Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'nefrologija'

Imunosupresivna terapija u transplataciji bubrega

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

bubreg

Piše: Dr Branka Gledović,
Klinika za urologiju i nefrologiju, Nefrologija sa hemodijalizom,
Klinički Centar Crne Gore
Prema dobijenim imunološkim nalazima pacijenti se kvalifikuju u grupe niskog, povišenog i visokog imunološkog rizika od odbacivanja transplantiranog bubrega u ranom periodu nakon transplantacije. Iskustva sa transplantacijom bubrega koja sežu od 1954. godine su doprinijela boljem sagledavanju i razumijevanju imunoloških barijera i problema koji prate transplantaciju bubrega i dovela su do optimizacije, kako protektivne imunosupresivne terapije, tako i imunosupresivne terapije održavanja. Zbog kompleksnosti imunološke terapije postoje vodiči dobre ljekarske prakse koji se primjenjuju u svakodnevnoj praksi.

Više →

Hronična bubrežna bolest, anemija i liječenje

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Na septembarskom saboru ljekara u Bijelom Polju koje je impliciralo brojne raznovrsne teme ljekarske nauke i prakse bilo je riječi i o hroničnoj bubrežnoj bolesti. Anemija kao jedan od nezaobilaznih simptoma, njeno liječenje i postupci mogućeg ljekarskog djelovanja bili su predmet predavanja dr Marine Mugoše-Ratković , nefrologa Kliničkog centra u Podgorici i jedne od organizatora akcije vezane za promociju transplantacije kao najefektivnijeg terapijskog postupka u nefrologiji.

Više →

Liječenje bubrežne litijaze

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: prof. dr Bogdan Pajović
Umirenje bola
Tokom napada bubrežne litijaze bolesnik neizmjerno pati, a od ljekara očekuje da mu najhitnije umiri bol. Za liječenje se primjenjuju spazmolitici (djeluju na spazam uretera) i analgetici (ljekovi koji smiruju bol).

Više →

Značaj pravilne ishrane kod pacijenata na hroničnom programu hemodijalize u cilju prevencije komplikacija

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Piše: Damir Peličić,
visokostrukovni medicinski tehničar,
Klinika za urologiju i nefrologiju, KCCG, Podgorica

Bubrezi imaju čitav dijapazon po život značajnih uloga i utiču na rad svih ostalih organa i orga-nizma u cjelini. Jedna u nizu značajnih uloga jeste da otklanjaju produkte metabolizma nastale iz unijete hrane, a tu se posebno misli na ureu (koja nastaje iz proteina), natrijum, kalijum i fosfate.

Više →

Oboljenja bubrega

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

oboljenja bubrega

Piše: prim. mr sc. dr Slobodan V. Radonjić, Spec. za oralnu hirurgiju
Pored osnovne uloge, formiranje mokraće, zadatak bubrega je da održavaju unutrašnju ravnotežu metabolizma u organizmu (homeostaza). Podešavaju izlučivanje vode i elektrolita prema njihovom unošenju, eliminišu krajnje proizvode izmjene materija: ureje, kreatina, mokraćne kisjeline, bilirubina, raznih toksina, ljekova i dodataka hrani.

Više →

Kasne – hronične komplikacije šecerne bolesti

Objavio   /  Izdanje Br. 54  

Piše: prof, dr sci. med. Božidar M. Bojović
Nefropatija je ozbiljno oboljenje bubrega i komplikacija koja ima najveći uticaj na dužinu života oboljelih od šećerne bolesti. Nefropatija predstavlja skup promjena koje se najčešće nalaze na bubrezima oboljelih od šećerne bolesti poslije dugog trajanja bolesti.

Više →

Susret predstavnika nefrološke struke

Objavio   /  Izdanje Br. 27  

Odsjek za nefrologiju u Beranama funkcioniše od 1990. godine, kada je izvršena prva dijalizna terapija. Ovaj segment Opšte bolnice funkcioniše u sastavu Inter­nog odjeljenja, pa kao što je slučaj i sa Bolnicom, ka zdra­vstvenim uslugama ovog centra gravitira stanovništvo četiri opštine Sjevera Crne Gore: Berana, Plava, Rožaja i Andrijevice. Tokom prošle godine ovdje je izvršeno [...]

Više →

Istorija razvoja nefrologije u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Piše: dr Fahrudin Hadrović, internista – nefrolog
Prvo nefrološko odjeljenje u Crnoj Gori formirano je 1985. godine, u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici. Načelnik tog odjeljenja bio je dr Rajko Radović, internista. Prvu subspecijalizaciju iz oblasti nefrologije u okviru interne medicine u Crnoj Gori završila je prof. dr Marina Ratković, 1991. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Više →

Hronična bubrežna bolest, anemija i liječenje

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Podsjećajući stručnu publiku na postojanje 5 kliničkih faza hronične bubrežne bolesti čije postojanje se dijagnostikuje na osnovu vrijednosti glomerulonske filtracije koja je manja od 90 ml/min, dr Marina Mugoša-Ratković naglasila je važnost dijagnostikovanja bolesti već u prvoj fazi razvoja. Hronična bubrežna bolest, kako je više puta navela, predstavlja začarani krug iz kog pacijentu nema izlaza, ali postoje načini da se poboljša kvalitet života i izvrši njegovo produženje.

Više →

Liječenje bubrežne litijaze

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: prof. dr Bogdan Pajović
Tokom napada bubrežne litijaze bolesnik neizmje¬rno pati, a od ljekara očekuje da mu najhitnije umiri bol.
Za liječenje se primjenjuju spazmolitici (djeluju na spazam uretera) i analgetici (ljekovi koji smiruju bol).
U izvjesnim slučajevima bol je vrlo intenzivan i potrebno je sprovoditi bolničko liječenje, sa primjenom tečnosti i ljekova u infuziji.

Više →

Značaj pravilne ishrane kod pacijenata na hroničnom programu hemodijalize u cilju prevencije komplikacija

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Piše: Damir Peličić,visokostrukovni medicinski tehničar,
Klinika za urologiju i nefrologiju, KCCG, Podgorica
Bubrezi imaju čitav dijapazon po život znača­jnih uloga i utiču na rad svih ostalih organa i orga­nizma u cjelini. Jedna u nizu značajnih uloga jeste da otklanjaju produkte metabolizma nastale iz unijete hrane, a tu se posebno misli na ureu (koja nastaje iz proteina), natrijum, kalijum i fosfate. Kod poremećaja bubrežne funkcije dolazi do nagomilavanja ovih produkata u organizmu.

Više →

Peritoneumska dijaliza

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Priredio: Damir Peličić, vsmt., Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG
Najčešća osnovna bubrežna oboljenja koja dovode do bubrežne slabosti i potrebe za liječenjem peritoneumskom dijalizom su: primarni i sekundarni glomerulonefritis, nefroangioskleroza, hronični pijelonefritis, endemska nefropatija, dijabetesna nefropatija i policistična bolest bubrega.

Više →
 • Call for participation in the IV Medical Conference with international participation
   
   
  Esteemed Sirs and Madams ,

  We would like to inform you that in mid-May 2017, (15 – 17 May) at the Hotel Mediteran in Becici MedicalCG editorial board, under the sponsorship and participation of the Ministry of Health of Montenegro, organizes professional, but traditional IV Annual Conference on News in Medicine, Pharmacy and Health.
  The Conference participants:
  - The Ministry of Health of Montenegro,
  - Health Insurance Fund of Montenegro,
  - Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro,
  - Clinical Center of Montenegro,
  - Pharmaceutical Chamber of Montenegro and
  - Pharmaceutical companies and wholesalers.

  Conference topics will include, through two round tables, projection activities of the Ministry of Health and key health institutions for the current and future period, and through six sessions the current issues in the field of medicine and pharmacy will be presented at the proposals of the participants of the conference.
  At the round tables the experiences from the region in the field of health insurance and legislation in the field of medicines will be presented.

  The Scientific Committee of the event, chaired by Dr sci med. Majda Šahman Zaimović, will draw up a program of the conference by the end of April, and for the Collection of Works, the abstracts of lectures which arrive due 10 May will be published.

  The meeting is accredited by the Medical and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
  Stalls for presentation of pharmaceutical companies and wholesalers will be placed inside the Hotel Mediteran.
  Because of the discussion topics of the conference, the competence of lecturers, the optimum capacity of the Hotel Mediteran, as well as our organizational experience, we expect the conference to provide a significant contribution in the area of the current problems of the matter.
   
  With expectations of your participation in the meeting organized
   
  Respectfully yours,
   
  Executive Director ,
  Slavica Pantelic
   
   
  For more information contact us at:
  Phone/fax: 020 238 841
  Mobile phone: 067 395 032
  Email: redakcija@t-com.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

132 people follow medicalcg