Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 31

Primarijus doktor Mihailo Radulović (1900-1980)

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
Malarija, ili močvarna groznica, bila je u starija vremena, do otkrića di-di-ti-ja, insekticida za uništavanje ko­maraca, najrasprostranjenija bolest, od koje se više umiralo no od bilo koje druge bolesti. Prema izvještaju dr Jovana Kujačića, štampanom 1925.

Više →

Djeca i učenje

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: dr Milica Šofranac, pedijatar
U ambulanti pedijatra često se uz zdravstvene prob­leme roditelji žale da im djeca ne vole ” „knjigu”, ne „druže” se dovoljno sa „knjigom”, ne „uče” kako treba.. .jednostavno nijesu zadovoljni. Iz tih razloga čini se da je ovo jedna od neiscrpnih tema za razgovor i pisanje.

Više →

Radite iz ljubavi, a ne zato što morate

Objavio   /  Izdanje Br. 31, Poznati i Zdravlje  

Iako je zbog obilja nametljivog nekada nemoguće prepoznati vrijednosti koje zrače suptilnošću, mlada glumica Branka Femić na svoj nenametljiv, pomalo stidljiv način ulazi u vidokrug dramske publike. Gradeći svoju zvjezdanu stazu, Branka je 2006. na studijama glume u Cetinju pro­glašena za studentkinju klase.

Više →

Deformiteti koljena

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: Bojan Kraljević, Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Genu varum (lat.) predstavlja deformitet zgloba ko­ljena koji se odlikuje povećanjem rastojanja između unu­trašnjih ivica koljena, tako da natkoljenica i potkoljenica formiraju lučno iskrivljenje sa konveksitetom prema spolja. Najčešće se postojanje ovakve deformacije sreće bilateral­no (obostrano), međutim, u rijetkim slučajevima, moguća je pojava i unilateralno (jednostrano). Ukoliko ugao između natkoljenice i potkoljenice pređe 180°, možemo reći da se radi o prisustvu ovog deformiteta.

Više →

Pokreni tijelo, biće ti mnogo bolje

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Povodom Svjetskog dana artritisa, 12. oktobra, u Podgorici je održan sastanak Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti uz prisustvo pacijenata. Moto kojim se obilježava ovogodišnji program, koji glasi: Pokreni tijelo -biće ti mnogo bolje, nosi poruku o značaju fizičkog vježbanja u liječenju oboljelih od reumatskih i mišićno-koštanih bolesti. Inicijator sastanka bila je Senka Stijepović, [...]

Više →

Fizičke aktivnosti u očuvanju koštane gustine i čvrstine

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Izlaganje: doc. dr sc. Dušan Mustur, spec. fizijatar i reumatolog
Dan borbe protiv osteoporoze obilježava se 20. oktobra svake godine. Upozoravajući na opasnosti od ove bolesti, stručnjaci širom svijeta ukazuju na mogućnosti preventivnog djelovanja i rada na očuvanju zdravlja kostiju. Udruženje reumatologa Crne Gore i ove je godine dalo svoj doprinos takvom projektu.

Više →

Poboljšanje kvaliteta života pacijenata

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Svjetski Dan reumatskog artritisa obilježen u Podgorici stručnim sastankom realizovanim uz podršku farmaceutske kompanije Pharma Swiss i saradnju Ljekarse komore CG, Udruženja reumatologa CG i Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti. O problemima u dijagnostici juvenilnog idiopatskog artritisa govorila je prim. dr Gordana Sušić, sa instituta za reumatologiju KC Srbije.

Više →

Radionica o povredama i nasilju

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Sa namjerom da se ukaže na značaj preveniranja povreda i nasilja, kao važnog faktora nastanka invalidnosti, patnje ili čak morbiditeta, 25-og oktobra, u Podgoričkom restoranu „Ribnica”, organizovana je radionica pod nazivom „Nacionalni dijalog o prevenciji povreda u Crnoj Gori”. Uče­šće na sastanku uzeli su predstavnici brojnih zdravstvenih organizacija, te i organizatora skupa – Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Više →

Immunitea – prirodni imunostimulator

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Zimi provodimo mnogo vremena u zatvorenim prostorijama, u čestom kontaktu sa prenosnim bolestima. Prehlade i grip su višestruko prisutniji nego tokom perioda lijepog vremena. Ovo je svega nekoliko razloga da se bolje zaštitimo u hladnijem periodu godine. Zbog ovih izazova, naš imunski sistem traži najbolju moguću podršku kako bi nas zaštitio i spriječio da se razbolimo.

Više →

Međunarodni seminar o liječenju tumora glave i vrata održan u Baru

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Treći simpozijum otorinolaringologa Crne Gore i Drugi dani italijanske otorinolaringologije u Crnoj Gori uspješno su realizovani kao dvodnevna manifestacija čiji je cilj bio da okupi predstavnike struke iz cijelog regiona, ali i iz liderskih država svijeta. 14-og i 15-og oktobra tekuće godine, u Kongresnoj sali hotela „Princess” u Baru ovim povodom se zatekao veoma veliki [...]

Više →

Protetika

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: dr Miloš Radulović, doktor stomatologije
Protetička rehabilitacija zuba označava sve one pro­cese u kojima se zub restaurira kombinacijom ordinacijskih i laboratorijskih procesa, tj. u procesu pravljenja ovih nadokna­da učestvuju i stomatolog i zubni tehničar.

Više →

Jedan tretman kao 900 trbušnjaka

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Primjenom raznih kavitacija za­ista ostvarujemo gubitak obima, ali se on vrlo brzo vrati. Kod Ultratone kavitacije nema ovakvog povratka obima, jer se odmah potom radi biostimulacija sa dre­nažom i aktivacijom mišića, pri čemu se masnoća rastopljena kavitacijom potroši kao izvor energije za rad mišića.

Više →

Tri i po decenije obrazovanja fizioterapeuta u Igalu

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Kada je riječ o visokom obrazovanju u oblasti fiziot­erapije, Fakultet primijenjene fizioterapije u Igalu je u vrhu edukacionih programa koji su na raspolaganju studentima iz Crne Gore i regiona. Ova organizaciona jedinica Univer­ziteta Crne Gore, koja baštini tradiciju dugu trideset pet godina, postavila je sebi zadatak da obrazuje visoko odgov­orne, samostalne, sposobne i brižne diplomce koji se zalažu za svoje pacijente i unapređuju svoju struku u dinamičnom i promjenljivom okruženju zdravstvene zaštite.

Više →

Ostvaren značajan učinak ali predstoje nove obaveze

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Program sprovođenja nacionalno koordinisanog odgo­vora za prevenciju HlV-a i pravovremeno dijagnostikovanje i liječenje AIDS-a u Crnoj Gori realizuje se pod kontrolom najuticajnijih zdravstvenih vlasti i pod nadzorom i finansiranjem od strane Globalnog zdravstvenog fonda.

Više →

Šta može da vam šteti tokom trudnoće

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

PUŠENJE – Uvijek šteti! Trudnice koje puše imaju povećani rizik od prijevremenog porođaja, spontanog pobačaja, komplikacija u vezi sa posteljicom, gubitka težine ploda. Bebe majki koje puše imaće povećan rizik od prob­lema u ponašanju i u neurološkom razvoju, problema sa respiratornim bolestima, astmom i sindromom iznenadne smrti. Negativni efekti pušenja na trudnoću mjere se kol­ičinom [...]

Više →

Urinarne infekcije, trudnoća i problemi liječenja

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Na sastanku održanom u Podgorici, u skladu sa pro­fesionalnim interesovanjima učesnika događaja, govorilo se o urinarnim infekcijama, njihovoj brojnosti, o mogućno­stima primjene ljekova u terapiji trudnica, vršena je prezent­acija kliničkih iskustava, a predstavnici sponzorske kom­panije, mr ph. Pavle Bijelići i dr spec. Mirjana Ilić, iskoristili su mogućnost za predstavljanje dvaju novih ljekova namijen­jenih za liječenje urinarne infekcije i regulaciju nivoa estrogena u toku menopauze

Više →

Laboratorijska detekcija droge i odredivanje tipa narkomananije

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psihološkinja
I pored kliničke slike nekih oblika narkomanije kod kojih se lako može posumnjati pod dejstvom koje psihoak-tivne supstance se osoba nalazi, postoje situacije kada je neophodno da se postavljena sumnja potvrdi i na egzaktan način – putem kvalitativnog dokazivanja droge u biološkim tečnostima.

Više →

Društvena bolest i bolest zavisnosti pojedinca

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore bio je organizator seminara koji se ticao jedne ne sasvim uobičajene teme kada su u pitanju skupovi koji se ovdje organizuju. Predmet događaja bio je uticaj i načini funkcionisanja sekti. Inicijator je bio psiholog Ivan Brajković, a publika koju su uglavnom činili psiholozi i psihijatri imala je priliku [...]

Više →

Dijabetesno stopalo

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: dr Valentina Kalinić, spec.endokrinolog društvo za borbu protiv šećerne bolesti, Bar
Zbog velike učestalosti ovih promjena i njihovog značaja u ukupnom morbiditetu, invaliditetu i mortalitetu kod dijabetičara ova bolest se posebno izdvaja. Dijabetesno stopalo je posljedica neuroishemijskih promjena koje se povremeno komplikuju dodatnom infekci­jom.

Više →

U Ulicinju obilježen svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Ovogodišnji program obilježavanja Dana borbe pro­tiv dijabetesa u Ulcinju, iniciran je od strane Društva za borbu protiv šećerne bolesti – Bar, jednog od najaktivnijih udruženja posvećenih zdravstvenoj edukaciji naše popu­lacije. Po drugi put za redom, kao vrijedan sponzor pojavio se gospodin Ahmet Kurmemaj, pokretač Fondacije za pomoć osobama sa dijabetesom i djeci sa posebnim potrebama.

Više →

Hipoglikemija-jedna od komplikacija šećerne bolesti

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: dr Sreten Kavarić, mr sc. med., internista endokrinolog
Prvi pregled novooboljelih od šećerne bolesti1 pr­venstveno predstavlja razgovor u kojem je moguće predvi­djeti nekoliko ustaljenih pitanja, na koja oboljeli očekuju precizne odgovore. Naravno, klinički pregled oboljelog i analiza priložene dokumentacije predstavljaju dio prvog susreta endokrinologa i oboljelog od šećerne bolesti.

Više →

Oktobarskim manifestacijama ukazano na značaj brobe protiv karcinoma dojke

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Po dobro ustanovljenoj tradiciji obilježavanja mje­seca borbe protiv karcinoma dojke, oktobarske aktivnosti zdravlju posvećenih obuhvataju niz akcija koje se sprovode u cilju širenja svijesti o prirodi i načinima borbe protiv ove ne samo „ženske” bolesti.

Više →

Neželjeni efekti ljekova

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: mr ph Mehrixhana Dervishi Llazorja
Neželjeni efekti ljekova, ili kako se u literaturi često može naći nuspojave, karakterišu svaku štetnu i neželjenu reakciju lijeka koji je primijenjen na ispravan način i u propi­sanoj dozi. To je, u većini slučajeva, očekivana pojava koja se istražuje i prati, i priložena je u uputstvu koji se nalazi u kutiji lijeka.

Više →

Pravilna ishrana

Objavio   /  Izdanje Br. 31  

Piše: doc. dr Danko Živković, pulmolog-onkolog
Zdrav način ishrane je ono čemu stremimo i kada smo zdravi a pogotovo kada smo bolesni. Ishrana pacijenata oboljelih od raka zahtjevnija je i o njoj se mora voditi računa jer je jedan od bitnih faktora uspješnog liječenja. Pravilna ishrana podrazumijeva: puno voća i povrća, hljeb i ceralije od cijelog zrna, umjerene količine mesa i mlječnih proizvoda i male količine masonoća, šećera, alkohola i soli.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

133 people follow medicalcg