Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 25

Hemokulture

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Hemokultura po definiciji je mikrobiološka analiza krvi bolesnika koja se radi kada se sumnja da je došlo do prodora mikroorganizama u krvnu struju. Termin hemokultura prvenstveno se odnosi na ispitivanje prisustva bakterija u krvi. Osim bakterija u krvnoj struji mogu da se nađu i gljivice, virusi i paraziti.

Više →

Zloupotreba supstancija

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psiholog
Dijagnostika narkomanije predstavlja jednu od najznačajnijih oblasti u medicinskom tretmanu liječenja zloupotrebe suptancija. Od njene preciznosti i adekvatnosti često zavisi krajnji ishod.

Više →

Uticaj vremena na zdravlje djece i odraslih

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatar
Saznanje o uticaju vremena na živi svijet i zdravlje odavno je poznato u narodnoj tradiciji, čak se podaci nalaze u starim kulturama i državama. Meteorologija i medicina imaju veliki značaj za objašnjenje mnogih zdravstvenih smetnji i tegoba kod djece i odraslih na promjenu meteoroloških parametara, kao što su vazdušni pritisak, temperatura vazduha, vlažnost vazduha, nagle promjene vremena, uticaj padavina (kiše, snijega…), oluje, ciklona, itd.

Više →

Liječenje bolesnika sa osteoartritisom

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: Doc. dr Dušan Mustur, spec. fizijatar i reumatolog
Osteoartritis je oboljenje koje je široko rasprostra­njeno i spada u degenerativna oboljenja zglobova. To je najčešće degenerativno oboljenje zglobova koje, prema podacima iz SAD-a, zahvata oko 9% američke populacije, odnosno 21 od oko 300 miliona stanovnika SAD-a. Oko jedne četvrtine ambulantnih posjeta ljekaru otpada na ove pacijente, a još upečatljivije djeluje podatak da se čak oko 50% svih prepisanih nesteroidnih reumatika daje oboljelim od osteoartritisa.

Više →

Tjelesni deformiteti – česta problematika razvojne dobi

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: Bojan Kraljević
Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)
Podaci dobijeni na osnovu sistematskih pregleda govore o značajnom porastu prisutnosti razvojnih defor­miteta koštano-zglobnog sistema kod srednjoškolske i djece u osnovnim školama. Ovdje sada već možemo da govorimo o podacima koji su zabrinjavajući – kako za porodicu, tako i za društvo uopšte.

Više →

Hemiplegija

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: Milorad Aranitović, Strukovni radni terapeut
Hemiplegija je neurološki sindrom oštećenja piramidnog puta i okolnih struktura, ispoljena kroz gubitak voljnih pokreta lijeve ili desne polovine tjela. Osposobljavanje pacijenata sa hemiplegijom zapo­činje 48 časova po nastanku hemiplegije.

Više →

Nakon uspješno završene sezone

Objavio   /  Izdanje Br. 25, Poznati i Zdravlje  

Činjenica da neko može imati veoma uspješnu karijeru već u drugoj deceniji života zvuči zaista impresivno. Takvu satisfakciju obezbjeđuje bavljenje spor­tom.

Više →

Infektivna mononukleoza ,,bolest poljupca”

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Pišu: dr Dobrila Nikčević, specijalista infektolog
Klinika za infektivne bolesti KCCG, Dr Žarko Nikčević, spec. mikrobiolog,
Dom zdravlja, Cetinje
Uzročnik infektivne mononukleoze poznat je kao Epštajn-Barov virus (Epstein-Barr, EBV). Nazvan je tako prema istraživačima koji su ga otkrili, a spada u grupu herpes virusa i označava se i kao HHV-4, tj. humani herpes virus četiri. Veoma je raširen među ljudima i ispitivanja su poka­zala da je 80-90% odraslih ljudi bilo u kontaktu sa virusom, tj. imalo EBV infekciju.

Više →

Zašto je bitno uzimati tečnost

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: dr Mirjana Nedović-Vuković
Tečnost se unosi pijenjem vode, sokova, hranom (supe, voće i povrće), a izlučuje se mokraćom, disanjem i preko kože – znojenjem. Voda koju unosimo prije svega mora biti higijenski ispravna. Moramo je unositi u dovoljnim količinama kako bi se obezbijedilo pravilno funkcionisanje svih ćelija.

Više →

Šta to miriše

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Biljke su oduvijek bile jedan od glavnih sastojaka parfema. Svojim opijajućim mirisima zauzimaju jedno od vodećih mjesta u parfemskoj industriji i još od stvaranja prvog parfema, predstavljaju neizbježan element parfem-skih jedinjenja. To su uglavnom mirisi koje biljke stvaraju radi zaštite od biljojeda ili zbog privlačenja insekata koji prenose polen.

Više →

Hijaluronska kisjelina (II)

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog
Kreirana i napravljena u Ženevi 2003. godine, odobrena od strane EMEA (Evropska medicinska agencija) i FDA (Agencija za hranu i lijekove), Teosyal je porodica proizvoda unakrsno ukrštene hijaluronske kisjeline s optimiziranim vijekom trajanja u koži. Uključuje ukrštene makromolekule hijaluronske kisjeline (preko „mostova”), što je čini mnogo rezistentnijom na razlaganje, posebno od strane hidroksiradikala.

Više →

Oprezno sa sunčanjem

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Ljeto stiže! Sanjarimo o godišnjem odmoru i suncem okupanim plažama, moru i izležvanju na pijesku… i uprkos svim upozorenjima o mogućim rizicima od pretjeranog izlaganja sunčevim zracima, i dalje je u trendu biti preplanuo.

Više →

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Zavod za hitnu medicinsku pomoć formiran je jula 2008. godine, od strane Vlade Crne Gore, na osnovu Zakona 0 hitnoj medicinskoj pomoći. Njegova registracija i početak djelovanja datiraju od februara 2010. godine.

Više →

Zajedničkim naporima protiv zajednickih prijetnji

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

U periodu od 23. do 30. aprila, sve države evropskog regiona, sve zdravstvene organizacije obilježavaju Nedjelju vakcinacije. Ovom akcijom inicijativno se želi postići da svako dijete dobije vakcinu, da se tim izbjegne svaka vrsta obolijevanja i umiranja. Povodom Evropske nedjelje imunizacije u Institutu za javno zdravlje 21-og aprila održana je konferencija za štampu.

Više →

Nesteroidni ljekovi u nefarmakološkoj terapij

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Na naučnom skupu upriličenom povodom Berlin chemijeve inicijative raspravljalo se o značaju i efektima primjene nesteroidnih antiinflamatornih lijekova. Primjena nesteroidnih antiinflamatornih lijekova u fizikalnoj medicini bila je predmet izlaganja dr Željane Škarić-Karanikić, iz KCCG.

Više →

Dekompresiona povreda i HBO liječenje

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: dr Marko Savovski, Spec. ortopedije, traumatološke kirurgije i baromedicine
Dekompresiona povreda izjednačava pojmove kao što su dekompresiona bolest, kesonska povreda, bolest komprimovanog vazduha a definiše se kao nastanak smetnji karakterističnih po bolovima u zglobovima, respiratornim manifestacijama, lezijama po koži i neurološkim znakovima koji nastupaju u vazduhoplovstvu, pri ronjenju i kod radnika koji rade u uslovima povećanog vazdušnog pritiska koje prati brza redukcija vazdušnog pritiska.

Više →

Pilula za jutro poslije – Escapelle

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: Prof dr Branka Nikolić Spec. ginekologije i akušerstva
Medicinski fakultet u Beogradu GAK “Narodni front”
Pilula za “jutro poslije”, “hitnu” kontracepciju ili, kako je širom svijeta poznata i kao EC (emergency contracep­tion), obogatila je široku paletu kontraceptivnih preparata i svojim djelovanjem, dostupnošću i efikasnošću se kvalifikovala kao veoma tražena i korišćena kontraceptivna me­toda.

Više →

Liječenje endometrioze zahtijeva visok stepen edukacije ljekara

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

U prijatnom ambijentu imanja Knjaz, smještenog na Marezi, 15. aprila 2011. godine realizovan je stručni skup članova Udruženja ginekologa i akušera Crne Gore. Tema je bila Pristup liječenju endometrioze kod žena u reproduk­tivnom periodu. Predavanje radioničkog tipa moderisala je prof. dr Vesna Kopitović, upravnica Zavoda za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvo­dine u Novom Sadu.

Više →

Diagnostica – Laboratorija od povjerenja

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

PZU Diagnostica opremljena je najsavremenijim aparatima i opremom. Njihov kvalitet uveliko prevazilazi postavljene norme i omogućava da se uradi najšira paleta mikrobioloških, biohemijskih i hematoloških dijagno­stičkih pretraga u zdravstvenoj ustanovi ovakvog tipa;

Više →

Peritoneumska dijaliza

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Priredio: Damir Peličić, vsmt., Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG
Najčešća osnovna bubrežna oboljenja koja dovode do bubrežne slabosti i potrebe za liječenjem peritoneumskom dijalizom su: primarni i sekundarni glomerulonefritis, nefroangioskleroza, hronični pijelonefritis, endemska nefropatija, dijabetesna nefropatija i policistična bolest bubrega.

Više →

Gestacioni dijabetes – dijagnostički pristup ,,korak po korak’

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: mr.sci Vesna Radonjić, spec. med. Biohemije
Gestacioni dijabetes melitus (GDM) prije svega se definiše kao poremećaj u toleranciji glukoze, koji može biti različite težine, a po prvi put se javio u trudnoći, ali se poslije trudnoće normalizuje. Međutim, u narednim tru­dnoćama on se može ponovo javiti, ali je to moguće i mnogo godina kasnije i bez uticaja trudnoće.

Više →

Dijabetes, opomena modernog života

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Koliko savremeni život, svakodnevna (ne)briga oko obaveza koje nam kreiraju život, mogu uticati na ishod života? Koliko se često zapitamo da li smo bitni sami sebi ili su nam bitne sve (ne)bitne stvari za kojima svakodnevno jurimo, a koje nam kasnije i te kako znaju zagorčati pomisao o tome kako je moglo a nije nam bilo, jer su prioritetne stvari uvijek važnije od onih na koje najmanje mislimo, a to je upravo život.

Više →

Stručno savjetovanje o karcinomu bronha

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Sastanak pneumoftiziologa koji je započet svečanom večerom u hotelu „The Queen of Montenegro” u Budvi, 1-og aprila tekuće godine, imao je korisnu namjenu da prikazom različitih iskustava u liječenju karcinoma bronha, ponudi preporuke za terapiju ove bolesti. Pokrovitelj skupa, kao i mnogo puta do sada, bila je svjetski renomirana farma­ceutska kompanija „Hoffmann – La Roche Ltd”.

Više →

Rezultati istraživanja u populaciji

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Autor: dr sc Dragan Čabarkapa, Pomoćnik direktora Doma zdravlja iz Kotora
Da bi ovaj rad obradio, istražio i dao nešto novo što bi sa činjeničnog stanovišta i realno utvrđenih rezultata moglo dati određeni stručni, iskustveni i naučni doprinos, bilo je neophodno obaviti istraživanje koje bi trebalo da doprinese iznalaženju odgovora vezanih za osnovnu temu rada: Menadžment zdravstvenim resursima u uslovima ekonomske krize, i da ukaže ili usmjeri pažnju na određene druge goruće i aktuelne probleme u zdravstvu.

Više →

Kokošje sljepilo

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Piše: Dr Tanja Ševaljević – Bojović, oftamolog
Kokošje sljepilo spada u grupu nasljednih oboljenja mrežnjače (distrofije mrežnjače). Prima­rno su zahvaćeni štapići tj. fotoreceptori koji su odgovorni za noćni vid kao i periferni vid (koji omogućava snalaženje u prostoru). Čepići koji su odgovorni za vid danju i kolorni vid mogu biti zahvaćeni kako bolest progredira.

Više →

Pred izazovima savremene medicine

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Jednodnevni seminar, održan 8. aprila tekuće go­dine, uprkos prisustvu velikog broja izlagača provokativnošću tema intrigirao je pažnju posjetilaca. Bilo je riječi o oblasti genetike, istraživanjima tog nerazjašnjenog mikrosvijeta; endokrinologije, posebno veoma provokativne teme dijagnostike štitaste žlijezde; raritetima pedijatrije; fiziologiji respiratorne funkcije; oftalmološkim specifikumima; psiho­zama i psihoterapijskim postupcima; inflamatornim oboljen­jima tonzilofarinksa; traumatologiji; ortopediji; te kardio­vaskularnim promjenama.

Više →

Drukčiji od drugih

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Farmaceutsko-hemijska industrija Zdravlje Actavis AD dio je tima Aktavis grupe, generičko-farmaceutske kom­panije koje ima razvijeno tržište u 40 svjetskih zemalja. Tradicija poslovanja jedne od najvećih generičkih kompanija na svijetu, uspješno se realizuje i na crnogorskom tržištu.

Više →

Svjetski dan zdravlja u Podgorici

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

Skup koji je održan na Svjetski dan zdrav­lja, a koji je imao za cilj podizanje svijesti o značaju javnozdravstvenog problema kom je ove godine posvećena posebna pažnja – rastućoj rezistenciji antimikrobnih lijekova – svečano je otvorio doc. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja Crne Gore.

Više →

Zdravstveni sistem u uslovima ekonomske krize

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

U većini zemalja, zdravstveni sistemi se zadnjih godina suočavaju sa ogromnim izazo­vima, izazvanim širokim spektrom faktora među kojima je i aktuelna ekonomska kriza. Rast troškova vezanih za pružanje zdravstvenih usluga, pojavu novih tehnologija u zdravstvu, novih i skupih lijekova, povećanje svijesti o potrebi brige za zdravlje, starenje populacije, klimatske promjene, socijalne nejednakosti, migracije stanovništva i drugi faktori, utiču na nosioce zdravstvene politike da sprovode značajne promjene koje će poboljšati kvalitet u pružanju zdravstvene zaštite.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center