Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 39

Kamenski Radovići – Prilog istoriji tradicionalne medicine u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: dr Goran Komar, spec. opšte medicine
U Boku Kotorsku, iz Morače, prešli su braća Milija i Petar Radović, oko 1687. godine. Te jeseni se mletačka armada na čelu sa generalnim providurom Kornerom spremala za zaposje­danje Herceg Novog.

Više →

In memoriam – Mr. sci med. dr Mirko Radunović

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Bogdan S. Pajović
Misli velikih ljudi valja čuvati za velike ljude. Kada, ako ne sada, citirati Aristotela, Mirku u čast: “čovjek velikog duha ponaša se sa umjerenošću u dobroj, kao i u lošoj sreći; on se nikada ne pokazuje ni deprimiran, ni egzaltiran, on nije ponešen uspjehom i obeshrabren neuspjehom; on ne traži pohvale za sebe, ni pokude za druge…”.

Više →

Mirko Peković – Psihijatrija

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Doc. dr med. sci dr Božo Vuković
Prof. dr Mirko Peković, prvi direktor Psihijatrijske klinike, osnovane u Podgorici 2001. godine i prvi nastavnik za predmet Psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Crnoj Gori, osnovanom 1996. godine, objavio je sa koautorima, obimno, stručno, naučno djelo Psihi­jatrija na 870 strana.

Više →

Sestre su kičma zdravstva

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore sarađuje sa ekspertima iz Velike Britanijei Norveške, kako bi se našao što bolji način za primjenu Direkive Evropske unije za obra­zovanje, tekuće usavršavanje i regulisanje profesija sestara i babica.

Više →

Konzervativna terapija stres inkontinencije

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Autor: dr Miruna Jovanović
Mentor: prof. dr Bogdan Pajović
Članovi Komisije: doc. dr Miodrag Radunović
Prof. dr Bogdan Ašanin
Konzervativna terapija stres inkontinencije ne uključuje farmakološki i hirurški tretman. Ona kod žena podrazumijeva mijenjanje životnih navika, fizičku aktivnost (trening mišića poda karlice, biofidbek, treniranje bešike i električna stimulacija), promjene u ponašanju i upotrebu uređaja koji sprečavaju inkontinenciju.

Više →

Blagovremeno prepoznavanje može da spasi život

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Brošura “Prepoznajte moždani udar, svaki minut je važan”, koju je objavio Dom zdravlja Danilovgrad, promovisana je u Podgorici 15. juna. Autori brošure su dr Mirjana Čukić iz Kliničkog centra Crne Gore i prof. Dr Ranko Raičević, načelnik Klinike za neurologiju VMA Beograd.

Više →

Duvan najcešći uzročnik karcinoma pluća

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Pušenje je najznačajniji i vodeći faktor rizika za nastanak karcinoma pluća, infarkta i drugih oboljenja kardiovaskularnog sistema, moždanih udara, raka usta, jednjaka, želuca, pankreasa, što sve dovodi do velike prijevremene smrtnosti, koja je na godišnjem nivou u svijetu oko 6 miliona.

Više →

Mogu li se pobijediti i najteže bolesti

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Leukemija spada u najozbiljnije maligne bolesti, čiji se osnovni poremećaj dešava na nivou koštane srži uz širenje na perifernu krv i druga tkiva i organe. To je vrlo heterogena grupa bolesti sa različitim tokom, terapijskim pristupom i prognozom

Više →

Reumatoidni artritis

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: mr ph. Mehridžana Derviši-Lazorja
Reumatoidni artritis (RA) u svom potpuno razvijenom obliku je simetrična upalna bolest sinovijalne membrane perifernih zglobova. Postoji mogućnost nastanka deformirajućeg poliartritisa, takođe sa širokim spektrom izvanzglobnih aktivnosti, kao što su gubitak mišićne mase, „suve oči” ili pak osteoporoza.

Više →

Masaža

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: Simo Bulajić, fizioterapeut
Masaža je najstarija prirodna metoda medicinskog liječenja. Ona datira od kad postoji i ljudski rod. Spominje se u skoro svim starim kulturama. Bila je sastavni dio službene medi­cine starog Rima, starog Egipta i stare Grčke.

Više →

Priprema kože za sunčanje i tretman opekotina nastalih usljed nepravilnog izlaganja suncu

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: mrph. Ivana Gojković
Vaša koža je vaše UV upozoravajuće sredstvo. Svi znamo da se sunčevoj svjetlosti ne smijemo izlagati toliko dugo da nam koža pokazuje crvenilo, koje dolazi nakon svega 8 časova poslije osunčavanja (ujutru). Imajte na umu: u sred ljeta, pod direktnim osunčavanjem, ovo se može desiti gotovo poslije 20 minuta.

Više →

Alergije na sunce

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Privatna specijalistička ordinacija za kožne i polne bolesti „Dr Kovačević”, Budva
Alergija na sunce je reakcija imunog sistema gdje je okidač sunčevo zračenje. Najčešće se javlja u vidu crvenog osipa koji svrbi i lokalizovana je na dekolteu i potkoljenicama.

Više →

Poliklinika koja ispunjava zahtjeve modernog doba

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

U medicinskom središtu glavnog grada već dvije godine funkcioniše i privatna poliklinika „Medical centar Podgorica”. Oformljena je na inicijativu specijalista sa višedecenijskim iskust­vom rada u struci. Njen osnivački tim: dr Đuro Musić, specijalista opšte hirurgije, hirurg sa 40 godina radnog iskustva, dr Davor Musić, opšti i vaskularni hirurg, subspecijalista i magistar vaskularne hirurgije, dr Goran Batrićević, opšti i vaskularni hirurg subspecijalista, i dr Aleksandar Filipović, opšti i endokrini hirurg, magistar vaskularne hirurgije, dovoljno je referentna preporuka za posjetu ovom centru.

Više →

Neka znaju bolesti, loše će se provesti

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Kompanija “Ivančić i sinovi” organizovala je 21. juna u podgoričkom hotelu “Ramada”, edukativno veče na kojem su eminentni profesori, pred oko 300 ljekara i farmaceuta, govorili o značaju probiotskih bakterija za ljudski organizam i njegovo zdravlje, a u nastavku je održana pozorišna predstava “One stvari”, glumca Dragoljuba Mićka Ljubičića.

Više →

Voda i napici

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: dr Valentina Kalinić, spec. endokrinolog
Kisjela voda se koristi kao osvježavajući napitak, a blagotvorno djeluje kod nekih oboljenja organa za varenje. Najprikladnije je piće za dijabetičare kada se nađu u restoranu, na slavlju ili ručku a ne žele da se opterete dodatnim kalorijama i viškom šećera,

Više →

Šećerna bolest (lat. dijabetes mellitus) / Oboljenja štitne žlijezde

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: prim, mr sc. dr Slobodan V. Radonjić, Spec, za oralnu kirurgiju
Šećerna bolest, danas jedan od najaktuelnijih problema zdravlja ljudi u mnogim zemljama svijeta, hronično je, praktično doživotno oboljenje koje karakteriše visok nivo šećera u krvi. Medicinski naziv za ovu bolest je „diabetes mellitus”, gdje riječ „diabetes” znači pretjerano mokrenje, a termin „mellitus” – med.

Više →

Osnovni principi i glavni ciljevi terapije dijabetes melitusa tipa 1 kod djece

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: dr Lidija Rakočević, mr sc. med., pedijatar-endokrinolog, Institut za bolesti djece, Podgorica
Cilj liječenja je što bolja glikemijska kontrola koja se prati kroz vrijednost glikoziliranog hemoglobina (HbAlC). U liječenju dijabetesa melitusa tipa 1 kod mlađe djece uglavnom se koristi kratkodjelujući insulin (tzv. bistri) i srednjedjelujući (tzv. mutni), a kod omladine i adolescenata pretežno se koriste insulinski analozi sa brzim djelovanjem i dugim djelovanjem.

Više →

Kako kontrolisati emocije kod djece

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Priredila: Dragana Marković, spec. predškolske pedagogije
Emocije su jedna vrsta energije u pokretu. One nas snab­dijevaju informacijama onda kada smo voljni da ih iskusimo i predstavljaju originalan put do spoznaje. Nažalost, mnogi se plaše te energije i odupiru joj se na način da je negiraju, da je guše ili jednostavno pokazujući svijetu tzv. cool, ili hladno lice za sve prilike, jer će tako „dobro proći u životu”, tj. nikome se neće zamjeriti i svi će reći kako se dobro uklapaju i snalaze.

Više →

Dijetom protiv alergije na mlijeko

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Dr Veselinka Đurišić Pedijatar gastroenterohepatolog Institut za bolesti djece KCCG
Prema definiciji “Evropske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju” mogu se razlikovati alergije i nealergijska preosjetljivost na hranu. U prvu grupu spadaju alergije na hranu posredovane IgE mehanizmom, a u drugu nealergijska preosjetlji­vost na hranu kao što je intolerancija na laktozu, celijakija i druge.

Više →

Neurološki aspekti akutne intermitentne porfirije

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Piše: prof. dr Slavica Vujisić,
Katedra za neurologiju Medicinskog fakulteta u Podgorici
Porfirija je oboljenje nasljednog tipa. Nasljeđe je domi­nantno autosomno. Ona podrazumijeva razlikovanje najmanje 8 bolesti. Ovaj rijetki poremećaj javlja se kod jednog-dva na 100.000 stanovnika. Opisivao ga je još Hipokrat.

Više →

Najlakši metod prevencije – suzbijanje pušenja duvanskih proizvoda

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Karcinom pluća, kao bolest koja predstavlja jedan od vodećih uzroka smrtnosti, tema je koja veoma često zaokuplja pažnju naučne javnosti. Veoma važan skup na ovu temu održan je u periodu od 18. do 21. aprila, u Ženevi. Tom prilikom stručnjaci iz cijelog svijeta okupili su se na Trećem evropskom kongresu o karcinomu pluća

Više →

Novi metod za jeftiniji i efikasniji sistem

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Glavni cilj politike koju vodi Ministarstvo je unapređenje indikatora pozitivnog zdravlja stanovništva Crne Gore- kazao je ministar doc.dr Miodrag Radunović otvarajući XVII međunarodnu ljetnju školu „Menadžment zdravstvenih institucija”, koju tradicionalno organizuje Evropski centar za mir i razvoj.

Više →

Izbjegavanje rizika i prevencija najbolji ljekari

Objavio   /  Izdanje Br. 39, Razno  

Krajem mjeseca, od 25. do 29., u Miločeru su održane IV. Međunarodna ljetnja škola o kardiovaskularnim bolestima i III. Škola posvećena reproduktivnom zdravlju. U fokusu interesovanja učesnika bili su kontrola faktora rizika, dijagnostika i tretman kardiovaskularnih bolesti i edukacija adolescenata o reproduktivnom zdravlju.

Više →

Članstvo u programu SZO za praćenje bezbjednosti ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 39, Razno  

Piše: mrph. Veselinka Luburić, Odjeljenje za farmakovigilancu,
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore – CALIMS
Kao odgovor na talidomidsku katastrofu, 1968. godine je osnovan Program Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje bezbjednosti ljekova, sa ciljem razvijanja međunarodne saradnje kada je u pitanju farmakovigilanca. Osnivači ovog programa su bile države zapadne Evrope, SAD, Kanada, Novi Zeland i Australija, dok danas Program okuplja 108 država članica, a 34 države su „pridružene članice” od kojih se očekuje da uskoro ispune uslove za punopravno članstvo.

Više →

Racionalizacija upotrebe ljekova i regulacija njihovog marketinga

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Stručni skup koji je 18. juna upriličen u Vladi Crne Gore, u Podgorici, a koji je bio posvećen edukaciji u vezi sa racio­nalnom upotrebom ljekova, bio je produkt saradnje Ministarstva zdravlja, Crnogorske kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije i Agencije za lijekove – CALIMS.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center