Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Naši ljekari'

Seksualno prenosive bolesti

Objavio   /  Izdanje br. 72  

Prof. dr sci med. Božidar M. Bojović

Dr Božo Vuković, prvi doktor medicinskih nauka u Crnoj Gori poslije Drugog svjetskog rata, erudita, intelektualac nemirnog istraživačkog duha, ovog puta se predstavlja sa dvije monografije tematski identične, ali po mnogo čemu, posebno prema stavovima u njima, polemički izazovne: polne bolesti kroz djela Šekspira i Njeogoša, dva svjetska velikana književnosti u analizi stručnog medicinskog autoriteta, koji više od pola vijeka proučava ovu tematiku.

Više →

Doktor Veselinka Ječmenica

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

Dr Veselinka Ječmenica, primarijus, subspecijalista, pedijatar – neonatolog preminula je 09.februara 2015.godine. Rođena je u Pljevljima, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Poslije završenih studija medicine, specijalizacije i subspecijalizacije neonatologije, od 1993.godine radial je kao načelnca Dječijeg odjeljenja Opšte bolnice Pljevlja.

Više →

Dr Andrija Štampar, osnivač prvog Doma zdravlja u Pljevljima

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Dr Božo Vuković

Dr Andrija Štampar završio je studije medicine u Beču 1911. godine. Poslije završetka studija radio je u Karlovcu i Novoj Gradiški. Mobilizovan je 1917. godine i bio je ljekar pješačke pukovnije u Sisku. U maju 1919. godine postavljen je za načelnika Odjeljenja za rasnu, javnu i socijalnu higijenu u Ministarstvu narodnog zdravlja u Beogradu.

Više →

Primarijus doktor Miroslav Femić (1962-2014)

Objavio   /  Izdanje Br. 69  

Primarijus doktor Miroslav Miro Femić (1962-2014) preminuo je u četvrtak, 18. decembra, na Internom odjeljenju Opšte bolnice u Bijelom Polju. Femić je sahranjen dan kasnije na gradskom groblju u Nikoljcu. Dr Miro Femić rođen je u Cerovu, školovan u Bijelom Polju, a studirao i specijalizirao u Novom Sadu.

Više →

Dr Stanko Špirov Matanović (1875-1932)

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Piše: Dr Božo Vuković
Dr Savo Plamenac, istoričar zdravstvene službe u Crnoj Gori i novinar, književnik Mihailo P. Miljanić, autor monografije „Crnogorski ljekari od 1918. godine“, pišu da dr Stanko Matanović spada među najistaknutije, znamenite i veoma zaslužne ljekare u Crnoj Gori. Dr Matanović rođen je u Ćekićima kod Cetinja.

Više →

Primarijus dr. Ðordije Radulović (1894-1983)

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Piše: dr sc med. Božo Vuković
Prema zapisu u Cetinjskom arhivu, otac dr Đorđa, dr Mitar Radulović, završio je Vojnomedicinsku akademiju u Petrogradu, gdje ga je odveo Rovinski i izradio mu stipendiju Aleksandra III. Sa njim je bio i dr Novica Kovačević iz Grahova, uživalac iste stipendije.

Više →

Dr Jovan Kujačić (1869-1958)

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: dr sc med. Božo Vuković
U monografiji „Trezvenjački pokret u Crnoj Gori (1900- 1984)”, istaknuti novi­nar Radenko Smolović, među istaknutim trezvenjacima, na prvom mjestu pominje dr Kujačića, ovim riječima: „Kao ljekar, kulturni i javni radnik, a posebno kao borac na planu trezvenosti dr Jovan Kujačić bio je vrlo zapažena ličnost u crnogorskom dru­štvenom životu krajem prošlog i u prvoj polovini ovog vijeka.”

Više →

Primarijus doktor Mihailo Radulović (1900-1980)

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
Malarija, ili močvarna groznica, bila je u starija vremena, do otkrića di-di-ti-ja, insekticida za uništavanje ko­maraca, najrasprostranjenija bolest, od koje se više umiralo no od bilo koje druge bolesti. Prema izvještaju dr Jovana Kujačića, štampanom 1925.

Više →

Akademik Prof.Dr Branko Zogović (1911-1979), hirurg

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
Stara latinska poslovica kaže da se o mrtvima uvijek govorilo sve najljepše: De mortius nihil nisi bene. Takvo ponašanje Njegošu je smetalo, pa je tu misao uobličio u kletvi iz Gorskog vijenca: Pokajnice za njego­vim tragom dovijek kukale i dovijek lagale. Ako ljudski i narodski procijenimo i ako kao kolega kolegi priznamo, onda možemo kazati da je dr Zogović bio dobar čovjek, požrtvovani narodni ljekar, pošten društveni radnik i kreator opšte i hirurške službe u Crnoj Go­ri.

Više →

Ljubav ih u smrt odvela

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
U „Medicalu”, april 2011. godine, piše da je Arsenije Škatarić, rođen u selu Mataguže, kraj Podgorice, strijeljan kod Zagreba 5. septembra 1941. godine, zbog revolucio­narne aktivnosti. Njegova supruga Desanka Radovanović, rodom iz Banjaluke, kategorički je odbila život i slobodu -nije htjela da se odrekne supruga.

Više →

Karlo Radončić (1879-1936)

Objavio   /  Izdanje Br. 53  

Piše: doc. dr Božo Vuković
Kao izraz zahvalnosti i poštovanja Medicinskom fa­kultetu u Zagrebu i Klinikama u Zagrebu, Rijeci, Dubrovniku i širom Hrvatske za školovanje ljekara i liječenje bolesnika iz Crne Gore, evo vraćanja “duga”, cum grano salis (sa zrnom soli), u vidu podsjećanja na ličnost prof. dr Karla Radoničića, porijeklom iz Boke, Crne Gore. Pomoć zagrebačkog znanja i vještine u medi­cini, ispoljena je i u septembru 2012. godine, kada je dr Željko Kašćelan sa timom iz Zagreba uz ljekare iz Podgorice uradio prvu transplataciju, presađivanje bubrega u Crnoj Gori.

Više →

Prvi internista-hematolog u Bijelom Polju – Dr Mihailo Laković (1914-1958)

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

Piše: doc. dr med. sc. Bozo Vuković
U Zborniku radova iz crnogorskog saniteta, Cetinje, 1998. godine, primarijus dr sc. Božidar Raspopović piše da je Interno odjeljenje u Bijelom Polju „počelo sa radom šezdesetih godina. Osnivač i prvi šef internog odjeljenja bio je dr Mihailo Laković, hematolog.

Više →

Prva ljekarka u Crnoj Gori – Divna Veković (1886-1994)

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

Moderna medicinska nauka u Crnoj Gori tek početkom 20. vijeka dobila je prvu ljekarku. Tačnije govoreći, 1907. godine Beranka Divna Veković (1886-1944) završila je školovanje na Medicinskom fakultetu u Sorboni.

Više →

In memoriam : Primarijus dr Milenko Vujovic (1932-2012)

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: doc. dr med. sc. Bozo Vuković
Dr Milenko Vujović rođen je u selu Dapsiće kod Berana. Gimnaziju je učio u Beranama, gdje se njegovalo učenje, znanje i intelektualna moć koja se stiče razmišljanjem o pisanoj riječi. On se i ubraja u vrsne intelektualce koje je iznjedrila Beranska gimnazija.

Više →

Kamenski Radovići – Prilog istoriji tradicionalne medicine u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: dr Goran Komar, spec. opšte medicine
U Boku Kotorsku, iz Morače, prešli su braća Milija i Petar Radović, oko 1687. godine. Te jeseni se mletačka armada na čelu sa generalnim providurom Kornerom spremala za zaposje­danje Herceg Novog.

Više →

In memoriam – Mr. sci med. dr Mirko Radunović

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Bogdan S. Pajović
Misli velikih ljudi valja čuvati za velike ljude. Kada, ako ne sada, citirati Aristotela, Mirku u čast: “čovjek velikog duha ponaša se sa umjerenošću u dobroj, kao i u lošoj sreći; on se nikada ne pokazuje ni deprimiran, ni egzaltiran, on nije ponešen uspjehom i obeshrabren neuspjehom; on ne traži pohvale za sebe, ni pokude za druge…”.

Više →

Mirko Peković – Psihijatrija

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Doc. dr med. sci dr Božo Vuković
Prof. dr Mirko Peković, prvi direktor Psihijatrijske klinike, osnovane u Podgorici 2001. godine i prvi nastavnik za predmet Psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Crnoj Gori, osnovanom 1996. godine, objavio je sa koautorima, obimno, stručno, naučno djelo Psihi­jatrija na 870 strana.

Više →

Primarijus dr sc Vasilije kusovac (1929 – 2013) Ljekar-Humanista- Ginekolog

Objavio   /  Izdanje Br. 50  

Piše: doc. dr Bozo Vuković
Riječ human potiče od latinske riječi home, humanus -čovjek, i znači čovjekoljublje, čovječije dostojanstvo, plemenitost, milosrđe i ljubav prema ljudima. Dr Kusovac je bio skroman i human čovjek, o čemu govori i podatak da je, po svojoj želji, sahranjen u krugu porodice. Posao ginekologa radio je stručno i savjesno.

Više →

Dr Milan Jovanović Batut – Korifej medicine u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Piše: sc med. dr Bozo Vuković
Milan Jovanović Batut rođen je 1847. godine u Sremskoj Mitrovici. Medicinski fakultet završio je u Beču 1878. godine. Radio je u Crnoj Gori od 17. avgusta 1880. do polovine oktobra 1882. godine. Pod njegovim uredništvom štampan je časopis „Zdravlje”, ljekarske pouke narodu. Časopis je izlazio petnaestodnevno.

Više →

Zapisi dr Poljaka – direktora Doma zdravlja u Pljevljima

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
Dr Željko Poljak, poslije završenog staža u SoŠ-u (Sanitetska oficirska škola) u Beogradu, raspoređen je da obavezni staž iz sanitetske službe nastavi u Vojnom garnizonu u Pljevljima. To je bilo 1953. godine, kada je rađen put u kanjonu Tare, od Mojkovca do Đurđevića Tare.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center