Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Ginekologija'

Kondilomi kod adolescenata i trudnica

Objavio   /  Izdanje br. 72  

kondilomi

Piše: Dr Igor Jeremić, spec. ginekologije i akušerstva,
saradnik u Poliklinici ”Rezidencija zdravlja – Kerber”

Populacija mladih djevojaka između 18 i 23 godine je danas najviše izložena HPV infekciji. Jedan nezaštićen polni odnos je doviljan za HPV infekciju i mogućnost nastanka polnih bradavica. Sama spoznaja da imaju polne bradavice je traumatično iskustvo za mlade djevojke. Sa druge strane, trudnoća je posebno fiziološko ali i psihičko stanje, koje zahtijeva poseban terapijski pristup u liječenju kondiloma, pri čemu se posebna pažnja mora obratiti i na majku i na plod.

Više →

Promjene na grliću materice

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Dr Igor Jeremić, spec. ginekologije i akušerstva,
 licencirani edukator radiotalasne hirurgije za Evropu i Rusiju
 i stručni saradnik u Poliklinici ”Rezidencija zdravlja – Kerber

Kolposkopija i PAPA test predstavljaju primarne dijagnostičke procedure u prevenciji karcinoma grlića materice i dijagnostikovanju prekanceroza tipa (CIN I, II, i III). Danas slobodno možemo reći da je karcinom grlića materice polno prenosiva bolest čiji je glavni uzročnik HPV infekcija. Ona je, nesumnjivo, glavni, ali ne i jedini faktor. Neophodno je postojanje i određenog dopunskog kofaktora (hronična infekcija), koji treba da omogući prodor HPV virusa u grlić materice.

Više →

Promjena na dojkama je razlog sa razgovor sa ljekarom

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

Rak-dojke

Ovogodišnja kampanja protiv raka dojke u Crnoj Gori ima pozivnu poruku – Svim srcem u borbi protiv raka dojke. Tokom mjeseca oktobra medicinska zajednica, NVO sektor, društveno odgovorne kompanije i mediji, ujedinili su svoje snage kako bi poslali jaku poruku o ulozi i znajačaju prevencije raka dojke.

Više →

PMS i sistemska kandida

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

pms

Piše:  Dr Snežana Tomić, homeopat
PMS ili PreMenstrualni Sindrom je stanje koje utiče na život mnogih žena, a odnosi se na mjesečni ciklus, odnosno lutealnu fazu ciklusa, period od ovulacije pa do sljedećeg ciklusa. Iako se u nekim slučajevima javlja i dvije nedjelje prije, uobičajeno je da počinje nekoliko dana prije menstruacije. Period hormonskih promjena koje žena proživljava može potrajati, a to može uticati na odnos sa partnerom i ostalim ukućanima, budući da su promjene raspoloženja česta pojava.

Više →

PCOS i infertilitet

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

pcos

Piše: Dr Vesna Kavarić, Bolnica Codra, Podgorica
Infertilitet predstavlja nemogućnost zatrudnjivanja u periodu od godinu dana redovnih i nezaštićenih odnosa za žene ispod 35 godina, ili u periodu od pola godine za žene koje su starije od 35 godina. Infertilitet može biti primarni i sekundarni. Primarni infertilitet podrazumjeva da kod žene nije nikada dolazilo do trudnoće, a o sekundarnom infertilitetu govorimo ukoliko je žena rađala, ili je imala prekid trudnoće (spontani ili namjerni), ili je pak imala vanmateričnu trudnoću.

Više →

Bolesti stečene u trudnoći – virusi i trudnoća

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: dr Milana Šoc,
Spec. ginekologije i akušerstva

Trudnice, kao i žene koje nijesu trudne, mogu da obole od raznih bolesti. Podložne su i lako obolijevaju od bolesti izazvanih svim vrstama mikroorganizama. Oboljenja se manifestuju kao akutna ili hronična. Kada se pojave u trudnoći, ona imaju teži tok nego izvan trudnoće, a često su praćena teškim komplikacijama.

Više →

Fertilitet- stvar života

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

o-FERTILITY-facebook

Piše: Marković Andrijana, klinički embriolog, Centar za IVF Ars Medica, Podgorica,
Specijalna ginekološka bolnica Jevremova, Beograd

“Pored slobode, statusa u društvu i obrazovanja za koje su se izborile, žene treba da na pravi način shvate činjenicu da fertilnost nije nešto što će da traje. Reproduktivni period žene je duplo kraći u odnosu na muškarca. Optimalna plodnost žene traje 15-tak godina, a kod muškarca i do tri decenije”.

Više →

Kod ginekologa prije prvog seksa

Objavio   /  Izdanje Br. 1  

Piše: Dr Milana Šoć, spec. ginekologije i akušerstva

Svaka žena koja vodi računa o zdravlju vjerovatno ima dilemu kada početi s redovnim ginekološkim pregledima i koliko često posjećivati ginekologa.

Više →

Ciste jajnika

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: dr Milana Šoć, specijalistkinja ginekologije i akušerstva
Cista jajnika je patološka promjena u oblasti jajnika. Obavijena je čvršćom kapsulom i ispunjena sadržajem koji može biti tečniji ili gušći. Veoma se često sreću u praksi. Nastaju kao posljedice upale, hormonskih ili cirkulatornih poremećaja.

Više →

Menopauza – prelazno doba, a ne bolest

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

menopuaza

Piše: dr Snežana Tomić, homeopat
Menopauza je doba koje signalizira prestanak sposob­nosti žene da začne i iznese trudnoću. Ona se prirodno dešava uglavnom oko 50. godine života, za neke žene nekoliko godina ranije ili kasnije.

Više →

Trudnoća ne smije da se prekida zbog pola

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Crna Gora je, zajedno sa Albanijom, Azerbejdžanom i Jermenijom, zemlja sa najvećim procentom disbalansa među novorođenom djecom muškog i ženskog pola. Prema podacima navedenim u istraživanju, koje je nedavno sproveo Populacijski fond UN, odnos između rođenih dječaka i djevojčica je 109,8 prema 100, a uobičajeni odnos u opštoj populaciji je između 102 i 104 rođena dječaka prema 100 rođenih djevojčica – rekao je pomoćnik ministra zdravlja, prim. dr Mensud Grbović, na konfer­enciji za novinare posvećenoj poremećaju odnosa polova kod novorođenčadi u Crnoj Gori, koja je održana 13. decembra u Ministarstvu zdravlja.

Više →

Menopauza

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

meno

Piše: mr ph. Snežana Ljumović
Prelazno doba, koje se jos naziva klimakterijum, je fiziološki period u životu žene koji predstavlja prelaz iz fertilnog perioda ka senijumu, a sastoji se od perimenopauze, menopauze i postmenopauze. To je involutivni period koji obuhvata 5 godina prije i nakon menopauze, a označava vrijeme u kome dugotrajni nedostatak ženskog hormona estrogena vodi ka brojnim promjenama kod žene.

Više →

Urinarne infekcije

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

uti

Piše: Dragana Stefanović, Ljekar opšte medicine, PZU „Dr Kovačević”, Budva
Urinarne infekcije, kao entitet, predstavljaju frekventnu bolest današnjice zbog multiplih faktora: čestih vremenskih promjena, lošeg imuniteta, kako lokalnog, tako i sistemskog, te stila života. Gotovo da nema osobe, mada češće kod žena, koja jednom tokom života nije imala infekciju mokraćnih kanala blažeg oblika, tipa akutnog nekomplikovanog cistitisa, ili ozbiljni­jih razmjera, tipa pijelonefritisa.

Više →

Neka se život nastavi

Objavio   /  Izdanje Br. 54  

zivot

U Hotelu „Ramada” u Podgorici, 19-og septembra, održan je stručni sastanak onkologa i ginekologa posvećen terapiji ovarijalnog karcinoma pod sloganom „Neka se život nastavi”. U svojstvu predavača gostovali su prof. dr sci. Isabelle Ray-Coquard iz Liona (Francuska) i prof. dr sci. Herman Haler, iz Rijeke (Hrvatska). Sponzor skupa bila je kompanija Hoffmann – La Roche. Moderator skupa bio je dr Nebojša Crnogorac, načelnik Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore.

Više →

Aktivin i inhibin

Objavio   /  Izdanje Br. 27  

Piše: mr.sci Vesna Radonjić, spec. med. Biokemije

Više →

Urinarne infekcije, trudnoća i problemi liječenja

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Na sastanku održanom u Podgorici, u skladu sa pro­fesionalnim interesovanjima učesnika događaja, govorilo se o urinarnim infekcijama, njihovoj brojnosti, o mogućno­stima primjene ljekova u terapiji trudnica, vršena je prezent­acija kliničkih iskustava, a predstavnici sponzorske kom­panije, mr ph. Pavle Bijelići i dr spec. Mirjana Ilić, iskoristili su mogućnost za predstavljanje dvaju novih ljekova namijen­jenih za liječenje urinarne infekcije i regulaciju nivoa estrogena u toku menopauze

Više →

Kontracepcija

Objavio   /  Izdanje Br. 30  

Autor: dr Fehmija Fetahović, spec. ginekologije
Kontracepcija podrazumijeva metode i sredstva sp­rečavanja neželjene trudnoće, a zasniva se na sprečavanju oplođenja i začeća. Postoji više metoda i sredstava koji su tre­nutno najčešće u upotrebi. Većina njih je danas u mnogim sredinama dostupna, ali kako napraviti pravi izbor?

Više →

Antimilerov hormon

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Piše: mr.sci Vesna Radonjić, spec. med. Biokemije
Antimilerov hormon (AMH) spada u homodimerne glikoproteinske hormone povezane disulfidnim mostom iz porodice transformišućeg faktora rasta (3 (TGF-(3), kao što su inhibin i aktivin. Danas se zna da se gen za AMH nalazi na 19. hromozomu, dok je gen za njegove receptore-II smje­šten na 12. hromozomu.

Više →

Urgentna kontracepcija

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Planiranje porodice, primjena kontraceptivnih sredstava i uopšte svijest o mogućnostima njihove primjene, predstavljaju sisteme djelovanja za koje se baš i ne pokazuje da su u poželjnom stepenu zas­tupljeni u regularnoj edukaciji građana koja bi trebalo da postane efikasan sistem znanja o raspoloživim sredstvima zaštite zdravlja. U smislu preveniranja nastanka neželjenih trudnoća, zaštite od primjene radikalnih, nekada veoma opasnih metoda kakav je abortus, potrebno je vršiti kvalitetnu edukaciju građana o sredstvima komfornije i, više od svega, bezbjednije kontracepcije.

Više →

Chlamydia Trachaomatis

Objavio   /  Izdanje Br. 53  

Piše: mr ph. Snežana Ljumović
Chlamydia trachomatis (lat.) je obligatni intracelularni parazit, morfološki i strukturalno najsličniji gram-negativnim bakterijama. Uzročnik je jedne od najčešćih seksualno prenosivih bolesti. Pripada familiji hlamidija (Chlamydiaceae), koja podra­zumijeva tri vrste C. psitaci, C.pneumoniae i C. trachomatis.

Više →

Lijek budućnosti

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Piše: dr Suzana Uskoković, spec, ginekologije
Šta je to „lijek budućnosti” i zašto ga tako nazivaju? Matične ćelije. Šta su matične ćelije, kakve su sve njihove mogućnosti u terapijskoj primjeni, šta su to banke matičnih ćelija, u čemu je razlika između privatnih i javnih, i zašto je dobro investirati u zdraviju budućnost?

Više →

Neplodnost je zajednički problem

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Autor: dr Fehmija Fetahović, spec. ginekologije
Infertilitet, ili neplodnost, definiše se kao nemogućnost ostvarivanja trudnoće tokom godinu dana normalnih seksualnih odnosa (bez korišćenja kontraceptivnih sredstava). Neplodnost je zajednički problem bračnog para.

Više →

Humani papiloma virus (HPV)

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Većina osoba zaraženih humanim papiloma virusom ne razvije simptome bolesti. U oko 90% slučajeva, imunološki sistem ukloni virus iz organizma. Ipak, većina tipova HPV-a „nevi­dljiva” je za imunski sistem zbog toga što virus blokira tzv. TAP-1 i TAP-2 sistem molekula koji su odgovorni za transport virusnih epitopa do MHC molekula.

Više →

Trudnica i prevoz avionom

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

Piše: prim. dr lzet Bralić
Trudnice koje žele da putuju strahuju od eventualnih posljedica po trudnoću i plod i imaju mnogo pitanja: – Da li smijem da putujem avionom? Da li to povećava rizik od abortusa i prijevremenog porođaja?

Više →

Orgazam i druga važna pitanja seksualnog odnosa

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

Autor: dr Fehmija Fetahović, spec, ginekologije
Nakon niza godina provedenih zajedno, pogled na partnerovo golo tijelo nije više tako uzbuđujući. No, kako biste zadržali strast i dobar seks, i žene se moraju potruditi oko muškaraca, a ne jednostavno čekati da on napravi prvi korak. Svakodnevne obaveze, problemi na poslu i kod kuće mogu nas odvratiti od trenutaka nježnosti s partnerom.

Više →

Priča o zdravlju žena jednako važna za sve

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Autor: dr Fehmija Fetahović, spec. ginekologije
Žene, bez obzira u kakvim uslovima žive, kojeg su ekonomskog statusa, kakvog nivoa obrazovanja, kojoj rasi, vjeri, grupi… pripadaju imaju iste probleme u vezi „ženskog zdravlja”.

Više →

Menopauza pomoć iz prirode

Objavio   /  Izdanje Br. 36  

Piše: mr ph Mehridžana Derviši-Lazorja
Menopauza je prirodno stanje i razdoblje velikih pro­mjena u organizmu svake žene. Definiše se kao trajni izostanak menstrualnog ciklusa zbog prestanka folikularne aktivnosti jajnika, što za posljedicu ima smanjeni nivo estrogena. Iako meno­pauza nije bolest već samo stanje, ona može biti uzrok raznih bolesti koje prate ovo tranziciono razdoblje u životu žene.

Više →

Razvoj ginekološko-akušerske službe u Rožajama

Objavio   /  Izdanje Br. 37  

1965. dr Redžep Dedeić završava Stomatološki fakultet u Beogradu, dolazi u rodno Rožaje gdje primjenjuje sav svoj raskošni talenat za organizaciju rada, i pokreće mnoge projekte koji su stagnirali, naročito u periodu od 1969-1972. god. kada je bio upravnik Zdravstvene stanice i kada se izborio za izgradnju novog velelepnog Doma zdravlja u kome danas radi 150 radnika.

Više →

U Budvi realizovan jubilarni 10. Kongres Mediteranskog udruženja za reproduktivnu medicinu

Objavio   /  Izdanje Br. 38  

Jubilarni 10. kongres Mediteranskog udruženja za reproduktivnu medicinu održan je u okviru trodnevne manifest­acije, u budvanskom hotelu „Mediteran”. Događaj je realizovan u saradnji Mediteranskog društva za reproduktivnu medicinu (MRSM) i Društva za humanu reprodukciju Crne Gore.

Više →

Konzervativna terapija stres inkontinencije

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Autor: dr Miruna Jovanović
Mentor: prof. dr Bogdan Pajović
Članovi Komisije: doc. dr Miodrag Radunović
Prof. dr Bogdan Ašanin
Konzervativna terapija stres inkontinencije ne uključuje farmakološki i hirurški tretman. Ona kod žena podrazumijeva mijenjanje životnih navika, fizičku aktivnost (trening mišića poda karlice, biofidbek, treniranje bešike i električna stimulacija), promjene u ponašanju i upotrebu uređaja koji sprečavaju inkontinenciju.

Više →

Pilula za jutro poslije – Escapelle

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: Prof dr Branka Nikolić Spec. ginekologije i akušerstva
Medicinski fakultet u Beogradu GAK “Narodni front”
Pilula za “jutro poslije”, “hitnu” kontracepciju ili, kako je širom svijeta poznata i kao EC (emergency contracep­tion), obogatila je široku paletu kontraceptivnih preparata i svojim djelovanjem, dostupnošću i efikasnošću se kvalifikovala kao veoma tražena i korišćena kontraceptivna me­toda.

Više →

Liječenje endometrioze zahtijeva visok stepen edukacije ljekara

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

U prijatnom ambijentu imanja Knjaz, smještenog na Marezi, 15. aprila 2011. godine realizovan je stručni skup članova Udruženja ginekologa i akušera Crne Gore. Tema je bila Pristup liječenju endometrioze kod žena u reproduk­tivnom periodu. Predavanje radioničkog tipa moderisala je prof. dr Vesna Kopitović, upravnica Zavoda za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvo­dine u Novom Sadu.

Više →

Škola ultrazvuka

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

9. i 10. maja 2011. godine, u Budvanskom hotelu „Mediteran” realizovan je prvi kurs Crnogorske nacionalne škole ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu. Škola je dio kontinuirane medicinske edukacije studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji je ovom prilikom organizovan pod pokroviteljstvom ministra zdravlja Repub­like Crne Gore doc. dr Miodraga Radunovića. Organizator događaja bila je doc. dr Snežana Crnogorac, direktorica nacionalne grane ove škole u Crnoj Gori.

Više →

Vaginizam: strašljivo bjekstvo od intimnosti

Objavio   /  Izdanje Br. 24  

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psiholog
Vaginizam je seksualni poremećaj u čijoj je osnovi nevoljni spazam spoljne trećine vagine, tako da je njen otvor zatvoren i onemogućen je prodor penisa. U težim slučajevima, ova kontra­kcija mišića vagine može biti udružena sa kontrakcijom mišića karlice, pa i cijelog tijela. U blažem obliku, ovaj genitalni grč prouzrokuje bolni koitus, kada je prodiranje penisa u vaginu moguće, ali je to bolno za ženu.

Više →

Ginekološki pregledi – Dinamika I dio – Dječja ginekologija

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Piše: dr Milana Šoc spec. ginekologije i akušerstva
Polno sazrijevanje žene od rođenja do smrti dijeli se na neko­liko perioda, a svaki od njih, po svojoj problematici i patologiji, na određen način može biti predmet posjete ginekologu. Žensko novorođenče je bogato hormonima majke. U tom periodu može se javiti oskudno krvarenje iz polnih organa, nabreknuće i pojava bjeličastog sekreta iz dojki. Ove pojave se spontano povlače nakon tri do pet dana.

Više →

Matične ćelije

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Piše: dr sc. med. Mima Fazlagić, ginekolog-akušer
Naučna saradnica belgijsko-holandske kompanije Cryo-Save sa centralnom laboratorijom u Belgiji
Matične ćelije (engl. stem cells) jesu osnovne ćelije ljudskog organizma od kojih daljim razvojem nastaju sve ćelije organizma. Krv iz pupčane vrpce novorođenčeta najbogatija je ovim ćelijama. Klinička istraživanja su potvrdila da se matične ćelije mogu presaditi u oštećene djelove tijela u kojima su vitalne ćelije istrošene ili uništene i tada matične ćelije mogu zamijeniti oštećene ćelije.

Više →

Bolest kod koje je izuzetno važna preventiva

Objavio   /  Izdanje Br. 18  

Ističući podatak da je u posljednje vrijeme signifi­kantno povećan broj oboljelih od malignih oboljenja, te da se, paralelno sa tim, uočava i porast broja pušača, dr Nebojša Jokmanović osvjetlio je niz aspekata vezanih za pojavu karci­noma grlića materice i postavio neka pitanja o načinu življenja na koja savremeni čovjek treba da obrati pažnju. Naučno je dokazano, kako je više puta naglasio, da je pušenje faktor rizika za dobijanje raka grlića materice, te da, ako ne samostalno, ali sigurno u sadejstvu sa još nekim od riziko faktora (stres, genetska predisponiranost, dugotrajno radno vrijeme, obavljanje napornih poslova, uslovi okruženja tipa povećanog radioktivnog uticaja i zagađenosti vode, vazduha, hrane…), pušenje zaista jeste izazivač ovih bolesti.

Više →

Zapaljenje dojke – mastitis

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Žana Blagojević
Mastitis se najčešće javlja kod žena koje doje. To je tzv. laktacioni mastitis (laktacija = lučenje mlijeka, dojenje). Veoma rijetko, može se javiti izvan perioda laktacije. Osnovni faktori koji dovode do razvoja mastitisa jesu zastoj mlijeka (staza) i dejstvo bakterija sa kože majke ili iz bebinih usta koje napadaju dojku kroz oštećenu kožu bradavice ili kroz otvoren mliječni kanal na istoj. One se umnožavaju, vodeći ka pojavi bola, crvenilu i otoku kao pokazateljima infektivnog procesa.

Više →

Kondilomi – polne bradavice

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Marija Mališić-Korać spec. dermatovenerologije
Kondilomi (polne bradavice, genitalne bradavice) jesu bolest koju uzrokuje HPV virus, tj. humani papiloma virus. HPV virus je uzročnik raka grlića materice kod žene, pa odmah po otkrivanju virusa treba početi liječenje. Sam HPV virus ima više od 100 varijacija.

Više →

Predmenstrualni sindrom

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Milana Šoć, spec. ginekologije i akušerstva
Predmenstrualni sindrom (u daljem tekstu PMS) predstavlja pojava psihičkih i (ili) somatskih tegoba u drugoj polovini menstrualnog ciklusa. Simptomi iščezavaju sa pojavom menstruacije, a zatim slijedi odsustvo bilo kakvih simptoma tokom najmanje jedne sedmice.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center