Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 71

Da dočekamo proljeće odmorni

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

Prolece-u-txt-1

Piše: Dr Biljana Savić,
PZU „Balans“ Nikšić

Proljeće počinje da nas mami nešto toplijim sunčevim zracima, dok su okolne planine još uvijek pod snijegom. Tako se nađemo između dvije vatre, ili preciznije, između vatre i leda, pa nije jednostavno organizmu kada dobija te dvojne poruke. Ovih dana su aktuelne infekcije organa za disanje – od onih najblažih do komplikovanih upala pluća, i varijacije arterijskog pritiska kod onih kojima je to osjetljiva tačka.

Više →

Ljekovi pod dodatnim praćenjem

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

ljekoviiii

Piše: Nemanja Turković, dipl. pharm
Agencija za ljekova i medicinska sredstva

Da bi jedan lijek dobio dozvolu za stavljanje u promet mora biti kvalitetan, bezbjedan i efikasan. Odgovarajuća ispitivanja (farmaceutsko-hemijsko-biološka, pretklinička, klinička), koja se u tom smislu sprovode i njihova pozitivna ocjena od strane nadležnih tijela za ljekove su potvrda pozitivnog odnosa korist/rizik i opravdanosti stavljanja lijeka u promet. Međutim, podaci prikupljeni tokom premarketinške faze razvoja lijeka ne mogu predvidjeti sva neželjena dejstva koja se mogu pojaviti nakon što lijek dođe u promet.

Više →

Komorske ekstrasistole, savremeni pristup

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

komorsje

Dr Mihailo Vukmirović, mr sci, internista kardiolog ,
Klinički centar Crne Gore
Komorske ekstrasistole pretežno se javljaju kod zdravih osoba i uglavnom nijesu znak oboljenja srca. Mogu se javiti usljed pojačane aktivnosti simpatičnog nervnog sistema, odnosno u toku stresa, fizičke aktivnosti, pušenja, nakon uzimanja alkohola, kofeina, energetskih napitaka, odnosno stimulativnih i opojnih sredstava. Međutim, nerijetko se dešava da ukazuju i na ozbiljno srčano oboljenje.

Više →

Savjesno i odgovorno izvršavanje ljekarske profesije

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

ganimeta

Mala ali predana ekipa predvođena dr Ganimetom Hodži pruža medicinsku pomoć mještanima Ostrosa i okolnih sela. Iako uslovi za rad nijesu idealni, to ne sprečava dr Hoži da sa puno pažnje i profesionalizma pristupi svakom pacijentu. Njenu posvećenost poslu cijene i poštuju ne samo mještani kojima svakodnevno pruža medicinske usluge, već i kolege.

Više →

Zavod za transfuziju krvi Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

zavod

Osnovna djelatnost Zavoda je obezbijeđenje dovoljnih količina sigurne krvi za potrebe stanovništva Crne Gore za redovno liječenje, obezbijeđenje adekvatnih rezervi za zbrinjavanje urgentnih stanja i slučaj vanrednih situacija, za potrebe zdravstvenih ustanova koje koriste krv u liječenju, tj. ustanova sekundarnog i tercijernog nivoa u Crnoj Gori. Ova djelatnost prikupljanja i testiranja ljudske krvi kao lijeka humanog porijekla, njene obrade i prerade, skladištenja, distribucije i izdavanja, odnosno primjene za potrebe alogene ili autologne transfuzije, definisana je Opštim odredbama Zakona o obezbijeđivanju krvi (Sl.list CG, broj 1/2014 od 9.1.2014. godine), Član 1 i 2.

Više →

Dentalni implantati kao savremeno rješenje

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

dental

PišeDr Branko Rašović,
spec. oralne hirurgije, „Apolonia“, Podgorica
Savremena stomatologija nudi dentalne implante, namjenski oblikovane nadoknade izrađene od biokompatibilnih materijala, čija je osnovna namjena rehabilitacija krezubih i bezubih vilica. Oni predstavljaju osnovu za protetske radove: krunice, mostove i mobilne proteze. Indikacije su nedostatak jednog zuba, nedostatak više zuba i bezube vilice (izrada fiksnog protetskog rada ili fiksiranje mobilne proteze), a kontraindikacije mogu biti opšte (generalizovana osteoporoza, reumatske bolesti, određeni poremećaji metabolizma, pacijenti na radioterapiji), lokalne (loše higijenske navike, bruksizam, loši međuvilični odnosi, lokalne infekcije) i uslovne (nerealna očekivaja pacijenta).

Više →

Antidijabetici – primjena i potrošnja u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

antidijabet

Piše: mr ph Olgica Knežević
Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Insulin je biološki lijek. Pod biloškim lijekovima smatraju se lijekovi čija je aktivna supstanca biološka supstanca koja se proizvodi ili izlučuje iz biološkog izvora, a čija se ukupna svojstva i kvalitet utvrđuju fizičko – hemijsko – biloškim ispitivanjem, zajedno sa odgovarajućim podacima o postupku proizvodnje i kontroli postupka proizvodnje (imunološki lijekovi, lijekovi iz humane krvi i plazme, lijekovi za napredne terapije i drugo).

Više →

A D I P O N E K T I N

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

adiponekt

Mr sci Vesna Radonjić, specijalista medicinske biohemije
Opšta bolnica Kotor

Adiponektin je prisutan u cirkulaciji u koncentraciji od 0,01% u odnosu na ostale proteine plazme. DNK koja kodira adiponektin otkrinena je 1995. godine i nalazi se na 3q27-om hromozomu. Humani adiponektin je 244-aminokiselinski protein koji proizvodi apM1 cDNA (masno tkivo najviše obiluje ovim transkriptom). Otkriveni su (objavljeno jun 2006.g.) i receptori za adiponektin: adipoR1 i adipoR2. Ovi receptori sadrže sedam transmembranskih domena, ali se ne dovode u kombinaciju sa G-proteinom

Više →

Kampanja “ISPRAVI SE I VJEŽBAJ!”

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

Piše: Krsto Kovačević, spec. prim. fizioterapije (Spec. App)
Posljedice deformiteta kičmenog stuba su višestruke i umnogome utiču na kvalitet života svakog pojedinca. Danas se oboljenja kičmenog stuba u mnogim naprednim društvima smatraju modernom bolešću broj 1 a dodatno zabrinjava činjenica da djeca svoje vrijeme provode u neadekvatnim školskim klupama, nose teške torbe koje ih dodatno povijaju i sve se manje bave fizičkim aktivnostima a sve više vremena provode sjeđeći ispred kompjutera čime se njihovi mišići nedovoljno i nepravilno razvijaju ne dajući kičmenom stubu neophodnu potporu.

Više →

Obolijevanje od malih boginja (morbila) u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

U Crnoj Gori je tokom posljednjih mjeseci 2014. godine registrovano 7 slučajeva obolijevanja od morbila, dok je u januaru i februaru 2015. godine registrovano još 6 laboratorijski potvrđenih slučajeva morbila, i 4 slučaja sumnje na morbile (u toku je njihovo ispitivanje). U 2015. godini, najveći broj oboljelih je registrovan u opštini Kotor (pet lica), opštini Podgorica (dva oboljela), dok je po jedno lice registrovano iz opština Herceg Novi i Nikšića, a jedno oboljelo lice je državljanin Republike Srpske.

Više →

Doktor Veselinka Ječmenica

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

Dr Veselinka Ječmenica, primarijus, subspecijalista, pedijatar – neonatolog preminula je 09.februara 2015.godine. Rođena je u Pljevljima, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Poslije završenih studija medicine, specijalizacije i subspecijalizacije neonatologije, od 1993.godine radial je kao načelnca Dječijeg odjeljenja Opšte bolnice Pljevlja.

Više →

Krvna grupa AB i ishrana

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

Piše: Dr Snežana Tomić, homeopata
Krvna grupa AB je nastala je posljednja u evoluciji i stara je samo oko hiljadu godina. Procenjuje se da ovu krvnu grupu posjeduje samo izmedju 2 i 5% ljudi na planeti. Ona je nastala miješanjem prethodnih dviju krvnih grupa, A kultivatora i B nomada. Ima svoje specifičnosti i nekad se ponaša slično A tipu a nekad B grupi u svojim reakcijama na antigene iz hrane.

Više →

Sudska psihijatrija

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

PišeDr sci. Deva Regoli 
U novembru ove godine u izdanju izdavačke kuće “Pegaz” štampan je univerzitetski udžbenik SUDSKA PSIHIJATRIJA, autora prof. dr Stanka Milića. Knjiga predstavlja treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Odlukom nastavno- naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Podgorici 2002. godine knjiga je odobrena kao udžbenik.

Više →

Ambasadorka crnogorske opere

Objavio   /  Izdanje Br. 71  

Raskošan talenat, ljepota i mladost krase Ivanu Čanović, jednu od najpoznatijih crnogorskih operskih pjevačica. Iz ove mlade dame izlazi glas vrijedan divljenja, čiju su ljepotu prepoznali poštovaoci opere ne samo u Crnoj Gori, več i širom svijeta. Veoma rano zakoračila je na velike evropske scene i pridobila simpatije publike, što joj je dalo podstrek da se i dalje muzički usavršava i napreduje.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center