Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 122

Štampa treba da vidi ono što je stvarno bitno

Objavio   /  izdanje br. 122  

petersen dankinja

Ako hoćete da se bavite zdravstvenim novinarstvom, treba da pišete o bolestima koje škode ljudima u Crnoj Gori – ovom jednostavnom porukom počela je svoje predavanje profesionalna novinarka Solvejg Rejgard Petersen, predstavnica Danske agencije za ljekove. Kao osoba sa bogatim iskustvom u zdravstvenom novinarstvu, ona je uz niz konkretnih preporuka i analiza uspjela da prenese i neka interesantna iskustva iz svoje prakse…

Više →

Obilježen Međunarodni dan kontrole duvana

Objavio   /  izdanje br. 122  

duvan

Prof. dr Agima Ljaljević,
Institut za javno zdravlje Crne Gore

Međunarodni dan kontrole duvana 31. maj dobra je prilika da se još jednom skrene pažnja na pogubne uticaje duvanskog dima na zdravlje ljudi. Da se ukaže da duvan, tihi ubica, predstavlja osnovni uzrok obolijevanja i umiranja svjetske, pa i crnogorske populacije. Pored toga, da stvara indirektne troškove za zdravstvenu zaštitu zbog tretmana posljedica pušenja, odsustva sa posla, smanjenja radne produktivnosti…

Više →

Sezonski afektivni poremećaj (Sezonska depresija)

Objavio   /  izdanje br. 122  

depresija

Prof. dr Mirko Peković, spec. neuropsihijatar

Poremećaj raspoloženja se ispoljava u obliku hipertimije (pada), odnosno patološkog nerspoloženja (subdepresije ili depresije). Pored oštećenja afekta, kod ovih poremećaja postoje oštećenja i drugih psihičkih funkcija, praćenih somatskim smetnjama.
Uzroci (etiologija) depresija je multikauzalna: genetske transmisije, biohemijski i neurofiziološki procesi (organicitet), psihoanalitičke teze, neoanalitičke, bihejvioralne, sociokulturne teorije itd…

Više →

Njeno veličanstvo hijaluronska kisjelina

Objavio   /  izdanje br. 122  

hijaluron

Dr Duško Marković*
Specijalizant plastične i estetske hirurgije
Klinički centar Crne Gore

Zadnjih godina svjedoci smo ogromnog porasta broja procedura koje spadaju pod nehirurški anti ageing. Neki estetski problemi koji su bili indikacija isključivo za estetsko hirurški tretman sada se mogu jako uspješno, ali ne uvijek, rješavati mnogo manje invazivnim procedurama. “Krivci” za ovaj trend su popularizacija hijaluronske kisjeline, napredak u istraživanjima koja su dovela do proizvodnje velikog broja brendova, te medijska promocija anti ageing tretmana. Hijaluron je mekan, providan, resorptivan i biokompatibilan gel koji se lako aplikuje, pa sve više ljekara nudi usluge anti ageinga tretmana…

Više →

Značaj prevencije i rane detekcije hronične bubrežne slabosti

Objavio   /  izdanje br. 122  

bubrezi

Dr Vasilije Bošković
Klinika za nefrologiju, KCCG

Hronična bubrežna slabost dobija posebno na značaju zbog rastuće potrebe za nadomještajem bubrežne funkcije dijalizom i transplantacijom. Značaj hronične bubrežne slabosti je veliki, kako sa aspakta kvaliteta života pacijenta tako i sa ekonomskog aspekta. S obzirom da ne postoji specifična terapija hronične bubrežne slabosti, to se kvalitet života oboljelog pacijenta ogleda upravo u kvalitetnom nadomještaju bubrežne funkcije…

Više →

Sistemske bolesti vezivnog tkiva (SBVT)

Objavio   /  izdanje br. 122  

lupus

Doc. dr Dušan Mustur, spec. fizijatar i reumatolog

Sistemske bolesti vezivnog tkiva (SBVT) su velika grupa zapaljenskih autoimunskih bolesti koje mogu zahvatiti gotovo sve organe i tkiva, i u koje spadaju sistemski lupus eritematodes (SLE), primarni Sjögren-ov sindrom, antifosfolipidni sindrom, sistemska skleroza, polimiozitis, dermatomiozitis, mješovite bolesti vezivnog tkiva i tzv. „overlap“ siondrom, kao i Still-ova bolest odraslih i sindromi vaskulitisa…

Više →

Međunarodni simpozijum MELAdetect za zdravstvene radnike

Objavio   /  izdanje br. 122  

MELAdetect

JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar jedan je od ukupno pet projektnih partnera u projekatu pod nazivom MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji je izabran u okviru Prvog poziva za dostavljanje projekatnih prijedloga u sklopu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Pored Opšte bolnice Bar, kao jedinog partnera iz Crne Gore u ovom trilateralnom programu, ostali projektni partneri su: Zavod za javno zdravstvo Zadar (vodeći partner), Sveučilište u Zadaru, Agencija za razvoj zadarske županije – ZADRA NOVA i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru…

Više →

Da li (pre)poznajemo multiplu sklerozu?

Objavio   /  izdanje br. 122  

MS

Dr Ljiljana Radulović, spec. neurolog
Klinički centar Crne Gore

Bolest se najčešće dijagnostikuje kod mladih, radno aktivnih ljudi u njihovim dvadesetim i tridesetim godinama, a dvije trećine oboljelih čine žene. Pretpostavlja se da je u svijetu oboljelo oko 2.5 miliona ljudi. Ne zna se tačan podatak o broju oboljelih u Crnoj Gori, ali uzimajući u obzir prevalencu ove geografske širine smatra se da ih ima 700. Na osnovu obrađenih podataka na 250 pacijenta, u našoj zemlji oboljelih ima u svim dijelovima zemlje, sa dominacijom sjevera Crne Gore. Smatra se da je bilježenje sve većeg broja oboljelih uzrokovano boljom dijagnostikom, a ne stvarnim porastom incidence bolesti…

Više →

Međunarodni sastanak onkologa na Cetinju

Objavio   /  izdanje br. 122  

onkolozi

Dvodnevni godišnji međunarodni sastanak onkologa, u organizaciji Farmaceutske kompanije „Hoffmann−La Roche”, realizovan je 13/14. aprila u Biznis inkubatoru na Cetinju. Slogan sastanka „U korak sa inovacijama” dao je prostora za otvaranje brojnih tema iz oblasti danas najaktivnije medicinske grane – onkologije. Brojni stručnjaci iz zemlje i inostranstva učestvovali su u panel diskusijama i bili predavači na ovom skupu. Ovim je uspješno sproveden i još jedan važan cilj sastanka: ostvarivanje konekcije i interakcije na stručnom nivou…

Više →

Medicinski izazovi u eri digitalizacije

Objavio   /  izdanje br. 122  

milos icevic

U okviru Radionice za novinare održane krajem marta u Tivtu, izazovnu temu činila je digitalizacija. Stručni predavači su u nekoliko navrata ukazali na značaj inoviranja u medicini i na praktične aspekte takvog djelovanja. Govoreći o medicini u digitalnoj eri, direktor Farmaceutske kompanije „Hoffmann−La Roche”, ujedno i predsjednik Zdravstvenog komiteta Američke privredne komore u Crnoj Gori, dr Miloš Ičević, prikazao je neke interesantne aspekte primjenjive u savremenom trenutku…

Više →

Potpuna informisanost pacijenta kao cilj sektora informisanja

Objavio   /  izdanje br. 122  

marija savovic

Savjetnica za odnose sa javnošću i međunarodnu saradnju CALIMS-a Marija Savović prezentovala je, u okviru Medikalove radionice za novinare u Tivtu, značaj adekvatnog medijskog izvještavanja za javno zdravlje, te poželjni koncept preuzimanja informacija sa CALIMS portala. Ovom prilikom je potencirana potreba za provjeravanjem istinitosti informacija i vršenjem njihovog sektorski usklađenog plasiranja javnosti…

Više →

Realizovan Treći kongres farmaceuta Crne Gore

Objavio   /  izdanje br. 122  

farmaceuti

Izražavajući osobito zadovoljstvo zbog počasti da otvori skup, predsjednica Farmaceutske komore Crne Gore dipl. pharm. Milanka Mira Žugić, pozdravila je učesnike Kongresa, predstavnike visokih institucija obrazovanja i zdravstvenih institucija Crne Gore, kao i direktore i predstavnike farmaceutskih kuća koje su svojim donacijama pomogli održavanje skupa. Zahvaljujući na koordinisanoj saradnji članovima Organizacionog odbora, predsjednici tog tijela dipl. pharm. Milici Popivodi, i Naučnom odboru, i predsjednici doc. dr Zorici Potpari, ona je navela: − Zahvalnost dugujem i jer smo u koordinisanom radu prevazišli mnoge izazove tokom organizacije Kongresa i nadam se uspjeli u tome da se i slijedeće četiri godine priča o uspjehu ovoga, za nas farmaceute Crne Gore, važnog događaja…

Više →

50 godina Neurohirurškog odjeljenja u Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ u Risnu

Objavio   /  izdanje br. 122  

risan 2

Bolnica je izgrađena u periodu od 1938. do 1941. godine, i ponijela ime svog donatora. U periodu od 1941. do 1949. godine bila je opšta bolnica za Boku Kotorsku, a na njenom čelu nalazio se prof dr Niko Miljanić, čovjek čije ime danas nosi anatomski institut medicinskog fakulteta u Bogradu. Od 1949. godine bolnica postaje centar za koštanozglobna oboljenja, prva te vrste u Crnoj Gori, sa međurepubličkim karakterom, i u prvim decenijama svoga postojanja postaje jedan od lidera ortopedije u širem regionu. Tome u prilog idu i sjajna dostignuća u tom periodu, ugradnja prve poliakrilatne parcijalne proteze kuka,1954. godine, prve parcijalne proteze kuka tipa Austin Moore 1956. godine, obje kao prve na Balkanu, koje je izveo dr Filip Šoć, da bi 1971. godine bila ugrađena prva totalna bescementna proteza kuka, a 1972. godine i totalna cementna proteza kuka, samo godinu dana nakon Skoplja i Zagreba, i godinu prije Beograda i Ljubljane, a uradio ih je dr Filip Đurašković…

Više →

Specijalna bolnica “Vaso Ćuković” obilježila 50 godina neurohirurške djelatnosti

Objavio   /  izdanje br. 122  

risan

Nemoguće je govoriti o bolnici u Risnu odvojeno od Vasa Ćukovića, čovjeka čije ime nosi, čijom je donacijom izgrađena ova specijalna bolnica. Njegova zadužbina i danas svjedoči o ličnosti, djelima i zavjetima časnog i čestitog građanina kome je otadžbina bila svijet u malom. Bolnica koja je počela davne 1941. godine sa radom i do današnjeg dana je uspjela da zadrži renome zdravstvenog centra koji se bavi najskupljim granama medicine, neurohirurgijom i ortopedijom.
Prvi čovjek specijalne bolnice u Risnu, dr Vlado Popović, koji je na čelu ove zdravstvene ustanove od 2018. godine, pozdravljajući prisutne kolege i goste, istakao je da biti neurohirurg jeste lijepo ali je i izuzetno zahtjevno i teško, bez prava na grešku i bolan ishod. O istorijatu bolnice prisutni su se detalnije informisali iz petnaestominutnog dokumentarnog filma, a dr Popović je nadahnutim riječima govorio o ljekarskom pozivu u neurohirurškoj oblasti medicine, posebno u uslovima risanske bolnice.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center