Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 67

Stomatološka prevencija kod djece

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

images

Dr Marko Rašović
Ordinacija Apolonia, Podgorica
Prije svega, o oralnom zdravlju djeteta potrebno je voditi računa od samog rođenja, od pravilnog dojenja i ishrana, na prvom mjestu. Što se tiče oralnog zdravlja, tu prije svega treba voditi računa da dijete ne stekne neke loše navike, kao stiskanje jezika i predugo korišćenje cucle.

Više →

Veganstvo ili ne ?

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

Capture.JPG12

Piše: Mr sci. ph. Ivana Gojković
Ishrana koja u posljednje vrijeme intrigira javnost, pred­stavlja odličan način promocije humanosti i boljeg, zdravijeg života. Označava čitavu jednu filozofiju koja teži isključiti – koliko god je to moguće i praktično – sveoblike okrutnosti i iskorištavanja životinja za hranu, odjeću i bilo koju drugu svrhu, i koja promoviše korišćenje neživotinjskih, odnosno biljnih, alternativa za dobro čovjeka.

Više →

Hipertenzija

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

Capture.JPG11

Piše: Prof dr Nebojša Tasić, internista kardiolog,
KVB-Dedinje, Beograd,
PZU Rezidencija zdravlja, Podgorica

Hipertenzija, odnosno povišen krvni pritisak, predstavlja vrijednost krvnog pritiska kod odraslih osoba veću od 120/80 mmHg. Krvni pritisak tokom dana i noći može rasti ili padati u zavisnosti od mnogih faktora. Ukoliko krvni pritisak tokom dužeg vremena ima veću vrijednost od 120/80 mmHg, tada govo­rimo o hipertenziji. Hipertenzija je jedna od najraspostranjenijih bolesti na planeti.

Više →

Hemoroidalna bolest – bolest savremenog čovjeka

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

zena-toalet

Pišu: 
Dr Vesna Mitić-Lakušić, mr sc specijalista opšte kirurgije
Dr Predrag Bajić, mr sc specijalista opšte i digestivne kirurgije
Hemoroidalna bolest predstavlja skup simptoma uzroko­vanih komplikacijama koje zahvataju hemoroidalno tkivo. Iako je ova bolest prepoznata i tretirana još u antičkom dobu od strane Hipokrata, smatra se bolešću savremenog čovjeka. Na to ukazuje i podatak da 50% ljudi iznad 30 godina boluje od ovog oboljenja, i da je taj broj u stalnom porastu. Češća je kod muškaraca nego kod žena.

Više →

Promjena na dojkama je razlog sa razgovor sa ljekarom

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

Rak-dojke

Ovogodišnja kampanja protiv raka dojke u Crnoj Gori ima pozivnu poruku – Svim srcem u borbi protiv raka dojke. Tokom mjeseca oktobra medicinska zajednica, NVO sektor, društveno odgovorne kompanije i mediji, ujedinili su svoje snage kako bi poslali jaku poruku o ulozi i znajačaju prevencije raka dojke.

Više →

Javna ustanova zavod – Komanski most

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

GetImage

Vasilj Dušaj, direktor
Javna ustanova zavod „Komanski most” počela je sa radom 12. novembra 1976. godine, kao ustanova za zbrinjavanje umjereno, teže i teško psihički zaostale djece i omladine. Vremenom je Zavod, zbog smanjenja broja djece, ali i reforme koja se sporovodila u sitemu socijalne i dječije zaštite, prerastao u ustanovu za zbrinjavanje odraslih osoba sa ozbiljnim ograničenjima u socijalnom funkcionisanju usljed intelektualnih teškoća i drugih smetnji povezanih sa intelektualnim invalidite­tom.

Više →

Za uspjeh je potreban trud

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

Capture

Prvakinja crnogorske atletike Slađana Perunović, veoma skromno i pomalo stidljivo priča o svojim brojnim uspjesima na Evropskim, Balkanskim i državnim takmičenjima. Brojne zlatne, srebrne i bronzane medalja koje su u njenom vlasništvu, najbolje pokazuju da se upornost, volja i naporan rad isplate.

Više →

Koronarografije – od septembra ove godine nema liste čekanja

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

b_1323355926_536

Prof. dr Ljilja Musić, medicinski direktor KCCG
Akutni koronarni sindrom – AKS (akutni infrakt miokarda i nestabilna angina pektoris) je najčešći uzrok smrti i u zapad­nom svijetu i SZO predviđa da će takav trend ostati do 2020 godine. Svake godine se u svijetu registruje 4 miliona novih pacije­nata sa akutnim koronarnim sindromom, u Evropi 2 miliona.

Više →

Zavisnost u svijetlu teorije igara

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

Dr Ljubinko Kaluđerović, psihijatar-narkolog
Adriana Pejaković, psiholog i psihoterapeut 
Transakciona psihoterapija (skraćeno TA) je terapijski pravac koji je osmislio Erih Bern, a koji se zasniva na psihoanalizi. Ovaj pravac koji je dostigao popularnost zahvaljujući lako razumljivim pojmovima i terapijskoj efikasnosti je prvi iznjedrio pojam igara, koji se koristi da bi se objasnila neka ljudska ponašanja. Prema TA, zavisnost se definiše kao ono ponašanje koje osoba koristi jer procjenjuje da bez nečega ili nekoga ne može da živi, bilo da se radi o drogi, hrani, partneru, seksu itd.

Više →

„Zavještajmo svoje organe“

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

U okviru obilježavanja 2. oktobra, Evropskog dana donacije organa, NVO MoMSIC, Savez studenata farmacije i Udruženje nefrologa, na čelu sa prof. dr Marinom Ratković, organizovali su performans na Trgu republike u Podgorici. Simbolično prikazujući bubrege povezane srcem, željeli su da ukažu na značaj darivanja organa, opravdavajući slogan pod kojim je sve i organizovano, “Dar za život”

Više →

Krvna grupa O i ishrana

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

Piše: Dr Snezana Tomić, homeopat
Kanadski ljekar naturopat dr Peter D’ Adamo, izučavao je sa svojim ocem, takodje ljekarom, vezu izmedju krvne grupe i ishrane. Svoje istraživanje objavio je u knizi “Eat Right for Your Blood Type,” što bi u prevodu značilo “Jedite isparavno prema svojoj krvnoj grupi.”

Više →

Kako prijaviti neželjeno dejstvo lijeka?

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

Piše: Dr pharm Nemanja Turković,
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore 
Odjeljenje za farmakovigilancu
Svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka je potrebno prijaviti CALIMS, pri čemu zdravstveni radnik ne mora biti potpuno siguran da je neželjeno dejsto izazvano lijekom. Prilikom prijavljivanja neželjenog dejstvatreba dostaviti što je moguće više podataka u cilju pouzdanije procjene uzročno-posljedične povezanosti primijenjenog lijeka i prijavljenog neželjenog dejstva.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center