Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 120

Stari ljekari Brezovika

Objavio   /  izdanje br. 120  

brezovik

Prim. dr Gani Karamanaga

Specijalna bolnica u Brezoviku je počela sa radom 1951. godine. Osnivač ove institucije je bio Dr Jovan Kesler (1906-1959). Prethodna centralna bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu bila je Sanatorijum na Cetinju. Bolnica u Brezoviku sastoji se iz četiri paviljona za bolesnike, bloka za dijagnostiku (V paviljon) i centralnog administrativnog djela u čijem se parteru nalazi laboratorijska dijagnostika (mikrobiologija i biohemija)…

Više →

Skrining na plućnu tuberkulozu

Objavio   /  izdanje br. 120  

tuberkuloza

Dr Stevan Lučić, spec. mikrobiologije
Specijalna bolnica za plućne bolesti, Brezovik, Nikšić

Plućna tuberkuloza je najčešći oblik tuberkuloze . Oboljeli od plućne tuberkuloze, budući da su zarazni, predstavljaju rezervoar za širenje bolesti. U zemljama sa srednje visokom incidencijom tuberkuloze, mjere koje se tiču smanjenja obolijevanja se prije svega odnose na blagovremeno otkrivanje i liječenje oboljelih od plućne tuberkuloze…

Više →

MoMSIC – volonterska organizacija studenata Medicinskog fakulteta

Objavio   /  izdanje br. 120  

Momisc

MoMSIC (Montenegrin Medical Sudents International Commitee) je volonterska nevladina organizacija pri Medicinskom fakultetu u Podgorici, bavi se javnim i reproduktivnim zdravljem, ljudskih pravima i mirom, kao i međunarodnim razmjenama studenata. Punopravni smo član IFMSA (International Federation Medical Students International Association) u okviru koje obavljamo svoje aktivnosti. IFMSA je najveća studentska organizacija na svijetu, koja broji više od milion i tri stotine hiljada članova – studenata medicine širom svijeta…

Više →

Fileri

Objavio   /  izdanje br. 120  

fileri

Dr Duško Marković*
Specijalizant plastične i estetske hirurgije
Klinički centar Crne Gore

Korišćenje injektibilnih filera je postao jedan od najtraženijih minimalno invazivnih tretmana za obnavljanje izgubljenog volumena lica, koje je nezustavljiva ali odloživa posljedica starenja. Svima koji se bave ovim tretmanima jako su poznati trougao mladosti i starenja. Pod uticajem gravitacije i normalnih fizioloških procesa dolazi do gubitka masnih jastučića u licu, koji svoj značaj dobijaju tek zadnjih nekoliko godina, te do gubitka tonusa mišića. Sve to za posljedicu ima pad tonusa kože i potkožnog tkiva, preraspored prirodnih linija, bora i brazdi, što uz igru svjetlosti i sijenki ljudsko oko doživljava kao odraz starenja…

Više →

Nasljedna policistična bolest bubrega

Objavio   /  izdanje br. 120  

policisticni bubrezi

Dr Elvir Mučić, spec. interne medicine
Klinika za nefrologiju KCCG

Bolest se karakteriše prisustvom velikog broja cista različite veličine u kori i meduli oba bubrega, koje dovode do povećanja oba bubrega uz redukciju njihovog funkcionalnog parenhima.
Postoje dva oblika ove bolesti: adultni oblik (koji se nasljeđuje autozomno-dominantno) i infantilni oblik (koji se nasljeđuje autozomno-recesivno)…

Više →

Asimptomatska bakteriurija – liječiti ili ne

Objavio   /  izdanje br. 120  

njega starih

Dr Aleksandar Magdelinić, spec. urolog
Klinika za urologiju, KCCG

Asimptomatska bakteriurija (ABU) nije rijetka pojava u svakodnevnoj ljekarskoj praksi. Često postoji dilema, naročito kod ljekara opšte prakse, da li treba liječiti asimptomatsku bakteriuriju.
Asimptomatska bakteriurija prisutna je kod 1-5% zdravih pre-menopauzalnih žena. Učestalost raste kod zdravih žena i muškaraca starije životne dobi (4-19%), kod dijabetičara (0,7 – 27%), kod trudnica (2-10%), kod institucionalizovanih starih pacijenata (15-50%) i kod pacijenata sa povredama kičmenog stuba (23-89%). Izolovani bakterijski sojevi su slični kao i kod nekomplikovanih i komplikovanih urinarnih infekcija…

Više →

Duktalna ehografija u komparaciji sa drugim imaging metodama u dijagnostici oboljenja dojki

Objavio   /  izdanje br. 120  

dojka

Mr sci dr Kovač Radomir, radiolog

Dojke su parne egzokrine zlijezde na prednjoj strani grudnog koša između III i VII rebra, na sredini između grudne kosti i pazuha. Poluloptastog su ili kupastog oblika uz odstupanja koja su najčešće genetski ili rasno uslovljena. Svojom bazom leže na fasci velikog grudnog mišića sa kojom je povezana rastresitim vezivnim tkivom, zbog čega je izrazito pokretna.
Žljijezda je podijeljena u 15-20 glandularnih jedinica – lobula koji „plivaju” u volumenu masnog tkiva, a svaki ima duktalno ušće kojim završava na rubu mamile…

Više →

Kašalj – koristan refleks

Objavio   /  izdanje br. 120  

kasalj

Prim. dr Milica Šofranac, pedijatar
Dom zdravlja, Danilovgrad

Kašalj je odbrambeni refleksni mehanizam kojim se eksplozivnim izdisanjem odstranjuje sekret i strana tijela iz dušnika i bronha. Po drugoj definiciji, kašalj je eksplozivni izdisajni pokret kojim se refleksno ili namjerno čiste disajni putevi.
Kašalj je jedan je od najčešćih simptoma koje pacijenti navode tokom posjete ljekaru. Može da prati niz različitih akutnih i hroničnih oboljenja…

Više →

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr simo milošević” Igalo

Objavio   /  izdanje br. 120  

simo milosevic igalo

Institut Igalo je jedna od najvećih i najpoznatijih ustanova za fizikalnu, rehabilitacionu i preventivnu medicinu i talasoterapiju za djecu i odrasle na Mediteranu. Smješen je u centru Igala, na samom ulazu u Bokokotorski zaliv, jedan od najljepših mediteranskih zaliva, u neposrednoj blizini mora. Sa sjeverne strane se nalazi planina Orjen (1894m) koja spriječava prodor hladnih vazdušnih masa sa sjevera. Igalo ima blagu, mediteransku klimu sa suvim i toplim ljetima i blagim zimama, sa preko 200 sunčanih dana godišnje. Nalazi se na pola sata vožnje od dva međunarodna aerodroma, Tivat i Dubrovnik…

Više →

Održana konferencija posvećena razvoju nauke Zauvijek radoznali – naukom za budućnost

Objavio   /  izdanje br. 120  

zauvijek radoznali

Značaj uloge i povezivanje nauke i društva, kao i značaj nauke u svakodnevnom životu, bile su neke od tema naučne konferencije Zauvijek radoznali – Naukom za budućnost, koja je okupila eminentne stručnjake iz Crne Gore iz oblasti prirodnih nauka, kao i posjetioce iz medicinskog, akademskog, javnog i korporativnog sektora, a koju je organizovala vodeća naučna i tehnološka kompanija Merck u podgoričkom hotelu Hilton, 19. marta…

Više →

Neizostavna interakcija medija i struke

Objavio   /  izdanje br. 120  

radionica

Izvještavanje u oblasti zdravstva i medijski učinak u ovom sektoru bile su teme edukativne interaktivne radionice za novinare realizovane 28‑og i 29‑og marta u organizaciji magazina Medical. Uz učešće zavidnog broja predstavnika reprezentativnih medijskih aktera Crne Gore, veoma interesantna izlaganja imali su i renomirani predstavnici medicinske struke. Prvog dana Radionice predavači su bili dr Dragan Lončar, sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Solvejg Rejgard Petersen, šefica Medijskog centra Danske agencije za lijekove, dr Miloš Ičević, predstavnik farmaceutske kompanije Hoffmann−La Roche i predsjednik Zdravstvenog komiteta Američke privredne komore u Crnoj Gori…

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center