Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Virusi'

Ljudi imaju pravo da znaju svoj HIV status

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Institut za javno zdravlje i savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV, koja se nalaze u okviru domova zdravlja, zajedno sa ostatkom Evrope, učestvovao je u Evropskoj nedjelji testiranja na HIV. Parola Evropske nedjelje testiranja na HIV je “Razgovaraj o HIV-u, testiraj se na HIV”.

Više →

Obezbijediti dostupnost terapije i specifičnim grupama pacijenata

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

U organizaciji farmeceutske kompanije „Hoffmann-La Roche”, u Hotelu „Podgorica” održan je naučni skup koji je za predavače imao uticajne infektologe. Na sastanku realizovanom 10-og oktobra bilo je riječi o desetogodišnjem iskustvu u liječenju hroničnog hepatitisa C u Crnoj Gori, o savremenim metodama praćenja toka i liječenja hepatitisa C i B u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, o opcijama savremenog liječenja virusnog hepatitisa B, te o hepatitisu B i C kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom i transplantiranim bubregom.

Više →

HIV i tuberkuloza pod kontrolom

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

Prevalenca HIV infekcije u Crnoj Gori manja je od jedan odsto u opštoj populaciji i od pet odsto među rizičnim grupama, istaknuto je na šestom sastanku Nacionalnog koordi­nirajućeg tijela koje prati implementaciju nacionalnog strateškog odgovora na HIV/AIDS i tuberkulozu, koji je održan u Miločeru od 14. do 16. oktobra.

Više →

Humani papiloma virus (HPV)

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Većina osoba zaraženih humanim papiloma virusom ne razvije simptome bolesti. U oko 90% slučajeva, imunološki sistem ukloni virus iz organizma. Ipak, većina tipova HPV-a „nevi­dljiva” je za imunski sistem zbog toga što virus blokira tzv. TAP-1 i TAP-2 sistem molekula koji su odgovorni za transport virusnih epitopa do MHC molekula.

Više →

Virusni faringitisi

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: dr Milica Šofranac, pedijatar
Akutne infekcije respiratornog sistema među najbrojni­jim su bolestima koje dovode oboljele ljekaru i čest su uzrok radne nesposobnosti. Uzročnici mogu biti bakterije i virusi.

Više →

Enigma hroničnog hepatitisa C – Najave o tome da će uskoro biti riješena

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Kroz zanimljivu formu sastanka kakav je trudom pred­stavnika renomirane farmaceutske kompanije „Hoffmann-La Roche” organizovan 22-og februara, stručnoj javnosti je ukazana prilika da dobije obuhvatan pregled događaja na planu borbe protiv hepatitisa C.

Više →

Na putu kad eradikaciji hepatitisa

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

dr Miloš Ičević
Na korak od Trijumfalne kapije – lokacijom bukvalno, a temom i figurativno, održana je 5. vodeća svjetska konferencija o hepatitisu C, na kojoj se već tradicionalno jednom godišnje u Parizu predstavljaju najnovija saznanja, praktične smjernice i budući pravci u tretmanu hroničnog hepatitisa C.

Više →

Bolesti jetre

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

Piše: prim, mr sc. dr Slobodan V. Radonjić, Spec, za oralnu kirurgiju
Jetra (grč. hepar) je, poslije kože, najveći organ u lju­dskom tijelu. Smještena je u trbušnoj duplji, s desne strane, neposredno ispod rebarnog luka. To je mekan, smeđecrveni organ klinastog oblika, obložen čvrstom, neelastičnom opnom. Teška je oko 1.500 gr. Bogato je prokrvljena. Ukupna količina krvi koja u jednom minutu protekne kroz jetru iznosi blizu 1.500 ml.

Više →

Kolektivni imunitet sprečava epidemije

Objavio   /  Izdanje Br. 49  

kolektiv

Povjerenjem u imunizaciju i povećanjem interesovanja doprinijeće se očuvanju zdravlja ne samo pojedinaca koji se vakcinišu, već i čitave zajednice, jer se vakcinacijom mogu prevenirati epidemije i širenje vakcinama preventibilnih bolesti. Želimo da ohrabrimo građane da ne izbjegavaju vakcinaciju, jer će tako dati svoj doprinos eliminaciji nekih bolesti koje je na taj način moguće potpuno izbjeći.

Više →

Svjetski dan borbe protiv virusnih hepatitisa

Objavio   /  Izdanje Br. 40  

Piše: dr Miloš Ičević
Brojevi nerijetko nedvosmisleno govore ono čega nijesmo svjesni, pa tako i koliki je uticaj virusnih hepatitisa B i C na javno zdravlje i kvalitet života ljudi širom svijeta. Prema estimacijama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Svjetske alijanse za borbu protiv hepatitisa (engl. World Hepatitis Alliance), 170 miliona ljudi širom svijeta inficirano je virusnim hepatitisom C, a dvije milijarde virusnim hepatitisom B.

Više →

Alergija na polene – sezonski alergijski rinitis

Objavio   /  Izdanje Br. 24  

Piše: prof. dr Ljiljana Janošević, načelnik Odsjeka za rinoalergologiju, Klinika za ORL i MFH KCS, Beograd
Alergijski rinitis predstavlja alergijsku reakciju organizma koja nastaje kao odgovor imunog sistema na supstance koje se udišu, kao što je na primjer polen. Alergijski rinitis je, kao i sve alergije, često oboljenje i sve je učestalije u urbanim sredinama. Podaci iz istraživanja ukazuju da čak 24 odsto popu­lacije u Evropi boluje od alergijskog rinitisa.

Više →

Antibiotici danas i sjutra

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

U duhu tradicijom utvrđenog opredjeljenja za borbu protiv rezistencije na antibiotike, u Institutu za javno zdravlje Crne Gore upriličen je još jedan u nizu značajnih skupova te vrste. Konferencija održana 23. novembra imala je za cilj pružanje podrške sprovođenju Nacionalne strategije za kontrolu rezistencije na antibiotike. Skup je organizovan na najvišem nivou, a podra­zumijevao je prezentaciju različitih aspekata ovog ozbiljnog javnozdravstvenog problema, izvršenu stručnim izlaganjima velikog broja profesionalaca.

Više →

Zdravstveni radnici i vakcinisanje protiv influence

Objavio   /  Izdanje Br. 47  

47-influenza1

Piše: dr Milica Šofranac

Sredinom maja 2009. godine Američki centri za nadzor i sprečavanje bolesti (CDC, engl. Centers for Disease Control and Prevention) zabilježili su pojavu novog A(H1N1) virusa influence, koji do tada nije bio zabilježen kao karakterističan za obolijevanje ljudi. Ovaj se virus brzo proširio..

Više →

HIV I AIDS u stomatologiji

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

46-hiv

Dr Dragana Tabas
Dr Ana Lakić Bulatović

HIV – je virus humane imuno-deficijencije, prenosi se sa čovjeka na čovjeka, a napada i postepeno slabi imunološko sistem. Osoba koja u krvotoku ima virus je HIV pozitivna .HIV nije sinonim za AIDS.

Više →

Influenca

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

46-influenca

Piše: dr Milica Šofranac

Influenca, ili gripa1, virusna je bolest disajnog sistema, koja se lako prenosi a prouzrokovana je virusima influence A, B i C. Influenca je odavno dobro poznata bolest, a prvi vjerodostojan opis potiče od Hipokrata, još iz petog vijeka prije n.e. Prvi opis pandemije potiče iz 1580. godine, a od tada je zabilježeno 30-ak pandemija. U 20. vijeku dogodile su se..

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center