Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 17

Mišel Fuko – teoretičar medicine

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Mišel Fuko (Michel Foucault, 15. oktobar, 1926 – 25. jun 1984) svjetsku slavuje stekao kao humanista, francuski filosof epohe poststrukturalizma. Iako jedan od njegovih dvaju doktorata pripada oblasti psihologije, a i razmišljanju o fenomenima bolesti, J bolnice, seksualnosti posvećen je zavidan dio njegove naučne zaostavštine, Fuko ipak nije ostao previše poznat u oblasti prirodnih nauka. Pod uticajem Fridriha Ničea i Martina Hajdegera Fuko je izgradio naučno djelo koje je svojim postavkama snažno uticalo na ideje Karla Marksa i Sigmunda Frojda.

Više →

Specifičnosti odnosa terapeuta i pacijenta u toku psihoterapije

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psiholog
Bez obzira na to o kojem se poremećaju radi, i bez obzira na to koji se psihoterapijski pravac u liječenju koristi, odnos između terapeuta i pacijenta je osnova psihoterapi­jskog procesa. Ovaj odnos, gdje jedna osoba traži pomoć u rješavanju psiholoških problema, a druga joj tu pomoć pruža, u najvećem dijelu je emotivni odnos.

Više →

Osposobljenost – važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Rajko Šofranac
Medicinska usluga se definiše kao aktivnost u procesu zdravstvene zaštite koja se može obavljati samostalno ili u paketu sa drugim uslugama, jednokratno ili više puta u toku pružanja zdravstvene zaštite, ali se uvijek sprovodi na isti način i predstavlja cjelinu po sebi. Posebna specifičnost medicinske usluge jeste kontrola i testiranje svih elemenata koji se koriste tokom realizacije usluge.

Više →

Ciroza jetre i upotreba alkohola

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Mirjana Nedović – Vuković
Ciroza je hronična bolest jetre koju karakteriše nepovratno oštećenje jetrinog tkiva. Različiti uzroci mogu dovesti do oštećenja jetrinih ćelija stimulišući upalni proces u jetrinom tkivu. Rane nastale oštećenjem nastoje se zaliječiti stvaranjem vezivnog tkiva – ožiljaka, koji, ukoliko upala usljed dejstva nekog faktora duže potraje, zauzima sve veći dio zdravog tkiva ometajući manje ili više jetrinu funkciju. Jetra zbog velikog broja ožiljaka postaje tvrda. Otuda naziv ciroza.

Više →

Faktori rizika za osteoporozu

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: ass. dr sc. med. M. Muratović, spec. urgentne medicine – reumatolog
Osteoporoza je generalizovano oboljenje kostiju koje se karakteriše poremećenom čvrstinom kostiju, usljed čega raste predispozicija za nastanak fraktura. Koštana čvrstina podrazumijeva kvantitet (koštana masa – gustina, veličina) i kvalitet kosti (mikroarhitektura, mineralizacija matriksa, koštani metabolizam, nakupljena mikroskopska oštećenja, oštećenja trabekula i korteksa). Posljedice ovih poremećaja su frakture, i to najčešće na dorzalnoj kičmi (rizik za pojavu kod bijelkinja iznosi 20 %), na kuku (rizik 18 %) i distalnoj podlaktici (rizik 15 %).

Više →

Operacija krajnika: da ili ne ?

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Jevrem Nedić, otorinolaringolog
Svi protokoli predlažu da se klinički rekurentni tonzilitis (ponavljane upale krajnika) definiše brojem mikrobiološki ili serološki potvrđenih epizoda akutnog bakterijskog tonzili-tisa (akutnih upala krajnika) u toku godine ili u toku posljednjih nekoliko godina (obično više od četiri akutne upale krajnika godišnje, tj. sedam akutnih upala krajnika u jednoj godini, pet akut­nih upala krajnika godišnje tokom posljednje dvije godine, tri akutne upale krajnika godišnje u posljednje tri godine).

Više →

Suvo oko

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: Dr Tanja Ševaljević – Bojović, oftamolog 
Zbog smanjene produkcije suza ili zbog abnormalnog suznog filma (narušen kvalitet suzenja) dolazi do brzog isparavanja suza ili prijevremene destrukcije suznog filma. To uzrokuje neadekvatnu zaštitu rožnjače, te imamo pojavu suvih mjesta na rožnjači koja zajedno sa smanjenim dopremanjem kiseonika i hranljivih materija dovodi do destrukcije iste.

Više →

Prevencija kardiovaskularnih oboljenja kod oboljelih od dijabetes melitusa

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše:: dr. sc. interne med. Ahmet Alibegović
Dijabetes melitus (DM) je hronična, teška i neizlječiva bolest koju karakteriše skup metaboličkih oboljenja sa trajno visokim nivoom glikemije u krvi nastalim usljed poremećaja sekrecije insulina iz beta-ćelija glave pankreasa, što je u najvećem broju slučajeva povezano sa ishemijskom bolešću srca, povišenim krvnim pritiskom, promjenama na krvnim sudovima, kao i mnogim drugim komplikacijama kakve su neurološke, oftalmološke, bubrežne i u najvećem broju slučajeva psihološke promjene.

Više →

Biohrana za vašu djecu, za najvrijednije u životu

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Pišu: Dr Jevto Eraković, Dr Nela Eraković
Značaj biohrane za rast i razvoj djeteta zaista je veliki. U uslovima kada smo izloženi svakakvoj ponudi hrane koju smo primorani da spremamo dječici, treba voditi računa o tome da im se, koliko god je moguće, u prvim godinama rasta i razvoja priušti zdrava hrana. Pri tome mislimo na hranu koja nije hemijski tretirana, koja raste na zdravoj zemlji i koja ima strogo kontrolisano sjeme.

Više →

Borovnica

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: mr ph. Vasilije M. Labudović
Borovnica je listopadni žbun visok do 50 cm. Raste u šikarama, četinarskim šumama i po čistinama, praveći prizemnu floru. Koriste se list i plod. Biljka, inače, spada u grupu divljeg voća koje postoji od davnina. Borovnica je hrana i lijek. Njen plod sadrži oko 8% celuloze, 2.45% šećera, 0.5% masti i bjelančevina, vitamina C, A, B6, i minerale kalijum, kalcijum, magnezijum, fosfor i gvožđe.

Više →

Sirće – da ili ne ?

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: prim. dr Petar Borović,
Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut
Sirće nastaje kada se na molekul glikoze nasele gljivice i bakterije fermentacije, odnosno, kada nastane proces truljenja. U prvoj fazi glikoza se raspada na etil alko­hol i ugljendioksid. Ukoliko se ovaj proces degradacije, raspadanja ne zaustavi hemijom ili tolotom, iz alkohola nastaje još štetniji produkt – sirće. To je poznato svakome od nas – šte se desi kada vino dugo stoji ? Vino se „ukiseli”, odnosno, nastaje sirće.

Više →

Malokrvnost (anemija) kod djece

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatar
Anemija se definiše kao smanjenje hemoglobina u krvi, koji tada ne može da snabdije ćelije organizma kiseonikom. Postoji više oblika malokrvnosti (anemije), a najčešća je sideropenijska, nastala zbog nedovoljnog unosa gvožđa putem hrane. Bljedilo je jedan od najčešćih znakova anemije, mada ne mora uvijek da bude izraz malokrvnosti, nekada djeca imaju blijedi ten.

Više →

Izgrađivanje socijalnih vještina i priprema djeteta za vrtić

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: Dragana Marković, spec. predškolske pedagogije
Za socijalne vještine možemo reći da su to naučeni oblici ponašanja. Ovi oblici ponašanja uče se od najranijeg djetinjstva, u porodici – spontano, imitacijom i raznim drugim metodama. Rastom i razvojem, dijete te vještine utvrđuje ili mijenja kroz interakciju sa vršnjacima.

Više →

Noćno umokravanje kod djece (Lat. enuresis nocturna)

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: Dr Milica Šofranac, pedijatar
Noćno umokravanje, za čije opisivanje se koristi medicinski izraz enureza, znači nevoljno mokrenje u krevet tokom sna i to kod djece iznad 5. godine života. To se odnosi i na nevoljno mokrenje za vrijeme spavanja preko dana. Sinonim je noćna inkontinencija. Takav problem razlikujemo od dnevne inkontinencije koja obuhvata različite pojave nevoljnog mokrenja preko dana, u budnom stanju.

Više →

Nemliječna ishrana odojčadi

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Veselinka Đurišić, Klinički centar Crne Gore
Adekvatna ishrana u prvoj godini života obezbjeđuje optimalnu nutriciju, kao glavnu karkteristiku zdravlja, rasta i razvoja djeteta. Pravilan pristup hranjenju odojčadi, uz uvažavanje principa ekskluzivnog dojenja u uzrasnom periodu do šest mjeseci, postpuno prihranjivanje i započinjanje nemliječne hrane, predstavljaju početak stvaranja doživotnih navika u ishrani, čvrsto vezanih za dobro ili loše zdravstveno stanje. Istraživački podaci, međutim, pokazuju da se 34% beba uzrasta do četvrtog mjeseca hrani majčinim mlijekom, 37% beba prehranjuje se adaptiranom mliječnom formulom, a 29% beba tog uzrasta hrani se kombinovanom ishranom.

Više →

Ponos grada

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

U predivnom tivatskom Gradskom parku smje­štena je JZU Dom zdravlja na koju su Tivćani posebno ponosni jer im pruža primarnu zdravstvenu zaštitu na izuzetno kvalitetnom nivou. Nije to prošlo nezapaženo ni van Tivta, pa je prošle godine ovaj kolektiv proglašen najuspješnijom javnom zdravstvenom ustanovom u Crnoj Gori. Plaketa „Dr Branko Zogović” od prošle godine krasi vitrine savremenog Doma zdravlja nastalog od male Zdravstvene stanice sa 30 zaposlenih

Više →

Zapaljenje dojke – mastitis

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Žana Blagojević
Mastitis se najčešće javlja kod žena koje doje. To je tzv. laktacioni mastitis (laktacija = lučenje mlijeka, dojenje). Veoma rijetko, može se javiti izvan perioda laktacije. Osnovni faktori koji dovode do razvoja mastitisa jesu zastoj mlijeka (staza) i dejstvo bakterija sa kože majke ili iz bebinih usta koje napadaju dojku kroz oštećenu kožu bradavice ili kroz otvoren mliječni kanal na istoj. One se umnožavaju, vodeći ka pojavi bola, crvenilu i otoku kao pokazateljima infektivnog procesa.

Više →

Sindrom karpalnog tunela – česti bolovi u korijenu šake

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Dušan Nenezić, fizijatar – akupunkturolog – kiropraktičar,
spec. za dječiju rehabilitaciju
Često se dešava da u svakodnevnoj aktivnosti osjetimo bol u šaci ili ručnom zglobu. Ponavljanje ovakve tegobe se zanemaruje, a u realnosti može ukazati na vrlo upornu i teško izlječivu bolest šake i nerava. Ako se ovakvi problemi javljaju nakon perioda opterećenja ili obavljanja sportske aktivnosti, sa sigurnošću se može posumn­jati na oboljenje u medicini poznato kao sindrom karpalnog tunela.

Više →

XVIII Međunarodna AIDS konferencija

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Znanje i ponašanje primjenjivano tokom 2008. godine u vezi sa HIV/AIDS-om mladih iz RAE populacije (Romi, Aškalije, Egipćani), koji žive u kolektivnim centrima u Crnoj Gori, koje je Institut za javno zdravlje sproveo u saradnji sa UNICEF-ovom kancelarijom u Crnoj Gori, prihvaćeno je da bude prikazano u vidu poster prezentacija u Beču. Poster prezentaciju je prezentovala dr Aleksandra Marjanović, spec. soc. med. iz Centra za promociju zdrav­lja.

Više →

Recept za dugovječnu ljepotu

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Priredila: dr Jasmina Jankicevic-Zarecki, dermatolog
Dr Murad je dermatolog, farmaceut i predaje kliničku dermatologiju na prestižnom UCLA-ju (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu). On je inovator sa 18 registrovanih patenata iz oblasti dermatologije, kreator je nove teorije o starenju pod nazivom „nauka ćelijske vode” (Science of Cellular Water™) i drugačijeg pristupa zdravlju -„inkluzivno zdravlje” (Inclusive Health™).

Više →

Stria distensae (striae atrophicans, engl. Strech marks)

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Olivera Kovačević, spec. dermatovenerolog
Kliničke studije prijavljuju dobre rezultate kod primjene profesionalnih hemijskih pilinga voćnim kisjelinama ili mehaničkih pilinga mikrodermoabrazijom, ali i kombinacije terapeutskih postupaka hemijskog ili mehaničkog pilinga, što je uočljivo primjenom ultrazvučne terapije jačine 1 MHz, LED ili laseroterapije!

Više →

Recept za let iznad letvice

Objavio   /  Izdanje Br. 17, Poznati i Zdravlje  

Kada je u jednoj osnovnoj školi na Cetinju na času fizičke kulture održanom tokom 2004. godine nastavnik i jedan od trenera Marije Vuković, prof. Ivan Popović uočio da među svojim učenicima ima talentovanu nasljednicu Ikarove ideje, počele su prve Marijine aktivnije atletske vježbe. Od 2006. godine, takmičenja u Baru, ređaju se njeni javni nastupi u osvajanju visine.

Više →

Bol u leđima

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: prim. dr Vukosav Joksimović, spec. fizijatar i subspec. sportske med.
Kada govorimo o bolu u leđima, najčešće mislimo na krstobolju, odnosno bol u donjem dijelu leđa, tj. slabin-skom dijelu kičme. Bol u drugim djelovima leđa javlja se rjeđe. Bol u leđima može nastati naglo ili postepeno. Najčešće nastaje kod ljudi koji rade težak fizički posao, kod onih koji u nefiziološkom položaju obavljaju posao tokom više časova, te kod onih koji obavljaju posao pretežno sjedeći.

Više →

Mentalni stres i srce

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: doc. dr med. sci dr Božo Vuković
Da bi objasnili šta je stres, treba razum­jeti šta su emocije. U tome se, od Šekspirovog djela, nije otišlo predaleko. Emocije se mogu prikazati kao unutrašnji osjećaj, doživljaji sadržani u mislima. One su osjećaj, pojam koji se ne ponavlja i zato nijesu podložne naučnoj analizi.

Više →

Trendovi pojave tumora sve pogubniji, pušača 300.000

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Opredijelivši se za svestrano osvjetljavanje prob­lema karcinoma, te projekciju statističkih podataka dr Gordana Reljić, specijalista interne medicine, pružila je priliku brojnoj publici prisutnoj na predavanju da se suoči sa trenutno aktuelnim problemima zdravstvenog statusa populacije u Crnoj Gori. Onima čiji nazori nijesu zastrti opojnom duvanskom zamkom sasvim je jasno o kakvom je problemu riječ i na kakav način treba djelovati.

Više →

Kondilomi – polne bradavice

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Marija Mališić-Korać spec. dermatovenerologije
Kondilomi (polne bradavice, genitalne bradavice) jesu bolest koju uzrokuje HPV virus, tj. humani papiloma virus. HPV virus je uzročnik raka grlića materice kod žene, pa odmah po otkrivanju virusa treba početi liječenje. Sam HPV virus ima više od 100 varijacija.

Više →

Predmenstrualni sindrom

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Milana Šoć, spec. ginekologije i akušerstva
Predmenstrualni sindrom (u daljem tekstu PMS) predstavlja pojava psihičkih i (ili) somatskih tegoba u drugoj polovini menstrualnog ciklusa. Simptomi iščezavaju sa pojavom menstruacije, a zatim slijedi odsustvo bilo kakvih simptoma tokom najmanje jedne sedmice.

Više →

Referentni skup onkologa u Podgorici

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Povodom puštanja u rad novog objekta Klinike za onkologiju i radioterapiju u Podgorici, u amfiteatru Medicinskog fakulteta održan je naučni skup ONKOLOGIJA OD DUGE TRADICIJE DO REVOLUCIJE TERAPIJSKIH MODALITETA. Bila je to prilika da se saznaju neke nove infor­macije vezane za ovu oblast, koje su u radnom dijelu skupa bile predmet izlaganja 6 predavača,

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center