Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 59

ZDRAVLJE 2020 – postizanje zdravlja i razvoja u današnjoj Evropi

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

zdravlje

Zdravlje i blagostanje su ciljevi svakog čovjeka. Oni danas posmatraju kao najvažnija ljudska prava, glavne komponente pravičnog, humanog, ekonomskog i društvenog razvoj kao i resurs za svakodnevni život. Sve je više prisutno uvjerenje da su ovi ciljevi suštinski važni za humani razvoj i bezbjednost

Više →

Strah od stomatologa

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

bigstock-At-The-Dentist-1994423

Piše: dr Rade Mrdak, ordinacija Apolonia, Podgorica

Strah od stomatologa najčešće se stvara nakon lošeg i bolnog iskustva, što je i razumljivo. Ne dopustiti da se strah stvori je najpoželjniji i najlakši put za rješavanje ovog problema.

Više →

Kreativnost je oružje u mnogim životnim borbama

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

Pink-Ballet-Shoes-pink-color-34590495-1050-750

Baletska škola “Princeza Ksenija” osnovana je 2004. godine, nakon četvorogodišnje uvertire rada Baletskog studija, koji je svojim impresivnim rezultatima preporučio kreiranje institucionalnog okvira čitavog projekta. Procedura donošenja plana i programa, kao i sve ostale aktivnosti, jasno su pokazale opravdanost svih koraka u procesu licenciranja ove jedinstvene ustanove.

Više →

Cinnamomi cortex – kora cimeta

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

cimet

Piše: dr pharm. Miomir Šoškić

Cimet je zimzeleno nisko drvo koje raste samoniklo na Cejlonu. Gaji se u Indiji, Aziji, Africi i Americi. Listovi su eliptičnog oblika, ravnog oboda, kožasti i zašiljeni na vrhu. Cvjetovi su krupni, mirisni i grupisani u rastresite cvasti.

Više →

Hronična venska bolest

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

5_-_Vein_Anatomy_112

Piše: prim. dr Davor Musić, spec. vaskularne kardiohirurgije

Hronična venska bolest je često zanemaren zdravstveni problem. Veliku ulogu u ranom otkrivanju i prevenciji imaju izabrani ljekari koji svojim proaktivnim stavom mogu značajno da preduprijede ili umanje postojeće komplikacije ove bolesti, koja predstavlja, ne samo estetski, već i ozbiljan zdravstveni i ekonomski teret društva u Crnoj Gori.

Više →

Igra i djeca

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

images (2)

Priredila: Dragana Marković, spec. predškolske pedagogije

Igra je najizrazitiji oblik dječije aktivnosti, spontana je i dobrovoljna, a njen značaj leži u fizičkom, spoznajnom i socijalno-emocionalnom razvoju djeteta.

Više →

Fertilitet- stvar života

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

o-FERTILITY-facebook

Piše: Marković Andrijana, klinički embriolog, Centar za IVF Ars Medica, Podgorica,
Specijalna ginekološka bolnica Jevremova, Beograd

“Pored slobode, statusa u društvu i obrazovanja za koje su se izborile, žene treba da na pravi način shvate činjenicu da fertilnost nije nešto što će da traje. Reproduktivni period žene je duplo kraći u odnosu na muškarca. Optimalna plodnost žene traje 15-tak godina, a kod muškarca i do tri decenije”.

Više →

Efikasnost sistema farmakovigilance

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

vigi

Piše: dr pharm. Nemanja Turković Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore Odjeljenje za farmakovigilancu
Crna Gora je u oktobru 2009. godine postala punopravna članica Programa Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje bezbjednosti ljekova (WHO International Drug Monitoring Programme).

Više →

Kako pravilno držati dijetu

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

dijeta

Piše: prim. dr Ljiljana Žižić

“Prvi efekti redukcione dijete počinju da se pojavljuju već poslije 15 dana. U početku se gubi više tečnosti, ali je i to dobar motivacioni faktor. Ako neko ima 4-5 kilograma viška on će to već u prvih mjesec dana da dovede u normalu, za razliku od onog ko treba da smrša 50 kilograma”

Više →

Podrška osnov kvalitetnog liječenja – NVO “Nefro” Pljevlja

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

DSC06485

Udruženje transplantiranih i pacijenata na dijalizi “Nefro” osnovano je prije pet godina u Pljevljima, kao prvo i jedino takve vrste u Crnoj Gori. Riječ je o NVO koja okuplja osobe koje su obavile transplantaciju i pacijente koji se nalaze na dijalizi zbog oboljenja bubrega.

Više →

Kognitivno-bihejvioralna terapija opsesivno-kompulzivnog poremećaja

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

pencil pile

Piše: Olivera Marković, specijalista kliničke psihologije
Specijalna bolnica za psihijatriju u Kotoru

Prije uključivanja kognitivno-bihejvioralne terapije opsesivno-kompulzivnog poremećaja postavlja se pitanje: Kako prepoznati opsesivno-kompulzivni poremećaj, odnosno šta podrazumijeva dijagnoza tog poremećaja?

Više →

Kakao i njegova svojstva

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

images (1)

Piše: Mr sci. ph. Ivana Gojković
U 28 grama kakaa dobijemo 314 procenata dnevne preporučene doze gvožđa. Kako je gvožđe dio hemoglobina, koji učestvuje u transportu kiseonika, onda je sasvim jasno koliko je kakao bitan za regulaciju krvne slike…

Više →

Dijetoterapija celijakije

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

gluten free

Piše: dr Snežana Barjaktarović-Labović, specijalista higijene, uži specijalista dijetoterapije
Celijakija je jedna od najčešćih hroničnih gastrointestinalnih bolesti. To je autoimuno oboljenje koje primarno zahvata gastrointestinalni trakt kod genetski predodređenih osoba nakon unošenja glutena hranom.

Više →

Forenzički aspekt sportske gonologije

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

Piše: prim. dr Vladimir Čarapić, ortoped

Anatomske strukturalne promjene sa posljedičnim funkcionalnim insuficijencijama čine bazične kvalifikative forenzičkog sudsko-medicinskog vještačenja umanjene životne i sportske aktivnosti, posebno u savremenoj gonologiji.

Više →

Kiropraktika

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

back hurt

Piše: dr koropraktike Savo Radunović
Centar za kiropraktiku i fizioterapiju, Podgorica

“Ono što kiropraktiku posebno izdvaja od drugih zdravstvenih disciplina je činjenica da ima fenomenalne rezultate u prevenciji nastanka problema sa kičmom. Prema tome, kandidat za pregled kod doktora kiropraktike je svako, sa ili bez problema”

Više →

Bol (II)

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

iStock_000012831834Small

Piše: prim. dr Milica Šofranac
Za određivanje intenziteta bola primjenjuju se jednodimenzionalne skale bola i multidimenzionalni upitnici. Oni zapravo daju subjektivnu procjenu bola, odnosno osjećaj bola, što znači da je to lično iskustvo. Zbog emocionalne komponente, ne postoji instrument kojim bi se jačina bola mogla izmjeriti.

Više →

Prevencija pušenja

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

download

Piše: dr Edita Bašović
Od juna 2009. godine u Domu zdravlja Podgorica počelo je da radi Savjetovalište za odvikavanje od pušenja. U savjetovalištu je to bila i glavna tema do prošle godine, od kada se savjetovalište bavi zdravim životnim stilovima, polno prenosivim bolestima i prevencijom širenja HIV infekcije. Obuhvata populaciju od 10 do 25 godina života.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center