Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Psihijatrija'

Program 12 koraka

Objavio   /  Izdanje br. 72  

12 koraka

Dr Ljubinko Kaluđerović, psihijatar-narkolog
Adriana Pejaković, psiholog-psihoterapeut u edukaciji TA Centra

Bolest zavisnosti predstavlja ozbiljan problem, kako za pojedinca, tako i za porodicu i društvo. Radi se o bolesti koja je hronična, recidivirajuća a čiji negativni efekti na ličnost dovode do, nekada vrlo ozbiljne deterioracije cjelokupnog funkcionisanja osobe. Zbog toga je neophodno uvijek pažljivo promišljati terapijske metode i tehnike koje će dati rezultate na duge staze kada je ova bolest u pitanju. U rehabilitacionom centru na Kakarickoj gori, u Podgorici, gdje radimo, primjenjujemo Program 12 koraka već 7 godina.

Više →

Psihijatrijsko vještačenje

Objavio   /  Izdanje br. 72  

Za vrijeme boravka u inostranstvu prof. dr Stanko Milić, obavljao je višegodišnja vještačenja i stekao iskustva iz anglo-saksonskog prava koja se odnose na primjenu forenzičke psihijatrije u svakodnevnoj praksi vještačenja. Kao iskusan sudski vjestak ističe da se u sudovima srijeće različita praksa.

Više →

Sudska psihijatrija

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

PišeDr sci. Deva Regoli 
U novembru ove godine u izdanju izdavačke kuće “Pegaz” štampan je univerzitetski udžbenik SUDSKA PSIHIJATRIJA, autora prof. dr Stanka Milića. Knjiga predstavlja treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Odlukom nastavno- naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Podgorici 2002. godine knjiga je odobrena kao udžbenik.

Više →

Upotreba (zloupotreba) medikamenata

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Prof. dr Mirko Peković, spec. neuropsihijatar

Mnogi psihofarmaci imaju i negativna farmakološka svojstva, koja seogledaju u tome da pojedinci postanu zavisni od njih, što dovodi do teških psihičkih i tjelesnih posljedica, čak i invaliditeta. Zato treba biti obazriv i restriktivan pri njihovoj upotrebi.Treba kazati i da su upotreba, odnosno zloupotreba medikamenta, plod naše civilizacije, te čovjekove alijenacije, koja je njen uzrok.

Više →

Zavisnost u svijetlu teorije igara

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

Dr Ljubinko Kaluđerović, psihijatar-narkolog
Adriana Pejaković, psiholog i psihoterapeut 
Transakciona psihoterapija (skraćeno TA) je terapijski pravac koji je osmislio Erih Bern, a koji se zasniva na psihoanalizi. Ovaj pravac koji je dostigao popularnost zahvaljujući lako razumljivim pojmovima i terapijskoj efikasnosti je prvi iznjedrio pojam igara, koji se koristi da bi se objasnila neka ljudska ponašanja. Prema TA, zavisnost se definiše kao ono ponašanje koje osoba koristi jer procjenjuje da bez nečega ili nekoga ne može da živi, bilo da se radi o drogi, hrani, partneru, seksu itd.

Više →

Uloga psihosocijalnog modela u psihijatriji

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Piše: Prof. dr Mirko Peković, neuropsihijatar
Osnovno polazište ovog modela je da je čovjek socijalno biće, te je tako pojednca nužno tumačiti i posmatrati u ravni konkretnog socijalnog supstrata. To znači da ovaj model pledira na odnosu (transakciji) između pojedinca i konkretnih ljudi koji ga okružuju, kao i na implikacijama ovog modela u nastanku, razvoju ili prestnku duševnog poremećaja.

Više →

Bolest zavisnosti i porodica

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

porodic

Piše: dr Ljubinko Kaluđerović, psihijatar-narkolog
JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Podgorica
Bolest zavisnosti nije samo povezana sa pojedincem kojeg pogađa, već i sa cijelom njegovom porodicom, zbog čega veoma često kažemo da je zavisnost porodična bolest. U tekstu koji slijedi razmotrićemo uzročno-posljedične veze između bolesti zavisnosti i porodice, koje su mnogoslojne i čiji se pravac djelovanja stalno mijenja. Kada govorimo o riziku od pojave neke bolesti, treba uzeti u obzir i nasljedni faktor.

Više →

Agresija kod nas

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Piše: prof, dr Mirko Peković, neuropsihijatar
Posljednjih godina razne forme agresije u Crnoj Gori poprimaju alarmantne dimenzije. From je govorio da postoje dvije osnovne forme ekspresije agresije – jedna je maligna forma, urođena, korisna i konstruktivna, jer omogućava čovjekovo funkcionisanje i življenje. Ona podrazumijeva bezbroj djelatnosti, kakvo je čak i stvaralaštvo, i razne druge oblike duhovnog tvoraštva, koje idu sa invencijom i talentom. Druga forma agresije naziva se naučena ili stečena agresija, koja se tokom života nauči u porodici, školi i drugim socijalnim institucijama.

Više →

BOLESTI ZAVISNOSTI

Objavio   /  Izdanje Br. 60  

Piše: dr Marina Roganović, psihijatar, ZU Specijalna bolnica za psihijatriju, Kotor
Osim zavisnosti od alkohola i droga o kojima stalno pričamo, u našem okruženju postoji niz zavisnosti i poremećaja ponašanja, a značajno su prisutne i na neki način postaju trend življenja, specijalno mladih.
U našem društvu, svjedoci smo raznih izmjena, kao što su migraciona kretanja, otežano funkcionisanje porodica, ekonomska kriza, otuđenje, pad zaposlenosti… Sve ovo ima uticaj na povećanje mentalnih poremećaja, samim tim je povećana i zloupotreba alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, a došlo je i do porasta nehemijskih zavisnosti.

Više →

Ko ne voli sebe nema ljubavi ni za druge

Objavio   /  Izdanje Br. 1  

Piše: Dr Boro Mitrić, neuropsihijatar
Mentalno zdrava osoba je dakle ona koja je sposobna da radi – znači da izvršava sve svoje obaveze lične i profesionalne, osoba koja je sposobna da pruži emociju i da primi emociju, ne samo emocije partnerskih odnosa nego i ljubav prema svom okruženju, profesiji, školi, prijateljima, i svakako osoba koja može da kontroliše sebe, svoje ponašanje, koja može da uspostavi kontrolu nad sobom

Više →

Tranzicija i duševno zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 52  

Piše: dr Mirko Pekovic, spec. neuropsihijatrije
Živimo u krajnje dinamičnom vremenu, vremenu izazova na svim sektorima života i rada svake individue. To je posebno izraženo na našim prostorima u posljednjoj deceniji koje smo svi svjedoci i akteri na ovaj ili onaj način.

Više →

Mirko Peković – Psihijatrija

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Doc. dr med. sci dr Božo Vuković
Prof. dr Mirko Peković, prvi direktor Psihijatrijske klinike, osnovane u Podgorici 2001. godine i prvi nastavnik za predmet Psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Crnoj Gori, osnovanom 1996. godine, objavio je sa koautorima, obimno, stručno, naučno djelo Psihi­jatrija na 870 strana.

Više →

Crnogorska psihijatrija danas

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

44-psy

Piše: dr Mirko Peković

Potrebu za održavanje ovakvih stručnih i esnafskih sesija neki su osjećali i zagovarali poodavno. Crnogorski psihijatri taj san su dosanjali ovih dana, pa smo se odlučili da o njemu kažemo nekoliko riječi. Dodatni razlog za ovaj tekst je taj što su se praktično svi mediji oglušili o jednu tako značajnu kulturnu i društvenu manifestaciju, koja se po prvi put dešava u Crnoj Gori.

Više →

Okupaciono-radna terapija kod pacijenata sa anksioznim poremećajima

Objavio   /  Izdanje Br. 42  

Piše: Milorad Aranitović, Strukovni radni terapeut
Svrha okupaciono-radne terapije u psihijatriji jeste da pomogne pacijentu da razvije one oblike stavova i ponašanja koji će mu omogućiti da živi što je moguće punijim, korisnijim i zadovoljnijim životom. Za dobru procjenu pacijenta nije potrebno da poznajemo istoriju njegove bolesti i trenutno stanje, već treba da ih posmatramo u odnosu na njegovu ličnost, inteli­genciju i socijalno i ekonomsko porijeklo.

Više →

Izazovi vremena – Psihijatrija

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

psy

Piše: dr Mirko Pekovic, spec. neuropsihijatrije
Vrijeme i život koje živimo podsticajni su i inspirativni sa više aspekata. Tako je bilo po svoj prilici odvajkada. Čovjek je u prlici da živi i iskusi samo jedan jedini put svoj život, doživljavajući ga čas pozitivno čas negativno. Dobro je S. Freud rekao: ” To je jedino što imamo”. I prirodno je da ga treba njegovati i čuvati. Nikada to nije bilo jednostavno, pa ni moguće – čovjek je biološko i spiritualno biće, biće prakse, biće koje se troši i haba, i naravno nestaje u svom primordijalnom obliku, pretvarajući se u prah zemni i kosmički.

Više →

Depresija – bolest 21. vijeka

Objavio   /  Izdanje Br. 48  

depres

Piše: dr Aleksandar Babović, psihijatar

Depresija je, najvjerovatnije, najčešće psihopatološko stanje koje je čovjek doživljavao od svog postanka. Praktično ne postoji osoba koja u nekom periodu svog bitisanja nije bila, makar na kratko, neraspoložena ili depresivna. Opisi depresije nađeni su još u egipatskim spisima sačuvanim na papirusu..

Više →

Upotreba (zloupotreba) vatrenog oružja

Objavio   /  Izdanje Br. 48  

Piše: dr Mirko Peković, spec. neuropsihijatrije
Prema nekim procjenama, na 100 stanovnika u Crnoj Gori dolazi 14 komada vatrenog oružja. Da li je to mnogo, ili malo, za validan komentar potrebne su neke dodatne informacije, recimo kako je to u okruženju i drugdje, nakon čega bi mogao uslijediti neki objektivniji sud. Lično mislim da je ta brojka isuviše velika, pogotovo ako se prisjetimo narodne mudrosti: „I prazna ponekad puca”.

Ranije se vjerovalo da je muškarac ovdje odvajkada živio od oružja i za oružje (džeferdar). Vatreno oružje u minulim epohama imalo je poseban značaj, a uspješnost i spretnost u baratanju njime važila je kao društveno potrebna i poželjna osobina. Za oružje se bez zazora ginulo, njime su se mnogi ponosili i dičili. Njegovo prisustvo značilo je odvažnost, kuraž, bogatstvo i slično. Sa njim su se mnogi znali identifikovati: „Žalije mu bistra džeferdara,/ no da mu je ruku salomio.”

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center