Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 123

Rezultati fizioterapeutskog posturalnog skrininga djece i mladih u crnoj gori

Objavio   /  izdanje br. 123  

kicma

Krsto Kovačević, mr fizikalne terapije
Komora fizioterapeuta Crne Gore

Istraživanje je sprovedeno u okviru kampanje “Ispravi se i vježbaj!”, koja je osmišljena kao besplatno savjetovalište na javnim mjestima u više crnogorskih gradova, i namijenjena da se prepozna i na vrijeme otkriju posturalni problemi kod djece i mladih u Crnoj Gori.
Radom je obuhvaćen 1181 ispitanik, od toga je 562 (47.6%) dječaka i 619 (52.4%) djevojčica. Ispitivanja su realizovana u 17 gradova Crne Gore (Podgorici, Bijelom Polju, Cetinju, Baru, Nikšiću, Ulcinju, Budvi, Beranama, Herceg Novom, Kolašinu, Rožajama, Žabljaku, Petnjici, Danilovgradu, Pljevljima, Kotoru i Tivtu) od 15.03.2015.g. do 27.09.2015.g. Pregledi u cilju otkrivanja posturalnih problema su vršeni od strane fizioterapeuta (specijalista primijenjene fizioterapije) na nekoliko punktova za to opremljenih. Ispitanici su dolazili dobrovoljno sa roditeljima na poziv upućen posredstvom Ministarstva prosvjete Crne Gore, Udruženja “Roditelji” i Uprave za mlade i sport Crne Gore…

Više →

Spremni za turističku sezonu

Objavio   /  izdanje br. 123  

hitna pomoc

Uvažavajući činjenicu da je zdravstvena zaštita važan element turistima pri izboru destinacije koju će posjetiti, Crna Gora nudi siguran ambijent u toj oblasti. Ljetnja sezona mobilisaće dodatni broj ljekara i medicinskog osoblja u Zavodu za hitnu medinsku pomoć, pa će tako od 01. jula 2019. godine, u saradnji sa Opštinom Budva i Ministarstvom zdravlja, biti otvorena podstanica hitne medicinske pomoći u Petrovcu, i pojačan broj ekipa u svim turistićkim centrima. U saradnji sa Opštinom Žabijak tokom jula i avgusta mjeseca biće obezbijeđen još jedan ljekar u Hitnoj pomoći u tom gradu u najfrekventnijem dijelu dana…

Više →

U kotorski Dom zdravlja uloženo 260 hiljada eura

Objavio   /  izdanje br. 123  

dz kotor

Građani Kotora i turisti dobili su kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu u segmentu specijalističkih pregleda, a zdravstveni radnici bolje uslove za rad, saopšteno je na otvaranju rekonstruisanog prostora specijalističkih ambulanti kotorskog Doma zdravlja.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Milovan Vujović, kazao je da je to još jedan projekat Doma zdravlja Kotor, uspješno završen zahvaljujući podršci Vlade i domaćinskom poslovanju i raspolaganju budžetom menadžemnta te ustanove…

Više →

Završena XI Međunarodna specijalistička škola Evropskog centra za mir i razvoj

Objavio   /  izdanje br. 123  

psihijatrija kotor

Zadovoljstvo mi je da vas obavijestim da je uspješno završena XI Međunarodna specijalistička škola Evropskog centra za mir i razvoj, Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, na temu: “Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti”, koja je održana u Kotoru, u Hotelu “Cattaro” u periodu od 14. do 16. juna 2019. godine.
Školu je otvorio državni sekretar Ministarstva zdravlja Crne Gore gospodin Milovan Vujović…

Više →

Bergerova bolest

Objavio   /  izdanje br. 123  

bubrezi

Dr Elvir Mučić, spec. interne medicine
Klinika za nefrologiju KCCG

Bergerova bolest (primarni IgA glomerulonefritis) je bolest nepoznate etiologije koja se karakteriše ponavljanim epizodama makro ili mikrohematurije, sa ili bez proteinurije, odlaganjem IgA depozita u mezangijumu bubrega, bez znakova sistemske bolesti.
Bolest je opisao Berger 1967. godine. U pitanju je najčešći primarni glomerulonefritis sa prosječnom incidencijom od 25-50 oboljelih na 100.000 stanovnika godišnje, dok se prevalencija bolesti kreće od 20-40%. Bolest je češća kod muškaraca i kod pripadnika bijele rase. Najčešće se ispoljava između 10-30. godine života…

Više →

HCV virus je ukroćen

Objavio   /  izdanje br. 123  

danijela stojanovic

Dr Danijela Stojanović, sa Klinike za infektivne bolesti KCCG-a, upozorila je da nakon 6 mjeseci akutna infekcija prelazi u hronični oblik, a u 85% slučajeva i nakon 20-ak godina ima tešku komplikaciju u vidu ciroze jetre i karcinoma jetre. Prenosi se najčešće putem krvi. U velikom procentu žrtve su intravenski korisnici narkotika, osobe zaražene transfuzijom inficirane krvi, a prenos je moguć s majke na dijete, hirurškim putem, među zdravstvenim radnicima, seksualnim odnosima sa inficiranim osobama, hemodijalizom, kolonoskopijom, akumpunkturom, tetovažama u neadekvatnim uslovima. Od 1995. smanjen je procenat zaraze…

Više →

37 miliona osoba u svijetu živi sa HIV-om

Objavio   /  izdanje br. 123  

hiv

Ističući podatak da se radi o infekciji sa kojom živi oko 37 miliona osoba u svijetu, dr Brankica Dupanović, sa Klinike za infektivne bolesti KCCG-a, navela je da je u radu sa HIV inficiranim osobama ostvaren napredak u smislu smanjenja broja smrtnih slučajeva. Zahvaljujući bržem sprovođenju dijagnostike, objasnila je ona, od 2000. do danas taj broj se u prosjeku smanjio za 38%. − Ne postoje rizične grupe, postoji samo rizično ponašanje, iz prostog razloga što je nekada dovoljno ostvariti samo 1 seksualni kontakt bez zaštite da bi se „uzela” infekcija. Infekcija se ne samo dobija, nego i uzima na različite načine – navela je dr Dupanović.
Govoreći o načinu prenosa infekcije, dr Dupanović je kazala da kod nas ne postoji slučaj prenosa virusa HIV-a transfuzijom krvi. Najčešće se on prenosi putem seksualnog kontakta, s tim što je on u mnogo većoj mjeri zastupljen putem analne recepcije nego vaginalno. Perinatalnih infekcijama, sa majke na dijete bilo je i kod nas…

Više →

Epiduralna analgezija i prirodni porođaj

Objavio   /  izdanje br. 123  

trudnica

Dr Dejan Leković, spec. anesteziolog
Načelnik Anestezije, KCCG

Trudnice koje razmišljaju o porođaju u epuduralu, moraju prvo razgovarati sa izabranim ginekologom, koji im vodi trudnoću, zatim uraditi sljedeće nalaze: krvna slika (broj trombocita >= 100 hiljada) vrijeme krvarenja, koagulacine i INR, i zakazati pregled kod anesteziologa. Anesteziolog će pregledati nalaze, zatim kičmu trudnice i informisati je o samoj tehnici izvođenja, kontraindikacijama i neželjenom dejstvu ove vrste anestezije…

Više →

Uputstvo o pružanju zdravstvene zaštite inostranim osiguranicima

Objavio   /  izdanje br. 123  

FZCG

Osigurano lice je dužno da se po dolasku u Crnu Goru, sa navedenom potvrdom, odnosno Evropskom karticom zdravstvenog osiguranja ili sertifikatom evropske kartice obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu boravka, koja im izdaje drugu potvrdu (zdravstveni list-obrazac INO 1) sa kojom strani osiguranici neposredno ostvaruju zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama iz mreže zdravstvenih ustanova i drugim zdravstvenim ustanovama van mreže sa kojima je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite…

Više →

U susret afirmaciji donorstva

Objavio   /  izdanje br. 123  

donorstvo

− Transplantacioni program jedne zemlje predstavlja ispit zrelosti ne samo zdravstvenog sistema. I to najmanje zdravstvenog sistema, zato što je sve ono što se dešava u okviru zdravstvenog sistema jedan dio tehničke priče: kako prepoznati pacijenta koji je kandidat za kadaveričnu transplantaciju, kako u isto vrijeme pripremiti i onoga ko treba da primi organ, kako sprovesti sami postupak transplantacije, kako pacijenta pratiti posttransplantaciono – rekla je u uvodu svog izlaganja nacionalna koordinatorka za ovaj program prof. dr Vesna Miranović. Ona je dalje objasnila da postoji niz etičkih postupaka koji se moraju ispoštovati da bi ovaj postupak bio besprekorno čist, ali i jedan dio koji apsolutno ne zavisi od zdravstvenog sistema, a tiče se nivoa svijesti društva o tome da u trenutku kada nekome treba organ a neko je izgubio moždane funkcije ti njegovi organi budu preusmjereni ka osobi kojoj su neophodni…

Više →

Obilježen Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Objavio   /  izdanje br. 123  

davaoci

U strukturi dobrovoljnog davalaštva registrovani su pozitivni pomaci i Crna Gora se približila nivou od 50 odsto. – Ostvareni rezultati obavezuju da se nastavi pravcem strateških reformi i intervencija. Nivo davalaštva u Crnoj Gori je skoro dostigao nivo zlatnog standarda, koji je četiri odsto, i sada iznosi 3,2 procenta – kazala je šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović. Ona je povodom 14. juna, Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, navela da rezultati Zavoda za transfuziju predstavljaju važan alarm za sve ostale sektore. Kazala je i da je zdravlje kapital cjelokupnog društva i da dovoljne količine bezbjedne krvi predstavljaju jedan od najdragocjenih resura kojima društvo može da raspolaže…

Više →

Klinički centar Crne Gore bogatiji sa 37 specijalista

Objavio   /  izdanje br. 123  

KCCG

Klinički centar Crne Gore (KCCG) organizovao je 26. juna svečani prijem za 37 novih specijalista, koji su u proteklih nekoliko mjeseci završili specijalizaciju ili užu specijalizaciju i time, kako je kazao direktor KCCG dr Jevto Eraković, stekli pravo da, zajedno sa svojim iskusnim kolegama, obavljaju najodgovornije i najzahtjevnije procedure u medicini.
- Kadrovski kapaciteti Kliničkog centra Crne Gore sada su pojačani sa 30 specijalista i 7 užih specijalista, pa sada ukupan broj ljekara specijalista u našoj ustanovi iznosi 297, a užih specijalista 89, iz različitih oblasti medicine. Naši mladi ljekari, kroz obuku koju su završili, sarađivali su, kako sa našim stručnjacima u okviru Kliničkog centra Crne Gore, tako i sa eminentnim stručnjacima iz razvijenih evropskih centara. To će se svakako odraziti na njihov rad, a Klinički centar će sa novim specijalistima u timu dodatno unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite i još ažurnije odgovori na sve radne zadatke, istakao je dr Eraković…

Više →

Strogo zabranjeno pušenje u zatvorenom prostoru

Objavio   /  izdanje br. 123  

hrapovic

Novim zakonskim rješenjem strogo je zabranjeno konzumiranje duvanskog proizvoda u bilo kom dijelu zatvorenog prostora.
Crnogorska Vlada utvrdila je Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kojim se u cilju zaštite života i zdravlja ljudi propisuju mjere za smanjenje i ograničavanje upotrebe duvanskih i sličnih proizvoda. Predlogom se propisuju mjere za sprečavanje štetnih posledica upotrebe duvanskih proizvoda, sastojci i emisija, obilježavanje pojedinačnih i spoljašnjih pakovanja, stavljanje u promet duvanskih proizvoda i električnih cigareta…

Više →

Obilježavanje dana Ljekarske komore

Objavio   /  izdanje br. 123  

ljekarska komora

Prije dvadest četiri godine, doktori medicine u Crnoj Gori dobili su priliku da osnuju Ljekarsku komoru Crne Gore. Svečanost ovim povodom je upriličena 20. juna na Medicinskom fakultetu Crne Gore uz mnogobrojne zvanice, kada su uručene nagrade najboljem ljekaru, najboljim zdravstvenim ustanovama i studentima. Dobrodošlicu je prisutnima poželio dr Aleksandar Mugoša, predsjednik Komore.
Dr Mugoša je na početku prisutne podsjetio da je 20. juna 1995. godine održana Osnivačka Skupština Ljekarske komore Crne Gore. Tačno prije 24. godine, doktori medicine u Crnoj Gori dobili su priliku da osnuju Ljekarsku komoru Crne Gore u cilju unapređenja stručnosti, medicinske etike, podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite i zaštite profesionalnih interesa…

Više →

Šesta Medikalova konferencija održana u Budvi

Objavio   /  izdanje br. 123  

sa konferencije VI

Ministar zdravlja u Vladi Crne Gore dr Kenan Hrapović otvorio je Šestu Medikalovu konferenciju, na kojoj je obilježena i decenija postojanja časopisa “MedicalCG”.
Naglašavajući da je nastavak ulaganja u edukaciju ljekara jedan od prioritetnih zadataka Ministarstva zdravlja, te da se osavremenjavanje zdravstvenih ustanova, edukacija kadra, kontrola i prevencija hroničnih nezaraznih bolesti i sprovođenje skrining programa smatraju prioritetima politike Ministarstva zdravlja u budućem periodu, Hrapović je 13-og juna na otvaranju Konferencije u Bečićima, naveo i da se doprinosom razvoju i unapređenju našeg zdravstvenog sistema može smatrati i rad časopisa Medikal koji slavi deceniju postojanja…

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center