Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 51

Blagodeti vode u organizmu

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

voda

Piše: mrph. Ivana Gojković
Opšte je poznato blagotvorno dejstvo vode na ljudski organizam i zdravlje. Voda kao najvažniji makronutrijent brine se o gotovo svim vitalnim funkcijama u organizmu. Govorimo o tečnosti bez boje, mirisa i ukusa, koja mrzne na 0°C a prelazi iz tečnog u gasovito agregatno stanje na 100°C.

Više →

Blagotovornost sunčanja i vitamin D

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

suncanje

Piše: dr Snežana Tomić, homeopat
U posljednjih nekoliko godina sve više se govori i piše o značaju vitamina D za ljudsko zdravlje. Nove studije o ovom vitaminu potvrđuju njegovu ulogu u jačanju imunog sistema i zaštiti od mnogih bolesti.

Više →

Melanom – Nova istraživanja u prevenciji i terapiji

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

melanom

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Privatna specijalistička ordinacija za kožne i polne bolesti „Dr Kovačević”, Budva
Istraživanja ponovo pokazuju da izlaganje vještačkom izvoru ultravioletnog zračenja u solarijumu utiče na porast broja slučajeva obolijevanja od karcinoma kože kod adolescenata, posebno od melanoma. Melanom je jedan od najzastupljenijih karcinoma u adolescentnom periodu. On izaziva najveći broj smrt­nih slučajeva, čak 9.000 svake godine na području Amerike.

Više →

ALIMS: Organizacija koja se kontinuirano razvija i unapređuje

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

alims

Mr ph. Pavle Zelić
Postoji duga tradicija kontrole kvaliteta i regulative ljekova u Srbiji, ali su tek od 2004. godine, u okviru procesa prilagođavanja zakonodavstva zahtjevima Evropske unije kao i ICH smjernicama svi ovi poslovi objedinjeni u jednom organu, Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).

Više →

Patofiziologija erektilne disfunkcije

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

erectile

Pripremili:
Prof. dr Bogdan Pajović Dr Nemanja Radojević Dr Marko Vuković Dr Mirza Markišić
Osim starosne dobi, glavni faktori rizika za razvoj ere­ktilne disfunkcije jesu oni koji su povezani sa vaskularnim oboljen­jima (pušenje, hipertenzija, abnormalni lipidni profil, gojaznost i nedovoljna fizička aktivnost). U osnovi, svako stanje koje narušava endotelijalnu funkciju može rezultirati erektilnom disfunkcijom. Ostali faktori uključuju dijabetes melitus i depre­siju.

Više →

Rano otkrivanje kancera povećava šanse za izliječenje

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

rano

U sklopu Programa kontinuirane edukacije Ljekarske komore Crne Gore organizovan je seminar namijenjen ljekarima sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite i svima koji se bave prob­lematikom ranog otkrivanja malignih bolesti. O toj temi održana su četiri predavanja kojima su stručnjaci iz Kliničkog centra Crne Gore približili metode za rano utvrđivanje kancera grlića materice, dojke i kolorektalnog karcinoma, te trendove obolije­vanja, prevenciju i proceduru u slučaju pozitivnog nalaza skrininga.

Više →

Poremećaji srčanog ritma

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

aritmija

Piše: dr Mihailo Vukmirović, spec. kardiolog, Klinički centar Crne Gore
Srčane aritmije predstavljaju nepravilnosti u radu srca. Srčana kontraktilnost nastaje usljed aktivacije mišićnih vlakana nadražajem stvorenim u sinusnom čvoru. Čini ga grupa specijalizovanih ćelija lokalizovanih u desnoj pretkomori, blizu gornje šuplje vene, odakle se električni signali šire preko pretkomora do mjesta između pretkomora i komora koje se zove atrioventrikularni čvor, a potom preko grupe specijalnih puteva do lijeve i desne komore.

Više →

Pacijentima su potrebni inovativni ljekovi

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

pfize

Važno je da se obezbijedi pristup za nove ljek­ove koji pomjeraju granice u liječenju određene bolesti jer to dugoročno donosi ne samo najveću korist za pacijente i njihove porodice, već i uštedu u zdravstvenom sistemu.

Više →

Efikasnost – važna karakteristika kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Kao što je rečeno u prethodno objavljenim tekstovima, treći princip ISQua (International Society for Quality in Health Care) sveobuhvatan je i odražava devet dimenzija kvaliteta usluge, među kojima je, na šestom mjestu, efikasnost.

Više →

Ženska plaža – prirodno bogatstvo Ulcinja

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

Piše: prim, dr Gani Karamanaga, spec, pulmolog
Plaža je šljunkovita, dužine oko 100 m. Sa njene lijeve strane nalazi se stjenoviti dio i pristup pećini, koju posjećuju žene nerotkinje i one sa drugim oboljenjima ženskih polnih organa. Ovdje se mogu kupati i slabi plivači, kao i neplivači, zbog plitke vode na početku plaže. Prirodnim faktorima mogu se liječiti ginekološka oboljenja (primarni i sekundarni sterilitet), kao i hronična ginekološka oboljenja.

Više →

Bolesti jetre

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

Piše: prim, mr sc. dr Slobodan V. Radonjić, Spec, za oralnu kirurgiju
Jetra (grč. hepar) je, poslije kože, najveći organ u lju­dskom tijelu. Smještena je u trbušnoj duplji, s desne strane, neposredno ispod rebarnog luka. To je mekan, smeđecrveni organ klinastog oblika, obložen čvrstom, neelastičnom opnom. Teška je oko 1.500 gr. Bogato je prokrvljena. Ukupna količina krvi koja u jednom minutu protekne kroz jetru iznosi blizu 1.500 ml.

Više →

Zonski sistem liječenja dječje astme u kućnim uslovima

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

Piše: prof, dr sci. med. Zdravko N. Kadijević
Za dijagnostikovanje astme, ocjenu uspješnosti ambulatnog liječenja i otkrivanje pogoršanja funkcije pluća prije razvoja kliničkih simptoma bolesti danas nam služi jednostavan, portabilan i relativno jeftin aparat, Rajtov mini pik floumetar za mjerenje ekspiratornog vršnog protoka (engl. Wright’s Mini Peak Flowmeter, PEF) .

Više →

Komplikacije šecerne bolesti

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

Piše: prof, dr sci. med. Božidar M. Bojović
Prije pronalaska insulina, djeca i mladi, uopšte bolesnici koji su patili od šećerne bolesti tipa 1, umirali su od jedne vrste akutnih komplikacija sa visokim vrijednostima glikemije i teškim metaboličkim poremećajima – takozvane ketoacidoze. Pronal­askom insulina značajno je produžen životni vijek oboljelih od šećerne bolesti, ali se zato sada javlja jedan novi problem – takoz­vane hronične komplikacije

Više →

Podsticanje inovacija u pružanju socijalno-zdravstvenih usluga za stare

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

Piše: prof. dr Agima Ljaljević
Direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje i rukovodilac projekta
Institut za javno zdravlje, u saradnji sa Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid i još 11 partnera iz 6 zemalja Jadran­ske regije, realizuje prekogranični projekat „NET-Age”.

Više →

Svaki treći učenik probao cigarete prije 16. godine

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

Istraživanje o upotrebi duvana, alkohola i droga sprovedeno 2011. godine na uzorku od 7.242 srednjoškolca, učenika prvog i drugog razreda iz 40 srednjih škola u 20 opština u Crnoj Gori, pokazalo je da je upotreba tih supstanci kod crnogorskih šesnaestogodišnjaka ,,u znatno manjem stepenu u odnosu na evropski prosjek, ali rezultati upozoravaju da se može očekivati dalji porast, pa preventivne aktivnosti treba nastaviti istim intenzitetom kao do sada ili većim.”

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

133 people follow medicalcg