Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Ortopedija'

Kampanja “ISPRAVI SE I VJEŽBAJ!”

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

Piše: Krsto Kovačević, spec. prim. fizioterapije (Spec. App)
Posljedice deformiteta kičmenog stuba su višestruke i umnogome utiču na kvalitet života svakog pojedinca. Danas se oboljenja kičmenog stuba u mnogim naprednim društvima smatraju modernom bolešću broj 1 a dodatno zabrinjava činjenica da djeca svoje vrijeme provode u neadekvatnim školskim klupama, nose teške torbe koje ih dodatno povijaju i sve se manje bave fizičkim aktivnostima a sve više vremena provode sjeđeći ispred kompjutera čime se njihovi mišići nedovoljno i nepravilno razvijaju ne dajući kičmenom stubu neophodnu potporu.

Više →

Ankilozantni spondilitis – Morbus Bechterew

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

spondi

Piše: Milorad Aranitović, Strukovni radni terapeut
Ankilozantni spondilitis ili Behterevljeva bolest pripada grupi hroničnog progresivnog zapaljenskog reumatizma. Počinje od 18 do 45 godine života, češće kod muškaraca. U ranom stadijumu pokretljivost kičmenog stuba je očuvana, a prvi simptomi su lumbago, iliosakralni bolovi i jutarnja ukočenost. Tokom dana ovi simptomi se povlače. U ovom stadijumu se zapaža rigiditet, hipertonija i napetost muskulature lumbosakralne regije.

Više →

Deformiteti mišićno – koštanog sistema kod djece

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Bojan Kraljević,
spec. primijenjene fizioterapije (B App, Spec. App)

Loše tjelesno držanje možemo da definišemo kao početni poremećaj statike lokomotornog sistema. U svakodnevnom životu možemo da primijetimo da veliki broj djece, ali i odraslih, zauzima nepravilan sjedeći ili stojeći položaj. Elementi poput stolice i školske klupe predstavljaju neke od osnovnih i početnih faktora koji doprinose razvoju ovakvih promjena.

Više →

Deformiteti stopala (Ravno stopalo – Pes planus)

Objavio   /  Izdanje Br. 69  

stopala

Pišu: 
Milena Miranović, bachelor primijenjene fizioterapije
Marija Šćepanović, bachelor primijenjene fizioterapije
Milica Pavićević, bachelor primijenjene fizioterapije
Deformiteti stopala zauzimaju visoko mjesto među brojim mišićno-skeletnim deformitetima, najčešće kod školske djece i omladine. Kada se kaže spušteno stopalo, to navodi na misao o njegovoj anomaliji, kao gotovom procesu koji je narušio statičku i dinamičku ravnotežu, usljed fiziološkog popuštanja svodova stopala. Najčešće se radi o funkcionalnim poremećajima koji su uglavnom rezultat insuficijencije stopala.

Više →

Postklinička rehabilitacija i profesionalna reedukacija sportskih trauma koljena

Objavio   /  Izdanje Br. 69  

trauma koljena

Piše: Prim. dr Vladimir Čarapić, spec. ortoped, sportski gonolog
Postoprativna medicinska rehabilitacija i sportska reedukacija koljenog zgloba sportista predstavljaju veoma važan postupak koji se izjednačava sa važnošću operativne tehnike. Ovaj period je često dug i mukotrpan, pa zahtijeva timsku saradnju operatora, fizijatra, sportskog ljekara, trenera i fiziotarapeuta.

Više →

Fasetni sindrom

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

Piše: Dr Draško Vuković, ortopedski hirurg PZU„Dr Sickinger & Dr Vuković,”Bar
U ortopedskoj praksi pacijenti sa bolom u leđima zauzimaju dominantno mjesto. Povrede, degenerativna oboljenja, urođene anomalije sa manifestacijom u kasnijem životnom dobu, razni vidovi atletskih bolnih sidroma, spinalnih entezopatija, ligamentarnih i mišićnih oboljenja dominantno se manifestuju bolom koji u manjoj ili većoj mjeri onesposobljuje pacijenta za svakodnevne životne i radne aktivnosti.

Više →

Proces dezintegracije zglobne hrskavice

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Piše: dr Vladimir Vujović, spec. ortoped
(Nastavak teksta objavljenog u prethodnom izdanju časopisa)
Kada govorimo o patološkom procesu dezinte-gracije zglobne hrskavice treba navesti da je ona usko povezana sa posljedično nastalim prevelikim opterećenjem subhondralne kosti, koja usljed pritiska puca (podliježe mikroprelomima). Ti mikroprelomi nestaju aktivacijom procesa zarastanja kosti iz koštane srži, ali je novostvorena kost nedovoljno tvrda i ne zadovoljava potporne potrebe regije u kojoj se nalazi.

Više →

Okoštavanje kičme – bolest savremenog čovjeka

Objavio   /  Izdanje Br. 2  

Piše: Dr Dušan Nenezić, fizijatar-akupunkturolog

Spondiloza je postala najčešća boljka savremenog čovjeka, čovjeka koji za sve ima vremena osim za sebe. Čovjek je star onoliko koliko su mu stare kosti i krvni sudovi. Kvalitet koštanog sistema ne mora da prati godine

Više →

Forenzički aspekt sportske gonologije

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

Piše: prim. dr Vladimir Čarapić, ortoped

Anatomske strukturalne promjene sa posljedičnim funkcionalnim insuficijencijama čine bazične kvalifikative forenzičkog sudsko-medicinskog vještačenja umanjene životne i sportske aktivnosti, posebno u savremenoj gonologiji.

Više →

Kiropraktika

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

back hurt

Piše: dr koropraktike Savo Radunović
Centar za kiropraktiku i fizioterapiju, Podgorica

“Ono što kiropraktiku posebno izdvaja od drugih zdravstvenih disciplina je činjenica da ima fenomenalne rezultate u prevenciji nastanka problema sa kičmom. Prema tome, kandidat za pregled kod doktora kiropraktike je svako, sa ili bez problema”

Više →

Bol (II)

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

iStock_000012831834Small

Piše: prim. dr Milica Šofranac
Za određivanje intenziteta bola primjenjuju se jednodimenzionalne skale bola i multidimenzionalni upitnici. Oni zapravo daju subjektivnu procjenu bola, odnosno osjećaj bola, što znači da je to lično iskustvo. Zbog emocionalne komponente, ne postoji instrument kojim bi se jačina bola mogla izmjeriti.

Više →

Bol

Objavio   /  Izdanje Br. 58, Razno  

Piše: prim. dr Milica Šofranac

Svjetska zdravstvena organizacija definiše bol kao neprijatno čulno ili emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Međunarodno udruženje za proučavanje bola (IASP; International Association for the Study of Pain) dalo je definiciju bola kao: neugodno osjetno i osjećajno iskustvo povezano s pravom ili potencijalnom povredom tkiva, ili uzrokovano tom štetom ili povredom.

Više →

Igre i tehnike terapije radom kod osposobljavanja djece sa cerebralnom paralizom

Objavio   /  Izdanje Br. 58  

Piše: Milorad Aranitović,
Strukovni radni terapeut

Uslov za početak tretmana je uspostavljanje dobrog, toplog i prisnog odnosa sa djetetom. Jedan od najbližih saradnika radnog terapeuta je roditelj. To je osoba kojoj dijete najviše vjeruje, koji ga njeguje i vaspitava, koji se igra sa njim i čini mu razna zadovoljstva, te provodi najviše vremena sa njim. Najbitnije je roditelja edukovati o problemima djeteta i načinima rješavanja tih problema, jer samo edukovani roditelj pomaže da habilitacija bude potpunija i da rezultati budu najbolji u datim momentima.

Više →

Aktivnosti svakodnevnog života za pacijente sa endoprotezom

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Piše: Milorad Aranitović, Strukovni radni terapeut
Ugrađena endoproteza zgloba kuka vrlo brzo poka­zuje pozitivne efekte. Pacijent se oslobađa bola, bitno se poboljšava pokretljivost u operisanom kuku, uz znatno poboljšanje funkcionalne sposobnosti, kako pri stajanju tako i pri kretanju.

Više →

Teniski lakat – lateralni epikondilitis

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Piše: dr Dušan Nenezić,
fizijatar – akupunkturolog – kiropraktičar,
spec. za dječiju rehabilitaciju
Bol u laktu (epikondilitis) najčešći je i najpoznatiji sindrom preopterećenja čovjeka. Prema rezultatima istra­živanja, 1-3 % odrasle populacije jednom u životu osjeti bolove u laktu, tj. simptome lateralnog epikondilitisa.

Više →

Aktivnosti samozbrinjavanja kod pacijenata sa lumbalnim sindromom

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: Milorad Aranitović, Strukovni radni terapeut
Umivanje, pranje zuba i brijanje aktivnosti su koje se obavljaju nad umivaonikom. Zbog niskog umivaonika, vrši se pregibanje, obično sa opruženim koljenima, čime osoba sa lumbalnim sindromom rizikuje pojačavanje bolova ili pojavu recidiva. Zato se savjetuje da te aktivnosti obavlja uz primjenu posturalnog obrasca.

Više →

Interakcija akutnih komplikacija dijabetesa sa fizioterapijom

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: Bojan Kraljević
Spec, primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Osnovni terapijski ciljevi fizioterapije su: normalizovanje metabolizma, postizanje normalne tjelesne težine i sprovođenje svakodnevne tjelesne aktivnosti. Osnovni ele­menti terapije dijabetesa su: dijeta, obuka dijabetičara da samostalno mjeri glikemiju, tjelesni aktivitet i uzimanje ljekova koji snižavaju nivo šećera u krvi.

Više →

Saobraćajne traume vratne kičme

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Piše: prim, dr Vladimir Čarapić, ortoped
U slučajevima najtežih saobraćajnih politrauma i izolovanih povreda vrata u vidu koštanih preloma pršljenova, traumatskih iščašenja i poluiščašenja vratnih zglobova, ligamentarnih prekida, prolapsa međupršljenskih diskova, lezija krvnih sudova, istegnuća prednjih korjenova perifernih nerava i najtežih povreda kičmene moždine, vratne regije, sa oduzetošću gornjih ili donjih ekstremiteta, pokazuju specifičnu kliničku simptomatologiju u odnosu na prirodu, vrstu, lokalizaciju i težinu povrede.

Više →

Svjetski dan reumatoidnog artritisa

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

artritis

Udruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti, u saradnji sa kompanijom Glosarij CD Podgorica, organizovalo je 11. oktobra obilježavanje Svjetskog dana reumatoidnog artritisa. Kao i sedam godina unazad, Udruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti je ovaj događaj proslavilo zajedno sa Udruženjem reumatologa Crne Gore.

Više →

Artritis

Objavio   /  Izdanje Br. 27  

Piše: dr Dušan Nenezić,
fizijatar – akupunkturolog – kiropraktičar, spec. za dječiju rehabilitaciju
Artritis je jedan od najčešćih zdravstvenih problema u svijetu. Pogađa sve uzraste, a posebno rizična grupa jesu žene koje predstavljaju trećinu oboljelih. Riječ „artritis” nastala je od grčke riječi „arthros”, što znači zglob i – itis, što označava upalu. Često se govori o artritisu kao jednoj bolesti, ali to nije tačno. Postoji više od sto njegovih oblika.

Više →

Deformiteti koljena

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: Bojan Kraljević, Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Genu varum (lat.) predstavlja deformitet zgloba ko­ljena koji se odlikuje povećanjem rastojanja između unu­trašnjih ivica koljena, tako da natkoljenica i potkoljenica formiraju lučno iskrivljenje sa konveksitetom prema spolja. Najčešće se postojanje ovakve deformacije sreće bilateral­no (obostrano), međutim, u rijetkim slučajevima, moguća je pojava i unilateralno (jednostrano). Ukoliko ugao između natkoljenice i potkoljenice pređe 180°, možemo reći da se radi o prisustvu ovog deformiteta.

Više →

Pokreni tijelo, biće ti mnogo bolje

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Povodom Svjetskog dana artritisa, 12. oktobra, u Podgorici je održan sastanak Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti uz prisustvo pacijenata. Moto kojim se obilježava ovogodišnji program, koji glasi: Pokreni tijelo -biće ti mnogo bolje, nosi poruku o značaju fizičkog vježbanja u liječenju oboljelih od reumatskih i mišićno-koštanih bolesti. Inicijator sastanka bila je Senka Stijepović, [...]

Više →

Poboljšanje kvaliteta života pacijenata

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Svjetski Dan reumatskog artritisa obilježen u Podgorici stručnim sastankom realizovanim uz podršku farmaceutske kompanije Pharma Swiss i saradnju Ljekarse komore CG, Udruženja reumatologa CG i Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti. O problemima u dijagnostici juvenilnog idiopatskog artritisa govorila je prim. dr Gordana Sušić, sa instituta za reumatologiju KC Srbije.

Više →

Deformiteti koljena

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Piše: Bojan Kraljević, Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
„X noge” (lat. genu valgum) deformitet je koljena koji se češće javlja kod djevojčica. Obično se manifestuje obo­strano, rijetko kada jednostrano, i u tom slučaju može da bude uzrok razvoja skolioze (krivljenje kičmenog stuba u frontalnoj ravni). Zbog poremećaja statike, usljed dugotra­jnog stajanja, javljaju se bolovi i zamor u svim zglobovima donjih ekstremiteta, pa čak i u krstima.

Više →

Deformitet grudnog koša

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Piše: Bojan Kraljević, Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Ispupčene grudi (pectus carinatum) predstvaljaju deformitet grudnog koša koji se karakteriše grebenastim ipupčenjem dijela ili grudne kosti u cjelosti, iznad nivoa grudnog koša. Ispupčenje grudne kosti je često udruženo sa parasternalnim (sa strana od grudne kosti) ipupčenjem rebara, a nekada i sa prominirajućim položajem claviculae (ključne kosti).

Više →

Namještanje prvog vratnog pršljena bez posljedica – Atlasprofilaks

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Piše: dr Dušan Nenezić mr.sci, fizijatar, akupunkturolog, kiropraktičar PZU Fist
Kičma je stub života. Svaki njen dio ima određenu ulogu. Naučno je dokazano da zbog komplikovane građe pršljenova i puteva koji se povezuju preko njih ona djeluje na cjelokupno stanje organizma.

Više →

Uloga radnog terapeuta u osposobljavanju i korišćenju proteza

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

Piše: Milorad Aranitović, Strukovni radni terapeut
Proteza za donji ekstremitet ima zadatak da omogući stajanje i hod.

Više →

Pokrenite proces vašeg ozdravljenja – Namjestite atlas!

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: dr Dušan Nenezić mr.sci, fizijatar, akupunkturolog, kiropraktičar 
Čovjekov organizam je savršen i precizan mehanizam. Savršenstvo se postiže povezivanjem materijalnog i energetskog putem nervnih impulsa i tjelesnih tečnosti. Jedinstveni mehani­zam prenosa nervnih i energetskih impulsa stabilizuje prvi vratni pršljen sa posebnom zglobnim površinama.

Više →

Degenerativne bolesti zglobova (osteoartroza)

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: dr Vladimir Vujović, spec, ortoped
Kao i sva tkiva u čovjekovom organizmu i zglobna hrskavica tokom vremena stari, ali se starenje najčešće zamjenjuje procesom degeneracije. Sokolof je 1983. godine opisao biološke aspekte starenja zglobne hrskavice, ukazavši na činjenicu da tokom procesa starenja koštanozglobnog tkiva dolazi do izvjesnog stepena degen­eracije hrskavice, koji se ne može smatrati patološkom artrozom. Naime, tokom vremena dolazi do fokalne fibrilacije hrskavičave površine i formiranja koštanih prominencija (osteofita).

Više →

Proces dezintegracije zglobne hrskavice

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Piše: dr Vladimir Vujović, spec. ortoped
Kada govorimo o patološkom procesu dezinte­gracije zglobne hrskavice treba navesti da je ona usko povezana sa posljedično nastalim prevelikim opterećenjem subhondralne kosti, koja usljed pritiska puca (podliježe mikroprelomima). Ti mikroprelomi nestaju aktivacijom procesa zarastanja kosti iz koštane srži, ali je novostvorena kost nedovoljno tvrda i ne zadovoljava potporne potrebe regije u kojoj se nalazi. Već ionako oštećena hrskavica nad njom, i dalje izložena istom pritisku, nastavlja sa propadan­jem i još više omekšava.

Više →

Povrede ramena – nestabilnost, luksacije, subluksacije

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Piše: dr Dušan Nenezic, fizijatar – akupunkturolog – kiroprakticar, spec. za djeciju rehabilitaciju

Više →

Specifičnosti funkcionalne procjene i tretmana u terapiji radom kod porođajne paralize pleksusa brahijalisa

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Piše: Milorad Aranitović, strukovni radni terapeut
Mijelinizacija nerava po rođenju djeteta nije u potpunosti završena pa su nervi osjetljivi na istezanje i podložni kidanju. U slučaju nastanka oštećenja pleksusa brahijalisa, pored posljedica kao što su motorni, senzitivni i trofički poremećaji, javljaju se i kontrakture skapulohemeralne regije.

Više →

Tjelesni deformiteti – česta problematika razvojne dobi

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: Bojan Kraljević
Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Podaci dobijeni na osnovu sistematskih pregleda govore o značajnom porastu prisutnosti razvojnih defor­miteta koštano-zglobnog sistema kod srednjoškolske i djece u osnovnim školama. Ovdje sada već možemo da govorimo o podacima koji su zabrinjavajući – kako za porodicu, tako i za društvo uopšte.

Više →

Deformiteti grudnog koša

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: Bojan Kraljević
Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Pod terminom „tjelesni deformiteti” podrazumije­vamo promjenu u morfologiji lokomotornog aparata koja dovodi do većih ili manjih funkcionalnih smetnji.

Više →

Profilaktička primjena niskomolekularnih heparina

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: dr Marko Čvorović, spec. ortoped
Danas je opšteprihvaćena upotreba niskomolekularnih heparina, kako za prevenciju tromboembolije u mnogim hirurškim disciplinama (hirurgija, ginekologija, traumatologija, ortope­dija), tako i u liječenju akutnog ishemičnog insulta, akutnog koronarnog sindroma, u liječenju pacijenata na dijaliznom tretmanu, te u terapiji duboke venske tromboze i plućne embolije.

Više →

Bol

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: Bojan Kraljević
Spec, primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Bol nastaje usljed oštećenja tkiva i predstavlja zaštitnu reakciju organizma u odnosu na dalje oštećenje. On nije uvijek srazmjeran oštećenju tkiva. Naime, postoje situacije kada je oštećenje tkiva veliko a bol minimalan, i obrnuto.

Više →

Ravna stopala

Objavio   /  Razno  

Piše: Bojan Kraljević
Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Pravo formiranje svodova počinje ustajanjem djeteta i hodom. Tek nakon navršavanja treće godine života dolazi do spon­tanog uspravljanja tabana, a stopalo poprima karakteristike normalnog oblika. Do treće godine života, zbog prisustva masnih jastučića, postoje tzv. lažna ravna stopala.

Više →

Primjena HBO-a u traumatologiji

Objavio   /  Izdanje Br. 18  

Piše: dr Marko Savovski, spec. ortopedije, traumatološke kirurgije i baromedicine
Progres nauke i ubrzanje tempa života, sa suštinskim promjenama u načinu življenja, uslovljava stalne promjene u brojnosti i kvalitetu traumatizama. U savremenim uslovima to se prije svega odnosi na saobraćajni traumatizam, a u manjoj mjeri i na industrijski i sportski. U okviru ove tri kategorije nastaje više od 90 % povreda koje se dogode na koštano-zglobnom sistemu. Definicija akutne muskulo-skeletne traume podrazumijeva postojanje lezije mišićnog i koštanog sistema koja obuhvata i druga tkiva kao što su koža, krvni sudovi, vezivno i nervno tkivo.

Više →

Sindrom karpalnog tunela – česti bolovi u korijenu šake

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Dušan Nenezić, fizijatar – akupunkturolog – kiropraktičar,
spec. za dječiju rehabilitaciju
Često se dešava da u svakodnevnoj aktivnosti osjetimo bol u šaci ili ručnom zglobu. Ponavljanje ovakve tegobe se zanemaruje, a u realnosti može ukazati na vrlo upornu i teško izlječivu bolest šake i nerava. Ako se ovakvi problemi javljaju nakon perioda opterećenja ili obavljanja sportske aktivnosti, sa sigurnošću se može posumn­jati na oboljenje u medicini poznato kao sindrom karpalnog tunela.

Više →

Prelom i glavna komplikacija osteoporoze

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

osteo

Piše: prim. dr sc. med. Ivo D. Ivanović,

Spec. za ortopedsku kirurgiju i traumatologiju

Specijalna bolnica „Vaso Ćuković” Risan

U savremenoj medicini osteoporoza se definiše kao bolest koštanog tkiva kod koje dominira gubitak kalcijuma, uz razređenje koštanih spongioznih trabekula, stanjenje korteksa i proširenje Haversovih kanala, što dovodi do gubitka koštane mase.

Više →

Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju, i neurologiju ,,Vaso Ćuković” Risan

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

U ljetopisu Risna, najstarijeg grada u Boki, ispisana su dobročinstva Vasa Ćukovića, pa je ovaj humanista postao neizbježni dio hronike ovog grada. Specijalna bolnica „Vaso Ćuković” u Risnu, njegova zadužbina, i danas svjedoči o ličnosti, djelima i zavjetima časnog i čestitog građanina kojem je otadžbina bila svijet u malom.

Više →

Podstrek za rješavanje svakodnevnih problema iz ortopedije i traumatologije

Objavio   /  Izdanje Br. 43  

43-orto

Piše:A. R.

Prvi ortopedski i traumatološki dani u Crnoj Gori realizovani su zahvaljujući trudu organizatora – Udruženja ortopeda i traumatologa Crne Gore (AMOT). Ovaj događaj sa međunarodnim učešćem za mjesto susreta imao je Hotel „Queen of Montenegro” u Bečićima

Više →

Postklinička rehabilitacija i profesionalna reedukacija sportskih trauma koljena

Objavio   /  Izdanje Br. 43  

Piše: prim. dr Vladimir Čarapić, sportski gonolog
Na koljeno tokom sportske aktivnosti djeluju velike traumatogene sile, koje u određenom momentu savlađuju visoko diferenciran osteoartikularni i ligamentno-mišićni sastav pa uzrokuju patološka stanja, odnosno povrede. One se karakterišu lezijama mišićnih, ligamentarnih, kapsularnih, meniskalnih i koštanih morfoloških struktura.

Više →

Biološka terapija savremena strategija liječenja

Objavio   /  Izdanje Br. 43  

Svjetski dan posvećen reumatoidnom artritisu, 12. oktobar, obilježen je i u Crnoj Gori predavanjem na Institutu za bolesti djece KCCG. O toj teškoj bolesti i biološkoj terapiji za njeno liječenje govorila je dr Svetlana Aligrudić, internista reuma-tolog sa Interne klinike, a ulogu medicinskih sestara u primjeni terapije objasnila je viša medicinska sestra Rajka Srdanović.

Više →

Mala neopreznost, veliki problemi

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

sport med

Piše: dr Bozo Vuković
Nadareni praktičari, ljubitelji sportske medicine i no­vinarstva u sportu,prim. dr Vladimir Čarapić, specijalista ortope­dije i traumatologije i novinari publicista Mirko Jakovljević, udružili su znanje i objavili stručan, koristan i lako razumljiv priručnik „Suvremena sportska medicina: traumatologija i gonologija.

Više →

Kineziterapija – metodska kraljica fizioterapije

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

kinezi

Piše: Bojan Kraljević

Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Kineziterapija je dio rehabilitacionog procesa koristeći pokret u svrhu liječenja oboljelih ili povrijeđenih. U nekim slučajevima, ovakav vid terapije je sam po sebi dovoljan, dok u drugim slučajevima predstavlja dio cjelukupne terapije koja ima za cilj funkcionalnu restouraciju.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center