Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 19

Iskustva i izazovi u liječenju osteoporoze

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv osteoporoze koje je ove godine po četvrti put realizovano u Crnoj Gori, u Domu omladine, 20. oktobra upriličen je naučni seminar na kom su kao predavači učestvovali dr Nataša Miketić i dr Dušan Musur.

Više →

Bolesti stečene u trudnoći – virusi i trudnoća

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: dr Milana Šoc,
Spec. ginekologije i akušerstva

Trudnice, kao i žene koje nijesu trudne, mogu da obole od raznih bolesti. Podložne su i lako obolijevaju od bolesti izazvanih svim vrstama mikroorganizama. Oboljenja se manifestuju kao akutna ili hronična. Kada se pojave u trudnoći, ona imaju teži tok nego izvan trudnoće, a često su praćena teškim komplikacijama.

Više →

Mjesto neurološke ambulante u procjeni novonastalog moždanog udara

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: prof. dr Ranko Raičević, Klinika za neurologiju, VMA, Beograd
(Nastavak teksta objavljenog u prethodnom izdanju časopisa)
Savremena neurologija, može se reći i više nego ijedna grana medicine, doživljava proboj u posljednjih dvadesetak godina. Ovo je posebno vidljivo u domenu moždanog udara gdje se od nihilizma došlo do kauzalnog liječenja, posebno kada je u pitanju ishemijski moždani udar.

Više →

Hronična bubrežna bolest, anemija i liječenje

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Na septembarskom saboru ljekara u Bijelom Polju koje je impliciralo brojne raznovrsne teme ljekarske nauke i prakse bilo je riječi i o hroničnoj bubrežnoj bolesti. Anemija kao jedan od nezaobilaznih simptoma, njeno liječenje i postupci mogućeg ljekarskog djelovanja bili su predmet predavanja dr Marine Mugoše-Ratković , nefrologa Kliničkog centra u Podgorici i jedne od organizatora akcije vezane za promociju transplantacije kao najefektivnijeg terapijskog postupka u nefrologiji.

Više →

Liječenje bubrežne litijaze

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: prof. dr Bogdan Pajović
Umirenje bola
Tokom napada bubrežne litijaze bolesnik neizmjerno pati, a od ljekara očekuje da mu najhitnije umiri bol. Za liječenje se primjenjuju spazmolitici (djeluju na spazam uretera) i analgetici (ljekovi koji smiruju bol).

Više →

Herbalna medicina u terapiji bolesti digestivnog trakta

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Bolesti digestivnog trakta predstavljaju jedan od brojnijih sektora u obolijevanju opšte populacije. Trećina ukupnog broja pacijenata koji dođu u gastroenterološku ambulantu pati od funkcionalne dispepsije i sindroma iritabilnog crijeva, a ostali funkcionalni poremećaji javljalju se kod još 15% te populacije. Objašnjavajući da se oko polovine ukupnog broja pacijenata koji dođu u ga­stroenterološku ambulantu obrati ljekaru zbog funkcional­nog poremećaja, doc. dr Srđan Đuranović ukazao je na činjenicu da je primarni zadatak gastroenterologa da kod ovih pacijenata isključi prisustvo ostalih organskih bolesti.

Više →

Venski čir i hiperbarična terapija

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: dr sci. med. Velimir Rubežić Specijalista baromedicine
Venski čir je promjena na koži koja se javlja zbog nepravilnog funkcionisanja venskih zalistaka. Najčešće se javlja u predjelu potkoljenica (lat. ulcus cruris venosum). Ova hronična rana remeti normalan život bolesnika jer smanjuje njegovu pokretljivost i radnu sposobnost. Najčešće se javlja kod osoba koje su prešle četvrtu deceniju života.

Više →

Sudekova bolest i hiperbarični kiseonik

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: dr Marko Savovski, spec. ortopedije, traumatološke kirurgije i baromedicine
Pojmovi Sudekov sindrom, Sudekov poremećaj ili Sudekova bolest odnose se na istovrsne promjene koje nastaju najčešće na šaci ili stopalu nakon neke prethodno zadobijene traume ruke ili noge, a mogu varirati od beza­zlenih, kao što je udarac, kontuzija mekih tkiva, distenzija ligamenata, distorzija zgloba, pa do komplikovanih preloma. Intenzitet traume nije proporcionalan intenzitetu izraženosti Sudekove bolesti, pa tako benigna ozljeda može uzrokovati teške promjene nastale tokom Sudekove bolesti.

Više →

Degenerativne bolesti zglobova (osteoartroza)

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: dr Vladimir Vujović, spec, ortoped
Kao i sva tkiva u čovjekovom organizmu i zglobna hrskavica tokom vremena stari, ali se starenje najčešće zamjenjuje procesom degeneracije. Sokolof je 1983. godine opisao biološke aspekte starenja zglobne hrskavice, ukazavši na činjenicu da tokom procesa starenja koštanozglobnog tkiva dolazi do izvjesnog stepena degen­eracije hrskavice, koji se ne može smatrati patološkom artrozom. Naime, tokom vremena dolazi do fokalne fibrilacije hrskavičave površine i formiranja koštanih prominencija (osteofita).

Više →

Iskustva i izazovi u liječenju osteoporoze

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Osteoporoza je poznata još iz vremena Egipta, ali o njoj se više govori tek u posljednjih 30-ak godina, kada je postala veliki socio-ekonomski problem. Tada se počelo ozbiljno razmišljati o načinima kako da se bolest prevenira i liječi. Osteoporoza je poremećaj koštane čvrstine i povećava rizik za nastanak fraktura. Kvalitet kosti i koštana masa daju određenu čvrstinu kostima. Osteoporoza je sistemska bolest koštanog tkiva koja dovodi do smanjenja koštane gustine i mikroarhitektonskih promjena koštanog tkiva sa povećanjem krtosti kostiju i sklonošću ka prelomima.

Više →

Bolesti stečene u trudnoći – virusi i trudnoća

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: dr Milana Šoć, Spec. ginekologije i akušerstva
Trudnice, kao i žene koje nijesu tru­dne, mogu da obole od raznih bolesti. Podložne su i lako obolijevaju od bolesti izazvanih svim vrstama mikroorganizama. Oboljenja se manifestuju kao akutna ili hronična. Kada se pojave u trudnoći, ona imaju teži tok nego izvan trudnoće, a često su praćena teškim komp­likacijama.

Više →

Mjesto neurološke ambulante u procjeni novonastalog moždanog udara

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: prof. dr Ranko Raičević, Klinika za neurologiju, VMA, Beograd
Savremena neurologija, može se reći i više nego ijedna grana medicine, doživljava proboj u posljednjih dvadesetak godina. Ovo je posebno vidljivo u domenu moždanog udara gdje se od nihilizma došlo do kauzal­nog liječenja, posebno kada je u pitanju ishemijski moždani udar. Ovome je doprinijelo i bolje poznavanje etiopatogeze, patofiziologije, ali i ogromni pomaci u dijagnostici moždanog udara.

Više →

Hronična bubrežna bolest, anemija i liječenje

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Podsjećajući stručnu publiku na postojanje 5 kliničkih faza hronične bubrežne bolesti čije postojanje se dijagnostikuje na osnovu vrijednosti glomerulonske filtracije koja je manja od 90 ml/min, dr Marina Mugoša-Ratković naglasila je važnost dijagnostikovanja bolesti već u prvoj fazi razvoja. Hronična bubrežna bolest, kako je više puta navela, predstavlja začarani krug iz kog pacijentu nema izlaza, ali postoje načini da se poboljša kvalitet života i izvrši njegovo produženje.

Više →

Liječenje bubrežne litijaze

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: prof. dr Bogdan Pajović
Tokom napada bubrežne litijaze bolesnik neizmje¬rno pati, a od ljekara očekuje da mu najhitnije umiri bol.
Za liječenje se primjenjuju spazmolitici (djeluju na spazam uretera) i analgetici (ljekovi koji smiruju bol).
U izvjesnim slučajevima bol je vrlo intenzivan i potrebno je sprovoditi bolničko liječenje, sa primjenom tečnosti i ljekova u infuziji.

Više →

Darovati za život?

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Evropski dan donacije tjelesnih organa 16. oktobar obilježen je satelitskim proslavama organizovanim u mnogim gradovima Evrope (Berlin, Beč, Prag, Zagreb, Beograd, Bratislava i Podgorica). Centralna proslava održana je u Ljubljani, u organizaciji Slovenija Transplanta. Po prvi put do sada, u Podgorici je organizovana manifestacija promovisanja potrebe za donatorstvom, realizovana pod zaštitnim znakom Udruženja nefrologa Crne Gore.

Više →

Uspješno realizovan program podrške strategiji za HIV/AIDS

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Sastanak upriličen povodom završetka realizacije projekta „Podrška sprovođenju Strategije za HIV/AIDS u Crnoj Gori” okupio je veliki broj učesnika. Predstavnici različitih institucija i organizacija državnog i civilnog sektora dali su doprinos održavanju sastanka kao partneri u sprovođenju projekta. Jedan od ključnih ciljeva sastojao se u radu na jačanju nacionalnog odgovora na problem HIV/AIDS-a. Realizacija četvorogodišnjeg Projekta pod­rške započeta je 1. avgusta 2006. godine, a zvanično je završena 31. jula 2010. godine.

Više →

Doprinos borbi protiv dijabetesa

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Frederik Grant Banting rođen je 14. novembra 1891. u Alistonu u Kanadi. Nakon završenog osnovnog i visokog obrazovanja u rodnom gradu, jedno vrijeme je pohađao studije bogoslovlja u Torontu, ali je kasnije odlučio da svoj profesion­alni poziv veže za oblast medicine. Studije je završio 1916. godine. Bio je peto dijete Vilijema Tomsona Bantinga i Margaret Grant.

Više →

Feng-Šui za studente

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Primjenom feng-šui metoda možete poboljšati ener­giju svake prostorije, a to će se višestruko povoljno odraziti i na Vas. Kada je energija Vašeg doma u harmoniji, to će uticati na Vaše aktivnosti, potrebe, stanje organizma…Feng-šui možete koristiti i da bi ostvarili lakši i bolji uspjeh u obrazovanju. Nekoliko korekcija će biti dovoljno.

Više →

Manifestacija koja je premašila predvidene okvire

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Predstavljanjem radova iz oblasti zdravstvene zaštite majke i djeteta, preventivnih programa, terapije hroničnih nezaraznih bolesti, učešće na 31. saboru ljekara u Bijelom Polju uzelo je oko 230 ljekara. Pored svečanog otvaranja skupa, prvi dan Sabora obilježilo je prezentovanje 51-ne naučne teme. Sadržaj izlaganja pet uvodnih preda­vanja dao je povoda za razmišljanje o raznovrsnosti tema i obuhvatnosti medicinskih područja čiji su brojni aspekti oslikani radom Sabora.

Više →

Uticaj stresa na zdravlje djece i odraslih

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatar
Neizbježni stresovi u životu počinju samim aktom rođenja. Jedan od uzroka nastanka porođaja jeste stresni hormon fetalni kortizol. Naime, kada materica postane tijesna plodu, plod luči kortizol koji ide u placentu i dovodi do porođaja. Dolazak fetusa na novi svijet takođe je stres, jer iz tople i bezbjedne sredine koja vlada u materici fetus dolazi u spoljnju sredinu gdje je temperatura znatno niža, a takođe je izložen raznim akustičkim, mehaničkim i foto dražima.

Više →

Povišena tjelesna temperatura

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: dr Nataša Božović, pedijatar
Najčešći razlog javljanja na pregled u pedi­jatrijsku ambulantu jeste povišena tjelesna tempera­tura kod djece. Povišena tjelesna temperatura nije bolest. Ona sama po sebi obično nije opasna, iako veliki broj roditelja misli da svaka povišena temperatura pred­stavlja ozbiljnu bolest. To je u stvari normalna i zdrava reakcija tijela na bolest.

Više →

Intolerancija na hranu

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: dr Milica Šofranac, pedijatar U današnje vrijeme stara ali uvijek iznova aktuelna tema jeste uticaj načina ishrane na zdravlje. U skladu sa zdravim stilovima života primjena pravilne ishrane u prevenciji i liječenju hroničnih bolesti postala je skoro nezaobilazni dio terapije. Da li zdrava hrana na isti način djeluje na svakog čovjeka ? Da li neke namirnice za jednog čovjeka mogu biti lijek, a za drugog - otrov?

Više →

Dijabetesna neuropatija

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

dr Zilha Idrizović, spec. neurolog
Dijabetične neuropatije (DN) su najčešća komp­likacija šećerne bolesti i ujedno najučestalija bolest peri­fernih nerava u razvijenim zemaljama. DN je heterogena bolest i obuhvata više oblika neuropatija sa oštećenjem proksimalnih ili distalnih senzornih i motornih vlakana kao i autonomnih nerava. Njeno ispoljavanje kod oboljelih od šećerne bolesti je povezano sa faktorima rizika, a to su : dužina trajanja šećerne bolesti(DM), neuspješna kontrola glikemije (2 puta povećan rizik), životna dob (sa starenjem se povećava rizik), hipertenzija, gojaznost, pol, pušenje…

Više →

Elektrokardiogram (EKG) – pokazatelj funkcionisanja srca

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Pišu: dr Bozo Vuković i dr Srđan Perazić PZU„Cardio medica”, Podgorica
EKG je grafički zapis električnih potencijala srčanog mišića. Srce je jedinstveni mišić u tijelu koji posjeduje svojstvo automatskog formiranja impulsa i ritmičkih kontrakcija. Dejstvo elektrokardiograma bazira se na činjenici da srčani mišić (miokard), kao i svaki drugi mišić u radu, proizvodi električne struje (električni efekat). To je posljedica metabolizma, biološkog, hemijskog i iziološkog procesa u jednom organizmu ili u pojedinoj ćeliji, kojim hranljiva građa, materijal za ishranu, prelazi u živu materiju

Više →

Pretkomorska fibrilacija

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Jedna od tema koja je zavrijedila pažnju velikog broja posjetilaca na Saboru ljekara održanom 24. i 25. septembra u Bijelom Polju bila je predstavljena izlaganjem doc. dr Ljiljane Gledović-Musić, kardiologa Kliničkog Centra Crne Gore. U cilju promovisanja najnovijih preporuka za liječenje ovog tipa aritmija dr Gledović-Musić ukazala je na posebne aspekte remodelovanja srca, te pored ostalog i definiciju i klasifikaciju pretkomorske (atrijalne) fibrilacije.

Više →

Zaštitnička snaga propolisa

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: Petra Galović, dipl. inž. biotehnologije
Propolis je smolasta supstancija koju pčele radilice sakupljaju sa pupoljaka, kore drveća i drugih biljaka. Riječ propolis potiče od grčke riječi pro – prije i polis – grad, i znači pred gradom (ili pred košnicom). Kako pčele u nekim slučajevima pomoću propolisa sužavaju ulaz u „svoj grad” i tako sprečavaju ulaz nepoželjnim gostima, naziv propolis u potpunosti odgovara njegovoj namjeni, odnosno upućuje na njegovu zaštitnu ulogu

Više →

Preuzmimo odgovornost za zdrave navike

Objavio   /  Izdanje Br. 19, Poznati i Zdravlje  

Od decembra 2006. trener pionira i nada Karate reprezentacije Crne Gore, od avgusta 2010. i selektor ove reprezentacije, dvadsetsedmogodišnji Nikšićanin Dejan Ivanović, nosilac crnog karate pojasa 2. dan, počeo je da se bavi ovim sportom 1990. godine u karate klubu „Nikšić” u Nikšiću. Rukovođen načelima koja je usvojio od trenera Dragoljuba Fatića, takođe jednog od selektora Karate reprezentacije, Dejan je za 16 godina aktivnog bavljenja ovim sportom uspio da postane prvak Jugoslavije i Crne Gore u svim takmičarskim kategorijama, prvak Balkana i osvajač medalja sa Mediteranskog prvenstva i Univer­zitetskog prvenstva Evrope.

Više →

Zajedno smo jači u kontroli raka dojke

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog pobuđivanju svijesti o sveo­buhvatnoj kontroli raka dojke u Crnoj Gori, desio se niz veoma zanimljivih događanja; poruka je upućena „svima koji mogu da utiču da se stvori jedan front u borbi protiv raka dojke”. Najživlje aktivnosti dešavale su se 21., 22. i 23. oktobra u Podgorici. Realizovana je dobrotvorna aukcijska prodaja umjetničkih djela – slika pod sloganom Potez za život, održana je Druga crnogorska Konferencija o raku dojke a sprovedena je iakcija Šetnje za zdravlje.

Više →

Bezbijedna upotreba kozmetičkih preparata

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Kozmetički preparati su sredstva koja se koriste da poboljšaju izgled ili miris ljudskog tijela. Prema FDA (Food and Drug Administration), kozmetika služi da bude nanešena na ljudsko tijelo radi čišćenja, uljepšavanja, isticanja atraktivnosti ili mijenjanja izgleda osobe koja je koristi bez uticaja na strukturu i funkciju tijela. Pod kozmetičkim sredstvima podra­zumijevaju se kreme za njegu kože, losioni, puderi, parfemi, dezodoransi, sredstva za zaštitu od UV zračenja, sredstva za higijenu usne duplje itd.

Više →

Atopijski dermatitis

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: dr Ljiljana Škrinjar
Najčešća hronična bolest u dječijoj dobi je atopijski dermatitis. Prepoznaje se po suvoj i osje­tljivoj koži sklonoj osipima i neugodnom svrabu. Nakon faze mirovanja tokom ljeta, bolest sa dolas­kom hladnih jesenjih dana i početkom sezone grijanja, vraća se kod većine oboljelih.

Više →

Poremećaji pigmentacije kože – hipermelanoze i upotreba IPL-a ili lasera – epidermalne pigmentne lezije -

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Piše: dr Olivera Kovačević, spec. dermatovenerolog
Zbog povećanog sadržaja melanina u epidermu, promjenama zahvaćena koža dobija smeđu ili mrku boju. Povećana koncentracija melanina u epidermu može da bude rezultat hiperplazije (uvećanja) melanocita ili hiper­produkcije melanina bez razlike u broju melanocita. Može doći do povećane produkcije, obimnije melanizacije ili sinteze krupnijih melanozoma (pigmentne granule), povećanja transfera melanozoma u keratinocite (osnovne ćelije kože) i produženog vijeka njihovog zadržavanja u keratinocitima

Više →

Predstavljamo: JZU Dom zdravlja – Rožaje

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Dom zdravlja – Rožaje ugledna je zdravst­vena institucija sa tradicijom koja ima primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Postojeći Dom zdravlja sagrađen je prije četrdeset godina. Smješten je u podnožju Bandžovog brda, na desnoj strani magistralnog puta Berane – Rožaje, neposredno do Autobuske stanice. Arhitektonsko rješenje je jedinst­veno, sa dvije lamele komunikaciono povezane trećom kraćom. Na sredini između lamela nalazi se park, tako da se ima utisak da ste u nekoj renomira­noj klinici, odnosno vazdušnoj banji, jer se ova ustanova nalazi na hiljadu metara nadmorske visine.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center