Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 41

Dojenje – ishrana majčinim mlijekom

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Autor: Doc. dr Olivera Miljanović
Izvod iz brošure “Preporuke za zaštitu zdravlja, ishranu i njegu djece”
Izdavač: Dom zdravlja “Dimitrije Dika Marenić”
Danilovgrad, 2012.g.

Dojenje je jedinstveni proces koji obezbjeđuje idealnu hranu, zdrav rast i razvoj, smanjuje rizik od infekcija, doprinosi zdravlju majki smanjenjem rizika od raka dojke i jajnika i pruža osjećaj zadovoljstva i ravnoteže bebi i majci.

Više →

Kašalj kod djece

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: dr Mitar Šaranović
Bronhije i dušnik su jako osjetljivi na dodir, tako da bilo koja strana supstanca, odnosno uzročnik (virus, dim, para, alergen…) prouzrokuje refleks kašlja. Posebno osjetljivo mjesto je karina (mjesto gdje se larinks dijeli u bronhije).

Više →

Provjera kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Preduslov unapređenja kvaliteta rada zdravstvene us­tanove jeste uočavanje samoocjenjivanjem disproporcije između postojećeg stanja i stanja definisanog smjernicama (akreditacijski standardi). Da bi ovaj proces bio uspješno sproveden potrebno je stvoriti niz preduslova.

Više →

Efikasna komunikacija u farmakovigilanci – pisma zdravstvenim radnicima

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: mr ph. Maja Stanković,
Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), Podgorica
Praćenje bezbjednosti primjene ljekova, stručna procjena potencijalnih bezbjednosnih problema u vezi sa njihovom primjenom i komunikacija prema opštoj i stručnoj javnosti koja nakon toga slijedi, je jedna od najznačajnijih javnozdravstvenih aktivnosti i nadležnosti Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS). Sprovodjenje ovih nadležnosti je od velikog značaja za očuvanje zdravlja ljudi.

Više →

Kvalitetan, jeftiniji lijek dostupan svima kojima je potreban

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Gost u razgovoru o aktuelnim trendovima savremene farmaceutike, odgovorima i zahtjevima crnogorskog i regionalnog tržišta lijekova, te daljim inovacijama, bio je predstavnik veoma uticajne farmaceutske kompanije Actavis, Pavle Marjanović. Generički ljekovi, inovativni ljekovi koji zadovoljavaju i zahtjev kvaliteta i finansijske povoljnosti, nametnuli su se kao važna tema ovog dijaloga.

Više →

Moždani udar

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: dr Ljiljana Radulović, spec, neurolog
Moždani udar predstavlja nagli gubitak krvotoka u odredjenom dijelu mozga. Znaci moždanog udara zavise od funkcije dijela mozga koji ishranjuje oštećeni krvni sud. Zbog toga ovi simp­tomi mogu biti najrazličitiji, ali najčešće se radi o slabosti jedne ruke i/ili noge, gubitku govora ili otežanom govoru, slabosti jedne polovine lica, intenzivnoj vrtoglavici i nemogućnosti održavanja ravnoteže.

Više →

Omaglica i vrtoglavica

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
Bolesnici koji se žale da im se „zamrači pred očima” ili im se „zavrti u glavi”, ne razlikuju omlaglicu od vrtoglavice. Vrtoglavica i omlaglica česta je žalba bolesnika, ali im ni bolesnik ni ljekar ne pridaju ozbiljnu pažnju, smatrajući da to nije znak opasnosti po život.

Više →

W.W.W.: Bihejvioristička zavisnost

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psihološkinja
Zavisnost od interneta se često upoređuje sa upotrebom marihuane, jer, isto kao i ona, internet ima psihostimulativno dejstvo na čovjeka.

Više →

Afte

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: dr Miloš Radulović, stomatolog
Afta je povratna ulceracija, pravilnog, kružnog ili ovalnog oblika, žućkastobijela, oivičena crvenim prstenom, koja se javlja u usnoj duplji. Sama riječ afta potiče iz starogrčkog rječnika i u prevodu znači pali ili gori.

Više →

Profilaktička primjena niskomolekularnih heparina

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: dr Marko Čvorović, spec. ortoped
Danas je opšteprihvaćena upotreba niskomolekularnih heparina, kako za prevenciju tromboembolije u mnogim hirurškim disciplinama (hirurgija, ginekologija, traumatologija, ortope­dija), tako i u liječenju akutnog ishemičnog insulta, akutnog koronarnog sindroma, u liječenju pacijenata na dijaliznom tretmanu, te u terapiji duboke venske tromboze i plućne embolije.

Više →

Bakterijske infekcije kože

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Privatna specijalistička ordinacija za kožne i polne bolesti „Dr Kovačević”, Budva
Koža uobičajeno kolonizuje veliki broj bakterija i one čine njenu „normalnu” floru. Broj i vrste ovih bakterija nisu statični u odnosu na region tijela, dob, način života i slično.

Više →

Ostaviti pušenje i prilagoditi ishranu

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Kako se izrađuju programi prevencije kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i kako se ona sprovodi, pitanja su na koja su odgovore mogli da čuju polaznici edukativne radionice u Podgoričkom domu zdravlja, koje ta ustanova organi­zuje prvenstveno za medicinske radnike. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u svijetu

Više →

Perkutana nefrolitotomija PCNL

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Autor: dr Dunja Nikčević
(Komisija za odbranu rada: Doc. dr Bogdan Pajović – mentor Prof. dr Bogdan Ašanin – predsjednik Doc. dr Miodrag Radunović – član)
Perkutana nefrolitotomija (lat. percutaneous nephro­lithotomy) – PCNL danas, zahvaljujući tehnološkom napretku, predstavlja minimalno invazivnu proceduru za uklanjanje bubrežnih kalkulusa. Preko kože se, pod ehosonografskom ili rendgenskom vizuelizacijom, punktira odgovarajući kaliks, a zatim plasira nefroskop.

Više →

Istorijski događaj za crnogorsko zdravstvo

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Polovinom septembra u Kliničkom centru Crne Gore biće obavljena prva transplantacija u Crnoj Gori. Tada će Aleksan­dru Vujoviću iz Nikšića biti presađen bubreg koji će donirati njegova majka. Radi se o istorijskom događaju kojim će i u Crnoj Gori otpočeti primjena ove metode liječenja, za koju se u Kliničkom centru pripremaju već duže vremena.

Više →

Bol

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: Bojan Kraljević
Spec, primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Bol nastaje usljed oštećenja tkiva i predstavlja zaštitnu reakciju organizma u odnosu na dalje oštećenje. On nije uvijek srazmjeran oštećenju tkiva. Naime, postoje situacije kada je oštećenje tkiva veliko a bol minimalan, i obrnuto.

Više →

Sport neophodan za dobro zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Osim pravilne ishrane, i redovna fizička aktivnost, odnosno aktivno bavljenje nekim sportom, jedan je od ključnih faktora za održavanje dobrog zdravlja. Mnogi su pozitivni aspekti koje bavljenje sportom ima na ljudski organizam. Prije svega, to je opšte unapređenje zdravlja i kvaliteta života i produženje njego­vog trajanja

Više →

Bolesti koje se prenose hranom

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: dr Snežana Barjaktarović-Labović, specijalista higijene
Veliki je broj bolesti koje se prenose hranom. One nastaju kao posljedica konzumiranja kontaminirane materije. Za hranu kažemo da je kontaminirana ako sadrži patogene mikroorganizme i/ili njihove toksine.
Od momenta konzumiranja kontaminirane hrane do pojave prvih simptoma bolesti može proći od nekoliko časova do nekoliko dana.

Više →

Sve blagodeti grožđa

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: mrph. Ivana Gojković
Ljeto i sve blagodeti koje nam ono donosi, omogućavaju da u potpunosti ispoštujemo navedenu Hipokratovu izjavu. Da bi hrana koju unosimo zaista bila naš lijek, potrebno je da u sve to unesemo samo malo više svijesti. Sve ostalo je tu, pred nama. Nameće nam se, mi samo treba da ga uzmemo. I uživamo

Više →

Prijatelji stomaka

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: prof. dr Nedeljko Radlović
Univerzitetska dječja klinika u Tiršovoj, Beograd
Dugo je trebalo da se prepozna značaj mikroekosistema koji obitava u čovječijem kolonu. Luj Paster je još prije 150 godi­na rekao da nijesu sve bakterije patogene, te da je normalno što ih ima u digestivnom sistemu i još na nekoliko mjesta u tijelu.

Više →

10 Zlatnih pravila za pripremanje bezbjedne hrane

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Poslije pranja ruku namirnice detaljno oprati pod mlazom higijenski ispravne tekuće vode. Da bi se spriječio prenos mikroorganizama na hranu sa osobe koja je priprema, osobe koje su bolesne ili imaju rane na rukama, NE smiju pripremati hranu.

Više →

Stres i dijabetes

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatrije
Dom zdravlja – Bijelo Polje
Stres predstavlja reakciju organizma na neposrednu ili odloženu opasnost i prijetnju. Postoje neizbježni stresovi u životu, kao što su akt rađanja, dolazak fetusa na novi svijet, polazak u kolektiv (vrtić i školu), čitavo školovanje sa učenjem, odgovaran­jem pred učiteljom, nastavnikom, polaganje ispita, pubertet, služenje vojnog roka, sklapanje braka, zaposlenje, stresovi na radnom mjestu, odlazak u penziju i dr.

Više →

Minerali

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: dr Valentina Kalinić, spec. endokrinolog,
Udruženje za borbu protiv dijabetesa „Plavi krug”, Bar
Minerali imaju važnu ulogu u izgradnji elastičnog i neelastičnog tkiva, gradivnog materijala, održavanju osmotskog pritiska, jonske ravnoteže, kisjelobazne ravnoteže, koloidnog stanja. Aktiviranje rada mnogih hormona, enzima i vitamina nemoguće je bez minerala.

Više →

Dječije laži: Faza laganja

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: dr Milica Šofranac, pedijatar
Negdje oko treće godine djetetovog života dolazi do pojave laganja. Dijete ne shvata što je to laganje. Sve dok mu to ne objasnimo, ono izgovaranje neistine ne shvata kao nešto loše. Djeca pribjegavaju laganju u strahu od kazne.

Više →

Autoritet i odnos roditelja i djece

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Priredila: Dragana Marković, spec. predškolske pedagogije
Jedno od najuvriježenijih vjerovanja o odgajanju djece jeste da je nužno i poželjno da roditelji koriste svoj autoritet i kontrolu da upravljaju svojom djecom. Na osnovu mnogih sprovedenih ispitivanja, većina roditelja odobrava upotrebu autoriteta.

Više →

Grčevi kod beba

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Vrlo je uznemirujuće i stresno za roditelja kada ne može da pomogne svojoj bebi koja satima neutješno plače, crvena je u licu, stiska pesnice, skuplja nožice ka grudima, ili ih potpuno opruža.

Više →