Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'HIV'

Društvo za borbu protiv side Crne Gore – CAZAS

Objavio   /  Izdanje Br. 68  

hiv-aids

Društvo za borbu protiv side Crne Gore-CAZAS je nevladina, humanitarna organizacija, koja je počela sa radom 1998. godine, ali je zvanično registrovana kod Ministarstva pravde u oktobru 1999. godine. Rad CAZAS-a počiva na principima volonterizma i neprofitnog aktivizma kroz implementaciju svoja četiri programa: Javno zdravlje, Mladi, Psihosocijalna pomoć ranjivim populacijama, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima, i Trening program.

Više →

HIV je virus a ne sramota

Objavio   /  Izdanje Br. 68  

sandra

Medicina stalno napreduje i usavršava nove metode liječenja, pa je tako došlo i do pronalaženja ljekova koji pacijentu zaraženim HIV-om omogućavaju normalan i dug život. Međutim, osim činjenice da osoba zaražena HIV-om mora da prihvati svoju bolest i živi sa njom, ona takođe mora i da se suoči sa društvom koje ne gleda blagonaklono na ovu bolest.

Više →

HIV, SIDA/AIDS – Pitanja i odgovori II

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Piše: Prof. dr Bogdan Pajović, Prof. dr Bogdanka Andrić
Praktično, najveći broj zaraženih i nakon više godina od infekcije je u dobrom opštem stanju i bez simptoma bolesti. Za to vrijeme, virusi uništavaju T-limfocite, odnosno imunitet zaraženog, ali ne u tolikoj mjeri da bi se pojavili simptomi i znaci infekcije. Ponekad se može javiti stanje slično gripu ili infektivnoj mononuk-leozi, koje traje kratko i spontano se povlači.

Više →

HIV, SIDA/AIDS – Pitanja i odgovori

Objavio   /  Izdanje Br. 63  

Pišu: Prof. dr Bogdan Pajović, Prof. dr Bogdanka Andrić
Uzročnika oboljenja otkrili su skoro istovremeno 1983 /84 dva naučnika na različitim kontinentima : Luc Montagnier na Pasterovom Institutu u Parizu i Robert Gallo sa Instituta za istraživanje raka u Betezdi (SAD). Otuda potiču i dva naziva bolesti. Oba naučnika su zaključila da je uzročnik oboljenja virus, koga su Francuzi nazvali LAV (Lymphadenopaty Associated Virus), a Amerikanci HTLV III (Human T-cell Lymphotropic Virus). Danas se taj virus u cijelom svijetu naziva HIV (Human Immunodeficiency Virus).

Više →

Testovi za dijagnozu HIV inkfekcije

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Piše: dr Luka Gjokaj, spec. opšte medicine
Za 27 godina otkad je otkriven HIV agens kao uzročnik AIDS-a ovaj virus se rasplamsava bez ikakvog zastoja izazivajući najrazorniju pandemiju koju je ikad zabilježila ljudska istorija. Više od 25 miliona ljudi umrlo je od virusa HIV-a i komplikacija koje slijede ovu infekciju, a skoro 33,3 miliona ljudi zaraženi su i žive sa virusom AIDS-a.

Više →

U Crnoj Gori 11 novih slučajeva HIV-a i AIDS-a

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

hiv cg

U ovoj godini u Crnoj Gori registrovano je novih šest osoba oboljelih od AIDS-a i pet zaraženih HIV infekcijom. U istom periodu, jedna osoba je umrla od posljedica AIDS-a. Od svih novoregistrovanih oboljelih, jedna osoba je ženskog pola.

Više →

Ljudi imaju pravo da znaju svoj HIV status

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Institut za javno zdravlje i savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV, koja se nalaze u okviru domova zdravlja, zajedno sa ostatkom Evrope, učestvovao je u Evropskoj nedjelji testiranja na HIV. Parola Evropske nedjelje testiranja na HIV je “Razgovaraj o HIV-u, testiraj se na HIV”.

Više →

HIV i tuberkuloza pod kontrolom

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

Prevalenca HIV infekcije u Crnoj Gori manja je od jedan odsto u opštoj populaciji i od pet odsto među rizičnim grupama, istaknuto je na šestom sastanku Nacionalnog koordi­nirajućeg tijela koje prati implementaciju nacionalnog strateškog odgovora na HIV/AIDS i tuberkulozu, koji je održan u Miločeru od 14. do 16. oktobra.

Više →

Ostvaren značajan učinak ali predstoje nove obaveze

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Program sprovođenja nacionalno koordinisanog odgo­vora za prevenciju HlV-a i pravovremeno dijagnostikovanje i liječenje AIDS-a u Crnoj Gori realizuje se pod kontrolom najuticajnijih zdravstvenih vlasti i pod nadzorom i finansiranjem od strane Globalnog zdravstvenog fonda.

Više →

Sindrom stečene imunodeficijencije HIV/AIDS

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Piše: Dr Rajmonda Tuna
Pored karakterističnih simptoma: povišena tjelesna temperatura, gubitak na težini, dijareja, povećanje limfnih čvorova, kod osoba inficiranih HlV-om javljaju se i oportunističke infekcije. Kao simptomi prisustva HIV infekcije / AIDS-a prisutne su i sekundardne neoplazme i oboljenja centralnog nervnog sistema.

Više →

HIV/AIDS – aktuelna dešavanja

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

AIDS je krajnji i najteži stadij infekcije HlV-om uzrokovan teškim oštećenjem imunoga sustava.
AIDS je zapravo naziv za skupinu bolesti koje se javljaju kao posljedica slabljenja imuniteta čovjeka koji je inficiran HlV-om.

Više →

U svijetu viralnih liliputanaca

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Lik Montanjije (Luc Montagnier) francuski je virolog koji je za rad na otkrivanju HIV virusa 2008. godine nagrađen Nobelovom nagradom. Rođen je 18. avgusta 1932. godine u Šabriju u Francuskoj, naselju poljoprivred­nika koje je poznato po nekoliko sasvim osobenih proiz­voda: velškoj zečetini, kozjem siru i bijelom asparagusu.

Više →

AIDS, stigma, diskriminacija…

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Sredinom septembra 2001, većina učenika Osnovne škole „Milorad Musa Burzan”, u Podgorici, bojkotovala je nastavu zbog odluke rukovodstva škole da dječak zaražen virusom SIDE bude raspoređen u njihovo odjeljenje. Zbog sličnog protivljenja, za ovog dječaka je, u prve četiri godine školovanja, organizovana individualna nastava. Bez obzira na ljekarsko uvjerenje, koje potvrđuje da ovaj dječak nije opasan po okolinu, djeca i roditelji ostali su pri svom zahtjevu

Više →

Osvijetliti prava bolešću ugroženih

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

U organizaciji Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Nacionalne komisije za AIDS i Nacionalnog koordinirajućeg tijela, u Amfiteatru Instituta za javno zdravlje u Podgorici realizovan je značajan naučni simpozijum koji je pored predstavnika domaćeg zdravstvenog sistema uključivao i učešće dvojice italijanskih eksperata za HIV/AIDS. Povod održavanja skupa bilo je obilježavanje Prvog decembra, svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, a sam skup, sa motom „Osvijetlimo prava”, održan je 6. decembra 2010.

Više →

Uspješno realizovan program podrške strategiji za HIV/AIDS

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Sastanak upriličen povodom završetka realizacije projekta „Podrška sprovođenju Strategije za HIV/AIDS u Crnoj Gori” okupio je veliki broj učesnika. Predstavnici različitih institucija i organizacija državnog i civilnog sektora dali su doprinos održavanju sastanka kao partneri u sprovođenju projekta. Jedan od ključnih ciljeva sastojao se u radu na jačanju nacionalnog odgovora na problem HIV/AIDS-a. Realizacija četvorogodišnjeg Projekta pod­rške započeta je 1. avgusta 2006. godine, a zvanično je završena 31. jula 2010. godine.

Više →

XVIII Međunarodna AIDS konferencija

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Znanje i ponašanje primjenjivano tokom 2008. godine u vezi sa HIV/AIDS-om mladih iz RAE populacije (Romi, Aškalije, Egipćani), koji žive u kolektivnim centrima u Crnoj Gori, koje je Institut za javno zdravlje sproveo u saradnji sa UNICEF-ovom kancelarijom u Crnoj Gori, prihvaćeno je da bude prikazano u vidu poster prezentacija u Beču. Poster prezentaciju je prezentovala dr Aleksandra Marjanović, spec. soc. med. iz Centra za promociju zdrav­lja.

Više →

Smanjeno obolijevanje i rizik od prenosa infekcija

Objavio   /  Izdanje Br. 43  

Aktivnosti u okviru programa nacionalnog odgovora na HIV i tuberkulozu u proteklih godinu sprovedene su uspješno, a postignuti rezultati pokazuju da se incidenca i prevalenca obje bolesti smanjuje. Kako je istaknuto na skupu održanom od 24. do 26. oktobra u Hotelu „Maestral”, na kojem su predstavljene jednogodišnje aktivnosti u sklopu Nacionalne strategije, preva­lenca HIV-a je ispod jedan odsto, a broj oboljelih od tuberkuloze sveden je ispod 20 godišnje na 100.000 stanovnika.

Više →

HIV I AIDS u stomatologiji

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

46-hiv

Dr Dragana Tabas
Dr Ana Lakić Bulatović

HIV – je virus humane imuno-deficijencije, prenosi se sa čovjeka na čovjeka, a napada i postepeno slabi imunološko sistem. Osoba koja u krvotoku ima virus je HIV pozitivna .HIV nije sinonim za AIDS.

Više →

Težimo nuli

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Dr Mensud Grbović

Dr Boban Mugoša
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a obilježava se svake godine 1-og decembra i podsjeća na nužnost da se svi građani svijeta moraju boriti protiv ove epidemije, i to svakog dana u godini. Ovaj datum podsjeća na obavezu da pružimo podršku onima koji žive sa HlV-om i da imamo razumijevanja za njih.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center