Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Zdravlje'

Starenje i starost

Objavio   /  Izdanje br. 72  

Starost

Piše:  Doc. dr med. sci Božo Vuković
Starenje je vrijeme u kojem se čovjek nalazi na kraju zrelog života i kada, pod uticajem neizbježnih promjena, vitalne funkcije počinju da opadaju, a intelektualne i seksualne snage da se umanjuju. Starenje kod različitih osoba nastupa u različitom dobu, a to djelimično zavisi od genetskih faktora, uslova života, oblika rada i ponašanja u ranijim godinama. Starost karakterišu progresivne, uglavnom neprimjetne modifikacije fizioloških promjena na mišićima, kostima, koži, u čulima, osjećaju mirisa, sluhu, vidu…

Više →

Gojaznost je globalna epidemija

Objavio   /  Izdanje Br. 69  

gojaz

Piše: Dr Snežana Barjaktarović-Labović, specijalista higijene
Gojaznost, kao globalna epidemija (globesity), nekada se odnosila samo na bogаte zemlje, dok je to danas globalni problem, nа svim nivoimа ekonomskog razvoja, koji sа sobom donosi tаlаs lošeg zdrаvljа i izgubljene produktivnosti. Od 1980. godine stopа gojаznosti skoro se udvostručila, što znači da danas ima nešto više od 200 milionа odrаslih muškaraca i nešto mаnje od 300 milionа gojаznih odrаslih ženа. Kada su u pitanju najmlađi, 2010. je oko 43 miliona djece imalo prekomjernu tjelesnu masu ili je bilo gojazno, što je u odnosu na 1990. godinu porast za čak 60 odsto.

Više →

Uticaj metala na zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 69  

metal

Piše: Mr hemijskih nauka Aleksandar Vujačić, Institut za javno zdravlje
Više od 80 odsto hemijskih elemenata po svom karakteru su metali. Neki od njih (Pb, Cd, Hg, As) su toksični, a neki (Cu, Zn, Fe, Co) su esencijalni. Još u 16. vijeku švedski ljekar Paracelzus uveo je u farmaceutsku hemiju Pb i As i pokazao da doza supstance determiniše njenu toksičnost. Metali se dijele na metale visoke toksičnosti, kao što su Pb, Cd, Hg, As, esencijalne elemente sa potencijalnom toksičnošću, poput Cu, Zn, Mn, Fe, Mg, Mo, Cr, Ni, Se, B i ostale metale (Al, Ba, Be, Sn).

Više →

Zdrav san, čuvar našeg zdravlja

Objavio   /  Izdanje Br. 68  

san

Piše: Dr Ljiljana Đurović, spec. opšte medicine, Dom zdravlja Podgorica
Zdrav san pozitivno djeluje na hormonalni, neurološki i odbrambeni sistem organizma. Pravilna ishrana, fizička aktivnost i normalan, okrepljujući san važni su za naše zdravlje, jer kada spavamo, naše tijelo i imuni sistem se obnavljaju. Dugotrajna nesanica može uzrokovati kardiovaskularne bolesti, dijabetes, gojaznost i depresiju.

Više →

„Zavještajmo svoje organe“

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

U okviru obilježavanja 2. oktobra, Evropskog dana donacije organa, NVO MoMSIC, Savez studenata farmacije i Udruženje nefrologa, na čelu sa prof. dr Marinom Ratković, organizovali su performans na Trgu republike u Podgorici. Simbolično prikazujući bubrege povezane srcem, željeli su da ukažu na značaj darivanja organa, opravdavajući slogan pod kojim je sve i organizovano, “Dar za život”

Više →

Održani četvrti Reumatološki dani

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

reuma

U organizaciji farmaceutske kompanije Hoffmann La Roche, u hotelu “Ruža Vjetrova” u Baru, 5. i 6. septembra održani su IV reumatološki dani. U ime kompanije Roche prisutnim ljekarima se obratio dr Ivan Burić, izražavajući zadovoljstvo što Reumatološki dani postaju tradicija, te najavio da će već sljedeće godine obilježiti jubilej. Moderator predavanja bila je dr Koviljka [...]

Više →

Obilježen svjetski dan digestivnog zdravlja

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

Udruženje gastroenterohepatologa Crne Gore i far­maceutska kompanija PharmaSwiss obilježili su 26. septembra Svjetski dan digestivnog zdravlja. Tim povodom u hotelu “Podgorica” održan je stručni skup na kojem su održana dva predavanja. U okviru obilježavanja Svjetskog dana digestivnog zdravlja, Svjetska endoskopska organizacija od 2004. godine svake godine bira temu koja ima za cilj da poveća stepen značaja određenog problema u ovoj oblasti.

Više →

Sunce i zdravlje (II)

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Piše: dr Snežana Barjaktarović-Labović,
         Spec. higijene, uži spec. Dijetoterapije Dom zdravlja, Bar
Sunce je najjači priridni izvor ultravioletnog (UV) zračenja iako samo 5% njegove energije koja dospije do površine Zemlje pripada UV spektru. UV zračenje obuhvata dio nejonizujućeg zračenja sa talasnim dužinama (λ) od 100 do 400 nm (nano metara). To je nevidljivi deo spektra koji se graniči sa mekim X-zračenjem i sa vidljivom svetlošću. To što je UV zračenje nevidljivo čini ga posebno opasnim za zdravlje.

Više →

Sunce i zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Piše: dr Snežana Barjaktarović-Labović,
specijalista higijene, uži specijalista dijetoterapije Dom zdravlja, Bar
Sunce je najjači priridni izvor ultravioletnog (UV) zračenja iako samo 5% njegove energije koja dospije do površine Zemlje pripada UV spektru. UV zračenje obuhvata dio nejoni-zujućeg zračenja sa talasnim dužinama (X) od 100 do 400 nm (nano metara). To je nevidljivi deo spektra koji se graniči sa me­kim X-zračenjem i sa vidljivom svetlošću. To što je UV zračenje nevidljivo čini ga posebno opasnim za zdravlje.

Više →

ZDRAVLJE 2020 – postizanje zdravlja i razvoja u današnjoj Evropi (II)

Objavio   /  Izdanje Br. 60  

Autori: Zsuzsanna Jakab, direktorka SZO Regionalne kancelarije za Evropu,
Dr Agis D. Tsouros, direktor Odjeljenja za politiku i upravljanje u oblasti zdravstva i opste dobrobiti
Kvalitet i pristup zdravstvenim uslugama svakako se razlikuje među ovim zemljama. Međutim, sve raspoložive infor­macije ukazuju na to da se te razlike uglavnom vezuju za različite društvene i ekonomske okolnosti. Razlike se vezuju i za oblike ponašanja relevantnih za zdravlje, uključujući pušenje i konzu­miranje alkohola, ishranu i fizičku aktivnost i mentalna oboljenja, koji su, s druge strane, društveno uslovljeni i odraz su stresa i loših uslova života.

Više →

Komplementarna terapija akutnog kašlja

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Zapis sa predavanja dr Milana Matkovića
Tema naučnog simpozijuma održanog 10-og novembra 2010. u Hotelu „Podgorica” u Podgorici bila je terapija akutnog kašlja, za koju, kako je objasnio medijator i jedan od izlagača sa skupa dr Milan Matković, predstavnik farmaceutske kompanije „Pharmanova”, makar do sada, kod nas nije postojala praksa prevelike zastupljenosti na ovako organizovanim naučnim susretima.
Dr Zorica Vukčević, ljekar Interne klinike KCCG-a iz Podgorice, i dr Zorka Radunović,
ljekar Specijalne bolnice za plućne bolesti u Nikšiću, govorile su o nekim od aspekata terapije akutnog kašlja. Organizatori održavanja skupa bili su Udruženje pneumoftiziologa
Crne Gore i „Pharmanova”.

Više →

ZDRAVLJE 2020 – postizanje zdravlja i razvoja u današnjoj Evropi

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

zdravlje

Zdravlje i blagostanje su ciljevi svakog čovjeka. Oni danas posmatraju kao najvažnija ljudska prava, glavne komponente pravičnog, humanog, ekonomskog i društvenog razvoj kao i resurs za svakodnevni život. Sve je više prisutno uvjerenje da su ovi ciljevi suštinski važni za humani razvoj i bezbjednost

Više →

Prevencija pušenja

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

download

Piše: dr Edita Bašović
Od juna 2009. godine u Domu zdravlja Podgorica počelo je da radi Savjetovalište za odvikavanje od pušenja. U savjetovalištu je to bila i glavna tema do prošle godine, od kada se savjetovalište bavi zdravim životnim stilovima, polno prenosivim bolestima i prevencijom širenja HIV infekcije. Obuhvata populaciju od 10 do 25 godina života.

Više →

Zdravlje i rekreacija

Objavio   /  Razno  

Piše; dr Vojin P. Nikolić

(Izvod iz knjige “Rekareacijom do zdravlja”)
Izuzetno brzi tempo rada i života uopšte, dovodi do sve većeg uticaja brojnih činilaca a posebno profesionalnog rada, kao i savremenog i ubrzanog življenja na stanje zdravlja čovjeka.
„Zdravlje je stanje potpunog zičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti.“ (Iz Ustava Svjetske zdravstvene organizacije).

Više →

Mučni glasnici sunčanih dana

Objavio   /  Izdanje Br. 1  

Piše: Dr Jasmina Kadić, spec. pneumoftiziolog
Bilo bi dobro kada bi se svi koji imaju takve probleme odmah obratili ljekaru, a što manje na svoju ruku uzimali terapiju. Svaka jednostavna polinoza može da se iskomplikuje ako se ne liječi

Više →

Zdrava hrana za zdrav život

Objavio   /  Izdanje Br. 1  

Uvjereni smo da će ovaj naš projekat ohrabriti razvoj organske poljoprivrede i u drugim oblastima i dati impuls proizvodnji zdrave hrane u Crnoj Gori. Za Medical govori izvršni direktor mljekare “Nika” Tomislav Žižić o prvom crnogorskom organskom proizvodu- organskom mlijeku

Više →

Izaberite svoju vrstu treninga

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Piše: Bojan Kraljević
Spec, primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Kako trening utiče na unutrašnju strukturu mišića? Kakav je odgovor mišićnog vlakna kada je u pitanju trening snage, a kakav kada govorimo o treningu izdžljivosti? Veći dio odgovora na ova i slična pitanja leži upravo u vrsti i opisu karakteristika treninga kojim se bavite.

Više →

Lažni pacijenti

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psiholog
Od vremena kada je čovjek smislio prvu riječ, a pero filozofa dotaklo list papira, ova konceptualna dihotomija prožima misao i dominira brojnim raspravama. Borba između istine i falsifikata u medicini vodi se u domenu simuliranja i njegove detekcije.

Više →

Savjeti za prevenciju i kontrolu povišenog krvnog pritiska

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: Damir Peličić, visokostrukovni medicinski tehničar,
Klinika za urologiju i nefrologiju, KCCG, Podgorica
Povišen krvni pritisak je bolest modernog doba povezana sa povećanim stresom, manjkom sna, gojaznošću, slanom hranom, ljekovima (kortikosteroidi i kontraceptivi), pušenjem, pojačanim konzumiranjem alkohola i energetskih napitaka. U preko 90% slučajeva povećanog krvnog pritiska ne zna se uzrok bolesti, a kod manje od 10% povećanje krvnog pritiska nastaje kao posljedica drugih bolesti (oboljenja bubrega ili nadbubrežne žlijezde, srčana oštećenja, poremećaji štitaste žlijezde).

Više →

Prvi speleoterapijski objekat u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Terapija solju, speleoterapija, jedan je od novijih trendova pomoćnih medicinskih terapija. Efikasnost terapije potvrđena je kod osoba koje pate od neke iz velikog spektra bolesti: oboljenja gornjih disajnih puteva (rinitis, sinusitis, laringitis, faringitis, tonzitis, hrkanje); bolesti donjih disajnih puteva (astma, traheitis, bronhitis, pušački kašalj); kožnih problema (alergijski dermatitis, ekcem, psorijaza, seboreja); upornih bakterijskih infekcija; oboljenja koštano-zglobno-mišićnog sistema; stresa; ne­sanice; predmenopauze i srčanih (vaskularnih problema).

Više →

Stomatološke intervencije kod pacijenata na hemioterapiji

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

stomatoloske intervencije

Piše: dr Ana Lakić Bulatović Ordinacija Apolonia, Podgorica
Primarna preokupacija stomatologa kod pacijenta koji se nalazi na hemioterapiji se odnosi na ozbiljnost i trajanje supresije koštane srži. Zbog toga, stomatolog mora da bude upoznat sa datumom početka hemioterapije i sa hematološkim stanjem pacijenta prije stomatološkog tretmana.

Više →

Urađena prva eksplantacija organa u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

eksplantacija

U Kliničkom centru Crne Gore 8. decembra, prvi put u istoriji, urađena je eksplantacija organa sa preminulog pacijenta, zahvaljujući čemu će biti spašena četiri života. Donor je bila državljanka Srbije koja je živjela u Baru.

Više →

Savremeno i racionalno propisivanje ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

ljekovi

Piše: dr Kini Gorokov-Mekh PZU „Dr Kovacević”, Budva
Današnje vrijeme donijelo je problem masovne upotrebe ljekova, koji sa sobom nosi veliki broj neželjenih dejstava i inter­akcija, razvoj jatrogenih bolesti i sve veće finansijske izdatke za iste. Dugo je propisivanje ljekova bilo zasnivano na utiscima, osjećaju, tradiciji, te promotivnim aktivnostima farmaceutske industrije.

Više →

Novo porodilište u Podgorici

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

porodiliste

U Kliničkom centru Crne Gore 30. decembra otvoreno je adaptirano, moderno porodilište sa pet porođajnih sala, salom za pripremu, posebnom operacionom salom za carske rezove i apartmanima.

Više →

Peloid – ljekovito mineralno blato

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

peloid

Piše: prim. dr Gani Karamanaga, spec. pulmolog
Ulcinj ili stari naziv Olcinium leži na krajnjem jugo­istočnom dijelu crnogorske obale, smještan je na brežuljcima koji su bogati tipičnim mediteranskim rastinjem i vegetacijom. Ovdje postoji sedam ljekovitih faktora, a koji se zajedno skoro nigdje drugo ne mogu sresti.

Više →

Stem ćelije kože (II)

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

stem celije

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Svi organi u ljudskom organizmu se zasnivaju na stem ćelijama i to omogućava sprovođenje njihove funkcije. Koža je naš najveći organ koji štiti cio organizam od spoljašnjeg uticaja. No­vi rezultati istraživanja sa BRICA, Univerziteta u Kopenhagenu (Copenhagen) i Kembridž Univerziteta ( Cambridge) nude nove stem ćelijske modele i objašnjavaju kako se koža obnavlja tokom života. Rezultati su publikovani u Augustu 2013.g. u poznatom žurnalu „Cell Stem Cell”!

Više →

Šećer – tihi ubica

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

secer

Piše: dr Snežana Tomić, homeopat
U ovo vrijeme Novogodišnjih i Božičnih praznika, s boga­tom i svečanom trpezom, slatkiši su neizostavni dio prazničnog slavlja. Iako omiljena hrana za mnoge, slatkiši i šećer predstavljaju vjerovatno najvećeg neprijatelja našem imunom sistemu i doprinose mnogim bolestima – od čestih prehlada, pa do karci­noma.

Više →

Usklađenost vizije, misije, politike i strategije – uslov za efikasno funkcionisanje zdravstvene oraganzacije

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Da bi se postigao kvalitet dobro je početi od utvrđivanja vizije, politike i ciljeva organizacije. Pretvaranje ciljeva u određeni rezultat (dopustiti da se desi kvalitet) vrši se putem menadžerskih procesa – skupa aktivnosti koje dovode do željenih rezultata.

Više →

Razvijati svijest o važnosti antibiotika i nihove racionalne upotrebe

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Povodom Evropskog dana svjesnosti o antibioticima 18. novembra, u prostorijama Instituta za javno zdravlje održan je edukativni seminar pod nazivom „Racionalna upotreba antibi­otika i antbiotska profilaksa u službi zdravlja”. Uvodna riječ pripala je ministru zdravlja, prof. dr Miodragu Radunoviću, koji je kazao da se Crna Gora obilježavanjem ovog dana pridružila evropskoj i svjetskoj zajednici u [...]

Više →

Omaž graditeljima tivatskog zdravstva

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Stalna postavka fotografija i pisanih dokumenata koji svjedoče o razvoju i istoriji zdravstva u Tivtu, otvorena je 18. novembra u holu gradskog Doma zdravlja. Te večeri promovisana je i publikacija ”Zdravstvo u Tivtu – prilozi za istoriju”, koju je uredila medicinska sestra Angelina Uskoković.

Više →

Upravljajte svojim zdravljem

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Internet predstavlja moćan alat da se poveća zdravst­vena pismenost i osnaži pacijent. Međutim, sama količina infor­macija koje primamo je ogromna. Sa obiljem dostupnih podataka, relevantnost, pouzdanost i kvalitet informacija postaje razlog za brigu. Razlikovanje dobrih od loših informacija, uglavnom, pada na pojedinca.

Više →

Šećerna bolest veliki problem današnjice

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Godišnje se iz sredstava Fonda za zdravstvo za dijabet­ičare potroše oko 2,4 miliona eura, a mi smo izračunali da su to 283 eura po pacijentu koji koristi insulin. Može se reći da Crna Gora spada među one zemlje koje izdvajaju mala sredstva za potrebe oboljelih od dijabetesa. Ovo udruženje je neophodno jer dijabetičari kod nas nijesu dovoljno zaštićeni od države, odnosno ne na onaj način na koji bi trebalo da budu.

Više →

Mjere prevencije šećerne bolesti

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Piše: pro/ dr sci. med. Božidar M. Bojović
Sadašnji način liječenja šećerne bolesti, insulin zavisne i insulin nezavisne, jeste veliki i epohalni napredak, ali nije priro­dan put liječenja. Ideal kojem treba težiti jeste da do šećerne bolesti ne dođe, a ako se ipak javi, da način liječenja omogući komforan život bez komplikacija koje prate ovu bolest.

Više →

Stem ćelije kože

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Stem ćelije su nespecijalizovane, „majka ćelije” koje imaju potencijal da postanu bilo koji tip ćelija organizma. Jedna od njihovih osnovnih karakteristika jeste sposobnost samoobnavl-janja i diobe, održavanjem potencijala razvoja u druge tipove ćelija. Stem ćelije mogu postati ćelije krvi, srca, kostiju, mišića, mozga i, naravno, kože itd.

Više →

Unapređivanje transplatacionog programa u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Prof. dr Marina Ratković
Dana 7.10.2013. godine održano je jednodnevno savjeto­vanje, Konferencija RHDC (Regional Health Development Center) i TTS (The Transplantation Society), dvije transplantacione asoci­jacije, sa predstavnicima. Osnovna ideja i tema sastanka bila je kako unaprijediti transplantacioni program u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na transplantaciju organa sa umrlih osoba, i kako napraviti i unaprijediti program doniranja organa.

Više →

Ljudi imaju pravo da znaju svoj HIV status

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Institut za javno zdravlje i savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV, koja se nalaze u okviru domova zdravlja, zajedno sa ostatkom Evrope, učestvovao je u Evropskoj nedjelji testiranja na HIV. Parola Evropske nedjelje testiranja na HIV je “Razgovaraj o HIV-u, testiraj se na HIV”.

Više →

Smjernice za laboratorijsku dijagnostiku akutnog koronarnog sistema (AKS)

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Piše: mr sci Vesna Radonjić, spec. med. biokemije Opšta bolnica Kotor
Fiziološki oblik GP-a je dimer koji se sastoji iz dvije identične subjedinice. Humana glikogen-fosforilaza (GP)b postoji u obliku tri izoenzima, i to kao BB (moždana), MM (mišićna), ili LL (jetrena). Izoenzim BB se pretežno nalazi u miokardu, gdje ima značajnu ulogu u metabolizmu ugljenih hidrata, što se vrši mobilizacijom glikogena. Ovaj enzim katalizuje prvi stepen glikog-enolize, u kojoj se glikogen prevodi u glukozo-1-fosfat, kori­štenjem neorganskog fosfata. Fiziološka uloga ovog enzima sastoji se u obezbjeđivanju energije za mišićne kontrakcije.

Više →

Zdravo starenje

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Piše: prof. dr Agima Ljaljević Institut za javno zdravlje Crne Gore
Osnovnu karakteristiku savremenog demografskog kretanja u razvijenim zemljama, a i u većini zemalja u razvoju, predstavlja porast udjela starog stanovništva, kao posljedica pada nataliteta i prirodnog priraštaja sa više umrlih nego rođenih, te produženja očekivanog trajanja života. Kao mjera starosti jedne populacije navodi se učešće stanovnika starijih od 65 i više godina u ukupnoj populaciji i pri tome se koristi klasifikacija Ujedinjenih naroda. Navedena klasifikacija podrazumijeva da udio stanovnika iznad 65 godina u ukupnoj strukturi veći od 10 odsto ukazuje da je to vrlo stara populacija.

Više →

Preduzmimo potrebne korake da očuvamo sopstveno zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 55, Razno  

suek

Piše: Studio PravaPriča Podgorica & SM JWT Beograd
Prošli mjesec obilježile su globalna, ali i nacionalna kampanja u borbi protiv raka dojke. Koristimo priliku da naše čitaoce upoznamo sa američkim iskustvima zahvajujući razumijevanju i vremenu koje nam je posvetila Sue K. Brown, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u CrnojGori.

Više →

Kako sačuvati zdravlje želuca

Objavio   /  Izdanje Br. 54  

zeludac

U Miločeru je, u periodu od 15-og do 18-og septembra, realizovan međunarodno profilisani postdiplomski EAGEN kurs pod nazivom HOW TO CURE AND MAINTAIN A HEALTHY STOMACH? Domaćini kursa organizovanog za­hvaljujući sponzorstvu japanske farmaceutske kompanije Takeda bili su renomirani gastroenterolozi: dr sc. med. Brigita Smolović, predsjednik Udruženja gastroenterologa Crne Gore, prof. dr Tomica Milosavljević, predsjednik Udruženja gastroenterologa Srbije i prof. dr Peter Malfertheiner, predsjednik Evropske asoci­jacije za gastroenterologiju, endoskopiju i nutriciju. Za orga­nizaciju skupa zaslužni su Udruženje gastroenterologa Crne Gore i Udruženje gastroenterologa Srbije.

Više →

Placebo izliječenje umom

Objavio   /  Izdanje Br. 54  

Piše: dr Jasmina Ćorovič-Kuburović, Klinički centar univerziteta u Sarajevu
Izraz placebo potiče od latinske riječi placere – ugađati, sviđati se, a doslovno znači – ugoditi. U prevodu 116. psalma izraz placebo glasi ovako: „Zadovoljiću gospoda Boga, radije nego da hodam ispred Njega.” U 19. vijeku „placebo” dobija značenje davanja lijeka, više sa namjerom da se zadovolji pacijent, nego da se on i izliječi.

Više →

Kroz zdravstveni i socijalni sistem stati na put alkoholizmu

Objavio   /  Izdanje Br. 54  

Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori organizovalo je 27. septembra u Podgorici okrugli sto na temu „Skrining program za rano otkrivanje štetne upotrebe alkohola i alkoholizmom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori”. Skupu su prisustvovali predstavnici relevantnih ustanova iz sektora zdravstva – Ministar­stva zdravlja, Instituta za javno zdravlje, Fonda [...]

Više →

Bol u starijem životnom dobu

Objavio   /  Izdanje Br. 54, Razno  

Piše: dr Mirjana Dobrović Milosevic, spec. opšte medicine
Bol se definiše kao: „neprijatan senzorni ili emocionalni doživljaj koji je izazvan stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva”. Takođe: „Bol je sve ono što bolesnik kaže da ga boli i lokalizovan je svuda gdje bolesnik kaže da ga osjeća”.

Više →

Ishranom i šetnjom do rješavanja opstipacije (zatvora)

Objavio   /  Izdanje Br. 27  

Piše: dr Mirjana Nedović-Vuković
Pod pojmom redovne stolice smatra se pražnjenje crijeva svakog dana. To zavisi i od brzine probave kod svake osobe, od vrste i količine hrane koju jedemo, unosa tečnosti, korišćenja lijekova i fizičke aktivnosti. Pražnjenje crijeva koja su stalno u jačem ili slabijem kretanju, zavisi i od optimalne količine unutrašnjeg sadržaja koji podstiče crijeva na pražnjenje. Ako tog sadržaja nema, ili je nedovoljan, izostaje i kretanje crijeva.

Više →

Sunčeva svjetlost i zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 27  

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Čovjek je od pamtivijeka svjestan da je prisustvo svjet­losti i Sunca značajno za opstanak života na Zemlji. Svjetlost je metafora istine, dobra i zla, znanja i neznanja. U prvom poglavlju Biblije opisano je stvaranje Svjetlosti! U istočnim religijama festival svjetlosti, Divali, proslava je pobjede Svjet­losti nad tamom…

Više →

Immunitea – prirodni imunostimulator

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Zimi provodimo mnogo vremena u zatvorenim prostorijama, u čestom kontaktu sa prenosnim bolestima. Prehlade i grip su višestruko prisutniji nego tokom perioda lijepog vremena. Ovo je svega nekoliko razloga da se bolje zaštitimo u hladnijem periodu godine. Zbog ovih izazova, naš imunski sistem traži najbolju moguću podršku kako bi nas zaštitio i spriječio da se razbolimo.

Više →

Iznenadna smrt sportista

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Piše: prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatar, Dom zdravlja – Bijelo Polje
Iznenadna (naprasna) smrt sportista definiše se kao iznenadni prestanak rada srca koji nastaje tokom šest časova, kod osoba prethodno dobrog zdravstvenog stanja. Osnovna odlika ovog fenomena jeste tipično nastajanje tokom ili neposredno poslije treninga, odnosno takmičenja, tj. poslije intenzivnog fizičkog napora kao uzročnog faktora.

Više →

Imunitet čuva naše zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Piše: dr Dijana Šišević
Zdrav imunološki sistem čini osnovni preduslov za zdravlje čovjeka, kao i za njegov dug i kvalitetan život. Os­novni preduslov za zdravlje organizma u sezoni prehlade i gripe svakako je obezbjeđivanje dovoljno sna i odmora, pravilna ishrana, što manji uticaj stresa, bavljenje umjerenom fizičkom aktivnošću.

Više →

Influenca

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Pripremila: Dragana Marković
O influenci se za dugo nije ništa čulo, dok se nije godine 1889. počela svuda pokazivati, ali nijesu tada mnogo marili za nju, no su je prenebregavali. Nijesu je onda smatrali pravom bolešću, a onome ko je od nje obolio, rugali bi se.

Više →

Uticaj pušenja na sportsku radnu sposobnost studenata

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Piše: Doc. dr Grujica Radunović
O duvanu i pušenju napisane su mnoge knjige, ra­sprave i naučne studije. Duvan (Nicotiana tabacum, lat.) po svom porijeklu tropska je i suptropska jednogodišnja biljka, a gaji se zbog lišća od kojeg se proizvode cigarete, cigare, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut. Upravo, duvan se upotrebljava za uživanje, jer njegov glavni sastojak – otrov nikotin „osvježava organizam” i ima osobito fiziološko dejstvo na nervni sistem.

Više →

Uticaj meteoroloških prilika na ljudski organizam

Objavio   /  Izdanje Br. 53  

meteo

Piše: dr Milica Šofranac
Postoji niz bolesti s meteorotropnim karakteristikama. Tu spadaju: neuralgije, mijalgije, artralgije, migrena, bronhitis, bronhijalna astma, vazomotorni rinitis, cerebrovaskularne bolesti, infarkt miokarda, arterijske, venske i plućne tromboembolije, arterijska hipertenzija, epilepsija, peptični ulkus, glaukom, ablacija retine, epidemijski meningitis, gripa i dr.

Više →

Starenje

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

Piše: Bojan Kraljević Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Gerijatrija (grč. geras – starost ) grana je medicine koja se bavi problemima zdravlja starih uključujući prevenciju i tretman bolesti i povreda. Starenjem se naziva proces progresivnog remećenja funkcija organizma praćen gubitkom sposobnosti odgovora na stres i porastom rizika od bolesti poznog doba.

Više →

Fizička aktivnost sa benefitima koji se pamte

Objavio   /  Izdanje Br. 35, Razno  

Piše: Bojan Kraljević
Spec, primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Značaj fizičke aktivnosti ogleda se u smanjenoj mo­gućnosti da dođe do povrede, usporavanju procesa starenja, po­boljšanju mentalnog i socijalnog stanja, promociji i unapređenju zdravlja, prevenciji najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti, sman­jenju negativnog efekta postojećeg oboljenja i sl.

Više →

Holesterol i njegov značaj

Objavio   /  Izdanje Br. 52  

holesterol

Piše: dr Snežana Tomić, homeopat
Sam pomen riječi kolesterol kod većine ljudi izaziva asoci­jaciju na nešto što je loše po ljudsko zdravlje. Međutim, holesterol je supstanca veoma važna u našem organizmu, o čemu svjedoči i podatak da ga proizvodi skoro svaka ćelija našeg tijela. Od njega se proizvodi vitamin D, hormoni, zuč, veći dio mozga i nervnog sistema.

Više →

Uticaj toplotnih talasa na zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 52  

toplotni talas

Javna kampanja „Informisanje i podizanje svijesti kod ljudi o uticaju toplotnih talasa na zdravlje stanovništva i osjetljivih populacionih grupa” započela je 26. jula, predstavljanjem promo­tivnih flajera, brošure i postera, te prikazivanjem spota koji će se narednih mjeseci emitovati preko elektronskih medija.

Više →

Uticaj meteoroloških prilika na ljudski organizam

Objavio   /  Izdanje Br. 52  

Piše: dr Milica Šofranac
U modernoj ljudskoj istoriji evidentan je uticaj čovjeka na klimatske promjene. On je toliko jak da se to osjeti na global­nom nivou, čemu svakodnevno svjedočimo i mi sami. Međutim, jednako tako je evidentno da na ljudski organizam djeluje i niz fizičkih parametara koji sačinjavanju klimatske odlike određenog vremena.

Više →

Dobro zdravlje i starost ispunjena aktivnostima

Objavio   /  Izdanje Br. 37  

7. april, dan ustanovljenja Svjetske zdravstvene or­ganizacije, svake godine se obilježava pod okriljem ove krunske zdravstvene institucije. Ovo je Svjetski dan zdravlja.

Više →

Darovati za život?

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Evropski dan donacije tjelesnih organa 16. oktobar obilježen je satelitskim proslavama organizovanim u mnogim gradovima Evrope (Berlin, Beč, Prag, Zagreb, Beograd, Bratislava i Podgorica). Centralna proslava održana je u Ljubljani, u organizaciji Slovenija Transplanta. Po prvi put do sada, u Podgorici je organizovana manifestacija promovisanja potrebe za donatorstvom, realizovana pod zaštitnim znakom Udruženja nefrologa Crne Gore.

Više →

Hronična bubrežna bolest

Objavio   /  Izdanje Br. 49  

bubreg

S obzirom na to da se starosna gra­nica pomjera i da sve više ljudi duže živi, a samim tim više je izloženo šansi za razvoj hroničnih oboljenja, danas postoji mnogo uzroka nastanka ovih oboljenja, počevši od drugačijeg načina života, ishrane, tehno­loškog stresa, samog karaktera ličnosti i njene sposobnosti prilagodavanja.

Više →

Nadoknada Acetil – holina ipak nedovoljna za potpuno izlječenje

Objavio   /  Izdanje Br. 49  

acetilholin

- Demencija je oboljenje koje spada u bolesti starije životne dobi, a definiše se kao neurodegenerativni progresivni poremećaj koji ima ne samo specifičnu kliničku sliku nego i histo-patologiju u različitim razvojnim fazama. Kada bismo mogli da liječimo demenciju onda kada nastanu prve promjene u Central­nom nervnom sistemu (CNS), ona bi bila izlječiva.

Više →

Uticaj vremena na zdravlje djece i odraslih

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatar
Saznanje o uticaju vremena na živi svijet i zdravlje odavno je poznato u narodnoj tradiciji, čak se podaci nalaze u starim kulturama i državama. Meteorologija i medicina imaju veliki značaj za objašnjenje mnogih zdravstvenih smetnji i tegoba kod djece i odraslih na promjenu meteoroloških parametara, kao što su vazdušni pritisak, temperatura vazduha, vlažnost vazduha, nagle promjene vremena, uticaj padavina (kiše, snijega…), oluje, ciklona, itd.

Više →

Svjetski dan zdravlja u Podgorici

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Skup koji je održan na Svjetski dan zdrav­lja, a koji je imao za cilj podizanje svijesti o značaju javnozdravstvenog problema kom je ove godine posvećena posebna pažnja – rastućoj rezistenciji antimikrobnih lijekova – svečano je otvorio doc. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja Crne Gore.

Više →

Svjetski dan fizičke aktivnosti

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: mr ph Pavle Jurlina
Fizička neaktivnost nalazi se na visokom četvrtom mjestu vodećih rizičnih faktora smrtnosti u svijetu (6%), iza visokog krvnog pritiska (13%), pušenja (9%) i povišenog šećera u krvi (6%). Procjenjuje se da oko 60-85% odraslih živi sedentarnim načinom života, a koji je obrnuto propor­cionalno povezan sa lošim zdravstvenim ishodima. Uz slabu izičku aktivnost, i prekomjerna tjelesna težina, kao direktan i intermedijarni faktor, značajno utiče na nastanak hroničnih bolesti.

Više →

Hiperbarična oksigenancija – prvi tretman u hiperbaričnoj komori

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: dr Marko Savovski
Spec. ortopedije, traumatološke kirurgije i baromedicine
Komora mora biti adekvatno opremljena za liječenje ronilaca – odnosno mora omogućiti liječenje u trajanju od više časova, uz minimalni radni pritisak od 2,8 bar.abs/18 m. Za vrijeme predviđenih pauza u terapiji kiseonikom, tokom kojih se diše vazduh, treba obezbijediti mogućnost primjene kiseonika, ali i vazduha.

Više →

Princip liječenja sportskih povreda

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše:prim. dr Vukosav Joksimović, specijalista fizijati i subspecijalista sportske medicine
Povreda je svako oštećenje tkiva nastalo u ograni­čenom vremenskom intervalu. Pojam sportske povrede u širem smislu obuhvata sve povrede koje su nastale dejstvom bilo kakve kineziološke aktivnosti (nastava fizičkog vaspitanja, rekreacija, treninzi i sportska takmičenja), dok spo­rtska povreda u užem smislu označava povredu tipičnu za pojedinu sportsku granu, prema mehanizmu nastanka i po učestalosti.

Više →

Gljivične infekcije noktiju

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Gljivične infekcije noktiju (onihomikoze) najčešće su izazvane dermatofitima (lat. Tinea unguium). Pored toga, njihov uzročnik može da bude gljivica Candida albicans (Paronychia candidamycetica, lat.) ili gljivice iz roda plijesni.

Više →

Imunostimulator

Objavio   /  Izdanje Br. 24  

Ehinacea, biljka porijeklom iz Sjeverne Amerike, pripada porodici Asteraceae. Najbliži srodnici su joj margareta i suncokret. Lijepog izgleda, ehinacea je obično purpurnih, ljubičastih ili svijetlo rozih, dugih dekorativnih latica. Echinacea vrste su višegodišnje zeljaste biljke, snažno razvijenog vretenastog korijena.

Više →

Mjerenje tjelesne temperature

Objavio   /  Izdanje Br. 24  

Priredio: Damir Peličić, vsmt., Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG
Tjelesna temperatura predstavlja ravnotežu između toplote koju produkuju metabolizam, mišićna aktivnost i ostali faktori i gubitka toplote preko kože, pluća (disanjem) i tjelesnih izlučevina.
Stabilna temperatura ukazuje na dobru funkciju ćelija, tkiva i organa, a promjena temperature obično ukazuje na bolest. Temperatura se može mjeriti živinim i elektronsko-digitalnim toplomjerom.

Više →

Kontrola pušenja duvanskih proizvoda

Objavio   /  Izdanje Br. 24  

Autor: prof. dr Agima Ljaljević, Institut za javno zdravlje Crne Gore
Zahvaljujući nastojanju svih relevantnih faktora, u Crnoj Gori je stvorena jedna respektna grupa koja se bavi kontrolom duvana, a koja ima još mnogo aktivnosti da realizuje, još mnogo akata da definiše, odluka da ih usaglasi i iste sprovede u djelo. Jasna nam je ozbiljnost problema sa kojim smo se uhvatili u koštac, ali nas odlučnost onih koji su uključeni u proces kontrole duvana ohrabruje i daje podstreka za dalje djelovanje.

Više →

Kiseonik nije sve u životu, ali bez kiseonika nema života (I dio)

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

spec. ortopedije, traumatološke kirurgije i baromedicine
Kiseonik je najzastupljeniji i najznačajniji elemenat u prirodi i u ljudskom tijelu. Kiseonik je gas bez boje, mirisa i ukusa, nije zapaljiv, ne gori ali potpomaže gorenje i nije eksplozivan. On je snažno oksidaciono sredstvo i vrlo lako stupa u hemijske procese sa drugim jedinjenjima, tako da je u organizmu izražena njegova metabolička uloga da uz pomoć niza intracelularnih oksidacionih enzima oksidiše hranljive supstance u procesu metaboličke razgradnje do CO2 i H20 uz oslobađanje potrebne energije.

Više →

Proces starenja ne može se zaustaviti, ali se može usporiti

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Piše: dr Voja Lukić
Nepravilna ishrana i gojaznost problem su cijelog svijeta, a srčane tegobe jedan od glavnih uzroka smrti. Bogata društva obezbjeđuju ljudima život u različitim blagostanjima, ali na račun njihovog slobodnog vremena, tako da se ljudi od najranijeg djetinjstva privikavaju na loše običaje, bilo da je u pitanju neadekvatna fizička aktivnost, bilo ishrana.

Više →

Umjerenost u upornosti dobar je put ka uspjehu !

Objavio   /  Izdanje Br. 18  

Piše: Bojan Kraljević, Spec, primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Glavni i najvažniji pokazatelj stepena fizičkog aktiviteta jeste srčana frekvencija. Međutim, pored pomenutog, važnu ulogu imaju subjektivni zamor, potrošnja kalorija (jedinica za energiju koja se definiše kao količina toplote koja je potrebna da se temperatura litra vode poveća za 1°C) i sl. Napomenuću da potrošnja kalorija zavisi od tjelesne težine, tako da osobe koje su teže potroše više kalorija dok vježbaju.

Više →

Uticaj stresa na zdravlje djece i odraslih

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatar
Neizbježni stresovi u životu počinju samim aktom rođenja. Jedan od uzroka nastanka porođaja jeste stresni hormon fetalni kortizol. Naime, kada materica postane tijesna plodu, plod luči kortizol koji ide u placentu i dovodi do porođaja. Dolazak fetusa na novi svijet takođe je stres, jer iz tople i bezbjedne sredine koja vlada u materici fetus dolazi u spoljnju sredinu gdje je temperatura znatno niža, a takođe je izložen raznim akustičkim, mehaničkim i foto dražima.

Više →

Kiseonik nije sve u životu, ali bez kiseonika nema života

Objavio   /  Izdanje Br. 18  

Piše: dr Marko Savovski,

spec. ortopedije, traumatološke kirurgije i baromedicine
Udruženje za pomorsku i hiperbaričnu medicinu iz SAD-a, poznato i kao UHMS ( Undersea and Hyperbaric Medical Society ), propisalo je kod kojih se dijagnoza liječenje može dopuniti primjenom HBOT-a u bolnicama. Na osnovu odluke Odbora za kiseonik, UHMS-a, odobrene su sljedeće indikacije za primjenu hiperbarične oskigenoterapije.

Više →

Sezona prehlada – Homeopatija

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

44-homeopatija

Piše: dr Snežana Tomić

Dolazak zime za neke od nas nosi sa sobom zebnju ne samo zbog hladnoće, već i zbog pojave nazeba i gripa karakterističnog za ovo doba godine. Simptomi uključuju: glavobolju, kašalj, curenje iz nosa, kijanje, bol u grlu, osjećaj slabosti i lomnosti u mišićima i kostima, povišenu tjelesnu temperaturu

Više →

Bazeni – bezbjedno kupanje

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

Piše: dr Snežana Barjaktarović-Labović, specijalista higijene
Jedino pravo osvježenje pri visokim vremenskim temperaturama pruža kupanje u moru ili bazenu. Plivanje ima višestruko pozitivan efekat na zdravlje. Međutim, u odnosu na to u kakvoj vodenoj površini plivamo, izloženi smo različitim zdravstvenim rizicima.

Više →

Majčino mlijeko, hrana, lijek i ljubav

Objavio   /  Izdanje Br. 42  

42-majcino mlijeko

Piše: prim. dr Paša Divanović, spec. pedijatrije

Pravilna ishrana odojčeta uslovljena je pravilnom ishranom trudnica. Ona obezbjeđuje normalan rast i razvoj ploda, čuva zdravlje majke i omogućuje uspostavljanje i razvoj laktacije. U toku prva tri mjeseca trudnoće nije potrebno povećavati kalori-jski unos, dok se u drugoj polovini trudnoće..

Više →

Primjena agruma u liječenju i kozmetičkoj industriji

Objavio   /  Izdanje Br. 42  

42 agrum

Piše: mrph. Ivana Gojković

Citrusni plodovi (limun, narandža, grejpfrut, bergamont, mandarina) asocijacija su na zimske dane. Njihov kisjelkasto-opori ukus i specifičan osvježavajući miris, definišu gotovo svaki zimski dan. Bude nas iz dubokog sna i udahnjuju neki energetski ritam koji nam omogućava da preguramo teške zimske dane, ostanemo dosljedni sebi

Više →

Preventivna medicina – značaj sirove hrane

Objavio   /  Izdanje Br. 47  

47-raw food

Piše: dr Snežana Tomić, homeopat

Koliki je značaj sirove hrane kada je naše zdravlje u pitanju govori podatak da mnoge zdravstvene organizacije kao preventivu protiv bolesti predlažu konzumiranje sirovih namirnica u čak do 13 posluživanja dnevno.

Više →

Prehrambeni aditivi – Postoje li rizici po zdravlje ?

Objavio   /  Izdanje Br. 47  

47-aditivi

Autori: Veselin Delević, dipl. hem. spec. sanitarne hemije
Miljana Pavličić, dipl. biohemičar

Potreba za korišćenjem prehrambenih aditiva javila se usljed promjene načina življenja. Moderna prehrambena industrija proizvodi namirnice koje, da bi se oblikovale, održale ili privukle kupce, moraju sadržati prehrambene aditive. Prehrambeni aditivi se namjerno dodaju namirnicama…

Više →

Duvanski dim u radnim okruženjima

Objavio   /  Izdanje Br. 47  

Duvanski dim u industrijalizovanim zemljama predstav­lja kako najvažniji izvor zagađenja vazduha u zatvorenom prostoru, tako i glavni uzrok oboljevanja i smrtnog ishoda, koji se može preduprijediti. Program „Evropa bez dima” predstavlja prioritet u politici Komisije Evropske zajednice u oblastima zdravstva, rada, istraživanja.

Više →

Skijanje – Zdravo sjedinjenje s prirodom

Objavio   /  Izdanje Br. 47  

skijne

Skijanje je izuzetan sport, koji na poseban način sjedinjuje čovjeka sa prirodom, a uživanje nasniježnim padinama svakako doprinosi i unapređenju zdravlja. Ski-centar „ Vučje”, nedaleko od Nikšića, i ove zime prepun je zaljubljenika u zimske čarolije. Uređene i dobro opremljene stazedužine 1.250 metara idealne su za rekreativno skijanje, postoje i staze za najmlađe, a novina je Snowboard park za ljubitelje ekstremnijih aktivnosti na snijegu.

Više →

Arganovo ulje

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

46--ulje

Piše: mr ph Jelena Đorđević

Arganovo drvo, lat. Argan spinosa, pokriva cijelo po¬dručje Sjeverne Afrike. Poznato je kao „drvo života” ili „gvozdeno drvo”. Datira iz perioda od prije 25 miliona godina. To je „drvo koje nosi tečno zlato u pustinji”.
Brz životni ritam i modni trendovi usmjeravaju nas ka neisrpnoj težnji za ljepšim, boljim, zdravijim …

Više →

Homeopatija i problemi kože lica

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

45-koza

Piše: dr Snežana Tomić

Akne su jedan od najčešćih problema kože a nastaju kao rezultat poremećaja u radu lojnih žlijezda. Akne se najčešće manifestuju kao povratne bubuljice i komedoni (bubuljice sa crnim vrhom). Problemi kože su najčešće izrazeni u doba puberteta, kada hormoni utiču na rad žlijezda. Medjutim, dvadeset posto odraslih, uglavnom žene, pate od akni

Više →

Duvanski dim u radnim okruženjima

Objavio   /  Izdanje Br. 48  

Svjetska zdravstvena organizacija određuje tabadžizam kao stvarno hronično ograničavajuće oboljenje koje prisiljava na pušenje, takođe i u posebnim stanjima, kao kod nastanka vidljivih patologija i čak u suprotnosti sa pravnim poretkom.
Sve do unazad nekoliko godina radna mjesta su predstav­ljala važnu sredinu izlaganja pasivnom pušenju. Ovo je bilo posljedica povećanog broja pušača u starosnoj dobi između 25 i 50 godina, to jest kod ličnosti najviše uključenih u društvo sa tačke gledišta zaposlenja, koje najveći dio svog radnog dana provode u zatvorenom prostoru.

Više →

Anemija kod djece

Objavio   /  Izdanje Br. 48  

anemia children

Piše: dr Sanja Čizmović, spec. pedijatar Opšta bolnica – Nikšić
Anemija, ili malokrvnost, predstavlja manjak crvenih krvnih zrnaca, eritrocita, ili manjak hemoglobina krvnog pig­menta. Jedno prati drugo, ali postoje izuzeci. Da bi se složeni proces stvaranja crvenih krvnih zrnaca mogao obaviti potrebna je zdrava kostana srz, supstanca koja se naziva eritropoetin , gvožđe, vitamin B12, folna kisjelina, vitamin C. Oni se u organizam unose zdravom i pravil­nom ishranom. Anemija ima mnogo vrsta. Najčešća je SIDEROPENIJSKA ANEMIJA koja nastaje usljed nedostatka gvožđa. U ovom slučaju unos gvožđa nije dovoljan, pa je samim tim smanjena njegova apsorpcija u crijevima i ugradnja u crvena krvna zrnca.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center