Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'hirurgija'

HIRURZI – od jeretika do nobelovaca

Objavio   /  Izdanje br. 72  

Piše: Prim. mr sci dr Slobodan V. Radonjić,

spec. za oralnu hirurgiju  
Hirurgija (ime potiče od grčkih riječi „heir“ i „ergon“ što znači „ruka“ i „rad“) je grana medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem bolesti koje se moraju tretirati radom ruku hirurga i primjenon mehaničkih sredstava (instrumenata). Stara je koliko i čovječanstvo.

Više →

Hemoroidalna bolest – bolest savremenog čovjeka

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

zena-toalet

Pišu: 
Dr Vesna Mitić-Lakušić, mr sc specijalista opšte kirurgije
Dr Predrag Bajić, mr sc specijalista opšte i digestivne kirurgije
Hemoroidalna bolest predstavlja skup simptoma uzroko­vanih komplikacijama koje zahvataju hemoroidalno tkivo. Iako je ova bolest prepoznata i tretirana još u antičkom dobu od strane Hipokrata, smatra se bolešću savremenog čovjeka. Na to ukazuje i podatak da 50% ljudi iznad 30 godina boluje od ovog oboljenja, i da je taj broj u stalnom porastu. Češća je kod muškaraca nego kod žena.

Više →

Intervju: docent dr Aleksandar Filipović, predsjednik Udruženja hirurga Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

filipovic

Udruženje hirurga postoji u okviru Društva ljekara Crne Gore i ono funkcioniše kao nevladina organizacija, kao i sva ostala ljekarska udruženja. Naše redovne aktivnosti se svode na najmanje četiri stručna sastanka godišnje, raspoređena na svaka tri mjeseca. Svaki je sastanak posvećen trima stručnim temama i, naravno, onim tekućim. Prošle godinu u junu mjesecu prezentirani su rezultati hirurga na Cetinju u operacijama preponskih i ventralnih hernija (kila). Naredni sastanak imaćemo zadnjeg vikenda u aprilu u Kotoru, pod pokroviteljstvom Opšte bolnice. Organizovaće ga dr Ivan Ilić, kotorski hirurg.

Više →

LASERSKA HIRURGIJA

Objavio   /  Izdanje Br. 60  

laserska hirurgija

Piše: dr Goran Batrićević, vaskularni hirurg, Klinički centar Crne Gore
Liječenje vena laserom je, prije svega, minimalno invazivna procedura, što znači da nema velikih rezova, šivenja, šavova, podliva i bolova, čega se pacijenti najvise plaše, i nepotrebno odlažu ovakav tretman. Liječenje proširenih vena laserom je najsavremenija metoda koja se u svijetu praktikuje preko 10 godina, u kojima je dokazala izuzetnu efikasnost, bezbjednost i komfor za pacijenta.

Više →

Plastična hirurgija – zbogom kompleksima

Objavio   /  Izdanje Br. 2  

Piše: Dr Vladan Knežević, specijalista ORL
KOREKCIJA KLEMPAVIH UŠIJU (otoplastika): Otoplastika je estetski hirurški zahvat kojim se uspješno i trajno otklanja problem klempavih ili deformisanih ušiju. Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, a po potrebi (manja djeca) i u opštoj anesteziji. Najidealnije je da se ova operacija uradi kod djeteta prije polaska u školu jer djeca znaju ponekad da budu jako gruba i jedni drugima stvaraju komplekse. Sama operacija traje oko sat. Hirurški rez se izvodi sa zadnje strane uva.

Više →

Estetska hirurgija – I LJEPOTA I ZDRAVLJE

Objavio   /  Izdanje Br. 1  

Piše: Dr Vladan Knežević, specijalista ORL

Zašto imati klempave uši ili veliki grbav nos, slabo disati, hrkati i slično, ili pak sa 45 godina imati suvišne duboke bore koje se lako mogu ukloniti, opuštene kapke, kese ispod očiju kada se mogu zategnuti ako je moguće da to lako ispravimo. A jeste

Više →

Tehnohirurgija

Objavio   /  Izdanje Br. 53  

Piše: dr Nikola Fatić, specijalizant vaskularne hirurgije, Centar za vaskularnu i endokrinu hirurgiju KCCG
IGS je procedura pri kojoj hirurg radi direktno na pacijentu, koristeći slike koje mu se tokom operacije prikazuju na ekranu. Te slike mogu biti preoperativne, intraoperativne, kao i slike iz anatomskih atlasa. Glavna prednost primene IGS je minimalna invazivna hirurgija.

Više →

Tehnohirurgija

Objavio   /  Izdanje Br. 52  

Piše: dr Nikola Fatić, specijalizant vaskularne hirurgije, Centar za vaskularnu i endokrinu hirurgiju KCCG
Nezadrživi razvoj komunikacionih tehnologija, automa­tizacije i robotike povlači i razvoj medicinskih nauka, pa samim tim i hirurgije. Svjedoci smo razvoja jedne nove naučne oblasti tehnohirurgije, koja predstavlja simbiozu tradicionalnih hirurških vještina i znanja sa najnaprednijim tehnologijama.

Više →

Vitrektomija

Objavio   /  Izdanje Br. 36  

Piše: dr sc. med. Sergej Alpatov Oftalmološka klinika Optimal, Podgorica
Kako u čitavom svijetu tako i u Crnoj Gori broj oboljenja zadnjeg segmenta oka ne samo da se ne smanjuje, već nastavlja da raste. U liječenju većine ovakvih oboljenja najefikasnije su hirurške metode.

Više →

Rekonstruktivna hirurgija mitralnog zalistka

Objavio   /  Izdanje Br. 18  

Piše: dr sci med Aleksandar Nikolić, kardiohirurg
Mitralni zalistak ima dva listića (kuspisa), prednji i zadnji. Od njih polaze horde tendinee (tanke niti) koje povezuju listiće sa papilarnim mišićima koji se nalaze u lijevoj srčanoj komori. Ove horde drže kuspise zatvorenim, da se krv tokom istiskivanja iz lijeve komore u aortu ne bi vraćala u predkomoru. Sve ove strukture zajedno čine tzv. mitralni aparat.

Više →

PZU Hirurški centar na usluzi vašem zdravlju

Objavio   /  Izdanje Br. 43  

Hirurški centar, kao privatna zdravstvena ustanova za pružanje usluga iz oblasti zdravstva, u potpunosti je organizaciono i tehnološki opremljena i kadrovski specijalizovana za pružanje usluga iz tri dijela medicinske djelatnosti, odnosno, iz tri spcijalističke oblasti medicine: proktologije, endokrinologije i urologije. Najsavremenijom metodom u Crnoj Gori, ovaj centar pruža mogućnost brzog i efikasnog liječenja pacijenata, a sa radom je počeo 2012. godine.

Više →

Replantacije i revaskularizacije

Objavio   /  Izdanje Br. 48  

Piše: dr Nermin A. Abdić

Do polovine šezdesetih godina amputacije teško povri­jeđenih ekstremiteta i reamputacije kod kompletno amputiranih ekstremiteta bile su hirurški metod izbora. Pojavom replantacija nastaje nova era u hirurgiji ekstremiteta.
Replantacija predstavlja hirurško reintegrisanje kom­pletno amputiranog ekstremiteta ili njegovog dijela, uz obavezno uspostavljanje arterijske i venske cirkulacije. Ukoliko se tokom povređivanja sve strukture ne prekinu i ne nastane kompletna amputacija, takva povreda se naziva inkopletnom amputacijom. Ona dovodi do devaskularizacije tkiva distalno od povrede i zahti­jeva hirurški protokol sličan replantaciji, koji se zove revaskularizacija.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center