr sc Dragan Čabarkapa, Pomoćnik direktora Doma zdravlja iz Kotora
Analizirajući odgovore na oba prethodna pitanja, nameće se zaključak da je sprovedena reforma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Crnoj Gori, odnosno konkretnije reforma stomatološke službe u Crnoj Gori i posebno reforma PZZ-a uvođenjem institucije izabranog doktora, ocijenjena pozitivno. Treba imati na umu da je istraživanje obavljeno u septembru 2009. godine, dakle, u prvoj godini nakon praktične primjene gore pomenutih instituta, kada su još uvijek postojale brojne tehničke smetnje u implementaciji informacionog sistema PZZ-a.

Više →

Komunikacija u zdravstvenim ustanovama

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Priredio: Damir Peličić, vsmt., Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG
Zdravstveni sistem je jedan od rijetkih podsistema društvene djelatnosti koji je usmjeren na zaštitu zdravlja ljudi od njihovog rođenja do smrti, odnosno na čitav njihov životni vijek. Kada govorimo o zdravstvu, možemo reći da komunikacija u takvom složenom sistemu ima značajnu ulogu u organizacionoj strukturi. Ona utiče na kvalitet rada na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Više →

Javna zdravstvena ustanoca Dom zdravlja – Andrijevica

Objavio   /  Izdanje Br. 49  

Direktor Dr Zvonko Vuković
Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja – Andrijevica kao najmlađa ustanova primarne zdravstvene zaštite u Crno Gori, formirana je Odlukom Vlade RCG 30. decembra 1998 godine, umjesto dotadašnje Zdravstvene stanice koja je funkcion isala u sastavu Doma zdravlja – Berane.

Više →

Razmjena iskustava i usvajanje novih znanja

Objavio   /  Izdanje Br. 49  

Treći kongres fizijatara Crne Gore održanje u periodu od 4. do 7. aprila u Institutu ,,Dr Simo Milošević” u Igalu, uz učešće naših i eminentnih stručnjaka iz okruženja i drugih evropskih zemalja.

Više →

Bogatstvo majskih komunikacija

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

U Baru je, u Hotelu „Princess”, održan Prvi kongres opšte i porodične medicine. Učešće predstavnika među­narodnih ljekarskih udruženja predstavljalo je posebno značajnu notu događaja. Skup koji je realizovan od 26-og do 29-og maja organizovali su Društvo ljekara Crne Gore i Udruženje doktora opšte/porodične medicine Crne Gore. Tematski opus ovih značajnih susreta činili su reforma primarne zdravstvene zaštite, informacioni sistem, revizija prakse arterijske hipertenzije, bolesti zavisnosti, „burnout” i „mobing” u zdravstvu, kao i niz slobodnih tema.

Više →

Škola ultrazvuka

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

9. i 10. maja 2011. godine, u Budvanskom hotelu „Mediteran” realizovan je prvi kurs Crnogorske nacionalne škole ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu. Škola je dio kontinuirane medicinske edukacije studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji je ovom prilikom organizovan pod pokroviteljstvom ministra zdravlja Repub­like Crne Gore doc. dr Miodraga Radunovića. Organizator događaja bila je doc. dr Snežana Crnogorac, direktorica nacionalne grane ove škole u Crnoj Gori.

Više →

Predstavljamo vam JZU Dom zdravlja Kotor

Objavio   /  Izdanje Br. 24  

JZU Dom zdravlja Kotor samostalno funkcioniše pod sadašnjim imenom, kao samostalna javna zdravstvena ustanova, od 1991. godine. Opšta društvena kultura, kvalitet života i zdravstvena prosvećenost stanovništva u Boki i Kotoru uvijek su bili na visokom nivou. Shodno tome, zdravstvene ustanove i zaposleni u njima moraju biti na zavidnom stručnom, moralnom i tehničko-tehnološkom nivou.

Više →

Manifestacija koja je premašila predvidene okvire

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Predstavljanjem radova iz oblasti zdravstvene zaštite majke i djeteta, preventivnih programa, terapije hroničnih nezaraznih bolesti, učešće na 31. saboru ljekara u Bijelom Polju uzelo je oko 230 ljekara. Pored svečanog otvaranja skupa, prvi dan Sabora obilježilo je prezentovanje 51-ne naučne teme. Sadržaj izlaganja pet uvodnih preda­vanja dao je povoda za razmišljanje o raznovrsnosti tema i obuhvatnosti medicinskih područja čiji su brojni aspekti oslikani radom Sabora.

Više →

Antibiotici danas i sjutra

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

U duhu tradicijom utvrđenog opredjeljenja za borbu protiv rezistencije na antibiotike, u Institutu za javno zdravlje Crne Gore upriličen je još jedan u nizu značajnih skupova te vrste. Konferencija održana 23. novembra imala je za cilj pružanje podrške sprovođenju Nacionalne strategije za kontrolu rezistencije na antibiotike. Skup je organizovan na najvišem nivou, a podra­zumijevao je prezentaciju različitih aspekata ovog ozbiljnog javnozdravstvenog problema, izvršenu stručnim izlaganjima velikog broja profesionalaca.

Više →

Dijabetesna bolest – teme i dileme

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

Stručni skup u Opštoj bolnici – Meljine, otvoren je preda­vanjem dr Sretena Kavarića. Ukazujući na činjenicu da je riječ o bolesti koja ima pandemijske razmjere, te da od ukupnog broja novodijagnostikovanih slučajeva otprilike 86% otpada na dijabetes tipa 2, a oko 15% na dijabetes tipa 1, dr Kavarić je naveo da oko 90% života provedemo u stanju hiperglikemije, tj. konzumiramo mnogo više hrane nego što nam je to stvarno potrebno.

Više →

Inicijativa u usavršavanju reanimacije novorođenčadi

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

Dvodnevni edukativni seminar koji je za temu imao reanimaciju novorođenčeta realizovan je 31. oktobra i 1-og novem­bra u prostorijama Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore. Cilj projekta sprovedenog zahvaljujući donatorstvu NVO „Latter-day Saint Charities” bila je kontinuirana edukacija ljekara, medicinskih sestara i babica u oblasti neonatalne reanimacije

Više →

Zaštitimo našu budućnost

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

diabetes

Tradicionalno održavanje Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, 14. novembar, bio je povod organizovanja brojnih akcija ali i značajnog predavanja dr Enise Pupović, ovog puta realizovanog pod sloganom „Zaštitimo našu budućnost”.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center