Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 96

Alergije kod djece

Objavio   /  izdanje br. 96  

alergy

Alergije su sve rasprostranjenija pojava sa kojom se suočavaju djeca još od najranijeg uzrasta, zbog čega roditelji moraju voditi računa o mnogo detalja. Kako prepoznati alergije kod djeteta i kako postupati u borbi sa njima, roditelji su imali priliku da se informišu 29. marta u razgovoru sa pedijatrom i alergologom dr Slobodanom Vranješom iz ordinacije Milmedika, u Kutku za roditelje, čiji je sastanak organizovalo Udruženje Roditelji.

Više →

In memoriam – Doc. dr sci med. Božo Vuković

Objavio   /  izdanje br. 96  

bozo vukovic

In memoriam – Doc. dr sci med. Božo Vuković

Nemirni istraživački duh Boža Vukovića tražio je nove prostore. I dok su se na strani pred njim širom otvarala vrata medicinskih ustanova, u metropoli crnogorske medicine su bila zatvorena za prvog doktora medicinskih nauka u poslijeratnoj Crnoj Gori. I to doktoranta medicinskih nauka sa Sorbone. Vojno regrutni centar, i pored najboljih želja, nije mogao biti plodno tlo za razvoj medicinskih nauka…

Više →

Anemija kod djece – šta je neophodno da znaju roditelji

Objavio   /  izdanje br. 96  

anemija

Dr Sanja Čizmović, spec. pedijatar
Opšta bolnica Nikšić

Najčešći uzrok anemija je neadekvatna ishrana. Bebe do godinu dana treba da doje, ili ako ne doje da budu na visoko adaptiranoj formuli (NIKAKO KRAVLJE MLIJEKO) potom da unose dovoljnu kolicinu mesa, žumanceta i povrća. Za djecu predškolskog uzrasta bitno je, pored pravilne i raznovrsne ishrane, da ne piju velike količine KRAVLJEG MLIJEKA jer u varenici, kako se kod nas popularno zove kravlje mlijeko, postoje soli koje u crijevima za sebe vežu gvozdje i tako onemogućavaju njegovu apsorpciju, a samim tim i njegovu ugradnju u eritrocite, a sve to vodi nastanku SIDEROPENIJSKE ANEMIJE koja je najraširenija bolest dječije dobi, ne samo kod nas nego i u regionu…

Više →

Somatotropni hormon (STH – hormon rasta)

Objavio   /  izdanje br. 96  

Medical Logo

Prof. dr sci med. Božidar M. Bojović

Hormon rasta (STH) koji ima poseban značaj u dječjem uzrastu sintetiše se u adenohipofizi, ekskluzivnom mjestu njegovog stvaranja. Kodiran je grupom od pet gena lociranih na 17 hromozomu. Od pet gena, jedan je za pituitarni hormon rasta, jedan za placentarnu varijantu hormona rasta i tri “placental lactogen related”. Hormon rasta je izolovan iz ljudske hipofite 1956. godine, a aminokisjelinski sastav je definisan 1971. godine. Hormon rasta je pojedinačni peptidni lanac od 191 aminokiseline, sa dvije disulfidne veze i bez prisutnih ugljenih hidrata…

Više →

Urođene anomalije koje neposredno ugrožavaju život novorođenčeta

Objavio   /  izdanje br. 96  

doctor-baby

Dr Snežana Grubač, pedijatar neonatolog
Opšta bolnica Nikšić

Neposredno nakon rođenja kod svakog novorođenčeta treba već u porođajnoj sali orjentacionim pregledom tragati za određenim malformacijama. Neke su od njih na prvi pogled uočljive, iako ne moraju neposredno ugrožavati život novorođenčeta (npr. anomalije i deformiteti ekstremiteta). Druge nisu doduše odnah vidljive, ali mogu od prvih trenutaka života ometati prilagođavanje novorođenčeta na ekstrauterini život i neposredno mu ugroziti život…

Više →

Liječenje dekubitusa – procedure medicinske sestre

Objavio   /  izdanje br. 96  

gaza

Ranko Raketić, dipl. medicinar zdravstvene njege
JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane

Kada se ulceracija razvije uprkos preventivnim naporima, liječenje se nastavlja metodama za smanjenje pritiska (često mijenjanje položaja da bi se skratilo trajanje pritiska i upotreba specijalnog pribora da bi se smanjio intenzitet pritiska). Liječenje može uključivati i uređaje za smanjivanje pritiska, kao što su specijalni kreveti, dušeci, obloge dušeka i jastuci za stolice…

Više →

Bolni sindromi kičme

Objavio   /  izdanje br. 96  

diskus-hernija

Dr Ilija Stolić, spec. neurolog
Dr Draško Vuković, spec. ortoped
PZU “Hipokrat”, Podgorica

Potrebno je prije svega razlikovati radikulopatije od ostalih bolnih sindroma koji se vezuju za kičmeni stub. Radikulopatija označava oštećenje korijena perifernog nerva i, bez obzira na uzrok, javlja se kao trnjenje ili bol koji se obično širi niz ekstremitet uz moguću slabost i ispad senzibiliteta, a u inervacionom području korijena. Bol je osnovna i sa vrlo rijetkim izuzetcima obavezna komponenta u radikulopatijama. Međutim, ukoliko je bol lokalizovan samo u vratu ili krstima, nema širenja niz ekstremitete, onda korijen kičmenog nerva vjerovatno nije zahvaćen…

Više →

Podrška pacijentu na svim nivoima zdravstvene zaštite

Objavio   /  izdanje br. 96  

heart

Dr Ljiljana Đurović, spec. opšte medicine
Dom zdravlja Podgorica

Brzi tehnološki razvoj medicine uvodi nove dijagostičke metode, transplantacije organa i primjenu novih aparata kod pacijenata. Edukacija putem edukativnih programa i predavanja, uz sredstva javnog informisanja cilj je, kako medicinskih radnika, tako i opšte populacije. I u primarnoj zdravstvenoj zaštiti upoznajemo se sa programima transplantacija srca, ugradnji srčanih pumpi koje pomažu rad oslabljenom organu i produže život pacijentu…

Više →

Koncept tradicionalnog (transakcionalnog) marketinga (TM) naspram koncepta marketinga odnosa (relationship marketing-RM) u farmaceutskoj djelatnosti

Objavio   /  izdanje br. 96  

marketing 1

Prof. dr Dušan Đurić
Institut za rehabilitaciju, Beograd
Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Američka marketing asocijacija (AMA), međunarodna organizacija stručnjaka i akademika, definiše marketing: Marketing je proces planiranja i sprovođenja zamisli, cijena, promocija i distribucija ideja, dobara i usluga, radi stvaranja razmjena koje zadovoljavaju individualne i organizacijske ciljeve. Ova definicija opisuje šta je koncept tradicionalnog (transakcionalnog) marketinga: zamisao, cijene, promocija i distribucija ideja, dobara i usluga. Dalje, definicija ukazuje na spisak aktivnosti koje tržište treba da preduzme: planiranje i sprovođenje ova četri elementa konkurencije, tako da su ispunjeni individualni i organizacijski ciljevi…

Više →

Savremena implantologija – mogućnosti i ograničenja

Objavio   /  izdanje br. 96  

implant

Mr sci dr stomatologije Mladen Vuković
Spec. zdravstvenog menadžmenta

Svaki čovjek se tokom života, prije ili kasnije, suoči sa gubitkom zuba. Razlozi tome mogu biti višestruki – oboljenje samog zuba koje počinje sa karijesnom lezijom, da bi se, ukoliko se blagovremeno ne preduzme adekvatno liječenje, proces proširio na zubnu komoru zahvatajući pulpu i pripadajuće strukture, te nastavio širenje dalje na korijen zuba i periapikalno tkivo. Do gubitka zuba može dovesti i oboljenje meko-tkivnih struktura – zubnog mesa koje se u početku manifestuje upalom – gingivitom, da bi se takođe, u slučaju izostanka adekvatne terapije, upalni proces proširio na koštane strukture i u konačnom doveo do gubitka zuba. Parodontopatija je bolest koja u uznapredovaloj fazi, u 3 i 4. stadijumu dovodi do klaćenja i ispadanja zuba.

Više →

Online prijava neželjenog dejstva lijeka (www.calims.me)

Objavio   /  izdanje br. 96  

calims sajt

Mr ph. Veselinka Vukićević
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Odjeljenje za farmakovigilancu

Od marta 2017. zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori je na raspolaganju aplikacija za online prijavu sumnje na neželjeno dejstvo lijeka, dostupna preko portala CALIMS (www.calims.me). Program za online prijavljivanje je razvio Kolaborativni Centar SZO – Uppsala Monitoring Centar (Uppsala Monitoring Centre, UMC), sa ciljem podrške razvoju sistema spontanog prijavljivanja u državama članicama Programa SZO za internacionalno praćenje bezbjednosti primjene ljekova.

Više →
 • center

 • center

 • center

  Podgorica, October 19-21, 2017, Hotel Hilton 

   

   

  MedicalCG magazine organizes VI Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from October 19th to 21st  this year

   

  Esteemed Sirs and Madams,

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of  the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers and private health sector without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.

   

  The expert part of the event is managed by the Scientific Committee of the Fair, chaired by Dr sci med Majda Šahman-Zaimović.

  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.

  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand  presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.

   

  The deadline for applying for the lecture is October 8th, 2017.  Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on October 10th in the MedicalCG magazine, as well as  a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.

  The lecture application is in addition to this notice.

  We expect your participation in the 6th Medical Fair

  Respectfully,

  Manager of the Fair

  Slavica Pantelić

  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Informations:
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

134 people follow medicalcg