Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 26

5 Godina postojanja na farmaceutskom tržištu Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Hofman-La Roš je farmaceutski aktivist čije ime je ostalo zabilježeno u istoriji svjetske farmaceutike zbog zasluge za proizvodnju prvog antidepresiva (1956), prvog citostatika (1962), a u oblasti biotehnologije posebno je značajan doprinos za proizvodnju prvog genetskim inže­njeringom dobijenog proizvoda kao i prvog monoklonskog antitijela.

Više →

Zapisi dr Poljaka – direktora Doma zdravlja u Pljevljima

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković
Dr Željko Poljak, poslije završenog staža u SoŠ-u (Sanitetska oficirska škola) u Beogradu, raspoređen je da obavezni staž iz sanitetske službe nastavi u Vojnom garnizonu u Pljevljima. To je bilo 1953. godine, kada je rađen put u kanjonu Tare, od Mojkovca do Đurđevića Tare.

Više →

Rezultati istraživanja u populaciji

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Autor: dr sc Dragan Čabarkapa, Pomoćnik direktora Doma zdravlja iz Kotora
Analizirajući odgovore na oba prethodna pitanja, nameće se zaključak da je sprovedena reforma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Crnoj Gori, odnosno konkretnije reforma stomatološke službe u Crnoj Gori i posebno reforma PZZ-a uvođenjem institucije izabranog doktora, ocijenjena pozitivno. Treba imati na umu da je istraživanje obavljeno u septembru 2009. godine, dakle, u prvoj godini nakon praktične primjene gore pomenutih instituta, kada su još uvijek postojale brojne tehničke smetnje u implementaciji informacionog sistema PZZ-a.

Više →

Komunikacija u zdravstvenim ustanovama

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Priredio: Damir Peličić, vsmt., Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG
Zdravstveni sistem je jedan od rijetkih podsistema društvene djelatnosti koji je usmjeren na zaštitu zdravlja ljudi od njihovog rođenja do smrti, odnosno na čitav njihov životni vijek. Kada govorimo o zdravstvu, možemo reći da komunikacija u takvom složenom sistemu ima značajnu ulogu u organizacionoj strukturi. Ona utiče na kvalitet rada na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Više →

Svjetski dan fizičke aktivnosti

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: mr ph Pavle Jurlina
Fizička neaktivnost nalazi se na visokom četvrtom mjestu vodećih rizičnih faktora smrtnosti u svijetu (6%), iza visokog krvnog pritiska (13%), pušenja (9%) i povišenog šećera u krvi (6%). Procjenjuje se da oko 60-85% odraslih živi sedentarnim načinom života, a koji je obrnuto propor­cionalno povezan sa lošim zdravstvenim ishodima. Uz slabu izičku aktivnost, i prekomjerna tjelesna težina, kao direktan i intermedijarni faktor, značajno utiče na nastanak hroničnih bolesti.

Više →

Hiperbarična oksigenancija – prvi tretman u hiperbaričnoj komori

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: dr Marko Savovski
Spec. ortopedije, traumatološke kirurgije i baromedicine
Komora mora biti adekvatno opremljena za liječenje ronilaca – odnosno mora omogućiti liječenje u trajanju od više časova, uz minimalni radni pritisak od 2,8 bar.abs/18 m. Za vrijeme predviđenih pauza u terapiji kiseonikom, tokom kojih se diše vazduh, treba obezbijediti mogućnost primjene kiseonika, ali i vazduha.

Više →

Deformiteti grudnog koša

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: Bojan Kraljević
Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Pod terminom „tjelesni deformiteti” podrazumije­vamo promjenu u morfologiji lokomotornog aparata koja dovodi do većih ili manjih funkcionalnih smetnji.

Više →

Princip liječenja sportskih povreda

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše:prim. dr Vukosav Joksimović, specijalista fizijati i subspecijalista sportske medicine
Povreda je svako oštećenje tkiva nastalo u ograni­čenom vremenskom intervalu. Pojam sportske povrede u širem smislu obuhvata sve povrede koje su nastale dejstvom bilo kakve kineziološke aktivnosti (nastava fizičkog vaspitanja, rekreacija, treninzi i sportska takmičenja), dok spo­rtska povreda u užem smislu označava povredu tipičnu za pojedinu sportsku granu, prema mehanizmu nastanka i po učestalosti.

Više →

Ipak se sve ne okreće oko lopte

Objavio   /  Izdanje Br. 26, Poznati i Zdravlje  

Ipak se sve ne okreće oko lopteMladi i perspektivni fudbalski stručnjak, Nebojša Vignjević, svoju fudbalsku karijeru započeo je u mlađim selekcijama „Partizana”. Njegovi fudbalski nastupi zabilježeni su i u istorijatu Fudbalskog kluba „Rakovica”, „Rad”, klubova na Kipru, u Americi, Kanadi.

Više →

Uz šolju čaja do vitke linije

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Nagomilane kilograme nije lako ukloniti, i za to je potrebno određeno vreme. Rigorozne dijete kojih se pojed­inci pridržavaju i koje su popularne u određenim vremens­kim periodima daju dobre ali kratkotrajne rezultate i vrlo brzo dolazi do vraćanja težine.

Više →

Surutka i njene nutritivne vrijednosti

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: mr ph. Mehrixhana Dervishi Llazorja
Upotreba surutke datira još od praistorijskog doba, kada je počelo pripitomljavanje životinja i njihovo korišćenje za ljudsku ishranu. Proces proizvodnje sira Homer u „Odis­eji” opisuje slikom Kiklopa koji ovčije i kravlje mlijeko siri tako što ih stavlja u pletene korpe. U terapiji tuberkuloze, žutice, kožnih i probavnih smetnji, preporučivao ju je Hipokrat.

Više →

Omega-3 polinezasićene masne kisjeline

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: prof. dr Milutin Mirić
Omega-3 masne kisjeline, kao i omega-6 masne kisjeline, esencijalne su polinezasićene masne kisjeline. Svakodnevna ishrana obiluje omega-6 masnim kisjelinama, prije svega iz biljnih ulja bogatih linolenskom kisjelinom. Međutim, naše tijelo nema neophodne enzime za pretvaranje omega-6 masnih kisjelina sadržanih u trima masnim kisjeli-nama, pa se preostale vrste moraju posebno unositi ishranom.

Više →

Hipotenzija – stanje ili bolest

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: dr Milica Šofranac, pedijatar
Nizak krvni pritisak definiše se kao vrijednost krvnog pritiska, u određenim uslovima, koja je niža od normalno očekivane za pojedinu osobu. Ovo je relativan pojam. U stručnoj literaturi hipotenzija se definiše kao stanje u kome je vrijednost krvnog pritiska manja od 100/60 mm Hg (izmjeren više puta u ambulantnim uslovima) uz posto­janje određenih simptoma.

Više →

Ispitivanje efekata komercijalnih preparata sa koncentracijom ureje 10% i emolijentnih masti na svrab i vlažnost kože

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Autori: Monika Mališić, Tina Božović, Jelena Novović, studenti Farmaceutskog fakulteta u Podgorici
Mentor: Marija Mališić-Korać, Dermatovenerološka ambulanta, JZU Dom zdravlja Plav
Koža predstavlja permanentnu barijeru prema mno­gobrojnim uticajima iz spoljašnje sredine. Koža nije samo omotač tijela. Njene funkcije su brojne: zaštitna, tj. barijerna prema spoljašnjoj sredini, mehanička, imunološka (koža je najveći imuni organ), senzorna- čulno opažanje, sinteza vitamina D, endokrina, termoregulaciona, učestvuje u respiraciji i utiče na društvenu komunikaciju.

Više →

Gljivične infekcije noktiju

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Gljivične infekcije noktiju (onihomikoze) najčešće su izazvane dermatofitima (lat. Tinea unguium). Pored toga, njihov uzročnik može da bude gljivica Candida albicans (Paronychia candidamycetica, lat.) ili gljivice iz roda plijesni.

Više →

Termalna voda u dermatologiji

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: dr med. Sandra Vujović
Ne može se tačno reći kada se termalna voda počinje koristiti kao pomoćno sredstvo u terapiji mnogobrojnih hroničnih bolesti, bilo u reumatologiji, dermatologiji, pulmologiji, vaskularnoj medicini. Međutim, prvi podaci o hidroterapiji potiču još od prije 6.000 godina. Polovinom XVIII i početkom XIX vijeka počinjemo se sretati sa sintag­mom medicinskog korišćenja termalne vode.

Više →

Sunce i djeca

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše:Maja Nikolić, dipl. kozm. estetičar
Koža novorođenčadi, dojenčadi i djece do tri godine izuzetno je osjetljiva jer imaju vrlo tanak površinski sloj kože i nerazvijen odbrambeni sistem. Mehanizmi koji su važni za održavanje stalne tje­lesne temperature tijela još su nerazvijeni, lojne i znojne žlijezde nisu u punoj funkciiiji, tako da sve ovo kožu beba čini posebno osjetljivom na štetan uticaj sunca.

Više →

Na braniku profesije

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Farmceutska komora, kao profesionalna organiza­cija, organizovana je radi unapređivanja uslova za obavljanje farmaceutske profesije, zaštite interesa, unapređenja profe­sionalne i zdravstvene etike i doprinosa unapređenju kva­liteta ukupne farmaceutske djelatnosti.

Više →

Zloupotreba supstancija

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psiholog
S obzirom na izmijenjena spoljna obilježja i veću samokontrolu očiglednog ponašanja savremenih zavisnika, mora se priznati da prepoznavanje narkomana na ulici ili nekom drugom mjestu nije uvijek lako, a ponekad je skoro nemoguće. Ovo se posebno odnosi na zavisnika koji puši hašiš, marihuanu ili povremeno uzima halucinogene droge.

Više →

Usmjerena psihološka djelatnost

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

O osnovnom značenju placebo efekta veći dio populacije uglavnom je stekao neka saznanja ili je bar čuo da postoji takav izraz. Riječ „placebo” izvedena je od latinskog glagola „placere”, što znači „učiniti po volji”. Najjednostavnije rečeno, uglavnom je riječ o upotrebi lažno djelujućeg lijeka čija je osnovna namjena da se isprovocira poželjna psihološka reakcija oboljele osobe, kako bi se proizveo aktivizam za ozdravljenje.

Više →

Brahiterapija

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Brahiterapija je poseban način sprovođenja radioterapije (jonizujućeg zračenja), kod koga se zračni izvor (izotop: iridijum, kobalt, cezijum…) dovodi u blizak kontakt sa tumorom ili uvodi unutar samog tumora. Cilj liječenja je da se maligni tumor, prethodno smanjen spoljašnjim zračenjem (sa dodatkom ili bez hemioterapije), potpuno uništi ili maksi­malno ošteti, uz istovremeno očuvanje okolnih zdravih tkiva i organa.

Više →

Rak – mislite na vrijeme

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Prema Američkom udruženju za borbu protiv raka (American Cancer Society), rak može biti uzrokovan brojnim faktorima, kao što su duvan, hrana bogata zasićenim mastima, nedovoljan unos svježeg voća i povrća i infekcije virusima ili bakterijama koje izazivaju rak. Jedan od faktora rizika je i starosno doba – svake tri od četiri osobe oboljele od raka imaju preko 55 godina.

Više →

Rast i razvoj djeteta

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: dr Lidija Rakočević, mr sc. med., pedijatar endokrinolog
Institut za bolesti djece KCCG
Rast djeteta počinje u utrobi majke. To se naziva prenatalni rast. Na njega utiču svi faktori koji su bitni za trudnoću majke. Period poslije rođenja jeste postnatalni rast. On obuhvata: period novorođenčeta, koji predstavlja uzrast do dvadeset osam dana, period odojčeta – od dvadeset osam dana do dvanaest mjeseci, malog djeteta – uzrast od jedne do tri godine, predškolskog djeteta – uzrast od tri do sedam godina, školskog djeteta – uzrast od sedam do jedanaest godina i period adolescenta – uzrast od jedanaest do osamn­aest godina.

Više →

Bogatstvo majskih komunikacija

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

U Baru je, u Hotelu „Princess”, održan Prvi kongres opšte i porodične medicine. Učešće predstavnika među­narodnih ljekarskih udruženja predstavljalo je posebno značajnu notu događaja. Skup koji je realizovan od 26-og do 29-og maja organizovali su Društvo ljekara Crne Gore i Udruženje doktora opšte/porodične medicine Crne Gore. Tematski opus ovih značajnih susreta činili su reforma primarne zdravstvene zaštite, informacioni sistem, revizija prakse arterijske hipertenzije, bolesti zavisnosti, „burnout” i „mobing” u zdravstvu, kao i niz slobodnih tema.

Više →

Škola ultrazvuka

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

9. i 10. maja 2011. godine, u Budvanskom hotelu „Mediteran” realizovan je prvi kurs Crnogorske nacionalne škole ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu. Škola je dio kontinuirane medicinske edukacije studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji je ovom prilikom organizovan pod pokroviteljstvom ministra zdravlja Repub­like Crne Gore doc. dr Miodraga Radunovića. Organizator događaja bila je doc. dr Snežana Crnogorac, direktorica nacionalne grane ove škole u Crnoj Gori.

Više →

Etika u stomatologiji

Objavio   /  Izdanje Br. 26  

Piše: prim. mr sci. dr Slobodan V. Radonjić, Spec. za oralnu hirurgiju
Opšti etički principi su sistem normi i pravila po­našanja za čitav ljudski rod, ali su ta pravila posebno značajna i specifična u medicinskoj nauci i praksi. Hipokraf, otac medicine, postavio je, svojom čuvenom Zakletvom, osnovne etičke norme za sve zdravstvene radnike. Još tada, on je govo­rio o osobinama koje ljekar mora da posjeduje da bi mogao obavljati svoju uzvišenu dužnost: znanje, moralno ponašanje, povučenost, dostojanstvo, životnu mudrost, razuman govor, čuvanje od mana, proizvoljnosti i lakomosti prema novcu, kao i sposobnost da zna koje kategorije ljudi treba besplatno liječiti.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center