Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Naši ljekari'

Seksualno prenosive bolesti

Objavio   /  Izdanje br. 72  

Prof. dr sci med. Božidar M. Bojović

Dr Božo Vuković, prvi doktor medicinskih nauka u Crnoj Gori poslije Drugog svjetskog rata, erudita, intelektualac nemirnog istraživačkog duha, ovog puta se predstavlja sa dvije monografije tematski identične, ali po mnogo čemu, posebno prema stavovima u njima, polemički izazovne: polne bolesti kroz djela Šekspira i Njeogoša, dva svjetska velikana književnosti u analizi stručnog medicinskog autoriteta, koji više od pola vijeka proučava ovu tematiku.

Više →

Doktor Veselinka Ječmenica

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

Dr Veselinka Ječmenica, primarijus, subspecijalista, pedijatar – neonatolog preminula je 09.februara 2015.godine. Rođena je u Pljevljima, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Poslije završenih studija medicine, specijalizacije i subspecijalizacije neonatologije, od 1993.godine radial je kao načelnca Dječijeg odjeljenja Opšte bolnice Pljevlja.

Više →

Dr Andrija Štampar, osnivač prvog Doma zdravlja u Pljevljima

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Dr Božo Vuković

Dr Andrija Štampar završio je studije medicine u Beču 1911. godine. Poslije završetka studija radio je u Karlovcu i Novoj Gradiški. Mobilizovan je 1917. godine i bio je ljekar pješačke pukovnije u Sisku. U maju 1919. godine postavljen je za načelnika Odjeljenja za rasnu, javnu i socijalnu higijenu u Ministarstvu narodnog zdravlja u Beogradu.

Više →

Primarijus doktor Miroslav Femić (1962-2014)

Objavio   /  Izdanje Br. 69  

Primarijus doktor Miroslav Miro Femić (1962-2014) preminuo je u četvrtak, 18. decembra, na Internom odjeljenju Opšte bolnice u Bijelom Polju. Femić je sahranjen dan kasnije na gradskom groblju u Nikoljcu. Dr Miro Femić rođen je u Cerovu, školovan u Bijelom Polju, a studirao i specijalizirao u Novom Sadu.

Više →

Dr Stanko Špirov Matanović (1875-1932)

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Piše: Dr Božo Vuković
Dr Savo Plamenac, istoričar zdravstvene službe u Crnoj Gori i novinar, književnik Mihailo P. Miljanić, autor monografije „Crnogorski ljekari od 1918. godine“, pišu da dr Stanko Matanović spada među najistaknutije, znamenite i veoma zaslužne ljekare u Crnoj Gori. Dr Matanović rođen je u Ćekićima kod Cetinja.

Više →

Primarijus dr. Ðordije Radulović (1894-1983)

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Piše: dr sc med. Božo Vuković
Prema zapisu u Cetinjskom arhivu, otac dr Đorđa, dr Mitar Radulović, završio je Vojnomedicinsku akademiju u Petrogradu, gdje ga je odveo Rovinski i izradio mu stipendiju Aleksandra III. Sa njim je bio i dr Novica Kovačević iz Grahova, uživalac iste stipendije.

Više →

Dr Jovan Kujačić (1869-1958)

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: dr sc med. Božo Vuković
U monografiji „Trezvenjački pokret u Crnoj Gori (1900- 1984)”, istaknuti novi­nar Radenko Smolović, među istaknutim trezvenjacima, na prvom mjestu pominje dr Kujačića, ovim riječima: „Kao ljekar, kulturni i javni radnik, a posebno kao borac na planu trezvenosti dr Jovan Kujačić bio je vrlo zapažena ličnost u crnogorskom dru­štvenom životu krajem prošlog i u prvoj polovini ovog vijeka.”

Više →

Primarijus doktor Mihailo Radulović (1900-1980)

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
Malarija, ili močvarna groznica, bila je u starija vremena, do otkrića di-di-ti-ja, insekticida za uništavanje ko­maraca, najrasprostranjenija bolest, od koje se više umiralo no od bilo koje druge bolesti. Prema izvještaju dr Jovana Kujačića, štampanom 1925.

Više →

Akademik Prof.Dr Branko Zogović (1911-1979), hirurg

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
Stara latinska poslovica kaže da se o mrtvima uvijek govorilo sve najljepše: De mortius nihil nisi bene. Takvo ponašanje Njegošu je smetalo, pa je tu misao uobličio u kletvi iz Gorskog vijenca: Pokajnice za njego­vim tragom dovijek kukale i dovijek lagale. Ako ljudski i narodski procijenimo i ako kao kolega kolegi priznamo, onda možemo kazati da je dr Zogović bio dobar čovjek, požrtvovani narodni ljekar, pošten društveni radnik i kreator opšte i hirurške službe u Crnoj Go­ri.

Više →

Ljubav ih u smrt odvela

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
U „Medicalu”, april 2011. godine, piše da je Arsenije Škatarić, rođen u selu Mataguže, kraj Podgorice, strijeljan kod Zagreba 5. septembra 1941. godine, zbog revolucio­narne aktivnosti. Njegova supruga Desanka Radovanović, rodom iz Banjaluke, kategorički je odbila život i slobodu -nije htjela da se odrekne supruga.

Više →

Karlo Radončić (1879-1936)

Objavio   /  Izdanje Br. 53  

Piše: doc. dr Božo Vuković
Kao izraz zahvalnosti i poštovanja Medicinskom fa­kultetu u Zagrebu i Klinikama u Zagrebu, Rijeci, Dubrovniku i širom Hrvatske za školovanje ljekara i liječenje bolesnika iz Crne Gore, evo vraćanja “duga”, cum grano salis (sa zrnom soli), u vidu podsjećanja na ličnost prof. dr Karla Radoničića, porijeklom iz Boke, Crne Gore. Pomoć zagrebačkog znanja i vještine u medi­cini, ispoljena je i u septembru 2012. godine, kada je dr Željko Kašćelan sa timom iz Zagreba uz ljekare iz Podgorice uradio prvu transplataciju, presađivanje bubrega u Crnoj Gori.

Više →

Prvi internista-hematolog u Bijelom Polju – Dr Mihailo Laković (1914-1958)

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

Piše: doc. dr med. sc. Bozo Vuković
U Zborniku radova iz crnogorskog saniteta, Cetinje, 1998. godine, primarijus dr sc. Božidar Raspopović piše da je Interno odjeljenje u Bijelom Polju „počelo sa radom šezdesetih godina. Osnivač i prvi šef internog odjeljenja bio je dr Mihailo Laković, hematolog.

Više →

Prva ljekarka u Crnoj Gori – Divna Veković (1886-1994)

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

Moderna medicinska nauka u Crnoj Gori tek početkom 20. vijeka dobila je prvu ljekarku. Tačnije govoreći, 1907. godine Beranka Divna Veković (1886-1944) završila je školovanje na Medicinskom fakultetu u Sorboni.

Više →

In memoriam : Primarijus dr Milenko Vujovic (1932-2012)

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: doc. dr med. sc. Bozo Vuković
Dr Milenko Vujović rođen je u selu Dapsiće kod Berana. Gimnaziju je učio u Beranama, gdje se njegovalo učenje, znanje i intelektualna moć koja se stiče razmišljanjem o pisanoj riječi. On se i ubraja u vrsne intelektualce koje je iznjedrila Beranska gimnazija.

Više →

Kamenski Radovići – Prilog istoriji tradicionalne medicine u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: dr Goran Komar, spec. opšte medicine
U Boku Kotorsku, iz Morače, prešli su braća Milija i Petar Radović, oko 1687. godine. Te jeseni se mletačka armada na čelu sa generalnim providurom Kornerom spremala za zaposje­danje Herceg Novog.

Više →

In memoriam – Mr. sci med. dr Mirko Radunović

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Bogdan S. Pajović
Misli velikih ljudi valja čuvati za velike ljude. Kada, ako ne sada, citirati Aristotela, Mirku u čast: “čovjek velikog duha ponaša se sa umjerenošću u dobroj, kao i u lošoj sreći; on se nikada ne pokazuje ni deprimiran, ni egzaltiran, on nije ponešen uspjehom i obeshrabren neuspjehom; on ne traži pohvale za sebe, ni pokude za druge…”.

Više →

Mirko Peković – Psihijatrija

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Doc. dr med. sci dr Božo Vuković
Prof. dr Mirko Peković, prvi direktor Psihijatrijske klinike, osnovane u Podgorici 2001. godine i prvi nastavnik za predmet Psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Crnoj Gori, osnovanom 1996. godine, objavio je sa koautorima, obimno, stručno, naučno djelo Psihi­jatrija na 870 strana.

Više →

Primarijus dr sc Vasilije kusovac (1929 – 2013) Ljekar-Humanista- Ginekolog

Objavio   /  Izdanje Br. 50  

Piše: doc. dr Bozo Vuković
Riječ human potiče od latinske riječi home, humanus -čovjek, i znači čovjekoljublje, čovječije dostojanstvo, plemenitost, milosrđe i ljubav prema ljudima. Dr Kusovac je bio skroman i human čovjek, o čemu govori i podatak da je, po svojoj želji, sahranjen u krugu porodice. Posao ginekologa radio je stručno i savjesno.

Više →

Dr Milan Jovanović Batut – Korifej medicine u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Piše: sc med. dr Bozo Vuković
Milan Jovanović Batut rođen je 1847. godine u Sremskoj Mitrovici. Medicinski fakultet završio je u Beču 1878. godine. Radio je u Crnoj Gori od 17. avgusta 1880. do polovine oktobra 1882. godine. Pod njegovim uredništvom štampan je časopis „Zdravlje”, ljekarske pouke narodu. Časopis je izlazio petnaestodnevno.

Više →

Zapisi dr Poljaka – direktora Doma zdravlja u Pljevljima

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
Dr Željko Poljak, poslije završenog staža u SoŠ-u (Sanitetska oficirska škola) u Beogradu, raspoređen je da obavezni staž iz sanitetske službe nastavi u Vojnom garnizonu u Pljevljima. To je bilo 1953. godine, kada je rađen put u kanjonu Tare, od Mojkovca do Đurđevića Tare.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center