Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 29

Poliklinika Vita

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Poliklinika „Vita” osnovana je marta 2005. godine. Registrovana je kod Ministarstva zdravlja i sačinjena od dvije ordinacije i to: Internističko-kardiološke i Ginekološke, a orga­nizaciono posluje u sastavu AS MEDIPH-a.

Više →

Da infarkt nužno ne bude prijetnja smrću

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Prvi kongres opšte/porodične medicine sa među­narodnim učešćem, koji je realizovan u periodu 26-29. maja u Baru, bio je odlična prilika da se usvoje nova i raznovrsna mišljenja i iskustva iz struke.

Više →

Kako da vam kardiohirurg bude prijatelj, a ne ljekar

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Piše: dr Aleksandar Nikolić, kardiohirurg
Sedamdeset, osamdeset, pa i više godina vjerno će raditi bez i najmanjeg odmora. Mnogi drugi organi će možda otkazati prije njega, smanjiti funkciju, ali ono će nastaviti da kuca. Evo šta vi treba da uradite da biste olakšali rad srcu.

Više →

Kako živjeti sa multiplom sklerozom (MS)

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Piše: dr Dušan Nenezić, fizijatar – akupunkturolog – kiropraktičar, spec. za dječiju rehabilitaciju
Neurološka oboljenja predstavljaju veliki problem savremene medicine. Rast broja oboljelih, nepredvidivost toka bolesti i liječenja, kao i velika invalidnost, problemi su kojima se mora temeljno, sistematski pristupati.

Više →

Zloupotreba supstancija – Amfetamini

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psihološkinja
Amfetamini su počeli da se proizvode 1920. godine. Kao snažan centralni stimulator, odmah su uvedeni u me­dicinsku praksu – kao sredstva protiv zamora, sanjivosti i oticanja sluzokože nosa pri kijavicama. Kasnije je otkriven i njihov depresivni efekat na apetit, pa su na tom polju našli široku primjenu.

Više →

Kriptorhizam

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Piše: prof. dr Bogdan Pajović
Kriptorhizam je unilateralno ili bilateralno odsustvo testisa u skrotumu. Sreće se u 3% novorođenih muškaraca. Najčešće se zapaža već pri rođenju, a unilateralni oblik ove pojave 5-10 puta je češći od bilateralnog.

Više →

Jede se kao prije 20 godina, ali se radi mnogo manje

Objavio   /  Izdanje Br. 29, Poznati i Zdravlje  

Antonije Pušić, svima dobro poznat kao muzičar sa umjetničkim imenom Rambo Amadeus, od davne 1988. nastupa „svuda gdje ga pozovu”, piše tekstove za muzička djela, kritikuje, filosofira, promoviše društvu korisne tren­dove, aktivan je na brojnim medijskim mrežama i ima jako veliki broj fanova.

Više →

Može li se HOBP spriječiti i liječiti?

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Piše: mr sc. dr Dušica Jarić, Spec. za plućne bolesti
Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) tre­nutno je četvrti uzrok smrtnog ishoda, a predviđanja kažu da će do 2020. godine biti treći uzrok smrti. Dok se stopa smrtnosti od moždanog udara i infarkta srca smanjuje, broj oboljelih i umrlih od HOBP-a raste.

Više →

Faktori rizika za nastanak bolesti

Objavio   /  Izdanje Br. 29, Razno  

Piše: dr Mirjana Nedović-Vuković
U vječitoj borbi da nađu šta je to glavno što doprinosi nastanku bolesti kod jednih a ne kod drugih osoba, naučnici su došli do pojma faktor rizika. Faktor rizika je onaj uslov za koji se pouzdano zna, ili se na osnovu učestalosti javljanja kod oboljelih, pretpostavlja da je uzročnik neke bolesti, ili osobe sa tim faktorom imaju veću šansu da će to oboljenje dobiti.

Više →

Voda i ishrana

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Piše: mr ph. Pavle Jurlina
Dehidracija nastaje kada dođe do gubitka tjelesne tečnosti uslovljenog raznim faktorima. Ova pojava može biti vrlo opasna! Neki ljudi nemaju pojma da su njihova tijela izložena patnjama dehidracije.

Više →

U žiži inovacija

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Sa pokretanjem nove oftalmološke ustanove «Opti­mal”, Podgorica je, ali i cijela Crna Gora, dobila specijalizovanu ustanovu koja će u periodu koji je pred nama raditi na pružanju za ovo podneblje kompletne zdravstvene usluge. Osnovna oblast rada jeste mikrohirurgija oka.

Više →

Ishrana dijabetičara

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Piše: dr Valentina Kalinić, spec.endokrinolog društvo za borbu protiv šećerne bolesti, Bar
Vladaju velike zablude u ishrani dijabetičara, počev od potpunog prestanka uzimanja pojedinih namirnica do izuzetno slobodnog unosa pojedinih vrsta hrane. Ishrana dijabetičara, u stvari, predstavlja model kako bi trebalo da se hrani svako.

Više →

Zubi vašeg djeteta

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Piše: dr Miloš Radulović, doktor stomatologije
Imajući u vidu da se zubi Vaše bebe formiraju već od 3. do 6. mjeseca trudnoće znajte da na njihov rast i razvoj utiče prije svega šta Vi jedete u tom periodu. Veoma je važno da unosite odgovarajuću količinu hranljivih materija, naro­čito vitamina A, C i D, proteina, kalcijuma i fosfora, neo­phodnih za normalan razvoj bebinih zuba.

Više →

Ishrana u trudnoći

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Zdrava ishrana majke znači i zdrava ishrana bebe Prema mišljenju nutricionista i ginekologa, žena bi u toku trudnoće trebalo da dobije otprilike 12-16 kg. Opti­malna težina tokom trudnoće preciznije se određuje na os­novu indeksa tjelesne mase koji je žena imala prije trudnoće. Indeks tjelesne mase (ITM) predstavlja odnos težine i visine izračunat kao težina (kg) [...]

Više →

Zakon o pravima pacijenata u praksi

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Pišu: prim. dr Momčilo Jovović, zaštitnik prava pacijenata, KCCG, Gorica Fatić, dipl. pravnik, KCCG
Bolesti i oštećenje zdravlja prateće su pojave života. Od sistema organizacije zdravstvene službe zavisi zdravlje stanovništva. Svaka novina u sistemu zdravstva ima osnovni cilj da poboljša i unaprijedi zaštitu.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center