Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 45

51. Godina rada započeta stručnim seminarom

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

46-neonatalogija

Piše: A. Radanović

Povodom svečanosti obilježavanja 50 godina postojanja Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore, u Amfiteatru Medicinskog fakulteta održan je stručni simpozijum. Bila je ovo prilika da 21. decembra veliki broj stručnjaka, kako domaćih tako i iz regiona, predstavi svoja zapažanja i iskustvo u vezi sa aktuelnim temama..

Više →

Liječenje insulin nezavisne šećerne bolesti tipa 2

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

45-diabetes

Piše: prof, dr sci. med. Božidar M. Bojović

Tip 2 šećerne bolesti, ili insulin nezavisni dijabetes, daleko je rasprostranjeniji nego tip 1, ili insulin zavisni dijabetes. Poznato je da kliničko ispoljavanje ovog tipa bolesti nije ni približno dramatično kao kod insulin zavisnog dijabetesa, pa, nerijetko, liječenje počinje sa zakašnjenjem, često kada su već počele da se razvijaju hronične komplikacije

Više →

Homeopatija i problemi kože lica

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

45-koza

Piše: dr Snežana Tomić

Akne su jedan od najčešćih problema kože a nastaju kao rezultat poremećaja u radu lojnih žlijezda. Akne se najčešće manifestuju kao povratne bubuljice i komedoni (bubuljice sa crnim vrhom). Problemi kože su najčešće izrazeni u doba puberteta, kada hormoni utiču na rad žlijezda. Medjutim, dvadeset posto odraslih, uglavnom žene, pate od akni

Više →

Aneurizma abdominalne aorte

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

45-aorta

Piše: dr Nikola Fatić specijalizant vaskularne kirurgije

Abdominala aorta je dio aorte, najvećeg arterijskog krvnog suda u organizmu, koji se proteže od dijafragme do njene završne račve na zajedničke ilijačne arterije. Nalazi se retroperito-nealno sa lijeve strane kičmenog stuba do projekcije L-3/L-4 kičmenog pršljena. Prečnik lumena aorte postepeno se smanjuje od njenog ishodišta iz..

Više →

Družite se sa svojom djecom

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Br. 45

Milorad Aranitović,

Primarijus dr Veselinka Ječmenica, pedijatar neona-tolog, dobitnik je nagrade Ljekarske komore Crne Gore „Branko Zogovic” za 2012. godinu. Brižni čuvar zdravlja pljevaljskih mališana već 39 godina je zaposlena u Opštoj bolnici Pljevlja. Njena topla riječ roditeljima mnogo znači, a njeni savjeti se prenose sa generacije na generaciju

Više →

Oblast Ijekova u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

45-eu-clean

Piše: mrph. Željka Bešović

Crna Gora 29. juna 2012.godine otvorila je pregovore o članstvu u Evropskoj Uniji, čime je otpočela najzahtjevnija faza procesa evropskih integracija. Ovaj veoma kompleksan proces je višestruko koristan jer podrazumijeva sveobuhvatne reforme u državi i društvu

Više →

Laureati: Pedijatar Veselinka Ječmenica i Dom zdravlja Bijelo Polje

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

45-laureat

Piše: D. Novčić

Godišnje nagrade za 2012. godinu “Dr Branko Zogović”, koje dodjeljuje Ljekarska komora Crne Gore, dobili suprimarijus dr Veselinka Ječmenica, pedijatar-neonatolog iz pljevaljske Opšte bolnice i Dom zdravlja Bijelo Polje. U obrazloženju žirija navodi se da je dr Ječmenica priznanje zaslužila..

Više →

Um i melanholija

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

45-melanholija

Piše: dr Mirko Peković

Još od drevnih dana primjećeno je da sjeta, zamišljenost, tuga, melanholija, skepsa, depresija i semantički slični termini (sinonimi), označavaju posebno emocinalno stanje kod čovjeka, koje se shvatalo (shvata) kao svojevrsna psihopatologija.Od pobrojanih termina najviše je uvriježen melanholija. Termin i za neobrazovanog čovjeka predstavlja sinonim za tužno raspoloženje..

Više →

Ljekovita svojstva gloga

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Piše: mrph. Ivana Gojković
Glog je žbunasto drvo, srednje veličine, osobenog mirisa koji podsjeća na med. Nekada može biti i čvornovato. Plodovi gloga su prepoznatljivi. Imaju jaku crvenu boju i beru se u kasno ljeto, kada su potpuno zreli.

Više →

Antibiotici i anitkoagulantna terapija – vječite nedoumice

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

ntibiotici

Pod okriljem Farmaceutske kompanije Pfizer, u Podgorici su, u Hotelu „Crna Gora”, realizovana dva stručna predavanja iz oblasti terapije antibioticima i problematike koagulacije krvi. Iskustva stečena radom, kao i brojne korisne preporuke, uče­snicima skupa predočili su prof. dr Milorad Pavlović (Kliničkog centra Srbije) i dr Vojislava Nešković (Vojno-medicinske aka­demije u Beogradu). Skup je održan 13-og decembra.

Više →

Šta treba znati o otpornosti bakterija na antibiotike?

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

bakterije

Rezistencija bakterija na antibiotike pred­stavlja globalni javnozdravstveni problem. Bakterije otporne na antibiotike ne poznaju granice, niti po bilo čemu razlikuju ljude. Zahvaljujući intenzivnom i brzom saobraćaju mogu lako da se prenose i raznose širom svijeta. Duboko svjesni te činjenice, stručnjaci u cijelom svijetu apeluju da se problem otpornosti bakterija na antibiotike shvati dovoljno ozbiljno i da se i stručna i laička javnost širom svijeta uključi u njegovo rješavanje.

Više →

Probiotici, prebiotici – sinbiotici

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Veliki problem u očuvanju zdravlja gastrointestinalnog trakta predstavljaju uslovi života kojima je savremena civilizacija izložena. Brza hrana, (umjesto dobro fermentizovanim prehrambenim proiz­vodima tipa kisjelog kupusa, kisjelog mlijeka i sl), sterilnost životnog okruženja( umjesto životne sredine koja nije u potpunosti lišena prisus­tva bakterija), vještačka ishrana odojčadi, te iznad svega nekontrolisana upotreba antibiotika, dovode do naglog porasta broja agresivnih bakterija na štetu korisnih.

Više →

Generacije ljekara gradile znanje i humanost

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

niksic

Nikšićka Opšta bolnica postoji već 125 godina, a vrijedan jubilej obilježen je 11. decembra prošle godine. Na taj dan 1887. godine počela je da radi prva stalna gradska bolnica, sagrađena od priloga koje je knjaz Nikola, kao domaćin, dobio od crnogorskih zvanica prilikom vjenčanja njegove najstarije kćerke knjeginje Zorke. Bolnica je tada nosila njeno ime.

Više →

Najsavremeniji na mapi crnogorskih zdravstvenih ustanova

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Završena nova zgrada Bjelopoljskog doma zdravlja, čija je izgradnja započela prije dvije godine. Zaposleni i građani Bijelog Polja dobili najsavremeniji objekat površine pet hiljada kvadrata, u koji je uloženo više od 3,5 miliona evra.

Više →

Mala neopreznost, veliki problemi

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

sport med

Piše: dr Bozo Vuković
Nadareni praktičari, ljubitelji sportske medicine i no­vinarstva u sportu,prim. dr Vladimir Čarapić, specijalista ortope­dije i traumatologije i novinari publicista Mirko Jakovljević, udružili su znanje i objavili stručan, koristan i lako razumljiv priručnik „Suvremena sportska medicina: traumatologija i gonologija.

Više →

Medicinska usluga kroz prizmu međunarodnih standarda

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Promjene koje se zahtijevaju i sprovode u ovoj oblasti svojevrsna su evolucija transformacije kvaliteta zdravstvene usluge na globalnom nivou. Ovaj proces je, u osnovi, i po svojim konceptualnim polazištima, sveobuhvatan i aktivan. On je doslovno pokrenuo ogromnu energiju i otvorio brojna pitanja o načinima primjene.

Više →

Humanost spaja svjetove

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

humanit

Tradicionalni Božićni bazar u organizaciji Međunarodnog kluba žena okupio je u Delta Cityju stotine građana, brojne ambasadore, predstavnike diplo­matskih misija i međunarodnih orga­nizacija. Učešća u događaju uzeli su i vo­lonteri koji su se pod jednim krovom okupili u cilju prikupljanja sredstava koja će ove godine biti namijenjena Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine.

Više →

Novogodišnji praznici

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Priredila: Dragana Marković, spec, predškolske pedagogije
Novogodišnji praznici su čarobni zbog simbolike novog početka, euforije dočeka i porodičnog druženja. Međutim, praznični dani i običaji prilika su i za razvoj porodične tradicije darivanja i učenja djece kako da daju i prime poklon.

Više →

Nemoj da zakasniš

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

zaksnis

U borbi protiv najčešćeg malignog tumora koji pogađa populaciju žena, u korak sa cijelim svijetom, i naša država je ovog oktobra bila obučena u ružičasto. NVO Zdrava dona Montenegrina, uz podršku kompanije Hoffmann – La Roche, realizovala je kampanju namijenjenu podizanju svijesti javnosti o značaju prevencije u borbi protiv ove zloćudne bolesti, pod nazivom NEMOJ DA ZAKASNIŠ.

Više →

Težimo nuli

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Dr Mensud Grbović

Dr Boban Mugoša
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a obilježava se svake godine 1-og decembra i podsjeća na nužnost da se svi građani svijeta moraju boriti protiv ove epidemije, i to svakog dana u godini. Ovaj datum podsjeća na obavezu da pružimo podršku onima koji žive sa HlV-om i da imamo razumijevanja za njih.

Više →

Atopijski dermatitis – terapijski vodič

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Svrab je najčešći i najznačajniji klinički simptom atopi-jskog dermatitisa, s čudnim uplivom emocionalne dimenzije u percepciji u odnosu na druge pruritičke dermatoze, kao što je npr. urtikarija. U većini studija svrab je dio kompletne kliničke slike mjerene EASI ili SCORAD sistemom.

Više →

Kineziterapija – metodska kraljica fizioterapije

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

kinezi

Piše: Bojan Kraljević

Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Kineziterapija je dio rehabilitacionog procesa koristeći pokret u svrhu liječenja oboljelih ili povrijeđenih. U nekim slučajevima, ovakav vid terapije je sam po sebi dovoljan, dok u drugim slučajevima predstavlja dio cjelukupne terapije koja ima za cilj funkcionalnu restouraciju.

Više →

Prevencija i saradnja svih segmenata najznačajniji za uspješan rad

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Seminar o primarnoj zdravstvenoj zaštiti djece održan je 13. decembra prošle godine, u organizaciji “Udruženja pedijatara Crne Gore” i “Instituta za bolesti djece”. Na skupu su eminentni pedijatri predstavili rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz prizmu tri teme. Prim. dr Vesna Strainović-Lalović govorila je 0 radu izabranih doktora za djecu, te obimu posla u podgoričkom Domu zdravlja kao najopterećenijem u Crnoj Gori.

Više →

Zmajac i oslonac razvoja zdravstvenog sistema države

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Institut za bolesti djece, kao dio Kliničkog centra Crne Gore, u proteklih pedeset godina postojanja izrastao je u refer­entnu ustanovu koja se brine o zdravlju djece u čitavoj Republici. Zadatak IBD-a je da kreira, sprovodi i vrši nadzor nad zdravljem najmlađe populacije.

Više →

Fitoterapija i hiperlipidemija

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

fito

Piše: mr ph. Aleksandar Jovanov
Crvena riža je riža sa sjajnom crveno-ljubičastom bojom koja se dobija fermentacijom uz pomoć gljive Monascus purpureus. Potiče iz Japana gdje je poznata kao „koji”, i Kine, gdje je poznata kao „crvena pjenasta riža”. Tradicionalno se koristi kao začin, konzervans, prehrambena boja i u proizvodnji više vrsta kineskih vina, japanskog sakea (akaisake) i korejskog vina od pirinča (hongju), čija boja potiče od ove riže.

Više →

Manje soli više zdravlja

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Konferencija koja je za temu imala inicijativu za sma­njenje unosa soli u hrani, održana je 17. decembra 2012. godine, u prostorijama Instituta za javno zdravlje. Povod ovog okupljanja bio je da doprinese razvoju svijesti o štetnim posljedicama po zdravlje pri korišćenju velike količine soli u ishrani stanovništva.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center