Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Razno'

A D I P O N E K T I N

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

adiponekt

Mr sci Vesna Radonjić, specijalista medicinske biohemije
Opšta bolnica Kotor

Adiponektin je prisutan u cirkulaciji u koncentraciji od 0,01% u odnosu na ostale proteine plazme. DNK koja kodira adiponektin otkrinena je 1995. godine i nalazi se na 3q27-om hromozomu. Humani adiponektin je 244-aminokiselinski protein koji proizvodi apM1 cDNA (masno tkivo najviše obiluje ovim transkriptom). Otkriveni su (objavljeno jun 2006.g.) i receptori za adiponektin: adipoR1 i adipoR2. Ovi receptori sadrže sedam transmembranskih domena, ali se ne dovode u kombinaciju sa G-proteinom

Više →

Štetnost igračaka

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

igracke

 Piše: Prim. mr sci dr med. Slobodan Vranješ
PZU „Milmedika“, Podgorica
RAPEX i RASFF su agencije brze dojave podataka o štetnosti svih proizvoda, pa i dječjih igračaka, na tržištu Evropske unije. Na žalost, kod nas nema takvih sistema, tako da se kod nas na tržištu mogu naći „Eva slagalice“ od sunđera, „happy toys“ kockice sa brojevima, drveni satovi- slagalice porijeklom iz Kine, na kojima je stavljen znak upozorenja od hemijskog trovanja i čija je prodaja zabranjena u zemljama EU. Kada je riječ o samim gumicama, informaciju da sadrži kancerogene hemikalije još nije potvrdila RAPEX, nadležno tijelo za hitno obavještavanje u EU, i zbog toga se ova informacija još uvijek uzima sa rezervom.

Više →

Kinesko drvo sreće

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

happy tree

Piše: Dr pharm. Miomir Šoškić
Kinesko drvo sreće (Camptotheca acuminata) je drvo koje pripada porodici Cornaceae (Nyssaceae). Drvo dostiže visinu do 25 metara. Kora ovog drveta je crvenkastobraon boje sa kožastim i zelenim listovima. Cvjetovi su sitni, bijele boje. Drvo vodi porijeklo iz Kine i Tibeta, a gaji se kao ukrasno drvo u Americi, Indiji i Japanu. U Kini se smatra ugroženom i zašti­ćenom biljnom vrstom.

Više →

Održana manifestacija „Čari aronije“

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

U organizaciji Farmont MP i Udruženja proizvođača aronije Crne Gore 30. avgusta organizovana je treća po redu manifestacija „Čari aronije“ na plantaži „Ekofrut“ u Murinu. Ova manifestacija već postaje tradicionalna i odlučeno je da se od ove godine organizuje svake posljednje subote u avgustu.

Više →

LGBTIQ Socijalni centar Podgorica i zdravstvena zaštita LGBT populacije

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

Specifični zdravstveni problemi LGBT populacije ne postoje, uprkos predrasudama i stereotipima koji su prisutni kod ove tematike. Međutim, kada uzmemo u obzir činjenicu da je biti pripadnik LGBT populacije u Crnoj Gori danas, uprkos napornom radu na osvješćavanju opšte populacije, i dalje jako teško, usljed društvenog neprihvatanja i visokog stepena homofobije, postoji određen broj problema koji se javljaju kada je u pitanju psihološko zdravlje.

Više →

Hemoroidalna bolest

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Piše: dr Amel Dacić
Hemoroidi su proširene vene i arterije smještene ispod sluzokože krajnjeg dijela debelog crijeva. Najčešće se ne ispoljavaju nikakvim simptomima. Učestvuju u izgradnji hemoroidnih jastučića koji predstavljaju normalnu strukturu završnog dijela debelog crijeva i važni su u kontroli tečnosti i gasova.

Više →

Limfna drenaža

Objavio   /  Izdanje Br. 2  

Piše: Zoran Pantić
Limfna drenaža je eliksir mladosti i zdravlja. Svojom efikasnošću u borbi protiv toksina, predstavlja jedan od najboljih načina za očuvanje zdravlja i produženje ljudskog životnog vijeka

Više →

Ujed zmije

Objavio   /  Izdanje Br. 2  

Piše: prim. dr Dr Olga Baković
U PRVOJ POMOĆI SVAKI UJED ZMIJE TRETIRATI KAO UJED OTROVNICE. SMRT OD UJEDA ZMIJE JE RIJETKA,ALI MOGUĆA!
Po Frojdu, zmije su seksualni simboli. U modnoj industriji pripadnicama ljepšeg pola je omogućeno da uživaju u cipelama i torbama napravljenim od zmijske kože.

Više →

Garancija za zdraviji i samostalniji život

Objavio   /  Izdanje Br. 58  

- Problem starenja povezan je i duboko utiče na socijalne i ekonomske sfere svih zemalja u Jadranskoj regiji. Starost stanovništva uslovljava sve veći pritisak na održivost usluga u okviru sektora koji su od interesa za stare, prije svega, socijalnu i zdravstvenu zaštitu – navela je prof. dr Agima Ljaljević

Više →

Medicinski aspekti spasavanja u planini

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Piše: prim, dr Radovan Raco Mijanović, spasilac-ljekar / spasilac
Prvu pomoć na mjestu nesreće ukazuje svako lice koje je edukovano za vršenje prve pomoći. Prema obimu i metodama prve pomoći nema razlike u pomoći koju bi pružio ljekar, koji bi se našao u prilici da ukazuje pomoć unesrećenom, ili uvježbani spasilac – laik.

Više →

Krvne grupe

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Piše: dr Milica Šofranac, pedijatar
Kao i sve naše osobine, krvnu grupu određuje cjelokupan genetski materijal koji smo naslijedili, takoz­vani genotip. Genotip čine 46 hromozoma, tačnije 23 para hromozoma od kojih smo polovinu naslijedili od oca a polovinu od majke. Na hromozomima se nalaze geni, nosioci nasljednih osobina koji nijesu ništa drugo nego zapisi koji određuju naše karakteristike.

Više →

Klinička mikrobiologija

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Doc. dr Vineta Vuksanović
Klinička mikrobiologija je nauka koja se bavi izu­čavanjem patogenih mikroorganizama: bakterija, virusa, gljivica i parazita. Mikroorganizmi su najmanja živa bića koja nijesu vidljiva golim okom. Laboratorija gdje se vrši ispitivanje bioloških uzoraka na mikroorganizme sa ciljem da se dobije informacija o zdravlju pacijenta naziva se klinička (medicinska) laboratorija.

Više →

Zanimljivosti i stomatologija

Objavio   /  Izdanje Br. 22  

Piše: prim, mr sc. dr Slobodan V. Radonjić, Spec, za oralnu kirurgiju
Fluorisati ili ne, vodu za piće, u cilju redukcije karijesa zuba, pitanje je kojim su se stručnjaci bavili godinama. Argumenata je bilo i za i protiv. Na ovu temu u Britanskom Donjem domu 1985. godine vođena je debata o predlogu zakona za fluorisanje pijaćih voda, čemu se suprostavljala jedna grupa poslanika zastupajući mišljenje da fluor u vodi ima štetno dejstvo na zube

Više →

Dr Jovan Kujačić (1869-1958)

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: dr sc med. Božo Vuković
U monografiji „Trezvenjački pokret u Crnoj Gori (1900- 1984)”, istaknuti novi­nar Radenko Smolović, među istaknutim trezvenjacima, na prvom mjestu pominje dr Kujačića, ovim riječima: „Kao ljekar, kulturni i javni radnik, a posebno kao borac na planu trezvenosti dr Jovan Kujačić bio je vrlo zapažena ličnost u crnogorskom dru­štvenom životu krajem prošlog i u prvoj polovini ovog vijeka.”

Više →

Apotekari i ljekari

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: mr ph Pavle Jurlina
Stara narodna poslovica kaže: od kada je svijeta, ima i lijeka. U jednoj kratkoj rečenici. Ako malo odemo u prošlost vidjećemo da se još od tih davnih dana ljudi bave i liječenjem i spravljanjem ljekova. Ali tu nastaju i prvi prob­lemi.

Više →

Ulje žutog noćurka

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: mr ph. Mehridžana Derviši-Lazorja
Žuti noćurak (lat. Oenothera biennis L.) pripada biljkama pupoljkama, porodica Onagraceae (lat.). To je dvogodišnja zeljasta biljka visoka 1 do 1,5 m. Njena stabljika je uspravna i bridasta, često razgranata, sa crvenim mrljama. Listovi su duguljasti, dugi petnaestak centimetara, nazubljeni. Cvjetovi se otvaraju naveče (otuda ime !), privlače brojne noćne kukce i ostaju otvoreni tokom čitave noći.

Više →

Aktivnosti samozbrinjavanja kod pacijenata sa lumbalnim sindromom

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: Milorad Aranitović, Strukovni radni terapeut
Umivanje, pranje zuba i brijanje aktivnosti su koje se obavljaju nad umivaonikom. Zbog niskog umivaonika, vrši se pregibanje, obično sa opruženim koljenima, čime osoba sa lumbalnim sindromom rizikuje pojačavanje bolova ili pojavu recidiva. Zato se savjetuje da te aktivnosti obavlja uz primjenu posturalnog obrasca.

Više →

Peloid – ljekovito mineralno blato

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

peloid

Piše: prim. dr Gani Karamanaga, spec. pulmolog
Ulcinj ili stari naziv Olcinium leži na krajnjem jugo­istočnom dijelu crnogorske obale, smještan je na brežuljcima koji su bogati tipičnim mediteranskim rastinjem i vegetacijom. Ovdje postoji sedam ljekovitih faktora, a koji se zajedno skoro nigdje drugo ne mogu sresti.

Više →

Domaća iskustva u istraživanju nekih efekata postmenopauzalne osteoporoze

Objavio   /  Razno  

Više →

Saobraćajne traume vratne kičme

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Piše: prim, dr Vladimir Čarapić, ortoped
U slučajevima najtežih saobraćajnih politrauma i izolovanih povreda vrata u vidu koštanih preloma pršljenova, traumatskih iščašenja i poluiščašenja vratnih zglobova, ligamentarnih prekida, prolapsa međupršljenskih diskova, lezija krvnih sudova, istegnuća prednjih korjenova perifernih nerava i najtežih povreda kičmene moždine, vratne regije, sa oduzetošću gornjih ili donjih ekstremiteta, pokazuju specifičnu kliničku simptomatologiju u odnosu na prirodu, vrstu, lokalizaciju i težinu povrede.

Više →

Ekstremne vremenske prilike odnesu 60.000 života godišnje

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, na godišnjem nivou bilježi se smrtnost oko 3,5 miliona neuhran­jenih, 2,2 miliona umire od dijareje, 900 hiljada od malarije, a zbog ekstremnih vremenskih prilika 60 hiljada ljudi. To je potvrda da naglo povećanje temperatura, učestali toplotni udari i poplave direktno i dramatično utiču na ljudsko zdravlje – rečeno je na okruglom stolu na temu “Klimatske promjene i zdravlje u Crnoj Gori”, koji je održan 20. decembra u hotelu “Best Western Premier” u Podgorici.

Više →

Zdravo starenje

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Piše: prof. dr Agima Ljaljević Institut za javno zdravlje Crne Gore
Osnovnu karakteristiku savremenog demografskog kretanja u razvijenim zemljama, a i u većini zemalja u razvoju, predstavlja porast udjela starog stanovništva, kao posljedica pada nataliteta i prirodnog priraštaja sa više umrlih nego rođenih, te produženja očekivanog trajanja života. Kao mjera starosti jedne populacije navodi se učešće stanovnika starijih od 65 i više godina u ukupnoj populaciji i pri tome se koristi klasifikacija Ujedinjenih naroda. Navedena klasifikacija podrazumijeva da udio stanovnika iznad 65 godina u ukupnoj strukturi veći od 10 odsto ukazuje da je to vrlo stara populacija.

Više →

Unapređenje dobrovoljnog davalaštva krvi

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Prezentacija rezultata Istraživanja javnog mnjenja o znanju, stavovima i ponašanju građana u Crnoj Gori (KAP istraživanje) u vezi sa davalaštvom krvi i Komunikacione strategije za razvoj i unapređenje dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori održana je u prostorijama agencije CEED Consulting u Podgorici.

Više →

Bolnica ”Danilo Prvi” proslavila 140 godina rada

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Danas, nakon 140 godina predanog rada plejade nesebičnih, stručnih i posvećenih profesionalaca, koji su zaslužni za ugled i renome koji ova zdravstvena ustanova ima i van naših granica, bolnica “Danilo Prvi” zauzima značajno mjesto u zdravstvenom sistemu Crne Gore – rekao je ministar zdravlja prof dr Miodrag Radunović.

Više →

Uručene diplome drugoj generaciji farmaceuta

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Refik Zejnilović uručio je 21. decembra na svečanosti u toj visokoškolskoj ustanovi u Podgorici, diplome drugoj generaciji studenata.

Više →

Prestižna priznanja dr. Marini Ratković i Domu zdravlja Budva

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

Prof dr Marina Ratković, specijalista interne medicine – nefrolog iz Kliničkog centra Crne Gore, dobila je priznanje za poseban doprinos u radu i afirmaciji humanih načela profesije, dok je budvanskom Domu zdravlja nagrada pripala za poseban doprinos u organizovanju i radu zdravstvene službe.

Više →

Održan drugi crnogorski Sajam Medicine

Objavio   /  Izdanje Br. 57  

U Podgorici je, od 4. do 6. decembra, u hotelu “Nikić”, održan drugi Sajam medicine, na kojem je održano oko 80 stručnih predavanja, uz štandovske prezentacije oko 50 učesnika javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, farmaceutskih kompanija i veledrogerija.

Više →

Preduzmimo potrebne korake da očuvamo sopstveno zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 55, Razno  

suek

Piše: Studio PravaPriča Podgorica & SM JWT Beograd
Prošli mjesec obilježile su globalna, ali i nacionalna kampanja u borbi protiv raka dojke. Koristimo priliku da naše čitaoce upoznamo sa američkim iskustvima zahvajujući razumijevanju i vremenu koje nam je posvetila Sue K. Brown, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u CrnojGori.

Više →

Bol u starijem životnom dobu

Objavio   /  Izdanje Br. 54, Razno  

Piše: dr Mirjana Dobrović Milosevic, spec. opšte medicine
Bol se definiše kao: „neprijatan senzorni ili emocionalni doživljaj koji je izazvan stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva”. Takođe: „Bol je sve ono što bolesnik kaže da ga boli i lokalizovan je svuda gdje bolesnik kaže da ga osjeća”.

Više →

Edukacija kao odgovor na medicinske izazove današnjice

Objavio   /  Razno  

Jednodnevni edukativni seminar pod nazivom „Laringealna maska i zbrinjavanje disajnog puta kod djece”, koji je početkom septembra održan u prostorijama Instituta za bolesti djece, okupio je eminentne predavače iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Italije i naše zemlje, koji su sa zainteresovanom javnošću podijelili svoja iskustva, te održali niz predavanja u ovoj oblasti.

Više →

Faktori rizika za nastanak bolesti

Objavio   /  Izdanje Br. 29, Razno  

Piše: dr Mirjana Nedović-Vuković
U vječitoj borbi da nađu šta je to glavno što doprinosi nastanku bolesti kod jednih a ne kod drugih osoba, naučnici su došli do pojma faktor rizika. Faktor rizika je onaj uslov za koji se pouzdano zna, ili se na osnovu učestalosti javljanja kod oboljelih, pretpostavlja da je uzročnik neke bolesti, ili osobe sa tim faktorom imaju veću šansu da će to oboljenje dobiti.

Više →

Ljubav – vrhunska mudrost majke prirode

Objavio   /  Izdanje Br. 34, Razno  

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psihološkinja
Prema vjerovanju starih Grka, rašireno je mišljenje da je ljubav misteriozno, elektrificirano i neizrecivo osjećanje, jednako prolaznom obliku ludila. Tvrdi se čak da istraživanja prirode ljubavi ne samo da nijesu moguća nego nijesu ni poželjna jer bi se saznanjima uništilo njeno božansko svojstvo.

Više →

Zajedno sa naukom

Objavio   /  Izdanje Br. 35, Razno  

Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Podgorici „Momsic” postoji od 2007. godine. Koncipirano kao organizacija studenata koja djeluje u sklopu najuticajnijih svjetskih studentskih organizacija, od dana svog osnivanja daje vidljive rezultate u radu na olakšanju studentskog života, uslova i komfornosti rada.

Više →

Fizička aktivnost sa benefitima koji se pamte

Objavio   /  Izdanje Br. 35, Razno  

Piše: Bojan Kraljević
Spec, primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Značaj fizičke aktivnosti ogleda se u smanjenoj mo­gućnosti da dođe do povrede, usporavanju procesa starenja, po­boljšanju mentalnog i socijalnog stanja, promociji i unapređenju zdravlja, prevenciji najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti, sman­jenju negativnog efekta postojećeg oboljenja i sl.

Više →

Alergijska stanja i upotreba biljnih antihistaminika

Objavio   /  Razno  

Piše: mrph. Ivana Gojković
Proljeće donosi radost, ljubav, bude se naše misli, naša priroda, budimo se iz duge zimske pasivnosti i otvaramo srce, dušu ka novim izazovima. Proljeće donosi promjene, radosti, maštanja, putovanja. Buđenjem prirode javlja se visoka koncen­tracija alergena, koji su glavni uzročnici alergija.

Više →

Dajte krv spasite život!

Objavio   /  Izdanje Br. 37, Razno  

Piše: dr Branka Gogić Dom zdravlja, Bijelo Polje
Broj dobrovoljnih davalaca krvi u Crnoj Gori obuhvata oko 2,50 % ukupne populacije, što nije dovoljno za obezbjeđenje sigurnih količina krvi. Preporuke Svjetske zdravstvene orga­nizacije su da taj procenat bude iznad 4 %.

Više →

Poskok

Objavio   /  Razno  

Piše: dr Goran Ž. Komar
Koncept razvitka službe urgente medicine u Crnoj Gori mora polaziti i od jednog vrlo nepovoljnog elementa koji je temeljna prednost njegovog ekonomskog razvoja: širine njegove planinske teritorije, na kojoj njegovo planinsko i seosko područje zahvata preovladavajući dio.

Više →

,,Normalna” porodica – funkcionalna porodica

Objavio   /  Izdanje Br. 38, Razno  

Piše: Milica Belada, diplomirani psiholog, master
Ono što se smatra porodicom i porodičnim životom značajno se promijenilo tokom posljednjih deset godina. U mnogim zemljama Zapadne Evrope više od 40% brakova završi razvodom. U Crnoj Gori stopa razvoda iznosi 0,7 (na 1.000 sklopljenih zakonskih veza bilo je 133,5 razvoda).

Više →

Izbjegavanje rizika i prevencija najbolji ljekari

Objavio   /  Izdanje Br. 39, Razno  

Krajem mjeseca, od 25. do 29., u Miločeru su održane IV. Međunarodna ljetnja škola o kardiovaskularnim bolestima i III. Škola posvećena reproduktivnom zdravlju. U fokusu interesovanja učesnika bili su kontrola faktora rizika, dijagnostika i tretman kardiovaskularnih bolesti i edukacija adolescenata o reproduktivnom zdravlju.

Više →

Članstvo u programu SZO za praćenje bezbjednosti ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 39, Razno  

Piše: mrph. Veselinka Luburić, Odjeljenje za farmakovigilancu,
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore – CALIMS
Kao odgovor na talidomidsku katastrofu, 1968. godine je osnovan Program Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje bezbjednosti ljekova, sa ciljem razvijanja međunarodne saradnje kada je u pitanju farmakovigilanca. Osnivači ovog programa su bile države zapadne Evrope, SAD, Kanada, Novi Zeland i Australija, dok danas Program okuplja 108 država članica, a 34 države su „pridružene članice” od kojih se očekuje da uskoro ispune uslove za punopravno članstvo.

Više →

Dobar miris i dobar osjećaj

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

„Da nemamo čulo mirisa, ne bismo imali ni osjećanja”, kaže američki psiholog mirisa Rejčel Herc u svojoj knjizi „Miris želje”. Mirisi značajno utiču na naš život. Mogu da prenesu osjećanje sigurnosti, podstaknu strahove i radost ili probude sjećanja. Mirisi utiču na učenje, navike u kupovini, procjenjivanje drugih ljudi. Čulo mirisa određuje i ukus, ne samo u pogledu jela i pića, već i izbora partnera.

Više →

Najave ojačanja borbe protiv pušenja duvanskih proizvoda

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Problem velike zastupljenosti pušenja u populaciji svrstava Crnu Goru u red zemalja sa najizraženijim paramet­rima ove društveno nepoželjne pojave. Iako se od 2003. godine počelo aktivno raditi na uspostavljanju instituciona­lne i zakonske regulative za značajnije suzbijanje ove štetne pojave, dosadašnji rezultati pokazuju da još uvijek nije u dovoljnoj mjeri ostvaren program osvješćivanja građana, a to [...]

Više →

Oralna kandidijaza

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Piše: dr Eroldina Halilović
Candida albicans je, kod 10-14% zdravih osoba, normalni saprofitni stanovnik probavnog trakta (uključujući i sluznicu usne šupljine), gornjih dijelova disajnog sistema i vagine, a može se naći i na zdravoj koži. Kao dio normalne flore usne šupljine izolovana je kod 50% zdrave populacije, a kod nositelja mobilnih proteza prisutna je u čak do 90% slučajeva. To potvrđuje činjenicu da Candida albicans predstavlja komenzalnu loru, te se ne smije smatrati obligatno patogenom. Postaje patogena onda kada se pojavi uzročnik koji narušava imuni sistem domaćina i omogućava prelaz iz kolonizacije u (oportunističku) infekciju kandidom.

Više →

Raskošan mozaik naučne ličnosti

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Lomonosov je rođen u selu Denisovka (sada Lomonosovo), na dalekom sjeveru Rusije, sa Arhangelskom kao najbližim poznatim centrom. Neutoljiva žeđ za znanjem primorala ga je da kao dječak napusti ribarski dom svojih roditelja i kao desetogodišnjak pješke se uputi za Moskvu. Kao talentovani polaznik škole Zaikonospaski dobio je preporuke za nastavak školovanja u Sankt Peterburgu na Univerzitetu Carske akademije nauka. Dalje obrazovanje stekao je na njemačkim univerzitetima u Marburgu i Frajburgu.

Više →

Feng šui – uticaj žute petice

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Piše: Maja Pejović, feng šui konsultant
Ono na šta je najvažnije obratiti pažnju jeste položaj na kom se nalazi žuta petica. Žuta petica svake godine mijenja svoj položaj, a samim tim i polje na koje vrši svoj negativni uticaj. Sektor koji je pogođen žutom peticom jeste dio kuće koji treba najmanje koristiti u toku godine.

Više →

Uloga fizijatrije u savremenoj medicini

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Piše: prim.dr Milorad Cimbaljević, spec. fizijatar
U savremenoj medicini fizijatrija ima značajnu ulogu i u preventivi i u dijagnostici i u liječenju. Svakom bolesniku hospitalizovanom na bilo kojem odjeljenju treba, pored medikamentozne terapije, od prvog dana u liječenju uključiti i medicinsku rehabilitaciju.

Više →

Dobar san za dobar dan

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Piše: Bojan Kraljević
Spec, primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Nakon svakodnevnih aktivnosti naše tijelo zahti­jeva zaslužen odmor. Kvalitet samog odmora i sna su jako bitan element u tome. Mnoga istraživanja dovela su do rezultata da pomenuto zavisi velikim dijelom od strukture na kojoj se leži. Smatra se da spavanje na odgovarajućem ležaju daje mogućnost produženja sna za bar 50 minuta.

Više →

Tinnitus – šum uha

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Piše: dr sc. med. Mišo Pejaković,
ORL odsjek, JZU Opšta bolnica Nikšić
U otorinolaringologiji šum uha definišemo percepcijom zvuka, šuma bez prisutnosti akustičnog stimulusa. Tinitus je u stvari manifestacija nekog oblika osnovnih aktivnosti unutar našeg auditornog sistema koji se u normalnim okolnostima ne primjećuje jer mu je nivo prenizak. Samo onda kada pridobije našu auditornu svjesnost, tinitus postaje problem.

Više →

Gljivice čekaju bosonoge žrtve

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Piše: Svetlana Lazarević, farmaceutski tehničar
Jedva čekamo da skinemo zatvorene cipele, izujemo čarape i pustimo stopala da dišu u otvorenijoj laganoj obući. Da bosi prošetamo pored plaže, uz bazen … Baš kako mi uživamo hodajući bosonogi, tako uživaju i izazivači najčešćih problema na koži i noktima — gljivice. Prilikom pranja i trljanja, sa zaražene kože stopala i prstiju otpadaju ljuspice kože koje se zadržavaju na gazištu (pločice, pijesak i dr.) čekajući novu žrtvu da ih pokupi.

Više →

Neven (lat. calendula officinalis)

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Piše: mr ph. Lejla Kuburović
Neven je poznata baštenska ukrasna biljka. Kao lijek se koriste uglavnom cvjetovi koji se sakupljaju u junu, julu i avgustu i suše na promaji, u tankom sloju. Latice nevena sadrže etarska ulja, tanine, šećere, antioksidans likopen, proteine. Sadrže i pigment karotinoid i ljekoviti sastojak kalendulin, gorke supstance i minerale kalijum i sumpor.

Više →

Uticaj mikrotalasnog zračenja na zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Piše: prof. dr Mara Drecun
Mikrotalasno zračenje je dio elektromagnetnog spektra. Spada u grupu nejonizujućih zračenja. Mikrotalasna polja emituju radarski sistemi, sistemi za telekomu­nikaciju u prijemu i predaji poštanskih informacija, televiz­ijskog i radio programa, televizijske antene, mobilni telefoni, televizori, kompjuteri, mikrotalasne peći u domaćinstvu itd.

Više →

Pubertet

Objavio   /  Izdanje Br. 18  

Piše: dr Milana Šoć, spec, ginekologije i akušerstva
Pubertet podrazumijeva fiziološke i morfološke promjene kao i promjene u ponašanju do kojih kod dječaka i djevojčica dolazi tokom sazrijevanja gonada od infantilnog do adultnog tipa. Pubertet je period života između djetinjstva i adultnog doba tokom kojeg se odvija faza ubrzanog longitudinalnog rasta, proces seksualnog sazrije­vanja, razvoj sekundarnih seksualnih karakteristika i posti­zanja reproduktivne sposobnosti.

Više →

Feng-Šui za studente

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Primjenom feng-šui metoda možete poboljšati ener­giju svake prostorije, a to će se višestruko povoljno odraziti i na Vas. Kada je energija Vašeg doma u harmoniji, to će uticati na Vaše aktivnosti, potrebe, stanje organizma…Feng-šui možete koristiti i da bi ostvarili lakši i bolji uspjeh u obrazovanju. Nekoliko korekcija će biti dovoljno.

Više →

Mišel Fuko – teoretičar medicine

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Mišel Fuko (Michel Foucault, 15. oktobar, 1926 – 25. jun 1984) svjetsku slavuje stekao kao humanista, francuski filosof epohe poststrukturalizma. Iako jedan od njegovih dvaju doktorata pripada oblasti psihologije, a i razmišljanju o fenomenima bolesti, J bolnice, seksualnosti posvećen je zavidan dio njegove naučne zaostavštine, Fuko ipak nije ostao previše poznat u oblasti prirodnih nauka. Pod uticajem Fridriha Ničea i Martina Hajdegera Fuko je izgradio naučno djelo koje je svojim postavkama snažno uticalo na ideje Karla Marksa i Sigmunda Frojda.

Više →

Operacija krajnika: da ili ne ?

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Jevrem Nedić, otorinolaringolog
Svi protokoli predlažu da se klinički rekurentni tonzilitis (ponavljane upale krajnika) definiše brojem mikrobiološki ili serološki potvrđenih epizoda akutnog bakterijskog tonzili-tisa (akutnih upala krajnika) u toku godine ili u toku posljednjih nekoliko godina (obično više od četiri akutne upale krajnika godišnje, tj. sedam akutnih upala krajnika u jednoj godini, pet akut­nih upala krajnika godišnje tokom posljednje dvije godine, tri akutne upale krajnika godišnje u posljednje tri godine).

Više →

Bol u leđima

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: prim. dr Vukosav Joksimović, spec. fizijatar i subspec. sportske med.
Kada govorimo o bolu u leđima, najčešće mislimo na krstobolju, odnosno bol u donjem dijelu leđa, tj. slabin-skom dijelu kičme. Bol u drugim djelovima leđa javlja se rjeđe. Bol u leđima može nastati naglo ili postepeno. Najčešće nastaje kod ljudi koji rade težak fizički posao, kod onih koji u nefiziološkom položaju obavljaju posao tokom više časova, te kod onih koji obavljaju posao pretežno sjedeći.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center