Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 70

Da li gradimo zdravu porodicu?

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

healthy fam

Priredila: Dragana Marković,
spec. predškolske pedagogije
Za sreću je potrebna samo ljubav. Sve ostalo izrasta iz ljubavi i obogaćuje život kao prekrasne latice što uljepšavaju cvijeće. Ljubav je kao sunce, kao život. Ona se daje, pored nje je toplo, uz nju se raste i sazrijeva. Ljubav prepoznajemo u pogledu, dodiru, riječima, u zadovoljenim potrebama. Ljubav povezuje članove porodice i čini da se čovjek rado prisjeća svog djetinjstva.

Više →

Krvna grupa B i ishrana

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

krvna b

Piše: Dr Snežana Tomić, homeopat

Krvna grupa B se jos naziva “Nomadskom” krvnom grupom jer se pojavila kod nomadskih plemena, kao rezultat spajanja i prilagođavanja prethodnih dveju krvnih grupa, tipa O ili “Lovca” i tipa A “kultivatora”. Zastupljena je u većem broju u istočnom dijelu zemaljske kugle, u Aziji, gdje su se nomadi kretali i živjeli.

Više →

U ritmu klasične gitare

Objavio   /  Izdanje Br. 70, Poznati i Zdravlje  

gitara

Ako umjetnost tumačimo kao želju umjetnika da izrazi svoje misli, ideje, osjećanja i percepcije svijeta koji ga okružuje, onda je Srđan Bulatović umjetnik u pravom smislu te riječi. Preko trideset godina se uspješno i na njemu svojstven način druži sa gitarom, interpretirajući muziku i stvarajući sopstvene kompozicije.

Više →

Ankilozantni spondilitis – Morbus Bechterew

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

spondi

Piše: Milorad Aranitović, Strukovni radni terapeut
Ankilozantni spondilitis ili Behterevljeva bolest pripada grupi hroničnog progresivnog zapaljenskog reumatizma. Počinje od 18 do 45 godine života, češće kod muškaraca. U ranom stadijumu pokretljivost kičmenog stuba je očuvana, a prvi simptomi su lumbago, iliosakralni bolovi i jutarnja ukočenost. Tokom dana ovi simptomi se povlače. U ovom stadijumu se zapaža rigiditet, hipertonija i napetost muskulature lumbosakralne regije.

Više →

Ekstrakcija zuba u toku akutne odontogene infekcije

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

ekstarkcija

Piše:  Dr Aleksandra Šćepanović Đurović,
Ordinacija “Apolonia” Podgorica

Činjenica je da se zubi vrlo rijetko ekstrahiraju u akutnom stadijumu upale i da se, gotovo po pravilu, prepisuju antibiotici prve grupe. Ako se pokaže da oni nemaju efekta prelazi se na antibiotike širokog spektra. Pri tome se, blago rečeno, upala vrlo često produži, a nerijetko i znatno pogorša. Kao posljedica oklijevanja mogu se desiti komplikacije, poput septikemije koja se može završiti letalno.

Više →

Alergijske reakcije na koži

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

alerg

PišeDr Saida Zejnilović, Klinički centar Crne Gore

Pri brzim ili ranim alergijskim reakcijama dolazi do degranulacije mastocita i oslobađanja histamina, serotonina, bradikinina i leukotriena. Klinicki,alergijska reakcija se tada moze ispoljiti u lokalnom i generalizovanom obliku. Povišene vrijednosti bradikinina uzrokuju vazodilataciju i povećanu vaskularnu permeabilnost, vezivanjem bradikinina za bradikininske B2 receptore.

Više →

Uticaj tiroidne bolesti na trudnoću i potomstvo

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

tiroid

Piše: Prof. dr Miloš Žarković, spec. endokrinolog Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije (KCS)
 i stručni saradnik u Poliklinici „Rezidencija zdravlja Kerber“

Tiroidni hormoni sintetišu se u štitastoj žlijezdi, i to su tiroksin (T4) i trijodtironin (T3). T3 je aktivan hormon i on nastaje iz T4 u organima i tkivima, dejstvom specifičnih enzima. Tiroidno stimulišući hormon (TSH) luči hipofiza, žlijezda koja se nalazi na bazi mozga, a čije lučenje direktno kontroliše mozak. Ovaj hormon je pod direktnom kontrolom mozga i govori koliko je mozak zadovoljan količinom tiroidnih hormona.

Više →

3 D (PDO) Mezoniti

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

mezoni

Piše: Dr Olivera Kovačević, spec. dermatovenerolog,
          PZU „Dr Kovačević“, Budva
Efekat rejuvenacije 3 D mezonitima na „dubljem“, mišićnom nivou, predstavlja zaista jednostavan mehanizam akcije. Poznato je da promjene kože uzrokovane starenjem, uz promjene involucije kože i masnog tkiva, dovode do promjena dinamičkog ekvilibrijuma različitih grupa mišića, koje gube težinu i tonus. Uvođenjem mezonita unakrsno osi mišića mišići se skraćuju, što je praćeno mekom relaksacijom koja se demonstrira efektom sličnom botoksu, bez uticaja na mikrocirkulaciju.

Više →

Upotreba (zloupotreba) medikamenata

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Prof. dr Mirko Peković, spec. neuropsihijatar

Mnogi psihofarmaci imaju i negativna farmakološka svojstva, koja seogledaju u tome da pojedinci postanu zavisni od njih, što dovodi do teških psihičkih i tjelesnih posljedica, čak i invaliditeta. Zato treba biti obazriv i restriktivan pri njihovoj upotrebi.Treba kazati i da su upotreba, odnosno zloupotreba medikamenta, plod naše civilizacije, te čovjekove alijenacije, koja je njen uzrok.

Više →

Promjene na grliću materice

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Dr Igor Jeremić, spec. ginekologije i akušerstva,
 licencirani edukator radiotalasne hirurgije za Evropu i Rusiju
 i stručni saradnik u Poliklinici ”Rezidencija zdravlja – Kerber

Kolposkopija i PAPA test predstavljaju primarne dijagnostičke procedure u prevenciji karcinoma grlića materice i dijagnostikovanju prekanceroza tipa (CIN I, II, i III). Danas slobodno možemo reći da je karcinom grlića materice polno prenosiva bolest čiji je glavni uzročnik HPV infekcija. Ona je, nesumnjivo, glavni, ali ne i jedini faktor. Neophodno je postojanje i određenog dopunskog kofaktora (hronična infekcija), koji treba da omogući prodor HPV virusa u grlić materice.

Više →

Pachyonychia congenital

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Pišu: Dr Snežana Vukadinović, Dr Ranka Vukašinović
Klinika za Dermatovenetrologiju
 Klinički centar Crne Gore

Pachyonychia congenita je vrlo rijedak autozomalno dominantan nasljedni poremećaj kože čije je glavno obilježje hipertrofična distrofija nokatnih ploča šaka i stopala. Na osnovu kliničke slike, histopatološkog nalaza (kože i sluznice): zapaža se parahiperkeratoza, akantoza, diskeratoza, a u dermisu, kao i u lamina propria zapaža se zapaljenski infiltrat. Iz svega navedenog u pitanju je Jadassohn – Lewandowsky tip I.

Više →

Zdrava koža – preduslov za dobro zdravlje i lijep izgled

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Dr Sanja Čizmović, spec. pedijatar
Opšta bolnica, Nikšić

Kao i svi drugi organi, koža novorođenčeta je nezrela, nježna i nedostaje joj zaštitni keratinski sloj, budući da žlijezde lojnice ne proizvode dovoljno masnoće da bi je zaštitile. Zato je veoma osjetljiva, nježna na dodir, mekana i topla i, naravno, zahtijeva posebnu njegu. Koža novorođenčeta deset puta je tanja od kože odrasle osobe, a osjetljiva i nezrela kakva jeste, često ili povremeno sklona je iritacijama.

Više →

Dr Andrija Štampar, osnivač prvog Doma zdravlja u Pljevljima

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Dr Božo Vuković

Dr Andrija Štampar završio je studije medicine u Beču 1911. godine. Poslije završetka studija radio je u Karlovcu i Novoj Gradiški. Mobilizovan je 1917. godine i bio je ljekar pješačke pukovnije u Sisku. U maju 1919. godine postavljen je za načelnika Odjeljenja za rasnu, javnu i socijalnu higijenu u Ministarstvu narodnog zdravlja u Beogradu.

Više →

NVO „PREPOROD“- Nikšić

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

NVO „Preporod“ je registrovan 26. juna 2006. godine na Međunarodni dan protiv zloupotrebe droga. Smatraju nas začetnicima vaninstitucionalnog tretmana zavisnika od droga u Crnoj Gori. Kao najstariji u Crnoj Gori, makar kada je vaninstitucionalni tretman u pitanju, primjećujemo poboljšanje u posljednjih devet godina. Kada smo počeli sa radom, bili smo jedina NVO koja je pružala konkretnu pomoć zavisnicima/cama sa ciljem da osoba koja je zavisna prestane to biti

Više →

Istina o nitratima i nitritima u voću i povrću

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

 Piše: Mr ph. Đulija Hadžibeti

Količina nitrata sadržanih u hrani zavisi od načina obrade zemljišta (korišćenje vještačkih đubriva), uslova rasta, zaštite namirnica u toku rasta i obrade (upotreba pesticida, insekticida). Pesticidi, najčešće, utiču na neželjene promjene u ćelijama organizma, dok nitriti dovode do smanjenja dotoka kiseonika. Nitriti su u organizmu uključeni u oksidaciju hemoglobina, čime utiču na malokrvnost.

Više →

Resursni centar za djecu i mlade Podgorica

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Resursni centar Podgorica je javna ustanova u kojoj se vaspitavaju i obrazuju djeca sa oštećenjem vida, motoričkim smetnjama i kombinovanim smetnjama. U sklopu Ustanove radi osnovna i srednja škola. Formirana su odjeljenja za djecu sa kombinovanim smetnjama, gdje se radi po posebnom programu koji ima za cilj savladavanje životnih vještina. Djeci koja dolaze iz unutrašnjosti Crne Gore obezbijeđen je cjelodnevni boravak u internatu.

Više →

„EKCEM“ (ECZEMA)

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Dr Olivera Simić- Kovačević, spec. dermatovenerolog
PZU „Dr Kovačević“ Budva
„Eczema“ je generalni naziv za bilo koji inflamatorni proces (i to samo u hroničnoj fazi) koji primarno zahvata epidermis, površinski sloj kože, a javlja se na početku u vidu crvenila, svraba, malih papula ( čvorića) i vezikula (mjehurića ispunjenih bistrom tečnošću), najčešće praćenih jakim svrabom, ev. sekrecijom i stvaranjem krusti (u toj fazi ovaj se proces dijagnostifikuje različitim oblicima „dermatitis“-a, npr. „dermatitis e contactu…“ i sl.), a u kasnijim fazama deskvamacijom (ljuspanjem), lihenifikacijom i često-zaostalom hiperpigmentacijom (flekicama) ili hipopigmentacijom (svjetlijim plažama – kada postaje „dermatitis e contactu chronica…“ tj.“eczema…“).

Više →

Deformiteti mišićno – koštanog sistema kod djece

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Piše: Bojan Kraljević,
spec. primijenjene fizioterapije (B App, Spec. App)

Loše tjelesno držanje možemo da definišemo kao početni poremećaj statike lokomotornog sistema. U svakodnevnom životu možemo da primijetimo da veliki broj djece, ali i odraslih, zauzima nepravilan sjedeći ili stojeći položaj. Elementi poput stolice i školske klupe predstavljaju neke od osnovnih i početnih faktora koji doprinose razvoju ovakvih promjena.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center