Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 31

Primarijus doktor Mihailo Radulović (1900-1980)

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
Malarija, ili močvarna groznica, bila je u starija vremena, do otkrića di-di-ti-ja, insekticida za uništavanje ko­maraca, najrasprostranjenija bolest, od koje se više umiralo no od bilo koje druge bolesti. Prema izvještaju dr Jovana Kujačića, štampanom 1925.

Više →

Djeca i učenje

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: dr Milica Šofranac, pedijatar
U ambulanti pedijatra često se uz zdravstvene prob­leme roditelji žale da im djeca ne vole ” „knjigu”, ne „druže” se dovoljno sa „knjigom”, ne „uče” kako treba.. .jednostavno nijesu zadovoljni. Iz tih razloga čini se da je ovo jedna od neiscrpnih tema za razgovor i pisanje.

Više →

Radite iz ljubavi, a ne zato što morate

Objavio   /  Izdanje Br. 31, Poznati i Zdravlje  

Iako je zbog obilja nametljivog nekada nemoguće prepoznati vrijednosti koje zrače suptilnošću, mlada glumica Branka Femić na svoj nenametljiv, pomalo stidljiv način ulazi u vidokrug dramske publike. Gradeći svoju zvjezdanu stazu, Branka je 2006. na studijama glume u Cetinju pro­glašena za studentkinju klase.

Više →

Deformiteti koljena

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: Bojan Kraljević, Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Genu varum (lat.) predstavlja deformitet zgloba ko­ljena koji se odlikuje povećanjem rastojanja između unu­trašnjih ivica koljena, tako da natkoljenica i potkoljenica formiraju lučno iskrivljenje sa konveksitetom prema spolja. Najčešće se postojanje ovakve deformacije sreće bilateral­no (obostrano), međutim, u rijetkim slučajevima, moguća je pojava i unilateralno (jednostrano). Ukoliko ugao između natkoljenice i potkoljenice pređe 180°, možemo reći da se radi o prisustvu ovog deformiteta.

Više →

Pokreni tijelo, biće ti mnogo bolje

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Povodom Svjetskog dana artritisa, 12. oktobra, u Podgorici je održan sastanak Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti uz prisustvo pacijenata. Moto kojim se obilježava ovogodišnji program, koji glasi: Pokreni tijelo -biće ti mnogo bolje, nosi poruku o značaju fizičkog vježbanja u liječenju oboljelih od reumatskih i mišićno-koštanih bolesti. Inicijator sastanka bila je Senka Stijepović, [...]

Više →

Fizičke aktivnosti u očuvanju koštane gustine i čvrstine

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Izlaganje: doc. dr sc. Dušan Mustur, spec. fizijatar i reumatolog
Dan borbe protiv osteoporoze obilježava se 20. oktobra svake godine. Upozoravajući na opasnosti od ove bolesti, stručnjaci širom svijeta ukazuju na mogućnosti preventivnog djelovanja i rada na očuvanju zdravlja kostiju. Udruženje reumatologa Crne Gore i ove je godine dalo svoj doprinos takvom projektu.

Više →

Poboljšanje kvaliteta života pacijenata

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Svjetski Dan reumatskog artritisa obilježen u Podgorici stručnim sastankom realizovanim uz podršku farmaceutske kompanije Pharma Swiss i saradnju Ljekarse komore CG, Udruženja reumatologa CG i Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti. O problemima u dijagnostici juvenilnog idiopatskog artritisa govorila je prim. dr Gordana Sušić, sa instituta za reumatologiju KC Srbije.

Više →

Radionica o povredama i nasilju

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Sa namjerom da se ukaže na značaj preveniranja povreda i nasilja, kao važnog faktora nastanka invalidnosti, patnje ili čak morbiditeta, 25-og oktobra, u Podgoričkom restoranu „Ribnica”, organizovana je radionica pod nazivom „Nacionalni dijalog o prevenciji povreda u Crnoj Gori”. Uče­šće na sastanku uzeli su predstavnici brojnih zdravstvenih organizacija, te i organizatora skupa – Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Više →

Immunitea – prirodni imunostimulator

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Zimi provodimo mnogo vremena u zatvorenim prostorijama, u čestom kontaktu sa prenosnim bolestima. Prehlade i grip su višestruko prisutniji nego tokom perioda lijepog vremena. Ovo je svega nekoliko razloga da se bolje zaštitimo u hladnijem periodu godine. Zbog ovih izazova, naš imunski sistem traži najbolju moguću podršku kako bi nas zaštitio i spriječio da se razbolimo.

Više →

Međunarodni seminar o liječenju tumora glave i vrata održan u Baru

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Treći simpozijum otorinolaringologa Crne Gore i Drugi dani italijanske otorinolaringologije u Crnoj Gori uspješno su realizovani kao dvodnevna manifestacija čiji je cilj bio da okupi predstavnike struke iz cijelog regiona, ali i iz liderskih država svijeta. 14-og i 15-og oktobra tekuće godine, u Kongresnoj sali hotela „Princess” u Baru ovim povodom se zatekao veoma veliki [...]

Više →

Protetika

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: dr Miloš Radulović, doktor stomatologije
Protetička rehabilitacija zuba označava sve one pro­cese u kojima se zub restaurira kombinacijom ordinacijskih i laboratorijskih procesa, tj. u procesu pravljenja ovih nadokna­da učestvuju i stomatolog i zubni tehničar.

Više →

Jedan tretman kao 900 trbušnjaka

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Primjenom raznih kavitacija za­ista ostvarujemo gubitak obima, ali se on vrlo brzo vrati. Kod Ultratone kavitacije nema ovakvog povratka obima, jer se odmah potom radi biostimulacija sa dre­nažom i aktivacijom mišića, pri čemu se masnoća rastopljena kavitacijom potroši kao izvor energije za rad mišića.

Više →

Tri i po decenije obrazovanja fizioterapeuta u Igalu

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Kada je riječ o visokom obrazovanju u oblasti fiziot­erapije, Fakultet primijenjene fizioterapije u Igalu je u vrhu edukacionih programa koji su na raspolaganju studentima iz Crne Gore i regiona. Ova organizaciona jedinica Univer­ziteta Crne Gore, koja baštini tradiciju dugu trideset pet godina, postavila je sebi zadatak da obrazuje visoko odgov­orne, samostalne, sposobne i brižne diplomce koji se zalažu za svoje pacijente i unapređuju svoju struku u dinamičnom i promjenljivom okruženju zdravstvene zaštite.

Više →

Ostvaren značajan učinak ali predstoje nove obaveze

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Program sprovođenja nacionalno koordinisanog odgo­vora za prevenciju HlV-a i pravovremeno dijagnostikovanje i liječenje AIDS-a u Crnoj Gori realizuje se pod kontrolom najuticajnijih zdravstvenih vlasti i pod nadzorom i finansiranjem od strane Globalnog zdravstvenog fonda.

Više →

Šta može da vam šteti tokom trudnoće

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

PUŠENJE – Uvijek šteti! Trudnice koje puše imaju povećani rizik od prijevremenog porođaja, spontanog pobačaja, komplikacija u vezi sa posteljicom, gubitka težine ploda. Bebe majki koje puše imaće povećan rizik od prob­lema u ponašanju i u neurološkom razvoju, problema sa respiratornim bolestima, astmom i sindromom iznenadne smrti. Negativni efekti pušenja na trudnoću mjere se kol­ičinom [...]

Više →

Urinarne infekcije, trudnoća i problemi liječenja

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Na sastanku održanom u Podgorici, u skladu sa pro­fesionalnim interesovanjima učesnika događaja, govorilo se o urinarnim infekcijama, njihovoj brojnosti, o mogućno­stima primjene ljekova u terapiji trudnica, vršena je prezent­acija kliničkih iskustava, a predstavnici sponzorske kom­panije, mr ph. Pavle Bijelići i dr spec. Mirjana Ilić, iskoristili su mogućnost za predstavljanje dvaju novih ljekova namijen­jenih za liječenje urinarne infekcije i regulaciju nivoa estrogena u toku menopauze

Više →

Laboratorijska detekcija droge i odredivanje tipa narkomananije

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psihološkinja
I pored kliničke slike nekih oblika narkomanije kod kojih se lako može posumnjati pod dejstvom koje psihoak-tivne supstance se osoba nalazi, postoje situacije kada je neophodno da se postavljena sumnja potvrdi i na egzaktan način – putem kvalitativnog dokazivanja droge u biološkim tečnostima.

Više →

Društvena bolest i bolest zavisnosti pojedinca

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore bio je organizator seminara koji se ticao jedne ne sasvim uobičajene teme kada su u pitanju skupovi koji se ovdje organizuju. Predmet događaja bio je uticaj i načini funkcionisanja sekti. Inicijator je bio psiholog Ivan Brajković, a publika koju su uglavnom činili psiholozi i psihijatri imala je priliku [...]

Više →

Dijabetesno stopalo

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: dr Valentina Kalinić, spec.endokrinolog društvo za borbu protiv šećerne bolesti, Bar
Zbog velike učestalosti ovih promjena i njihovog značaja u ukupnom morbiditetu, invaliditetu i mortalitetu kod dijabetičara ova bolest se posebno izdvaja. Dijabetesno stopalo je posljedica neuroishemijskih promjena koje se povremeno komplikuju dodatnom infekci­jom.

Više →

U Ulicinju obilježen svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Ovogodišnji program obilježavanja Dana borbe pro­tiv dijabetesa u Ulcinju, iniciran je od strane Društva za borbu protiv šećerne bolesti – Bar, jednog od najaktivnijih udruženja posvećenih zdravstvenoj edukaciji naše popu­lacije. Po drugi put za redom, kao vrijedan sponzor pojavio se gospodin Ahmet Kurmemaj, pokretač Fondacije za pomoć osobama sa dijabetesom i djeci sa posebnim potrebama.

Više →

Hipoglikemija-jedna od komplikacija šećerne bolesti

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: dr Sreten Kavarić, mr sc. med., internista endokrinolog
Prvi pregled novooboljelih od šećerne bolesti1 pr­venstveno predstavlja razgovor u kojem je moguće predvi­djeti nekoliko ustaljenih pitanja, na koja oboljeli očekuju precizne odgovore. Naravno, klinički pregled oboljelog i analiza priložene dokumentacije predstavljaju dio prvog susreta endokrinologa i oboljelog od šećerne bolesti.

Više →

Oktobarskim manifestacijama ukazano na značaj brobe protiv karcinoma dojke

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Po dobro ustanovljenoj tradiciji obilježavanja mje­seca borbe protiv karcinoma dojke, oktobarske aktivnosti zdravlju posvećenih obuhvataju niz akcija koje se sprovode u cilju širenja svijesti o prirodi i načinima borbe protiv ove ne samo „ženske” bolesti.

Više →

Neželjeni efekti ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: mr ph Mehrixhana Dervishi Llazorja
Neželjeni efekti ljekova, ili kako se u literaturi često može naći nuspojave, karakterišu svaku štetnu i neželjenu reakciju lijeka koji je primijenjen na ispravan način i u propi­sanoj dozi. To je, u većini slučajeva, očekivana pojava koja se istražuje i prati, i priložena je u uputstvu koji se nalazi u kutiji lijeka.

Više →

Pravilna ishrana

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: doc. dr Danko Živković, pulmolog-onkolog
Zdrav način ishrane je ono čemu stremimo i kada smo zdravi a pogotovo kada smo bolesni. Ishrana pacijenata oboljelih od raka zahtjevnija je i o njoj se mora voditi računa jer je jedan od bitnih faktora uspješnog liječenja. Pravilna ishrana podrazumijeva: puno voća i povrća, hljeb i ceralije od cijelog zrna, umjerene količine mesa i mlječnih proizvoda i male količine masonoća, šećera, alkohola i soli.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center