Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'urologija'

Kondilomi kod adolescenata i trudnica

Objavio   /  Izdanje br. 72  

kondilomi

Piše: Dr Igor Jeremić, spec. ginekologije i akušerstva,
saradnik u Poliklinici ”Rezidencija zdravlja – Kerber”

Populacija mladih djevojaka između 18 i 23 godine je danas najviše izložena HPV infekciji. Jedan nezaštićen polni odnos je doviljan za HPV infekciju i mogućnost nastanka polnih bradavica. Sama spoznaja da imaju polne bradavice je traumatično iskustvo za mlade djevojke. Sa druge strane, trudnoća je posebno fiziološko ali i psihičko stanje, koje zahtijeva poseban terapijski pristup u liječenju kondiloma, pri čemu se posebna pažnja mora obratiti i na majku i na plod.

Više →

Prijevremena ejakulacija

Objavio   /  Izdanje br. 72  

ejaku

 Piše: Prof. dr Bogdan Pajović, Vasilije Bošković, Milovan Roganović
Prijevremena (ili prerana) ejakulacija (lat. ejaculatio praecox) je seksualni poremećaj kod kojeg muškarac ejakulira za vrijeme penetracije ili vrlo brzo po penetraciji, a svakako prije nego što bi to on ili njegova partnerka željeli. Konkretno, to znači da muškarac ejakulira pri penetraciji ili nekoliko sekundi po penetraciji, te tako sam odnos traje kratko. Ovo je najčešći seksualni poremećaj kod muškaraca svih životnih doba.

Više →

Varikocela i sterilitet

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Piše: prof.dr Bogdan Pajović
Pod terminom varikocela podrazumijevamo proširenje venskog spleta u mošnicama, koje odvode vensku krv iz testisa.
Varikocela udružena sa neplodnošću poznata je vijekovima. Početkom prvog vijeka n.e. Celsus je opisao uvećane vene testisa i primijetio da je testis na strani varikocele manji.

Više →

Značaj pravilne ishrane kod pacijenata na hroničnom programu hemodijalize u cilju prevencije komplikacija

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Piše: Damir Peličić,
visokostrukovni medicinski tehničar,
Klinika za urologiju i nefrologiju, KCCG, Podgorica

Bubrezi imaju čitav dijapazon po život značajnih uloga i utiču na rad svih ostalih organa i orga-nizma u cjelini. Jedna u nizu značajnih uloga jeste da otklanjaju produkte metabolizma nastale iz unijete hrane, a tu se posebno misli na ureu (koja nastaje iz proteina), natrijum, kalijum i fosfate.

Više →

Impotencija pogađa par, ne samo muškarca

Objavio   /  Izdanje Br. 2  

Piše: prof. dr Vinka Vukotić, urolog
Približno, svaki treći muškarac, starosnog doba od 35 do 65 godina je barem jedanput imao problema sa erekcijom, u toku protekle godine. Žene treba da imaju inicijativu i ne treba da se stide, one treba du budu informisane o uzrocima impotencije, eventualnim skrivenim oboljenjima čiji pokazatelj impotencija može da bude, kao i o sredstvima koja efikasno otklanjaju ovaj neugodan problem.

Više →

Urinarne infekcije

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

uti

Piše: Dragana Stefanović, Ljekar opšte medicine, PZU „Dr Kovačević”, Budva
Urinarne infekcije, kao entitet, predstavljaju frekventnu bolest današnjice zbog multiplih faktora: čestih vremenskih promjena, lošeg imuniteta, kako lokalnog, tako i sistemskog, te stila života. Gotovo da nema osobe, mada češće kod žena, koja jednom tokom života nije imala infekciju mokraćnih kanala blažeg oblika, tipa akutnog nekomplikovanog cistitisa, ili ozbiljni­jih razmjera, tipa pijelonefritisa.

Više →

Maligni tumori testisa

Objavio   /  Izdanje Br. 27  

Piše: prof. dr Bogdan Pajović
Svaku intaskrotalnu masu treba smatrati tumorom, dok se ne dokaže suprotno. U poređenju sa malignim tumorima drugih lokalizacija, karcinom testisa je relativno rijedak (1-2%). S druge strane, to je najčešći maligni tumor muškaraca u životnoj dobi od 15-35 godine.

Više →

Prevencija i rano otkrivanje karcinoma prostate

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Pišu: prof. dr Bogdan Pajović
Marko Vuković, student VI godine Medicinskog fakulteta u Podgorici
Karcinom prostate predstavlja veliki medicinski problem muške populacije. On čini 11% karcinoma mu­škaraca. U momentu dijagnoze samo kod 55% slučajeva karcinom je zadržan unutar prostate (mogućnost radikalne operacije). Uzroci karcinoma prostate su nepoznati.

Više →

Rano otkrivanje raka prostate

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Izvod iz publikacije: Rano otkrivanje raka prostate Autori: 
doc. dr Dragoljub Perović i doc. dr Petar Kavarić Izdavač: JZU Dom zdravlja Dimitrije – Dika Marenić
Danilovgrad
Rak (karcinom) prostate, zajedno sa karcinomom debelog crijeva, nalazi se na drugom mjestu uzroka smrtnosti kod muškaraca sa maligdnim oboljenjima u Crnoj Gori. Takođe, danas je to najčešće maligno oboljenje kod muška­rca.

Više →

Fimoza (lat. PHIMOSIS)

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Piše: prof. dr Bogdan Pajović
Fimoza predstavlja nemogućnost prevlačenja kožice preko glavića penisa u uzrastu kad bi trebalo da se prevlači. Koža na glansu penisa i kod penisa koji nije u erekciji većim dijelom pokriva glans i naziva se kožica iliprepucijum. Može se dobiti u bilo kom životnom dobu, ali ta pojava je češća kod djece. Tačan uzrok još uvijek nije poznat.

Više →

Antimilerov hormon

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Piše: mr.sci Vesna Radonjić, spec. med. Biokemije
Antimilerov hormon (AMH) spada u homodimerne glikoproteinske hormone povezane disulfidnim mostom iz porodice transformišućeg faktora rasta (3 (TGF-(3), kao što su inhibin i aktivin. Danas se zna da se gen za AMH nalazi na 19. hromozomu, dok je gen za njegove receptore-II smje­šten na 12. hromozomu.

Više →

Uzroci erektilne disfunkcije

Objavio   /  Izdanje Br. 53  

Piše: prof. dr Bogdan Pajović
Peno-brahijalni indeks predstavlja odnos (količnik) sistolnog pritiska u penisu i sistolnog pritiska u nadlakatnoj arteriji. Normalno je da odnos ovih vrijednosti bude veći od 0,6. Ukoliko je količnik manji od 0,6, veoma je izvjesno da postoji oboljenje arterija penisa, odnosno da je impotencija arteriogenog porijekla.

Više →

Kriptorhizam

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Piše: prof. dr Bogdan Pajović
Kriptorhizam je unilateralno ili bilateralno odsustvo testisa u skrotumu. Sreće se u 3% novorođenih muškaraca. Najčešće se zapaža već pri rođenju, a unilateralni oblik ove pojave 5-10 puta je češći od bilateralnog.

Više →

Neplodnost je zajednički problem

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Autor: dr Fehmija Fetahović, spec. ginekologije
Infertilitet, ili neplodnost, definiše se kao nemogućnost ostvarivanja trudnoće tokom godinu dana normalnih seksualnih odnosa (bez korišćenja kontraceptivnih sredstava). Neplodnost je zajednički problem bračnog para.

Više →

Hronična bubrežna insuficijencija

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: Damir Peličić, dipl. med. spec. zdr. njege Klinički Centar Crne Gore, Podgorica Klinika za urologiju i nefrologiju
Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) jeste sindrom koji nastaje kao posljedica postepenog, progresivnog i ireverzibilnog smanjenja glomerulske filtracije, do konačnog stadijuma uremije. Karakteriše se zadržavanjem uremijskih toksina (ureje, kreatinina, mokraćne kisjeline fenola, indola i dr.), nastalih uglavnom u toku metabolisanja proteina, promjenama u volumenu i sastavu tjelesnih tečnosti i elektrolita kao i disbalansom hormona.

Više →

Uzroci erektilne disfunkcije

Objavio   /  Izdanje Br. 52  

Piše: prof. dr Bogdan Pajović
Moderna dijagnostička sredstva pokazala su da je uzrok erektilne disfunkcije kod većine muškaraca vaskularne prirode i da je obično vezan za endotelijalnu disfunkciju. Međutim, prisutna je ponekada i komponenta druge prirode, koja ili samo doprinosi, ili je i od primarnog značaja.

Više →

Kako nastaje karcinom prostate

Objavio   /  Izdanje Br. 37  

Autori:
Prof. dr Bogdan Pajović Dr Nemanja Radojević Marko Vuković, student VIgodine Medicinskog fakulteta u Podgorici
Uzrok nastanka karcinoma prostate još uvijek nije poznat. Epidemiološke studije ukazuju na to da različiti faktori mogu biti od značaja za njegovu pojavu i da oni počinju da djeluju relativno rano u toku života, ispoljavajući zatim neprekidno svoje dejstvo.

Više →

Začetak prakse redovnih preventivnih pregleda prostate

Objavio   /  Izdanje Br. 37  

Prema posljednjim dostupnim statističkim podacima o stanju obolijevanja od karcinoma prostate u Crnoj Gori, ova bolest se javlja kod oko 7% populacije muškaraca starijih od 40 godina, a njegova učestalost raste sa starenjem. Nezavisno od vrste promjene, danas se smatra da čak oko 80% populacije muškaraca starijih od 50 godina ima potrebu za praćenjem stanja [...]

Više →

Patofiziologija erektilne disfunkcije

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

erectile

Pripremili:
Prof. dr Bogdan Pajović Dr Nemanja Radojević Dr Marko Vuković Dr Mirza Markišić
Osim starosne dobi, glavni faktori rizika za razvoj ere­ktilne disfunkcije jesu oni koji su povezani sa vaskularnim oboljen­jima (pušenje, hipertenzija, abnormalni lipidni profil, gojaznost i nedovoljna fizička aktivnost). U osnovi, svako stanje koje narušava endotelijalnu funkciju može rezultirati erektilnom disfunkcijom. Ostali faktori uključuju dijabetes melitus i depre­siju.

Više →

Varikocela i sterilitet

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Piše: prof.dr Bogdan Pajović
Pod terminom varikocela podrazumijevamo pro­širenje venskog spleta u mošnicama, koje odvode vensku krv iz testisa. Varikocela udružena sa neplodnošću poznata je vijekovima. Početkom prvog vijeka n.e. Celsus je opisao uvećane vene testisa i primijetio da je testis na strani varikocele manji.

Više →

Master klas uro-onkologije

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Dvodnevni dio radnog programa bečićkog simpozijuma započet je predavanjima prof. dr Jovana Hadžiđokića i prof. dr Vladimira Todorovića koji su objašnjavali problem terapijskog djelovanja na hormon-refraktorni karcinom prostate. Bolest koja tenutno u svijetu ima incidencu od približno 80 na 100.000 na Zapadu i oko 20 na 100.000 u zemljama krajnjeg Istoka, spada u grupu hroničnih nezaraznih bolesti koje se, kako je objašnjeno na Simpozijumu, po incidenci nalaze odmah iza karcinoma kože, a po mortalitetu odmah iza karcinoma pluća.

Više →

Peritoneumska dijaliza

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Priredio: Damir Peličić, vsmt., Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG
Najčešća osnovna bubrežna oboljenja koja dovode do bubrežne slabosti i potrebe za liječenjem peritoneumskom dijalizom su: primarni i sekundarni glomerulonefritis, nefroangioskleroza, hronični pijelonefritis, endemska nefropatija, dijabetesna nefropatija i policistična bolest bubrega.

Više →

Transuretralna resekcija prostate (TURP)

Objavio   /  Izdanje Br. 40  

Pripremili: Prof. dr Bogdan Pajović Dr Dunja Nikčević Dr Nemanja Radulović
Transuretralna resekcija prostate je pred­viđena za muškarce koji imaju otežano mokrenje zbog uvećane prostate i ona je najbolje sredstvo za povećanje protoka urina. Cilj intervencije je da se odstrani prostatično tkivo koje dovodi do opstrukcije, čime se omogućava normalan protok urina.

Više →

Prostata nije tabu tema

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Piše: prof. dr Bogdan Pajević
Treba prije svega reći da još uvijek nedovoljno poznajemo specifične biološke funkcije pomoćnih polnih žlijezda, u koje spadaju prostata i sjemene kesice. Nije do sada utvrđeno da prostata luči neki hormon, koji je neophoda za erekciju. Bolje je poznata žlijezdana funkcija prostate i sjemenih kesica. Sekret (sok) ovih žlijezda čini glavnu količinu ejakulata. U sjemenoj tečnosti se nalaze neke materije koje imaju biološko dejstvo.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center