Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Ljekovi'

SARADNJA U CILJU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA GRAĐANA

Objavio   /  Izdanje br. 72, skupovi mart 2015  

U prostorijama Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), u srijedu 4.03. 2015. godine, održan je sastanak sa predstavnicima medijskih kuća u Crnoj Gori. Cilj sastanka bio je unapređenje saradnje između CALIMS-a, kao institucije nadležne za očuvanje javnog zdravlja putem dostupnosti kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih ljekova i medija koji objektivnim informisanjem o ljekovima i medicinskim sredstvima doprinose unapređenju zdravlja građana Crne Gore.

Više →

Ljekovi pod dodatnim praćenjem

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

ljekoviiii

Piše: Nemanja Turković, dipl. pharm
Agencija za ljekova i medicinska sredstva

Da bi jedan lijek dobio dozvolu za stavljanje u promet mora biti kvalitetan, bezbjedan i efikasan. Odgovarajuća ispitivanja (farmaceutsko-hemijsko-biološka, pretklinička, klinička), koja se u tom smislu sprovode i njihova pozitivna ocjena od strane nadležnih tijela za ljekove su potvrda pozitivnog odnosa korist/rizik i opravdanosti stavljanja lijeka u promet. Međutim, podaci prikupljeni tokom premarketinške faze razvoja lijeka ne mogu predvidjeti sva neželjena dejstva koja se mogu pojaviti nakon što lijek dođe u promet.

Više →

Antidijabetici – primjena i potrošnja u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

antidijabet

Piše: mr ph Olgica Knežević
Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Insulin je biološki lijek. Pod biloškim lijekovima smatraju se lijekovi čija je aktivna supstanca biološka supstanca koja se proizvodi ili izlučuje iz biološkog izvora, a čija se ukupna svojstva i kvalitet utvrđuju fizičko – hemijsko – biloškim ispitivanjem, zajedno sa odgovarajućim podacima o postupku proizvodnje i kontroli postupka proizvodnje (imunološki lijekovi, lijekovi iz humane krvi i plazme, lijekovi za napredne terapije i drugo).

Više →

Upotreba (zloupotreba) medikamenata

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Prof. dr Mirko Peković, spec. neuropsihijatar

Mnogi psihofarmaci imaju i negativna farmakološka svojstva, koja seogledaju u tome da pojedinci postanu zavisni od njih, što dovodi do teških psihičkih i tjelesnih posljedica, čak i invaliditeta. Zato treba biti obazriv i restriktivan pri njihovoj upotrebi.Treba kazati i da su upotreba, odnosno zloupotreba medikamenta, plod naše civilizacije, te čovjekove alijenacije, koja je njen uzrok.

Više →

Antibakterijski ljekovi – Od velikih otkrića do danas

Objavio   /  Izdanje Br. 68  

13-antibiotici

Piše: Prof. dr Ljubica Pejakov,
Specijalista anesteziologije i reanimatologije,
Subspecijalista kliničke farmakologije
Liječenje bolesti uzrokovanih bakterijskim infekcijama počelo je sistematski otkrićem Paul Erlich-a (1854-1915) da su jedinjenja arsena efikasna u terapiji sifilisa, i on ih 1910. godine uvodi u terapiju bolesti izazvanih spirohetama. Slijedi otkriće sulfonamida, 1935. godine, koji su decenijama korišćeni u liječenju velikog broja infekcija izazvanih bakterijama.

Više →

LIDER FARMACEUTSKE INDUSTRIJE U CRNOJ GORI

Objavio   /  Izdanje Br. 68  

Hemomont, prva crnogorska fabrika za proizvodnju ljekova, razvila se u proteklih dvadeset godina u lidera crnogorske farmaceutske industrije, u čijim pogonima se godišnje proizvede oko 10 miliona pakovanja različitih ljekova – rečeno je na proslavi dvadesetogodišnjice postojanja te farmaceutske kuće, koja posluje u okviru kompanije “Hemofarm” iz Vršca, kojom od 2006. godine gazduje njemačka “STADA grupa”.

Više →

Kako prijaviti neželjeno dejstvo lijeka?

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

Piše: Dr pharm Nemanja Turković,
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore 
Odjeljenje za farmakovigilancu
Svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka je potrebno prijaviti CALIMS, pri čemu zdravstveni radnik ne mora biti potpuno siguran da je neželjeno dejsto izazvano lijekom. Prilikom prijavljivanja neželjenog dejstvatreba dostaviti što je moguće više podataka u cilju pouzdanije procjene uzročno-posljedične povezanosti primijenjenog lijeka i prijavljenog neželjenog dejstva.

Više →

Praćenje bezbijedne primjene vakcina u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

Piše: Dr pharm. Nemanja Turković
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Odjeljenje za farmakovigilancu
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS), u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore, kao nadležnom ustanovom za sprovođenje imunizacije, u skladu sa Zakonom o ljekovima i Pravilnikom o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti, prati bezbjednost vakcina koje su u prometu u Crnoj Gori.

Više →

Izvještaj Calims o prijavljenim neželjenim dejstvima ljekova u 2013. godini

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

Mr ph. Maja Stanković
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore Odjeljenje za farmakovigilancu
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) svake godine objavljuje detaljan izvještaj o neželjenim dejstvima ljekova, koja su se ispoljila na teritoriji Crne Gore, i koja su prijavljena od strane zdravstvenih radnika i odgovornih lica za farmakovigilancu u farmaceutskim kompanijama. Zdravst­veni radnici i farmaceutske kompanije imaju zakonsku obavezu prijavljivanja svake sumnje na neželjeno dejstvo lijeka, bez obzira na ozbiljnost i očekivanost.

Više →

Informacije o ljekovima

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

ljekovi

Piše: Dr. pharm. Marta Rolevski Agencija za Ijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS)
Sažetak karakteristika lijeka (engl. Summary of Product Characteristrics – SmPC) je dokument koji sadrži osnovne infor­macije o lijeku, zasnovan na predlogu proizvođača, a namijenjen je stručnoj javnosti. U SmPC su inkorporirane suštinske infor­macije za zdravstvene radnike o tome kako se konkretni lijek koristi bezbjedno i efikasno, i mora biti napisan jezikom struke.

Više →

Alergija na penicilinske antibiotike

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

penicilin

Piše: prim. mr sci dr med. Slobodan Vranješ
PZU „Milmedika“,  Podgorica
Dvadesti vijek je u medicini obilježen jednim od najznačajnijih otkrića u službi čovječanstva – otkrićem i razvojem antibiotika. Svaka velika produkcija dovodi do neželjenih posljedica, pa smo stoga danas u prilici da izučavamo posljedice te ekspanzije i sagledamo neželjene efekte intezivne proizvodnje i potrošnje antibiotika. Prvi naučni pristup koji je ukazao na potencijal mikroorganizama kao terapijskog agensa učinili su Pasteur i Joubert još 1877. godine.

Više →

Specifičnosti bioloških ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 63  

bioloki lekovi

Piše: Mr ph Nataša Grubiša, mr sci Biljana Tubić mr ph, 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Biološki lijek je lijek koji sadrži jednu ili više aktivnih supstanci koje su napravljene, ili su izvedene iz biološkog materijala. Neke od pomenutih aktivnih supstanci se već nalaze u ljudskom tijelu, kao na primjer proteini: insulin, hormon rasta i eritropoetin. Aktivne supstance bioloških ljekova su veće i kompleksnije u odnosu na aktivne supstance u konvencionalnim (nebiološkim) ljekovima. Samo su živi organizmi u stanju da reprodukuju takvu kompleksnost.

Više →

Predstavljena analiza potrošnje ljekova u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 63  

Analiza potrošnje ljekova i medicinskih sredstava za potrebe javnog zdravstva, koju je uradio Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2011, 2012 i 2013. godinu, ukazuje na trend povećanja potrošnje. Ukupna potrošnja ljekova i medicinskih sredstava koja se isporučuju preko apotekarske ustanove Montefarm za potrebe sistema javnog zdravstva u Crnoj Gori u 2013. godini iznosila je nešto preko 40 miliona eura, što u odnosu na 2012. predstavlja povećanje od skoro 9%, a u odnosu na 2011. od oko 12%. – kazao je Hrapović.

Više →

FARMAKOVIGILANCA – IMPERATIV SAVREMENE MEDICINE

Objavio   /  Izdanje Br. 60  

Piše: mr ph. Maja Stanković, CALIMS
Prijavljivanje neželjenih dejstava ljekova je zakonska obaveza svih zdravstvenih radnika koji propisuju, izdaju i rukuju ljekovima u kliničkoj praksi. Od velikog je značaja da se uključe svi, ljekari kao propisivači, farmaceuti kao stručnjaci za ljekove, posljednja kontrola propisivaču, zdravstveni radnik koji je najznačajnija karika između propisivača i pacijenta, i konačno, medicinske sestre koje su uključene i odgovorne za adekvatnu pripremu i primjenu određenih ljekova.

Više →

STUDIJE BIOLOŠKE EKVIVALENTNOSTI – ZNAČAJ U PRAKSI

Objavio   /  Izdanje Br. 60  

U Agenciji za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) dana 12. i 13. marta održana je edukacija iz oblasti farmakokinetike, sa naglaskom na evaluaciji studija biološke ekvivalentnosti ljekova. Edukaciju je održao prof. dr sc. Vladimir Trkulja, dr med., sa Zavoda za farmakologiju, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Više →

Kvalitet kao proces, program i filozofija menadžmenta

Objavio   /  Izdanje Br. 58  

Intervju; Prof. dr sci Rajko Šofranac

Farmaceutska zdravstvena zaštita predstavlja nov koncept farmaceutske prakse koji se fokusira na direktnu interakciju farmaceuta i korisnika u cilju pružanja kvalitetne zdravstvene usluge. Savremena organizacija apotekarske djelatnosti zahtijeva jasno pozicioniranje apoteke u sistemu primarne zdravstvene zaštite stanovništva, implementaciju profesionalnih standarda Dobre apotekarske prakse (DAP) i ostalih praksi koje su DAP-u infrastruktura.

Više →

Savremeno i racionalno propisivanje ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

ljekovi

Piše: dr Kini Gorokov-Mekh PZU „Dr Kovacević”, Budva
Današnje vrijeme donijelo je problem masovne upotrebe ljekova, koji sa sobom nosi veliki broj neželjenih dejstava i inter­akcija, razvoj jatrogenih bolesti i sve veće finansijske izdatke za iste. Dugo je propisivanje ljekova bilo zasnivano na utiscima, osjećaju, tradiciji, te promotivnim aktivnostima farmaceutske industrije.

Više →

Menopauza i suplementi

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Piše: mr.ph  Aleksandar Jovanov
Menopauza je prirodna pojava kod žena i predstavlja završetak reproduktivne sposobnosti, odnosno trajni prekid menstrualnog ciklusa koji se javlja poslije prestanka rada jajnika. Najčešće počinje u periodu između 42. i 45. godine života i za­vršava se između 60. i 65. godine.

Više →

Razvijati svijest o važnosti antibiotika i nihove racionalne upotrebe

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Povodom Evropskog dana svjesnosti o antibioticima 18. novembra, u prostorijama Instituta za javno zdravlje održan je edukativni seminar pod nazivom „Racionalna upotreba antibi­otika i antbiotska profilaksa u službi zdravlja”. Uvodna riječ pripala je ministru zdravlja, prof. dr Miodragu Radunoviću, koji je kazao da se Crna Gora obilježavanjem ovog dana pridružila evropskoj i svjetskoj zajednici u [...]

Više →

Formulacija lijeka sa osvrtom na savremene trendove razvoja

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Da bi se mogao shvatiti značaj istraživanja i razvoja u farmaceutskoj industriji, treba shvatiti značaj formulacije i preformulacije lijeka. Cilj istraživanja i razvoja u fazi otkrića ljekova bi se, ukratko, mogao definisati kao “prevođenje ideja u poteNcijalne nove ljekovite supstance”, dok cilj razvoja ljekovitog proizvoda podrazumjeva “prevođenje novih ljekovitih supstanci u proizvode namijenjene registraciji i prodaji”.

Više →

Ocjenjivanje ljekova za dobijanje dozvole za promet

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

„Ocjenjivanje ljekova za potrebe dobijanja dozvole za stavljanje lijeka u promet”, naziv je predavanja, koje je u Agenciji za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore „Calims” u Podgorici, 9. decembra održala dr Vesna Koblar, ekspert iz Evropske Unije, koja ima dugogodišnje iskustvo u vezi sa harmonizacijom naciona­lne legislative sa EU i njenom implementacijom u oblasti ljekova i medicinskih sredstava u zemljama koje su na putu ulaska u EU.

Više →

Farmaceuti primjenjuju profesionalne standarde

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

Rezultati prva dva kruga evaluacije naučno-stručnih kompetencija farmaceuta u Crnoj Gori pokazali su da naši farma­ceuti primjenjuju očekivane standarde u veoma visokom procentu, rade u skladu sa etičkim kodeksom ponašanja, a zastupljenost svih grupa kompetencija je iznad 80 odsto – kazala je mr pharm. Amela Gusinjac, iz Javne ustanove Apoteke Crne Gore “Montefarm”, na Prvoj Konferenciji o sprovođenju evaluacije kompeten­cija farmaceuta u Crnoj Gori.

Više →

Usvojeni korisni savjeti iz prakse i dobre smjernice iz savremenih teorijskih pristupa

Objavio   /  Izdanje Br. 54  

Institut za bolesti djece nastavio je trend kontinuirane edukacije medicinskog osoblja, organizujući 26. septembra u svojim prostorijama niz predavanja u vezi sa disajnim putem i alergijskim reakcijama na ljekove kod pedijatrijske populacije. Gost Instituta sa Univerzitetske klinike u Beogradu, prof dr Brani­mir Nestorović, predstavio je aspekte dijagnostifikovanja i terapije subglotičnog laringitisa.

Više →

Utvrđenim ciljevima opredijeljeni za evropske standarde

Objavio   /  Izdanje Br. 54  

Kako bi se stručnoj javnosti na najbolji način približio dio aktivnosti i nadležnosti Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) u oblasti kliničkih ispitivanja ljekova, u prosto­rijama ove institucije je 5. septembra upriličen skup pod nazivom „Regulativa kliničkih ispitivanja”, koji je realizovan u okviru EU projekta – Razvoj infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori.

Više →

Neželjeni efekti ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: mr ph Mehrixhana Dervishi Llazorja
Neželjeni efekti ljekova, ili kako se u literaturi često može naći nuspojave, karakterišu svaku štetnu i neželjenu reakciju lijeka koji je primijenjen na ispravan način i u propi­sanoj dozi. To je, u većini slučajeva, očekivana pojava koja se istražuje i prati, i priložena je u uputstvu koji se nalazi u kutiji lijeka.

Više →

Lijek budućnosti

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Piše: dr Suzana Uskoković, spec, ginekologije
Šta je to „lijek budućnosti” i zašto ga tako nazivaju? Matične ćelije. Šta su matične ćelije, kakve su sve njihove mogućnosti u terapijskoj primjeni, šta su to banke matičnih ćelija, u čemu je razlika između privatnih i javnih, i zašto je dobro investirati u zdraviju budućnost?

Više →

Zašto je Astaxin moj prvi izbor u zaštiti imuniteta?

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Smanjiti broj dana u godini kada se ne osjećamo dobro, izbjeći prehladu ili neku težu tegobu usljed pada nivoa imuno sistema želja je svakog od nas. Dokazano je da Astaxin posjeduje snažnu i efikasnu sposobnost ne samo da redukuje oksidativni stres ćelija, već i da poveća njihovu sposobnost da se brane i odbrane od patogena i virusa iz okruženja.

Više →

Sunce i fotosenzitivni ljekovi

Objavio   /  Izdanje Br. 52  

fotosentzitivni ljekovi

Piše: mrph. Đulija Hadžibeti
Sunce je izvor života i neophodan uslov za život na Zemlji. Poznato je da su ga još stare kulture poštovale kao božanstvo. Istorijski zapisi govore o blagotvornim efektima sunca na tijelo i raspoloženje jer to utiče na lučenje serotonina (hormona sreće).

Više →

Biosmilari

Objavio   /  Izdanje Br. 52  

Biološki ljekovi su, bez sumnje, doveli do velikih pomaka u modernoj medicini. Prateći najnovije smjernice, jasno je da će biološka terapija biti terapija budućnosti. Biološki ljekovi su ljekovi izolovani iz živih sistema.

Više →

Zašto Ganoderma?

Objavio   /  Izdanje Br. 36  

Stručna javnost (ljekari, farmaceuti i nutri-cionisti) saglasni su u jednoj tvrdnji: „Zdravoj osobi koja se pravilno hrani i održava svoj energetski i imunološki nivo – suplementi nisu neophodni.” Ali koliko nas zaista živi tako ? Moderan način života, čini nas izloženijim mnogim rizicima koji mogu dovesti do težih i komplikovanih oboljenja. Nedovoljno kretanja, zagađenje iz [...]

Više →

Kompetentnost kao zahtjev moderne medicine i farmaceutike

Objavio   /  Izdanje Br. 36  

Farmaceutski skup na temu „Važnost kompetencija u apotekarskoj praksi”, održan 29. marta u Zelenom salonu Hotela „Crna Gora” u Podgorici, okupio je zavidan broj posjetilaca. Organizovan je u saradnji Farmaceutske kompanije „Baypharm” i magazina „Medical”, uz podršku Farmaceutske komore Crne Gore.

Više →

Farmakovigilanca

Objavio   /  Izdanje Br. 37  

Piše: mrph. Veselinka Luburić, Odjeljenje za farmakovigilancu,
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore – CALIMS
Farmakovigilanca je, prema definiciji Svjetske zdravst­vene organizacije, naučna disciplina koja obuhvata aktivnosti vezane za otkrivanje, razumijevanje, procjenu i prevenciju neželjenih dejstava ljekova, kao i drugih problema vezanih za njihovu primjenu.

Više →

Oglašavanje ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 38  

Piše: mr ph. Željka Bešović
U današnjem potrošačkom društvu reklama je postala nezamjenljivo sredstvo za promociju proizvoda. Reklamiranje bilo kojeg proizvoda, uključujući i ljekove, prihvatljivo je samo ukoliko je u skladu sa regulativom i standardima dobrih praksi i ne bi smjelo da sadrži elemente koji bi mogli biti uvredljivi, koji bi mogli stvoriti nerealna očekivanja kod potrošača ili ih navoditi na pogrešne zaključke.

Više →

Reumatoidni artritis

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: mr ph. Mehridžana Derviši-Lazorja
Reumatoidni artritis (RA) u svom potpuno razvijenom obliku je simetrična upalna bolest sinovijalne membrane perifernih zglobova. Postoji mogućnost nastanka deformirajućeg poliartritisa, takođe sa širokim spektrom izvanzglobnih aktivnosti, kao što su gubitak mišićne mase, „suve oči” ili pak osteoporoza.

Više →

Članstvo u programu SZO za praćenje bezbjednosti ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 39, Razno  

Piše: mrph. Veselinka Luburić, Odjeljenje za farmakovigilancu,
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore – CALIMS
Kao odgovor na talidomidsku katastrofu, 1968. godine je osnovan Program Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje bezbjednosti ljekova, sa ciljem razvijanja međunarodne saradnje kada je u pitanju farmakovigilanca. Osnivači ovog programa su bile države zapadne Evrope, SAD, Kanada, Novi Zeland i Australija, dok danas Program okuplja 108 država članica, a 34 države su „pridružene članice” od kojih se očekuje da uskoro ispune uslove za punopravno članstvo.

Više →

Racionalizacija upotrebe ljekova i regulacija njihovog marketinga

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Stručni skup koji je 18. juna upriličen u Vladi Crne Gore, u Podgorici, a koji je bio posvećen edukaciji u vezi sa racio­nalnom upotrebom ljekova, bio je produkt saradnje Ministarstva zdravlja, Crnogorske kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije i Agencije za lijekove – CALIMS.

Više →

Pacijentima su potrebni inovativni ljekovi

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

pfize

Važno je da se obezbijedi pristup za nove ljek­ove koji pomjeraju granice u liječenju određene bolesti jer to dugoročno donosi ne samo najveću korist za pacijente i njihove porodice, već i uštedu u zdravstvenom sistemu.

Više →

Farmaceuti o prekomjernoj potrošnji ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 50  

potrosnja ljekova

Stručni skup “Aktuelnosti u farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti Crne Gore”, zamišljen kao doprinos pojačanom nadzoru inspekcijskih organa u vezi sa problemom prekomjerne potrošnje pojedinih grupa ljekova, koji je u našoj zemlji prepoznala i Svjetska zdravstvena organizacija, održan je 31. maja u organizaciji crnogorske Farmaceutske komore.

Više →

Korist za pacijente i društvo u cjelini

Objavio   /  Izdanje Br. 50  

Akademija za klinička ispitivanja CRA iz Beograda i Crnogorska agencija za ljekove i medicinska sredstva CALIMS organizovali su u Budvi dvodnevnu konferenciju čija je tema bila „Izazovi u kliničkim ispitivanjima ljekova”. Na Konferenciji su svoje radove predstavili ljekari i farmaceuti iz Crne Gore, BiH i Hrvatske, te predavači CRA Akademije.

Više →

Nesteroidni ljekovi u nefarmakološkoj terapij

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Na naučnom skupu upriličenom povodom Berlin chemijeve inicijative raspravljalo se o značaju i efektima primjene nesteroidnih antiinflamatornih lijekova. Primjena nesteroidnih antiinflamatornih lijekova u fizikalnoj medicini bila je predmet izlaganja dr Željane Škarić-Karanikić, iz KCCG.

Više →

Drukčiji od drugih

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Farmaceutsko-hemijska industrija Zdravlje Actavis AD dio je tima Aktavis grupe, generičko-farmaceutske kom­panije koje ima razvijeno tržište u 40 svjetskih zemalja. Tradicija poslovanja jedne od najvećih generičkih kompanija na svijetu, uspješno se realizuje i na crnogorskom tržištu.

Više →

Kvalitetan, jeftiniji lijek dostupan svima kojima je potreban

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Gost u razgovoru o aktuelnim trendovima savremene farmaceutike, odgovorima i zahtjevima crnogorskog i regionalnog tržišta lijekova, te daljim inovacijama, bio je predstavnik veoma uticajne farmaceutske kompanije Actavis, Pavle Marjanović. Generički ljekovi, inovativni ljekovi koji zadovoljavaju i zahtjev kvaliteta i finansijske povoljnosti, nametnuli su se kao važna tema ovog dijaloga.

Više →

Prijatelji stomaka

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: prof. dr Nedeljko Radlović
Univerzitetska dječja klinika u Tiršovoj, Beograd
Dugo je trebalo da se prepozna značaj mikroekosistema koji obitava u čovječijem kolonu. Luj Paster je još prije 150 godi­na rekao da nijesu sve bakterije patogene, te da je normalno što ih ima u digestivnom sistemu i još na nekoliko mjesta u tijelu.

Više →

Kašalj

Objavio   /  Izdanje Br. 40  

Piše: mr ph. Tatjana Milosevic
Zbog kašlja, u nekim situacijama, ne moramo odlaziti kod ljekara. Dovoljno je otići u apoteku i dobiti odgovarajući savjet i preparat.

Više →

Efikasna kontrola ljekova za dobro pacijenta

Objavio   /  Izdanje Br. 40  

Projekat izgradnje internih kapaciteta Crnogorske agen­cije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), usvajanja i usavršavanja znanja, te usklađivanja regulative iz te oblasti sa onom u Evropskoj uniji, okončan je uspješno. Jednogodišnji rad zaposlenih u Crnogorskoj agenciji i njihovih kolega iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), kao konsultantske agencije, rezultirao je usklađenom regulativom i oformljenim procesa pridruživanja.

Više →

Iz ugla stručnjaka… Magnezijum – wellness za nervni sistem

Objavio   /  Izdanje Br. 24, Razno  

Asist. dr Janko Samardžić Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Pritisci na poslu, prekovremeni rad, finansijski problemi, preveliki zahtjevi, buka, premalo sna… sve su to faktori stresa koji izrazito povećavaju potrebu za magnezijumom. Stres uzrokuje brzu potrošnju magnezijuma a ujedno mu povećava izlučivanje.

Više →

Šta činiti kad nosići procure

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

nosici

Kada uobičajen način da se imunitet ojača, pravilna ishrana bogata vitaminima, nije dovoljna, preporučuju se preparati na bazi bilja, koje možete naći u apotekama.

Više →

Novi megabrend na svjetskom farmaceutskom tržištu

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

Svjetsko farmaceutsko tržište dobilo je 31. oktobra još jednog visoko uticajnog aktera. U Parsipaniju (Nju Džerzi), u sjedištu Farmaceutske kompanije „Watson Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: WPI)” zvanično je objavljena vijest o tome da je ova kuća okončala pripajanje Actavis grupe.

Više →

Inovacije u farmaceutskoj punudi

Objavio   /  Izdanje Br. 44  

Farmaceutsko tržište Crne Gore postalo je bogatije za još jednog distributera i proizvođača farmaceutika. Zvanični zastupnik farmaceutske korporacije Alvogen, dr Aleksandar Marković, predstavnik DSD Alvogen – Podgorica, ističe da su prvi Alvogenovi proizvodi lansirani u SAD-u, te da današnja kompanija ima pedigre star 125 godina.

Više →

Da pacijentima bude sve dostupnija pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita

Objavio   /  Izdanje Br. 43  

43-sanofi-aventis

Piše:A. Radanović

U julu ove godine Sanofi Aventis, DSD, Podgorica,
proslavio je 5 godina svog postojanja u Crnoj Gori. Predstavništvo je u Crnoj Gori registrovano 19. jula 2007. godine i uspješno radi već 5 punih godina. Od 6. maja 2011. godine Sanofi Aventis je promijenio..

Više →

Čaroban mineral i njegovo ucešće u zdravstvenom statusu organizma

Objavio   /  Izdanje Br. 43  

Piše: mrph. Ivana Gojković
Kalcijum – esencijalni mineral čije su prisustvo u organizmu i značaj višestruki – prije svega predstavlja sastavni dio kostiju, zuba i noktiju. Njegov uticaj na mišićnu muskulaturu, organe za varenje, krvotok i metabolizam, takođe se ne smiju zane­mariti. Kalcijum se apsorbuje u crijevima, a za to je neophodan vi­tamin D.

Više →

Kako prepoznati neželjeno dejstvo lijeka

Objavio   /  Izdanje Br. 42  

42-nezeljeno dejstvo

Piše: mrph. Veselnika Luburić

Profesionalna, ali i zakonska obaveza svakog zdravstvenog radnika u Crnoj Gori jeste da sumnju na neželjeno dejstvo lijeka prijavi Agenciji za ljekove i medicinska sredstva. Međutim, kako neželjena dejstva mogu imati iste fiziološke i patološke puteve nastanka kao i različite bolesti, ponekad je..

Više →

Racionalna potrošnja nužna za dobro pacijenta i društva

Objavio   /  Izdanje Br. 42  

-Neracionalna upotreba ljekova u Crnoj Gori stvara ozbiljne probleme i pacijentima i sistemu zdravstva, zbog čega treba što prije donijeti kliničke smjernice, obezbijediti nezavisnu informaciju o ljekovima, podsticati generičko propisivanje ljekova, nadzirati prekomjerno narušavanje ljekova i vršiti kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika. Ministarstvo je dalo Akcioni plan djelovanja od 2012. do 2016, a do sada smo donijeli tek desetak smjernica, koje se moraju razvijati na nacionalnom nivou.

Više →

Oblast Ijekova u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

45-eu-clean

Piše: mrph. Željka Bešović

Crna Gora 29. juna 2012.godine otvorila je pregovore o članstvu u Evropskoj Uniji, čime je otpočela najzahtjevnija faza procesa evropskih integracija. Ovaj veoma kompleksan proces je višestruko koristan jer podrazumijeva sveobuhvatne reforme u državi i društvu

Više →

Antibiotici i anitkoagulantna terapija – vječite nedoumice

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

ntibiotici

Pod okriljem Farmaceutske kompanije Pfizer, u Podgorici su, u Hotelu „Crna Gora”, realizovana dva stručna predavanja iz oblasti terapije antibioticima i problematike koagulacije krvi. Iskustva stečena radom, kao i brojne korisne preporuke, uče­snicima skupa predočili su prof. dr Milorad Pavlović (Kliničkog centra Srbije) i dr Vojislava Nešković (Vojno-medicinske aka­demije u Beogradu). Skup je održan 13-og decembra.

Više →

Šta treba znati o otpornosti bakterija na antibiotike?

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

bakterije

Rezistencija bakterija na antibiotike pred­stavlja globalni javnozdravstveni problem. Bakterije otporne na antibiotike ne poznaju granice, niti po bilo čemu razlikuju ljude. Zahvaljujući intenzivnom i brzom saobraćaju mogu lako da se prenose i raznose širom svijeta. Duboko svjesni te činjenice, stručnjaci u cijelom svijetu apeluju da se problem otpornosti bakterija na antibiotike shvati dovoljno ozbiljno i da se i stručna i laička javnost širom svijeta uključi u njegovo rješavanje.

Više →

Probiotici, prebiotici – sinbiotici

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Veliki problem u očuvanju zdravlja gastrointestinalnog trakta predstavljaju uslovi života kojima je savremena civilizacija izložena. Brza hrana, (umjesto dobro fermentizovanim prehrambenim proiz­vodima tipa kisjelog kupusa, kisjelog mlijeka i sl), sterilnost životnog okruženja( umjesto životne sredine koja nije u potpunosti lišena prisus­tva bakterija), vještačka ishrana odojčadi, te iznad svega nekontrolisana upotreba antibiotika, dovode do naglog porasta broja agresivnih bakterija na štetu korisnih.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center