Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 35

In memoriam : Primarijus dr Milenko Vujovic (1932-2012)

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: doc. dr med. sc. Bozo Vuković
Dr Milenko Vujović rođen je u selu Dapsiće kod Berana. Gimnaziju je učio u Beranama, gdje se njegovalo učenje, znanje i intelektualna moć koja se stiče razmišljanjem o pisanoj riječi. On se i ubraja u vrsne intelektualce koje je iznjedrila Beranska gimnazija.

Više →

Hronična bubrežna insuficijencija

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: Damir Peličić, dipl. med. spec. zdr. njege Klinički Centar Crne Gore, Podgorica Klinika za urologiju i nefrologiju
Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) jeste sindrom koji nastaje kao posljedica postepenog, progresivnog i ireverzibilnog smanjenja glomerulske filtracije, do konačnog stadijuma uremije. Karakteriše se zadržavanjem uremijskih toksina (ureje, kreatinina, mokraćne kisjeline fenola, indola i dr.), nastalih uglavnom u toku metabolisanja proteina, promjenama u volumenu i sastavu tjelesnih tečnosti i elektrolita kao i disbalansom hormona.

Više →

Agresivno ponašanje

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psihološkinja
Agresivno ponašanje je svaki napad, fizički ili verbalni, jedne osobe na drugu osobu ili na neki objekat. Naravno, u osnovi agresivnog ponašanja mogu se nalaziti različiti uzroci, pa samim tim i različite emocionalne komponente.

Više →

Podstaknite ga da hrabro uđe u život

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: Dragana Marković, spec. predškolske pedagogije
Dijete vrlo rano pokušava da imitira sve radnje koje obav­ljaju stariji. Kad navrši godinu dana ono pokazuje želju da pomaže majci koja ga odijeva, skida mu odjeću ili ga hrani.

Više →

Virusni faringitisi

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: dr Milica Šofranac, pedijatar
Akutne infekcije respiratornog sistema među najbrojni­jim su bolestima koje dovode oboljele ljekaru i čest su uzrok radne nesposobnosti. Uzročnici mogu biti bakterije i virusi.

Više →

Prisjetimo se pješacenja

Objavio   /  Izdanje Br. 35, Poznati i Zdravlje  

Svoje putovanje medijskim podnebljem Crne Gore Ilija Pejović je započeo krajem 1999. godine, kao radio voditelj na „Elmag radiju”. Profilišući se kao novinar u sferi kulturno-zabavnog programa, ovaj vlasnik jednog od najprepoznatljivijih glasova u našim medijima, radio je na još četiri radio stanice.

Više →

Etarska ulja

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: mrph. Ivana Gojković
Relaks… neophodan u današnje vrijeme. Svakodnevno smo izloženi stresnim situacijama. Kako da sačuvamo svoje fizičko, mentalno i emocionalno postojanje?

Više →

Zašto je Astaxin moj prvi izbor u zaštiti imuniteta?

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Smanjiti broj dana u godini kada se ne osjećamo dobro, izbjeći prehladu ili neku težu tegobu usljed pada nivoa imuno sistema želja je svakog od nas. Dokazano je da Astaxin posjeduje snažnu i efikasnu sposobnost ne samo da redukuje oksidativni stres ćelija, već i da poveća njihovu sposobnost da se brane i odbrane od patogena i virusa iz okruženja.

Više →

Ishrana sportista

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: dr Snežana Barjaktarović-Labović, specijalista higijene
Tokom posljednjih godina u oblasti ishrane sportista dosta se istražuje. Osim opštih preporuka, danas su dostupne i specifične preporuke vezane za vrstu sporta, kao i individualne preporuke, namijenjene svakom pojedincu.

Više →

Sjevernoamerički žen-šen: Dejstvo nekih aktivnih sastojaka

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

U organizaciji kompanija Immuno Systems i AMG Pharm, u Podgoričkom restoranu Ribnica, 9. februara upriličen je stručni sastanak koji je za temu imao dejstvo prirodnih stimulatora imunog sistema koji su aktivni sastojci sjevernoameričkog žen-šena.

Više →

Homeopatija i alergije

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: dr Snežana Tomić
Alergija predstavlja pretjeranu reakciju organizma na inače bezopasne supstance. Imuni sistem je složeni sistem odbrane koji identifikuje strana tijela i mobiliše bijela krvna zrnca da se bori protiv njih. Kod nekih ljudi imuni sistem pogrešno pre­poznaje netoksične supstance iz naše okoline kao napadače.

Više →

Zajedno sa naukom

Objavio   /  Izdanje Br. 35, Razno  

Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Podgorici „Momsic” postoji od 2007. godine. Koncipirano kao organizacija studenata koja djeluje u sklopu najuticajnijih svjetskih studentskih organizacija, od dana svog osnivanja daje vidljive rezultate u radu na olakšanju studentskog života, uslova i komfornosti rada.

Više →

Praćenje koncentracije glukoze u krvi

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: dr Valentina Kalinić, spec.endokrinolog, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti, Bar
Mjerenje koncentracija šećera u krvi u kućnim uslovima predstavlja osnovni i neophodan uslov za uspješno liječenje šećerne bolesti.

Više →

Pokrenite proces vašeg ozdravljenja – Namjestite atlas!

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: dr Dušan Nenezić mr.sci, fizijatar, akupunkturolog, kiropraktičar 
Čovjekov organizam je savršen i precizan mehanizam. Savršenstvo se postiže povezivanjem materijalnog i energetskog putem nervnih impulsa i tjelesnih tečnosti. Jedinstveni mehani­zam prenosa nervnih i energetskih impulsa stabilizuje prvi vratni pršljen sa posebnom zglobnim površinama.

Više →

Fizička aktivnost sa benefitima koji se pamte

Objavio   /  Izdanje Br. 35, Razno  

Piše: Bojan Kraljević
Spec, primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Značaj fizičke aktivnosti ogleda se u smanjenoj mo­gućnosti da dođe do povrede, usporavanju procesa starenja, po­boljšanju mentalnog i socijalnog stanja, promociji i unapređenju zdravlja, prevenciji najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti, sman­jenju negativnog efekta postojećeg oboljenja i sl.

Više →

Priča o zdravlju žena jednako važna za sve

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Autor: dr Fehmija Fetahović, spec. ginekologije
Žene, bez obzira u kakvim uslovima žive, kojeg su ekonomskog statusa, kakvog nivoa obrazovanja, kojoj rasi, vjeri, grupi… pripadaju imaju iste probleme u vezi „ženskog zdravlja”.

Više →

Faktori rizika kod malignih oboljenja

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: dr Branka Gogić Dom zdravlja, Bijelo Polje
Primarna prevencija malignih bolesti obuhvata sve mjere zaštite zdravlja koje sprečavaju nastanak karcinoma. Uopšte, ovaj pojam se odnosi na smanjenje faktora rizika za nastanak malignih bolesti u opštoj populaciji.

Više →

Pušenje – faktor rizika za loše oralno zdravlje

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: dr Ognjen Kovačević, doktor stomatologije
Usna duplja predstavlja početni dio digestivnog sistema i ima granični položaj između spoljne i unutrašnje sredine koje spaja u jednu cjelinu. Sve štetne supstance koje se unose u organizam, uglavnom prvo dolaze u kontakt sa sluzokožom us­ne duplje. Skoro da i nema oboljenja kod čovjeka koje se najprije ne manifestuje u ustima.

Više →

Izbjeljivanje zuba

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: dr Miloš Radulović, stomatolog
Izbjeljivanje zuba je procedura u kojoj se uklanjaju razne diskoloracije sa površine zuba, a sama boja zuba postaje bjelija. Samo izbjeljivanje spada u najpopularnije procedure u stoma­tologiji, iz čistog razloga što može značajno da poboljša izgled i pojavu Vaših zuba sa mnogo manje „neprijatnosti” i sa mnogo manje novca.

Više →

Pacijenti rizika u stomatologiji

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: Prim mr sci dr Slobodan V. Radonjić
Primjena antikoagulantne terapije ima za cilj sprečavanje intravaskularnog stvaranja koaguluma – tromba (krvnog ugruška). Znatan je broj bolesti koje zahtijevaju ovu vrstu terapije.

Više →

Osteoporoza – još jedan apel na osvješćenje

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Udruženje reumatologa Crne Gore, Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore1 i Farmaceutska kompanija „Novartis Pharma Services” upriličili su stručni sastanak na temu „Savremeni pristup u terapiji osteoporoze”.

Više →

Muzikoterapija

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Piše: Milorad Aranitović, Strukovni radni terapeut
Muzikoterapija je terapeutska metoda upotrebe muzike u liječenju, rehabilitaciji i edukaciji djece i odraslih koji pate od fizičkih, mentalnih ili emocionalnih poremećaja.

Više →

Enigma hroničnog hepatitisa C – Najave o tome da će uskoro biti riješena

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

Kroz zanimljivu formu sastanka kakav je trudom pred­stavnika renomirane farmaceutske kompanije „Hoffmann-La Roche” organizovan 22-og februara, stručnoj javnosti je ukazana prilika da dobije obuhvatan pregled događaja na planu borbe protiv hepatitisa C.

Više →

Na putu kad eradikaciji hepatitisa

Objavio   /  Izdanje Br. 35  

dr Miloš Ičević
Na korak od Trijumfalne kapije – lokacijom bukvalno, a temom i figurativno, održana je 5. vodeća svjetska konferencija o hepatitisu C, na kojoj se već tradicionalno jednom godišnje u Parizu predstavljaju najnovija saznanja, praktične smjernice i budući pravci u tretmanu hroničnog hepatitisa C.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center