Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 65

ALS i ice bucket challenge

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

bucket

Ice Bucket challenge je aktivnost koja uključuje polivanje nečije glave hladnom vodom, a sve u cilju podizanja svijesti o ALS bolesti, te prikupljanju novca u dobrotvorne svrhe kako bi se izvršila istraživanja o ovoj bolesti, čiji uzrok je i dalje nepoznat.
Preko 20.000 ljudi u SAD boluje od ALS-a, prema podacima Nacionalnog instituta za neurološke poremećaje i moždani udar, a svake godine dijagnostikuje se 5.000 novih slučajeva.

Više →

Kinesko drvo sreće

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

happy tree

Piše: Dr pharm. Miomir Šoškić
Kinesko drvo sreće (Camptotheca acuminata) je drvo koje pripada porodici Cornaceae (Nyssaceae). Drvo dostiže visinu do 25 metara. Kora ovog drveta je crvenkastobraon boje sa kožastim i zelenim listovima. Cvjetovi su sitni, bijele boje. Drvo vodi porijeklo iz Kine i Tibeta, a gaji se kao ukrasno drvo u Americi, Indiji i Japanu. U Kini se smatra ugroženom i zašti­ćenom biljnom vrstom.

Više →

Poremećaj ishrane kod mladih

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

ishrana

Piše: 
Mr. sci med. Radmila Nešić
Predsjednica Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije Ulcinj, 54. Susreti zdravstvenih radnika
U ispoljenom ili subkliničkom obliku poremećaj ishrane pogađa 3% adolescenata i mladih. Najčešće se javlja kod mladih djevojaka, ali u novije doba se prepoznaje i kod mladića. Dva najčešća poremećaja ishrane kod mladih su anoreksija i bulimija. Karakteristika ovih poremećaja je da postoji ili ekstremna restrikcija ili pretjeran unos hrane.

Više →

Limfidem, lipedemi edemi različitih etiologija

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

lipoedem

Piše: Tamara Kosevic, Limfedem specijalist / Specijalist primijenjene fizioterapije London, UK
Limfedem je progresivno hronično stanje koje zahvata značajan broj ljudi i može imati štetne efekte na fizičko i psihosoci­jalno zdravlje pacijenta. Limfedem se može manifestovati kao oticanje jednog ili više ekstremiteta i može uključiti prateći kvadrant trupa, ali isto tako se može javiti zasebno u predjelu grudi, trupa, glave i vrata i genitalija.

Više →

PMS i sistemska kandida

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

pms

Piše:  Dr Snežana Tomić, homeopat
PMS ili PreMenstrualni Sindrom je stanje koje utiče na život mnogih žena, a odnosi se na mjesečni ciklus, odnosno lutealnu fazu ciklusa, period od ovulacije pa do sljedećeg ciklusa. Iako se u nekim slučajevima javlja i dvije nedjelje prije, uobičajeno je da počinje nekoliko dana prije menstruacije. Period hormonskih promjena koje žena proživljava može potrajati, a to može uticati na odnos sa partnerom i ostalim ukućanima, budući da su promjene raspoloženja česta pojava.

Više →

Zašto građani Crne Gore ne doniraju organe

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

organ donor

Sve veći broj dijabetičara, poslije dugogodišnjeg trajanja dijabetesa, kao komplikaciju dobije hronično zatajenje bubrežne funkcije, kada se liječenje mora nastaviti hemodijalizom ili još bolje, kvalitetnije, komfornije i jeftinije, liječenje transplantacijom (presađivanjem) bubrega od srodnika ili kadavera. Na programu hemodijalize u Crnoj Gori se nalazi više od dvjesta pacijenata, a taj broj će narednih godina biti sve veći, zbog ekspanzije bolesti koje dovode do oštećenja bubrežne funkcije, kao što su dijabetes, gojaznost, povišen krvni pritisak, policistični bubrezi, sistemske bolesti, autoimune i druge bolesti.

Više →

Informacije o ljekovima

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

ljekovi

Piše: Dr. pharm. Marta Rolevski Agencija za Ijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS)
Sažetak karakteristika lijeka (engl. Summary of Product Characteristrics – SmPC) je dokument koji sadrži osnovne infor­macije o lijeku, zasnovan na predlogu proizvođača, a namijenjen je stručnoj javnosti. U SmPC su inkorporirane suštinske infor­macije za zdravstvene radnike o tome kako se konkretni lijek koristi bezbjedno i efikasno, i mora biti napisan jezikom struke.

Više →

Vitiligo – terapijski vodič

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

vitiligo

Piše: Dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Privatna specijalistička ordinacija za kožne i polne bolesti „Dr Kovačević”, Budva 
Etiopatogenetski mehanizam vitiliga još uvijek nije dovoljno istražen, što utiče na slab progres u dijagnostici i terapiji. Do sada, vodiči za terapiju postoje na nacionalnom nivou. Ova preporuka za terapiju za segmentalni i nesegmentalni vitiligo je ustanovljena od strane članova Vitiligo European Task Force (VETF). U ovkiru toga su sumirane preporuke koje se temelje na činjenicama i preporukama eksperata (S1 nivo), objavljene u Britanskom Dermatološkom Žurnalu (British Journal of Derma­tology), 2013 godine.

Više →

Dr Stanko Špirov Matanović (1875-1932)

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Piše: Dr Božo Vuković
Dr Savo Plamenac, istoričar zdravstvene službe u Crnoj Gori i novinar, književnik Mihailo P. Miljanić, autor monografije „Crnogorski ljekari od 1918. godine“, pišu da dr Stanko Matanović spada među najistaknutije, znamenite i veoma zaslužne ljekare u Crnoj Gori. Dr Matanović rođen je u Ćekićima kod Cetinja.

Više →

Implant u mozgu omogućio paralizovanom mladiću da mislima pomjeri ruku

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Paralizovani mladić kome je ugrađen mikročip za čitanje misli povratio je sposobnost pomjeranja prstiju i ruke koristeći sopstvene misli. Ovakav pomak u svijetu medicine omogućen je zahvaljujući najnovijoj tehnologiji pod nazivom „Neurobridge“.

Više →

Obilježena svjetska nedelja dojenja

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Ovogodišnja Svjetska nedjelja dojenja, pod temom “Dojenje: Pobjednički gol – za cio život!”,obilježena je širom svijeta 22. put, a tom prilikom naglašena je neophodnost povećanja procenta dojene djece, kao i značaj očuvanja, promocije i podrške dojenju, a u svijetlu činjenice da se približava kraj roka predviđenog za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva.

Više →

Održana manifestacija „Čari aronije“

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

U organizaciji Farmont MP i Udruženja proizvođača aronije Crne Gore 30. avgusta organizovana je treća po redu manifestacija „Čari aronije“ na plantaži „Ekofrut“ u Murinu. Ova manifestacija već postaje tradicionalna i odlučeno je da se od ove godine organizuje svake posljednje subote u avgustu.

Više →

Klinička primjena šok talasa i lasera visokog inteziteta u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Piše: Dr Marina Delić, spec. fizijatar
Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju
“Dr Simo Milošević” A.D. Igalo
Klinička primjena terapije šok-talasima je veoma široka. Prvi radovi na temu primjene šok talasa u oblast ortopedije su objavlejni 1990.g. Od tada je ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) izazvala veliko interesovanje kod ljekara raznih specijalnosti kao konzervativna, neinvazivna procedura koja ponekada može da zamijeni i hiruršku intervenciju.

Više →

Odjeljenje za zoonoze

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Prof. dr Bogdanka Andrić
 Specijalista za infektivne bolesti
Do danas je registrovano preko 200 vrsta zoonoznih oboljenja u svijetu. Transmisivne artropodne zoonoze (TAZ) predstavljaju posebnu grupu, jer se na čovjeka prenose preko uboda vektora koji se hrane krvlju (krpelji, buve, komaraci, muve i dr) i učestvuju sa više od jedne trećine u grupi zoonoza. Lajmska borelioza ili lajmska bolest (LB) je najfrekventnije i najaktuelnije oboljenje iz ove grupe. Prema izvještajima Centra za kontrolu bolesti (CDC) 2000. godine, u svijetu je registrovano preko 17 000 oboljelih od LB, što predstavlja više od 50% predhodnog desetogodišnjeg prosjeka obolijevanja od Lajmske bolesti.

Više →

Grafomotorika

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Priredila: Dragana Marković, spec. predškolske pedagogije
Grafomotorika je sposobnost držanja olovke i pisanja, odnosno motorička sposobnost pisanja slova. O njoj najčešće govorimo prije djetetova polaska u školu. Veliki broj djece poznaje slova i brojke i prije polaska u školu, a neka djeca ih znaju i pisati. No, većina djece usvojiće tehniku pisanja u prvom razredu. Za usvajanje te složene vještine kao što je pisanje, potrebne su određene sposobnosti.

Više →

Život sa tinejdžerom nasilnikom

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Piše: Svetlana Tanya Friche, psihološkinja Metnoia Institut za psihologiju, London UK i privatna praksa 
Razgovarajući sa nastavnicima i roditeljima postala sam svjesna uznemiravajućeg porasta nasilja među adolescentima koji su agresori, a roditelji i nastavnici su njihove žrtve. Ovakva vrsta ponašanja nije postojala 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, ali je od tada porasla do nivoa alarmantnosti.

Više →

Uloga psihosocijalnog modela u psihijatriji

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Piše: Prof. dr Mirko Peković, neuropsihijatar
Osnovno polazište ovog modela je da je čovjek socijalno biće, te je tako pojednca nužno tumačiti i posmatrati u ravni konkretnog socijalnog supstrata. To znači da ovaj model pledira na odnosu (transakciji) između pojedinca i konkretnih ljudi koji ga okružuju, kao i na implikacijama ovog modela u nastanku, razvoju ili prestnku duševnog poremećaja.

Više →

Sunce i zdravlje (II)

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Piše: dr Snežana Barjaktarović-Labović,
         Spec. higijene, uži spec. Dijetoterapije Dom zdravlja, Bar
Sunce je najjači priridni izvor ultravioletnog (UV) zračenja iako samo 5% njegove energije koja dospije do površine Zemlje pripada UV spektru. UV zračenje obuhvata dio nejonizujućeg zračenja sa talasnim dužinama (λ) od 100 do 400 nm (nano metara). To je nevidljivi deo spektra koji se graniči sa mekim X-zračenjem i sa vidljivom svetlošću. To što je UV zračenje nevidljivo čini ga posebno opasnim za zdravlje.

Više →

Antibiotici u svakodnevnoj praksi

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Piše: Prim. mr sci dr med. Slobodan Vranješ
PZU „Milmedika“, Podgorica
Antimikrobni ljekovi su supstance koje sprečavaju razvoj patogenih bakterija i drugih mikroorganizama u organizmu čovjeka a da pri tom ne oštećuju sam organizam. Takav princip se naziva selektivna toksičnost i ispoljavao bi ga idealni antibiotik. Međutim, za mnoge antibiotike i sintetska antibakterijska srdestva se može reći da u terapijskim koncentracijama oštećuju izazivača bolesti, a da istovremeno prouzrokuju toksičnost koja je podnošljiva za domaćina, odnosno bolesnika.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center