Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 66

Imunosupresivna terapija u transplataciji bubrega

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

bubreg

Piše: Dr Branka Gledović,
Klinika za urologiju i nefrologiju, Nefrologija sa hemodijalizom,
Klinički Centar Crne Gore
Prema dobijenim imunološkim nalazima pacijenti se kvalifikuju u grupe niskog, povišenog i visokog imunološkog rizika od odbacivanja transplantiranog bubrega u ranom periodu nakon transplantacije. Iskustva sa transplantacijom bubrega koja sežu od 1954. godine su doprinijela boljem sagledavanju i razumijevanju imunoloških barijera i problema koji prate transplantaciju bubrega i dovela su do optimizacije, kako protektivne imunosupresivne terapije, tako i imunosupresivne terapije održavanja. Zbog kompleksnosti imunološke terapije postoje vodiči dobre ljekarske prakse koji se primjenjuju u svakodnevnoj praksi.

Više →

Štetnost igračaka

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

igracke

 Piše: Prim. mr sci dr med. Slobodan Vranješ
PZU „Milmedika“, Podgorica
RAPEX i RASFF su agencije brze dojave podataka o štetnosti svih proizvoda, pa i dječjih igračaka, na tržištu Evropske unije. Na žalost, kod nas nema takvih sistema, tako da se kod nas na tržištu mogu naći „Eva slagalice“ od sunđera, „happy toys“ kockice sa brojevima, drveni satovi- slagalice porijeklom iz Kine, na kojima je stavljen znak upozorenja od hemijskog trovanja i čija je prodaja zabranjena u zemljama EU. Kada je riječ o samim gumicama, informaciju da sadrži kancerogene hemikalije još nije potvrdila RAPEX, nadležno tijelo za hitno obavještavanje u EU, i zbog toga se ova informacija još uvijek uzima sa rezervom.

Više →

Vitiligo – terapijski vodič (II)

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

vitiligo

Piše: Dr Olivera Simić-Kovačević, spec. dermatovenerolog
 PZU „Dr Kovačević“, Budva
Predložene su mnoge kombinovane terapije u funkciji interdjelovanja s obzirom na različite patogenetske mehanizme bolesti, a u cilju bolje efikasnosti pri repigmentaciji i pri tome, postignuto maksimalno smanjivanje nus pojava. Šta više, ova se strategija predlaže pacijentima sa refraktornim („vraćajućim“) lezijama ili lezijama rezistentnim na monoterapiju. Poznate su kombinacije fototerapija sa različitim topikalnim ili sistemskim ljekovima, kao i kombinacije hirurških intervencija sa uzimanjem ljekova.

Više →

JZU Opšta bolnica Nikšić

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

niksic

ogata tradicija duga 127 godina, jeste svjedočanstvo značaja, u isto vrijeme zadovoljstvo, ali i generacijski dug i imperativ da nastavimo putem progresa, integrišući se na taj način u red modernih i savremenih opštih bolnica. Danas su kadrovski potencijali Bolnice 420 zaposlenih, od čega su 45 ljekari specijalisti, 3 ljekari subspecijalisti, 37 ljekari na specijalizaciji, 214 medicinske sestre. Stacionar je opremljen sa 278 kreveta, gdje se godišnje liječi više od 10.000 bolesnika, uradi 2.500 operacija, donese na svijet oko 1.000 beba, obavi preko 3.000 dijaliza, izvrši nešto više od 80.000 ambulantnih pregleda.

Više →

Održan treći edukativni kamp za dijabetičare

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

kamp

  Tradicionlno, edukativni kamp za dijabetičare održao se u Baru, u hotelu Sidro,od 4. do 9. septembra, u organizaciji NVO Društvo za borbu protiv šećerne bolesti „Plavi krug” iz Bara, uz podršku Nacionalne komisije za dijabetes. U Edukativnom kampu učestvovalo je oko 25 dijabetičara iz Crne Gore i zemalja okruženja, kojima je obezbjeđen besplatan smeštaj [...]

Više →

Dvije decenije kontinuiranog razvoja

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

hemofarm

Crnogorska farmaceutska fabrika Hemomont je u 2014. godini odabrana da proizvodi sterilne nazalne sprejove za njemačku STADA Grupu, u obimu od 17 do 44 miliona pakovanja namijenjenih tržištima Rusije i Evropske unije, čime će samo u prvoj godini ostvariti rast proizvodnje od najmanje 170%, kazao je u intervjuu Glasniku regionalni menadžer Hemofarma za Crnu Goru Zoran Radonjić, predsjednik Udruženja proizvođača tekstila, hemijskih i farmaceutskih proizvoda Privredne komore Crne Gore.

Više →

Održani četvrti Reumatološki dani

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

reuma

U organizaciji farmaceutske kompanije Hoffmann La Roche, u hotelu “Ruža Vjetrova” u Baru, 5. i 6. septembra održani su IV reumatološki dani. U ime kompanije Roche prisutnim ljekarima se obratio dr Ivan Burić, izražavajući zadovoljstvo što Reumatološki dani postaju tradicija, te najavio da će već sljedeće godine obilježiti jubilej. Moderator predavanja bila je dr Koviljka [...]

Više →

Uloga motivacije u tretiranju bolesti zavisnosti

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

zavianosti

Piše:  Milena Janković, psiholog
JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Podgorica 
Unutrašnja motivacija podrazumjeva potrebe, sposobnosti, sklonosti, stavove i vrijednosti koji su nagrađujući sami po sebi. Ono što razlikuje unutrašnju od spoljašnje motivacije jeste to da kod unutrašnje motivacije nije riječ o trci za nagradama, već o predanosti nekoj aktivnosti. Kada govorimo o takvoj predanosti, onda ona podrazumijeva vitalnost, elan, marljivost, upornost, znatiželju i entuzijazam. Kada imamo ove elemente onda smo blizi uspjehu, što bitno utiče na formiranje pozitivne slike o sebi i osjećaju sopstvene vrijednosti.

Više →

Fasetni sindrom

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

Piše: Dr Draško Vuković, ortopedski hirurg PZU„Dr Sickinger & Dr Vuković,”Bar
U ortopedskoj praksi pacijenti sa bolom u leđima zauzimaju dominantno mjesto. Povrede, degenerativna oboljenja, urođene anomalije sa manifestacijom u kasnijem životnom dobu, razni vidovi atletskih bolnih sidroma, spinalnih entezopatija, ligamentarnih i mišićnih oboljenja dominantno se manifestuju bolom koji u manjoj ili većoj mjeri onesposobljuje pacijenta za svakodnevne životne i radne aktivnosti.

Više →

CAD/CAM sistem u stomatologiji

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

Piše: Dr Aleksandar Lopičić, spec. stomatološke protetike Ordinacija „Lopičić”, Podgorica
Prije desetak godina u stomatologiji i stomatološkoj protetici počela je nova era. Čini se da možemo zaboraviti na plombe ispod kojih karijes buja, ili krunice koje ne traju ni tri mjeseca. Revolucionarna novost zove se CAD/CAM. Temelji se na kompjuterskim 3D programima pomoću kojih se izrađuju savršene zubne nadoknade, krunice, mostovi, fasete, inleji, onleji

Više →

Samopregled je prvi i najvažniji korak

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

Borba protiv raka dojke je veliki izazov i težak zadatak koji stoji pred društvenom zajednicom cijelog svijeta. U nju treba da budu uključeni ne samo zdravstveni radnici nego i laici. Ovoj borbi ne treba posvetiti samo jedan mjesec nego sve dane u godini. Posljednjih godina u Crnoj Gori su učinjeni veliki koraci i napredak u ovoj oblasti. Dio aktivnosti jezapočet„screening” programom čiji nosilac je Dom zdravlja u Danilovgradu.

Više →

Obilježen svjetski dan digestivnog zdravlja

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

Udruženje gastroenterohepatologa Crne Gore i far­maceutska kompanija PharmaSwiss obilježili su 26. septembra Svjetski dan digestivnog zdravlja. Tim povodom u hotelu “Podgorica” održan je stručni skup na kojem su održana dva predavanja. U okviru obilježavanja Svjetskog dana digestivnog zdravlja, Svjetska endoskopska organizacija od 2004. godine svake godine bira temu koja ima za cilj da poveća stepen značaja određenog problema u ovoj oblasti.

Više →

Praćenje bezbijedne primjene vakcina u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

Piše: Dr pharm. Nemanja Turković
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Odjeljenje za farmakovigilancu
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS), u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore, kao nadležnom ustanovom za sprovođenje imunizacije, u skladu sa Zakonom o ljekovima i Pravilnikom o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti, prati bezbjednost vakcina koje su u prometu u Crnoj Gori.

Više →

Izvještaj Calims o prijavljenim neželjenim dejstvima ljekova u 2013. godini

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

Mr ph. Maja Stanković
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore Odjeljenje za farmakovigilancu
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) svake godine objavljuje detaljan izvještaj o neželjenim dejstvima ljekova, koja su se ispoljila na teritoriji Crne Gore, i koja su prijavljena od strane zdravstvenih radnika i odgovornih lica za farmakovigilancu u farmaceutskim kompanijama. Zdravst­veni radnici i farmaceutske kompanije imaju zakonsku obavezu prijavljivanja svake sumnje na neželjeno dejstvo lijeka, bez obzira na ozbiljnost i očekivanost.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center