Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 61

Smijte se ljudi!

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

smijeh

Piše: prim. mr sci dr Slobodan V.Radonjić,
spec. za oralnu hirurgiju
Majka priroda je samo čovjeku podarila smijeh kao dragocjen poklon. Anatomski, postoji dvanaest mišića lica (podijeljeni u 6 parova) koji se pokreću kad se neka osoba nasmije. Jedan od njih, musculus risorius (mišić smijeha) svojom funkcijom – kontrakcijom daje licu veseli izraz, a dio njegovih niti može biti vezan za kožu obraza, pa se pri smijanju stvaraju male jamice, tzv. smijalice. U toku smijanja ne pokreće se samo muskulatura lica, već vrlo često i drugi djelovi tijela: trbuha, dijafragme, želuca, tako da se smijanjem može angažovati 36 (i više) mišića.

Više →

Bolesti zavisnosti (II)

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

zavisnosti

Piše: dr Marina Roganović, psihijatar
         ZU Specijalna bolnica za psihijatriju, Kotor

Liječenje bolesti zavisnosti zahtijeva integrativan i multidisciplinaran pristup. Budući da je etiologija zloupotrebe droge kompleksna, neophodan je i multimodalan tretman, koji podrazumijeva farmakoterapiju, psihoterapiju i socioterapiju. U svijetu kažu da je dobra strategija ona u kojoj je 60 odsto zavisnika pod kontrolom, odnosno pod nadzorom. Preporuka je da se 25 odsto liječi vanbolnički, odnosno ambulantno, a samo dva procenta u hospitalnim uslovima, 15 odsto u komunama, a osam odsto u zatvorima.

Više →

Indikacije i kontraindikacije prilikom ugradnje oralnih implantata

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

implanti

Piše: dr Aleksandra Sćepanović-Đurović, spec. oralne hirurgije
Ordinacija Apolonia, Podgorica
Suština metode implantacije je ugradnja nadoknade, izrađene od neorganskog, stranog materijala u tkivo organizma. Sama riječ implantat nastala je od latinske riječi implantare – ono što je usađeno, a implantacija – usađivanje, ugrađivanje. Iako je na samom početku bila suočena sa mnogobrojnim problemima, implantologija se razvijala kontinuirano i brzo. Zahvaljujući rezultatima velikog broja istraživanja koji su potvrdili vrijednost metode rehabilitacije pacijenata kojima nedostaju zubi, implantoligija je postala atraktivna i efikasna naučno zasnovana disciplina.

Više →

Acne Vulgaris: Novosti u patogenezi i terapeutske perspektive

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

acne vulgaris

Akne su hronično inflamacijsko oboljenje pilosebacealne jedinice koje se najčešće javlja u periodu puberteta. Na ulogu u patogenezi vulgarnih akni Propionibacterium acnes ( P.acnes) ukazao je još Unna 1896. godine. Još prije 14-15 godina smatralo se da Gram pozitivni anaerobni difteroidi imaju ulogu u genezi inflamacijskih lezija – mehanizam do sada nije bio do kraja poznat, ali ne i genezi primarnih eflorescencija – zatvorenih komedona i mikrocističnih promjena.

Više →

Prirodom protiv celulita

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

celulit

Piše: mr sci ph Ivana Gojković
Celulit je promijenjeno masno tkivo koje se nakuplja na određenim dijelovima ženskog tijela (butine, kukovi, sjedalni dio, stomak, listovi nogu, područje oko skočnog zgloba, oko koljena, a ni ruke nisu pošteđene kao ni predio vrata). Uzrok celulita može biti i genetski, ali najveću odgovornost ipak ima ženski hormon estrogen. Celulit uzrokuje nakupljanje i zadržavanje suvišnih masnoća koje se mogu javiti od puberteta do klimaksa.

Više →

Gastritis – previše ili premalo kisjeline

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

gastritis

Piše: dr Snežana Tomić, homeopata
U velikom broju slučajeva, uzrok ovih tegoba nije previše već premalo kisjeline koja se ne stvara u dovoljnoj mjeri u želucu. Proizvodnja kisjeline i enzima za varenje smanjuje se prirodno sa godinama i već poslije tridesete godine pravimo oko 30% manje enzima nego u dvadesetim. Ovome takođe doprinosi i nepravilna ishrana i nepravilno kombinovanje hrane, stres, konzumiranje hrane na koju postoji intolerancija i nesposobnost njenog metabolisanja.

Više →

U jednostavnosti je ljepota

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

zana

Ono što karakteriše svaku savremenu, samosvjesnu ženu je harmonija koju pravi balansirajući privatne i poslovne obaveze. Upravo takav sklad krasi ličnost mlade glumice Crnogorskog narodnog pozorišta, Žane Gardašević-Bulatović. Sa istom lakoćom sa kojom se transformiše iz jednog lika u drugi, igra ulogu majke i supruge. Daske koje život znače privlačile su je od malena. U dubini duše znala je da je predodređena za glumu, i prateći taj instinkt, upisla je Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju.

Više →

Intervju: docent dr Aleksandar Filipović, predsjednik Udruženja hirurga Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

filipovic

Udruženje hirurga postoji u okviru Društva ljekara Crne Gore i ono funkcioniše kao nevladina organizacija, kao i sva ostala ljekarska udruženja. Naše redovne aktivnosti se svode na najmanje četiri stručna sastanka godišnje, raspoređena na svaka tri mjeseca. Svaki je sastanak posvećen trima stručnim temama i, naravno, onim tekućim. Prošle godinu u junu mjesecu prezentirani su rezultati hirurga na Cetinju u operacijama preponskih i ventralnih hernija (kila). Naredni sastanak imaćemo zadnjeg vikenda u aprilu u Kotoru, pod pokroviteljstvom Opšte bolnice. Organizovaće ga dr Ivan Ilić, kotorski hirurg.

Više →

MEdDRA

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

Piše: drpharm. Nemanja Turković, Agencija za jekove i medicinska sredstva Crne Gore
Odjeljenje za farmakovigilancu
 
Medicinski rječnik za regulatorne poslove (Medical Dictionary for Regulatory Activities – MedDRA) je sistematični rječnik standardizovane medicinske terminologije, koji je razvijen od strane Međunarodne konferencije za harmonizaciju (International Conference on Harmonisation – ICH), a namijenjen je regulatornim autoritetima, industriji, istraživačkim organizaci­jama, kao i zdravstvenim radnicima. Prije razvoja MedDRA, nije postojala međunarodno priznata, standardizovana medicinska terminologija za regula­torne poslove.

Više →

Koju vrstu mentalne pomoći ko pruža

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

Piše: Svetlana Tanya Friche, psihološkinja
Ljudi koji su pretrpjeli ozbiljne privremene ili trajne mentalne poremećaje treba da se za pomoć obrate psihijatru. Pod pacijentima sa ozbiljnim mentalnim poremećajima podrazumjevam ljude koji su opasni po sebe ili druge, i one koji nijesu u mogućnosti da se sami o sebi staraju. Psihijatri u svom radu koriste medicinske modele mentalnih oboljenja da bi objasnili čitav dijapazon psiholoških poremećaja, i svi ti izrazi koje koriste nijesu ništa drugo do lista simptoma.

Više →

LGBTIQ Socijalni centar Podgorica i zdravstvena zaštita LGBT populacije

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

Specifični zdravstveni problemi LGBT populacije ne postoje, uprkos predrasudama i stereotipima koji su prisutni kod ove tematike. Međutim, kada uzmemo u obzir činjenicu da je biti pripadnik LGBT populacije u Crnoj Gori danas, uprkos napornom radu na osvješćavanju opšte populacije, i dalje jako teško, usljed društvenog neprihvatanja i visokog stepena homofobije, postoji određen broj problema koji se javljaju kada je u pitanju psihološko zdravlje.

Više →

Klinički centar Crne Gore: Odjeljenje gastroenterologije

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

U svijetu se gastroenterologija kao disciplina odvojila od interne medicine 1974. godine. Na našim prostorima 80-ih godina prošlog vijeka, na nekadašnjoj internoj klinici, dio ljekara počeo je da se bavi problemima digestivnog trakta. Pravi zamah gastroenterologije u Crnoj Gori desio se 1992. godine dolaskom dr Dušana Mandića iz nekadašnjeg Vojno-medicinskog centra. Tada se, na mjestu na kome se i danas nalazi, otvorio endoskopski kabinet. Osim pomenutog doktora, na novootvorenom odjeljenju, kao gastroenterolozi radili su i dr Uroš Lukačević i dr Đorđije Klikovac.

Više →

Ja volim druga sa autizmom

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

Smatra se da 0,6 % svjetske populacije ima autizam, odnosno, da pet miliona Evropljana pati od različitih vrsta autističnih poremećaja. Prije nekih dvadesetak godina taj odnos je bio 1: 10 000. Na Kongresu posvećenom autizam koji je održan u Meksiku, došlo se do podatka da taj broj sada iznosi 1:88. Šta je tačan uzrok povećanja broja osoba sa navedenim poremećajem sa sigurnošću se ne može reći. Jedan od razloga može biti povećanje dijagnostičkog kriterijuma kada je autizam u pitanju.

Više →

Uloga izabranih doktora u liječenju hroničnih venskih oboljenja

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

Dr Kavarić predstavio je način klasifikovanja HVB na osnovu kliničkih znaka kod pacijenata – CEAP klasifikaciju. Klasifikacija stadijuma kreće se od C0 do C6 stadijuma koji je najteži oblik hroničnih venskih oboljenja. Početni stadijumi C0 i C1 predstavljaju one tegobe koje su često zanemarene ili daju širu dijagnostičku sliku, pa se pregledanom pacijenta samo može posumnjati na ovo oboljenje. Takve tegobe najčešće se manifestuju kao otoci, trnjenje i peckanje u nogama, a češće noću ili kad su visoke temperature.

Više →

CEPROG – Centar za borbu protiv gojaznosti Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

Veliki broj mladih predškolskog i školskog uzrasta, pod uticajem niza faktora, ne primjenjuje načela zdravog života i ponašanja kad su u pitanju rad, ishrana, zabava i relaksacija, održavanje kondicije i sl. Rezultat toga su pojava gojaznosti, deformiteta tijela i drugih oboljenja, kao i odavanje porocima. U namjeri da doprinese suzbijanju ovakvih pojava, osnovanan je nevladina organizacija: Centar za borbu protiv gojaznosti Crne Gore (CEPROG) sa ciljem da animira što veći broj mladih da promijeni svoje uobičajene navike i prilagodi ih zdravom načinu života.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center