Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Osteoporoza'

Iskustva i izazovi u liječenju osteoporoze

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv osteoporoze koje je ove godine po četvrti put realizovano u Crnoj Gori, u Domu omladine, 20. oktobra upriličen je naučni seminar na kom su kao predavači učestvovali dr Nataša Miketić i dr Dušan Musur.

Više →

Borba za očuvanje čvrstine kostiju

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Piše: doc. Dr sci Dušan Mustur
Osteoporoza je metaboličko oboljenje kostiju, to je skeletni poremećaj koji karakteriše poremećaj čvrstine kosti, a što dovodi do povećane sklonosti ka prelomima (frakturama). Čvrstina kosti je pojam koji se odnosi na кvantitet (gustinu) kosti i na кvalitet kosti. Osteodenzitometrijom mjerimo koštanu gustinu, koja učestvuje u čvrstini kosti sa 60-80%, a preostalih 20-40% odnose se na kvalitet kosti, koji se precizno može odrediti jedino biopsijom kosti, a koja se zbog toga što predstavlja invazivnu metodu, radi izuzetno rijetko. Stoga se osteodenzitometrija smatra zlatnim standardom u mjerenju koštane čvrstine.

Više →

Enigma osteoporoze i vitamin D

Objavio   /  Izdanje Br. 27  

Na popularnom sastajalištu Plavnica, u organizaciji farmaceutske kompanije Actavis a u saradnji sa Farmaceutskom i Ljekarskom komorom Crne Gore, 9. juna tekuće godine, uz prisustvo preko 150 učesnika, organizovan je stručni sastanak koji se ticao dviju popularnih tema iz oblasti reumatologije. Predavači su bili prof. dr Nada Pilipović, sa Instituta za reumatologiju u Beogradu i prof. dr Zoran Anđelković, predstavnik „Rheumapraxisa” iz Beograda.

Više →

Fizičke aktivnosti u očuvanju koštane gustine i čvrstine

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Izlaganje: doc. dr sc. Dušan Mustur, spec. fizijatar i reumatolog
Dan borbe protiv osteoporoze obilježava se 20. oktobra svake godine. Upozoravajući na opasnosti od ove bolesti, stručnjaci širom svijeta ukazuju na mogućnosti preventivnog djelovanja i rada na očuvanju zdravlja kostiju. Udruženje reumatologa Crne Gore i ove je godine dalo svoj doprinos takvom projektu.

Više →

Prevenirati osteoporozu

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Piše: Prof. dr Nada Pilipović
Osteoporoza je skeletno oboljenje koje se karakteriše smanjenom čvrstinom kosti, zbog čega raste rizik za prelom. Pojam čvrstina kosti odnosi se na ukupnu koštanu masu i kvalitet kostiju. Kada se poremete parametri čvrstine, nastaje krta, lako lomljiva kost, odnosno osteoporoza. Preciznu di­jagnozu ovog oboljenja možemo postaviti samo biopsijom kosti, što zbog agresivnosti metode nije za svakodnevnu primjenu.

Više →

Domaća iskustva u istraživanju nekih efekata postmenopauzalne osteoporoze

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Osteoporoza, nijema bolest koštanog tkiva, danas predstavlja zdravstveni problem o kom se sve češće raspravlja i to ne samo u najužim stručnim krugovima. Ova bolest se s razlogom smatra tihim ubicom jer je posredni izazivač nastanka fraktura kostiju, teških ozljeda, a trajna invalidnost ili čak smrt, nerijetko su nesrećne okolnosti obolijevanja.

Više →

Vitamin/Hormon D

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Piše: Prof.dr sci.med. Zoran Anđelković Internista – reumatolog
U reumatologiji postoje stanja koja su direktno vezana za vitamin D. To su prije svega rahitis, kod mladih osoba, i osteomalacija, kod starijih. Nepobitno je dokazano da nedostatak D vitamina izaziva ova dva oboljenja. Osteoporoza je, takođe, bolest koja se javlja zbog nedostatka ovog vitamina, ali se ne javlja samo zbog toga, on nema baš pre­sudni uticaj.

Više →

Osteoporoza – još jedan apel na osvješćenje

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Udruženje reumatologa Crne Gore, Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore1 i Farmaceutska kompanija „Novartis Pharma Services” upriličili su stručni sastanak na temu „Savremeni pristup u terapiji osteoporoze”.

Više →

Ishrana i osteoporoza

Objavio   /  Izdanje Br. 37  

Piše: Dr Rajmonda Tuna
Svi znaju da uzimajući kalcijum (uglavnom unošenjem mlijeka) možete da izgradite jake kosti. Održavanjem jakih ko­stiju možete da se spasete od osteoporoze, progresivne bolesti slabljenja gustine kostiju od koje pati oko 25 miliona Amerikanaca, od čega čak 80% otpada na žene. To dovodi do 1,3 miliona slučajeva preloma godišnje.

Više →

Reumatoidni artritis

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: mr ph. Mehridžana Derviši-Lazorja
Reumatoidni artritis (RA) u svom potpuno razvijenom obliku je simetrična upalna bolest sinovijalne membrane perifernih zglobova. Postoji mogućnost nastanka deformirajućeg poliartritisa, takođe sa širokim spektrom izvanzglobnih aktivnosti, kao što su gubitak mišićne mase, „suve oči” ili pak osteoporoza.

Više →

Iskustva i izazovi u liječenju osteoporoze

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Osteoporoza je poznata još iz vremena Egipta, ali o njoj se više govori tek u posljednjih 30-ak godina, kada je postala veliki socio-ekonomski problem. Tada se počelo ozbiljno razmišljati o načinima kako da se bolest prevenira i liječi. Osteoporoza je poremećaj koštane čvrstine i povećava rizik za nastanak fraktura. Kvalitet kosti i koštana masa daju određenu čvrstinu kostima. Osteoporoza je sistemska bolest koštanog tkiva koja dovodi do smanjenja koštane gustine i mikroarhitektonskih promjena koštanog tkiva sa povećanjem krtosti kostiju i sklonošću ka prelomima.

Više →

Borba za očuvanje čvrstine kostiju

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Piše: doc. Dr sci Dušan Mustur
Osteoporoza je metaboličko oboljenje kostiju, to je skeletni poremećaj koji karakteriše poremećaj čvrstine kosti, a što dovodi do povećane sklonosti ka prelomima (frakturama). Čvrstina kosti je pojam koji se odnosi na Kvantitet (gustinu) kosti i na Kvalitet kosti. Osteodenzitometrijom mjerimo koštanu gustinu, koja učestvuje u čvrstini kosti sa 60-80%, a preostalih 20-40% odnose se na kvalitet kosti, koji se precizno može odrediti jedino biopsijom kosti, a koja se zbog toga što predstavlja invazivnu metodu, radi izuzetno rijetko. Stoga se osteodenzitometrija smatra zlatnim standardom u mjerenju koštane čvrstine.

Više →

Liječenje bolesnika sa osteoartritisom

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: Doc. dr Dušan Mustur, spec. fizijatar i reumatolog
Osteoartritis je oboljenje koje je široko rasprostra­njeno i spada u degenerativna oboljenja zglobova. To je najčešće degenerativno oboljenje zglobova koje, prema podacima iz SAD-a, zahvata oko 9% američke populacije, odnosno 21 od oko 300 miliona stanovnika SAD-a. Oko jedne četvrtine ambulantnih posjeta ljekaru otpada na ove pacijente, a još upečatljivije djeluje podatak da se čak oko 50% svih prepisanih nesteroidnih reumatika daje oboljelim od osteoartritisa.

Više →

Faktori rizika za osteoporozu

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: ass. dr sc. med. M. Muratović, spec. urgentne medicine – reumatolog
Osteoporoza je generalizovano oboljenje kostiju koje se karakteriše poremećenom čvrstinom kostiju, usljed čega raste predispozicija za nastanak fraktura. Koštana čvrstina podrazumijeva kvantitet (koštana masa – gustina, veličina) i kvalitet kosti (mikroarhitektura, mineralizacija matriksa, koštani metabolizam, nakupljena mikroskopska oštećenja, oštećenja trabekula i korteksa). Posljedice ovih poremećaja su frakture, i to najčešće na dorzalnoj kičmi (rizik za pojavu kod bijelkinja iznosi 20 %), na kuku (rizik 18 %) i distalnoj podlaktici (rizik 15 %).

Više →

Prelomi – glavna komplikacija osteoporoze

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

44-osteo

Piše: prim. dr sc. med. Ivo D. Ivanovic,
Spec. za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

U savremenoj medicini osteoporoza se definiše kao bolest koštanog tkiva kod koje dominira gubitak kalcijuma, uz razređenje koštanih spongioznih trabekula, stanjenje korteksa i proširenje Haversovih kanala, što dovodi do gubitka koštane mase.

Više →

Prelom i glavna komplikacija osteoporoze

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

osteo

Piše: prim. dr sc. med. Ivo D. Ivanović,

Spec. za ortopedsku kirurgiju i traumatologiju

Specijalna bolnica „Vaso Ćuković” Risan

U savremenoj medicini osteoporoza se definiše kao bolest koštanog tkiva kod koje dominira gubitak kalcijuma, uz razređenje koštanih spongioznih trabekula, stanjenje korteksa i proširenje Haversovih kanala, što dovodi do gubitka koštane mase.

Više →

Zaustavite se na prvom prelomu

Objavio   /  Izdanje Br. 43  

Dan borbe protiv osteoporoze, 20. oktobar, bio je povod za organizovanje značajne prezentacije u cilju podizanja svijesti 0 osteoporozi, prevenciji i načinima liječenja ove bolesti. Kam­panju pod nazivom „Stop at One” organizovalo je Udruženje re­umatologa Crne Gore, kako bi apelovali na pacijente da se zaustave na prvom prelomu i da se jave na vrijeme svom doktoru.

Više →

Priručnik dr Jovanovića pridobio pažnju javnosti

Objavio   /  Izdanje Br. 43  

Povodom Svjetskog dana borbe protiv osteoporoze, 19. oktobra, Udruženje domova zdravlja Crne Gore, uz podršku kompanija „Hoffmann La Roche LTD” i „MBS” organizovali su prezentaciju „Priručnika za osteoporozu” u Hotelu „Podgorica”.

Više →

Biološka terapija savremena strategija liječenja

Objavio   /  Izdanje Br. 43  

Svjetski dan posvećen reumatoidnom artritisu, 12. oktobar, obilježen je i u Crnoj Gori predavanjem na Institutu za bolesti djece KCCG. O toj teškoj bolesti i biološkoj terapiji za njeno liječenje govorila je dr Svetlana Aligrudić, internista reuma-tolog sa Interne klinike, a ulogu medicinskih sestara u primjeni terapije objasnila je viša medicinska sestra Rajka Srdanović.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center