Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 64

PCOS i infertilitet

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

pcos

Piše: Dr Vesna Kavarić, Bolnica Codra, Podgorica
Infertilitet predstavlja nemogućnost zatrudnjivanja u periodu od godinu dana redovnih i nezaštićenih odnosa za žene ispod 35 godina, ili u periodu od pola godine za žene koje su starije od 35 godina. Infertilitet može biti primarni i sekundarni. Primarni infertilitet podrazumjeva da kod žene nije nikada dolazilo do trudnoće, a o sekundarnom infertilitetu govorimo ukoliko je žena rađala, ili je imala prekid trudnoće (spontani ili namjerni), ili je pak imala vanmateričnu trudnoću.

Više →

Skrining raka grlića materice

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

cance

Piše: prim. dr Mensud Grbović, Ministarstvo zdravlja Crne Gore
Skrining raka grlića materice je preventiva multidisciplinarna javno-zdravstvena aktivnost koju inicira država među zdravom asimptomatskom populacijom sa prosječnim rizikom obolijevanja. Od svih malignih tumora, karcinom grlića materice može najefikasnije da se kontroliše skiningom. Cilj skrininga karcinoma grlića materice je očuvanje reproduktivnog zdravlja žene smanjenjem incidence i mortaliteta od raka grlića materice u Crnoj Gori, podizanje svijesti žena o značaju redovnih pregleda i ranog otkrivanja promjena na grliću materice, kao i informisanje o značaju skrininga.

Više →

Liječenje hipertenzije

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

hyper

 Piše: dr Kiril Gorokov-Mekh, PZU Kovačević
Hipertenzija je jedan od glavnih nezavisnih faktora rizika za razvoj koronarnih bolesti, šloga i renalne insuficijencije. Hipertenzija je vodeći činilac preranog invaliditeta i smrti u civilizovanom svijetu. Rizik od razvoja kardiovaskularnih komplikacija je srazmjeran povećanju krvnog pritisaka u svim starosnim grupama kod oba pola, bez obzira da li je povišen sistolni, dijastolni ili oba pritiska.

Više →

Paradontalni džep

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

paradont

Piše: dr Rade Mrdak, Ordinacija Apolonia, Podgorica
Paradontalni džep nastaje usljed razaranja potpornog aparata zuba i kosti, a posljedica je uznapredovale paradontopatije. Paradontalni džepovi se javljaju isključivo u toku parodontopatije i njen su najvažniji znak. Paradontalni džepovi su patološke promjene u obliku džepa nastale produbljivanjem gingivalnog sulkusa usljed razaranja parodontalnih tkiva.

Više →

Otvoren kutak za dnevni boravak pacijenata

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

kutak

Zahvaljujući inicijativi NVO Zdrava-Dona Montenegrina, na konferenciji za novinare održanoj 2. jula u Klinici za onkologiju i radioterapiju predstavljena je novoopremljena trpezarija u sklopu koje je osavremenjen kutak za sve hospitalizovane pacijente te klinike. Na svečanom otvaranju govorila je predsjednica udruženja NVO Zdrava-Dona Montenegrina Danica Vukotić.

Više →

Bolest zavisnosti i porodica

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

porodic

Piše: dr Ljubinko Kaluđerović, psihijatar-narkolog
JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Podgorica
Bolest zavisnosti nije samo povezana sa pojedincem kojeg pogađa, već i sa cijelom njegovom porodicom, zbog čega veoma često kažemo da je zavisnost porodična bolest. U tekstu koji slijedi razmotrićemo uzročno-posljedične veze između bolesti zavisnosti i porodice, koje su mnogoslojne i čiji se pravac djelovanja stalno mijenja. Kada govorimo o riziku od pojave neke bolesti, treba uzeti u obzir i nasljedni faktor.

Više →

Antioksidativna svojstva timijana – Thymus vulgaris L., Lamiaceae

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

timian

Piše: Dr pharm. Tijana Mićović
I u nauci i u industriji je povećano interesovanje za aromatičnim i začinskim biljkama zbog njihovog snažnog antioksidativnog i antimikrobnog djelovanja. Ovakvo djelovanje potiče od brojnih jedinjenja, kao što su vitamini, flavonoidi, terpenoidi, katotenoidi, fitoestrogeni, minerali itd. Mada začinsko i aromatično bilje zauzima veoma mali dio tanjira, ipak se može smatrati važnim putem unosa antioksidanasa, posebno u onim kulturama u kojima se začini redovno koriste.

Više →

Alergija na penicilinske antibiotike

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

penicilin

Piše: prim. mr sci dr med. Slobodan Vranješ
PZU „Milmedika“,  Podgorica
Dvadesti vijek je u medicini obilježen jednim od najznačajnijih otkrića u službi čovječanstva – otkrićem i razvojem antibiotika. Svaka velika produkcija dovodi do neželjenih posljedica, pa smo stoga danas u prilici da izučavamo posljedice te ekspanzije i sagledamo neželjene efekte intezivne proizvodnje i potrošnje antibiotika. Prvi naučni pristup koji je ukazao na potencijal mikroorganizama kao terapijskog agensa učinili su Pasteur i Joubert još 1877. godine.

Više →

HIV, SIDA/AIDS – Pitanja i odgovori II

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Piše: Prof. dr Bogdan Pajović, Prof. dr Bogdanka Andrić
Praktično, najveći broj zaraženih i nakon više godina od infekcije je u dobrom opštem stanju i bez simptoma bolesti. Za to vrijeme, virusi uništavaju T-limfocite, odnosno imunitet zaraženog, ali ne u tolikoj mjeri da bi se pojavili simptomi i znaci infekcije. Ponekad se može javiti stanje slično gripu ili infektivnoj mononuk-leozi, koje traje kratko i spontano se povlači.

Više →

Agresija kod nas

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Piše: prof, dr Mirko Peković, neuropsihijatar
Posljednjih godina razne forme agresije u Crnoj Gori poprimaju alarmantne dimenzije. From je govorio da postoje dvije osnovne forme ekspresije agresije – jedna je maligna forma, urođena, korisna i konstruktivna, jer omogućava čovjekovo funkcionisanje i življenje. Ona podrazumijeva bezbroj djelatnosti, kakvo je čak i stvaralaštvo, i razne druge oblike duhovnog tvoraštva, koje idu sa invencijom i talentom. Druga forma agresije naziva se naučena ili stečena agresija, koja se tokom života nauči u porodici, školi i drugim socijalnim institucijama.

Više →

Sunce i zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Piše: dr Snežana Barjaktarović-Labović,
specijalista higijene, uži specijalista dijetoterapije Dom zdravlja, Bar
Sunce je najjači priridni izvor ultravioletnog (UV) zračenja iako samo 5% njegove energije koja dospije do površine Zemlje pripada UV spektru. UV zračenje obuhvata dio nejoni-zujućeg zračenja sa talasnim dužinama (X) od 100 do 400 nm (nano metara). To je nevidljivi deo spektra koji se graniči sa me­kim X-zračenjem i sa vidljivom svetlošću. To što je UV zračenje nevidljivo čini ga posebno opasnim za zdravlje.

Više →

Maligna oboljenja (II)

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Predavanje, American Corner, Podgorica
Postoje primarna i sekundarna prevencija malignih oboljenja. Primarna podrazumjeva način života, izbjegavanje stvari koje utiču na faktore rizika, zdraviju ishrana, što više rekre­acije i cjelokupno podizanje svijesti u vezi sa ovim problemom. Samopregled dojki već od 20. godine života se ubraja u ovaj oblik prevencije.

Više →

Posebni programi iz oblasti zdravstvene zaštite

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Piše: Prof. dr Vesna Kopitović
Problem nedovoljnog rađanja djece i nivo rađanja djece koji je ispod potreba proste reprodukcije stanovništva ima dalekosežne posljedice na depopulaciju i promjene u starosnoj strukturi. Prosječna starost stanovništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini je 41,8 godina, a udio lica starih 65 i više godina je 16,39%, što govori o tome da se nalazimo u odmakloj fazi demografskog starenja.

Više →

Proces emotivnog preobražaja i prevažilazenje emotivnog bola

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Piše: Svetlana Tanya Friche, psihološkinja
Metnoia Institut za psihologiju, London UK
i privatna praksa
Ljudi su skloni da vjeruju da ljubav dolazi niotkuda, da se javlja iznenada i da postoji samo jedna prava ljubav u životu. Žao mi je što ću vas razočarati, ali život i iskustva kroz koja prolazimo govore nam da stvari, kad je u pitanju romantična ljubav, stoje drugačije.

Više →

Uloga medicnske sestre kod palijativnih bolesnika i oboljelih od malignih bolesti u kućnim uslovima

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Piše: Nada Vemić, med. sestra
Dom zdavlja Nikšić
Liječenje i zdravstvena njega u kući je vid primarne zdravstvene zaštite u okviru koje se pružaju određene zdravstvene usluge u kući cjelokupnoj populaciji prema definisanim indikacijama. Veliku ulogu u mjeri i poboljšanju zdravstvene zaštite i zdravlja osoba u zreloj dobi, kao i osoba oboljelih od malignih bolesti, ima patronažna sestra. Sestra sa posebnom pažnjom pristupa njezi i terapiji, imajući u vidu prirodu bolesti, starost pacijenta i neadekvatne uslove.

Više →

Klinika za infektivne bolesti

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Istorijat ustanove datira od 50-tih godina prošlog vijeka, kad je osnovano Odjeljenje za infektivne bolesti. Od 2000. godine odjeljenje dobija status Klinike za infektivne bolesti. Danas, nakon šezdeset godina uspješnog rada ove ustanove, u okviru Kliničkog Centra Crne Gore, možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima rada. Razvojni put klinike obilježili su značajni uspjesi u radu i istaknuti infektolozi, čija su imena prepoznata ne samo u našoj zemlji, već i šire, u Evropi i svijetu.

Više →

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci osnovana je 2008. godine od strane Skupštine glavnog grada Podgorica, a prve klijente primila je u septembru te iste godine. Do sada je na tretmanu u ustanovi bilo oko 220 klijenata, zavisnika od narkotika, alkohola i kocke. Tretiranje bolesti zavisnosti spada u veoma zahtjevne zdravsteno-psiho-socijalne poduhvate iz više razloga.

Više →

Bakterijska rezistentnost

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Predavanje: prof. dr Vineta Vuksanović,
Otkriće penicilina 1929. godine od strane Ser Alexander Fleminga i početak njegove primjene 1943. godine otvara antibiotsku eru u humanoj medicini. Ubrzo slijede otkrića i drugih antibiotika (1935. prvi sulfonamid Gerhard Domagk, 1943. streptomicin i 1948. neomicin, a 1945. godine penicilini sa proširenim spektrom djelovanja i cefalosporini) koji su posebno značajni jer se radi o periodu Drugog svijetskog rata, koji uzima mnogo ljudskih života i usljed komplikacija rana.

Više →

Život je lijep

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Svojim šarmom i osmijehom TV voditeljka i urednica Dušica Vugdelić uljepšava nam popodneva i skreće misli sa svakodnevnih briga. Ljepota njenog veselog duha ogleda se na njenom licu. Ova dama besprijekornog stila i držanja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center