Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 46

Pacijenti rizika u stomatologiji – pacijenti sa malignim oboljenjima

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

45-cancer

Piše: prim. mr sc. dr Slobodan V. Radonjić, Spec. za oralnu hirurgiju

Maligna oboljenja (rak, kancer, karcinom, tumor) bolesti su koje karakterišu nekontrolisana dioba ćelija i njihova sposobnost da prodru u tkiva direktnim urastanjem ili metastazom (migracijom, rasijavanjem) van mjesta gdje se..

Više →

HIV I AIDS u stomatologiji

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

46-hiv

Dr Dragana Tabas
Dr Ana Lakić Bulatović

HIV – je virus humane imuno-deficijencije, prenosi se sa čovjeka na čovjeka, a napada i postepeno slabi imunološko sistem. Osoba koja u krvotoku ima virus je HIV pozitivna .HIV nije sinonim za AIDS.

Više →

Arganovo ulje

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

46--ulje

Piše: mr ph Jelena Đorđević

Arganovo drvo, lat. Argan spinosa, pokriva cijelo po¬dručje Sjeverne Afrike. Poznato je kao „drvo života” ili „gvozdeno drvo”. Datira iz perioda od prije 25 miliona godina. To je „drvo koje nosi tečno zlato u pustinji”.
Brz životni ritam i modni trendovi usmjeravaju nas ka neisrpnoj težnji za ljepšim, boljim, zdravijim …

Više →

Influenca

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

46-influenca

Piše: dr Milica Šofranac

Influenca, ili gripa1, virusna je bolest disajnog sistema, koja se lako prenosi a prouzrokovana je virusima influence A, B i C. Influenca je odavno dobro poznata bolest, a prvi vjerodostojan opis potiče od Hipokrata, još iz petog vijeka prije n.e. Prvi opis pandemije potiče iz 1580. godine, a od tada je zabilježeno 30-ak pandemija. U 20. vijeku dogodile su se..

Više →

Bolest kretanja – Kinetoza

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

broj 46

Piše: dr Branka Gogić

Bolest kretanja ili kinetoza označava kombinaciju neprijatnih simptoma kao što su: mučnina, povraćanje i vrtoglavica. U težim slučajevima javljaju se slabost, ubrzano i plitko disanje, pojava hladnog znoja. Kao dodatni simptomi su: povećano lučenje pljuvačke, žeđ, epigastrična nelagodnost (težina u stomaku), osjećaj tjelesne toplote, glavobolja…

Više →

Pristupačnost – Važna Dimenzija Kvaliteta Medicinske Usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

cekanje

prof. dr sc Rajko Šofranac

Pristupačnost označava lakoću pristupa ponuđenim zdravstvenim uslugama. Svaki dio zdravstvenog sistema treba da omogući pravičan pristup uslugama samo na osnovu potreba pacijenta, bez obzira na njegovo mjesto stanovanja, društveno-ekonomsku i etničku pripadnosti, starost ili pol.

Više →

Antropometrijske karakteristike gojazne djece u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

Tabelarni prikaz uzorka školske djece u Podgorici prema uzrastu Tabela 1

Piše: dr Lidija Rakočević mr sc. med., pedijatar-endokrinolog

Gojaznost je stanje u kome je ukupna količina masnog tkiva proporcionalno veća u odnosu na druga tjelesna tkiva, uzimajući u obzir uzrast, visinu i pol. Gojaznost kao zdravstveni rizik sve više zahvata djecu od najranijeg uzrasta, čineći njihov izgled za zdravo..

Više →

Inhalaciona terapija akutnog napada astme kod djece

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

46-astma

Pišu: dr Stojanka Čelebić i dr Zdravko Kadijević
Astma je najčešće hronično plućno oboljenje u dječijem uzrastu. Danas od nje u svijetu boluje oko 10% djece, sa tendencijom porasta kako morbiditeta tako i mortaliteta.
Svjetska zdrastvena organizacija (SZO) i Američki institut za srce, pluća i krv, 1995. godine objavili su…

Više →

Uloga oca u vaspitanju djeteta

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

Priredila: Dragana Marković, spec. predškolske pedagogije
Vaspitanje i njega djeteta nije isključiva dužnost majke, kao što se ranije mislilo. Naprotiv, odnos oca prema djetetu ima vrlo veliki značaj za dječiji društveni razvitak. Očeva bliskost i prijateljski odnos imaju važno i bitno dejstvo na dječiju psihu i karakter, daju djetetu osjećanje sigurnosti i zadovoljstva koje je neophodno za sreću ne samo u djetinjstvu nego i u daljem životu.

Više →

Dojenje – nezamjenljiva i neprocjenljiva ishrana

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

dojenje

Piše: dr Sanja Čizmović, spec. pedijatar Opšta bolnica – Nikšić
Dojenje predstavlja neprikosnoveni način ishrane beba u prvih šest mjeseci života. To važi i za period kasnije, kada počinje uvođenje nemliječne ishrane. Majčino mlijeko nema adekvatne zamjene, ono je stvoreno za bebu. Bebinom sistemu organa za varenje najviše prija majčino mlijeko. U prvim mjesecima bebinog rasta i razvoja postoji veoma buran period od koga, vjerovali ili ne, zavisi čitav kasniji rast i razvoj, pa i sami život. Svaki organ traži idealne uslove za razvoj, a to može da obezbijedi samo majčino mlijeko.

Više →

Privatna zdavstvena ustanova – Apoteka Pharmalife

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

pharmalife

U samom centru Ulcinja, maja 2012.godine otvorena je apoteka Pharmalife.Već u prvim danima svog poslovanja apoteka Pharmalife privukla je veliku pažnju ulcinjana i turista. Ljubazno osoblje, koje je uvijek na raspolaganju svojim pacijentima, prijatan ambi­jent i široka paleta proizvoda, samo su neki od načina na koji apoteka Pharmalife stiče prepoznatljivost i povjerenje već od prvog kontakta.

Više →

Oboljenja jezika

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

Piše: dr Miloš Radulovic, stomatolog
Ovo oboljenje se češće javlja kod djece i dva puta češće kod osoba ženskog pola nego kod muškaraca. Etiologija je nepoznata. Kao moguci razlozi navode se: alergije, naslijeđe, anemije, neodgovarajući stomatološki radovi i neki psihosomatski faktori(jak stres).

Više →

Homeopatija u liječenju anksioznosti

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

anxiety

Piše: dr Snežana Tomić

Stanje povećane nervoze i anksioznost, normalne su pojave u vezi sa životnim situacijama kao što su ispit, javni nastup, intervju za posao, prvi dan u novoj školi, važan poslovni ili ljubavni sastanak i sl. Ipak, ako stanje straha i nervoze one­mogućava osobu u njenim svakodnevnim aktivnostima i normal­nom funkcionisanju, onda se može govoriti o anksioznom poremećaju.

Više →

Transkrektalno ultrasonografski vođena biopsija prostate

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

Pripremili:
Prof. dr Bogdan Pajovic
Dr Nemanja Radojevic
Ranka Rolovic,
student VI godine Medicinskog fakulteta u Podgorici
Anja Kovacevic,
student VI godine Medicinskog fakulteta u Podgorici
Biopsija (grčki: bios = život, opsein = gledati / izgled) predstavlja medicinsku tehniku koja uključuje uzimanje tkiva radi ispitivanja. Tkivo se ispituje pod mikroskopom, u di­jagnostičke svrhe, kada postoji sumnja na neku histološku promjenu.

Više →

Atopijski dermatitis – Terapijski vodič

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

dermatitis

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Biološki agensi predstavljaju relativno novu terapeutsku grupu stvorenu upotrebom bioloških procesa koji uključuju rekombiniranje terapeutskih proteina, kao što su antitijela ili fuzioniranje proteina. Biološki agensi specifično pogađaju inflamatorne ćelije i medijatore. U atopijskom dermatitisu se upotrebljavaju da redukuju infalamaciju modulacijom broja, aktivacije i funkcije imunih ćelija, ili akcijom citokina, ili za bolest odgovarajućih antitijela.

Više →

Liječenje insulin zavisne tip 1 šećerne bolesti

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

Piše: prof, dr sci. med. Božidar M. Bojović
Insulin-zavisna šećerna bolest, ili tip 1 dijabetesa, prven­stveno je bolest djece i mladih. Međutim, ovaj tip šećerne bolesti može da se javi u bilo kojem životnom dobu, pa je potrebno da se upoznamo sa osnovnim principima u njegovom liječenju, bez obzira na to o kojem uzrastu se radi

Više →

Izazovi vremena – Psihijatrija

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

psy

Piše: dr Mirko Pekovic, spec. neuropsihijatrije
Vrijeme i život koje živimo podsticajni su i inspirativni sa više aspekata. Tako je bilo po svoj prilici odvajkada. Čovjek je u prlici da živi i iskusi samo jedan jedini put svoj život, doživljavajući ga čas pozitivno čas negativno. Dobro je S. Freud rekao: ” To je jedino što imamo”. I prirodno je da ga treba njegovati i čuvati. Nikada to nije bilo jednostavno, pa ni moguće – čovjek je biološko i spiritualno biće, biće prakse, biće koje se troši i haba, i naravno nestaje u svom primordijalnom obliku, pretvarajući se u prah zemni i kosmički.

Više →

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Spa Medica”

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Spa medica” PRVA je privatna zdravstvena ustanova iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije u Crnoj Gori. SPA MEDICA posjeduje ekskluzivan prostor površine 350 m2, opremljen najsavremenijom opremom vodećih svjetskih proizvođača Enraf-Nonius, Unbescheiden Baden-Baden, Hot Spring, ASA i dr.

Više →

Oksidativni stres

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

stres

Piše: mr ph. Ivana Gojkovic
Oksidativni stres je stanje koje nastaje kada produkcija slobodnih radikala nadvlada sposobnost tijela da ih neutralizuje, odnosno eliminiše. Može da nastane usljed manjka antioksidanasa ili obilja slobodnih radikala. Antioksidanti su materije koje štite organizam od slobodnih radikala. Kada za sebe vežu kiseonik, oni na taj način onesposobljavaju slobodne radikale i jačaju odbrambene sposobnosti tijela.

Više →

Bezbjednost pacijenta

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

Kako je praćenje bezbjedne primjene ljekova postala profesionalna, moralna i zakonska obaveza svih učesnika u zdravstvenom sistemu, Farmaceutska kompanija „Hoffmann-La Roche LTD.”, Podgorica, organizovala je skup za zdravstvene radnike. Glavna tema bila je bezbjednost pacijenta, kao osnovni cilj svih učesnika u zdravstvenom sistemu.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center