Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 118

Homeopatija u prevenciji i liječenju gripa

Objavio   /  izdanje br. 118  

biljke

Dr Snežana Tomić, homeopat

Za razliku od obične prehlade, grip se manifestuje ozbiljnijom i komplikovanijom simptomatološkom slikom, koja može ostaviti i svoje posljedice u vidu oslabljenog imunog i respiratornog sistema, opšte sabosti, hroničnog kašlja…
Djeca i starije osobe su podložnije virusu gripa. Djeca zbog nerazvijenog imunog sistema a starije osobe zbog oslabljenog imunog sistema koji je često kompromitvan već postojećom hroničnom bolešću, što čini pripadnike starije populacije posebno ranjivim u epidemiji gripa…

Više →

Izazovi u patronažnoj rehabilitaciji kod moždanog udara

Objavio   /  izdanje br. 118  

mozak

Aleksandar Brajković, spec. prim. fizioterapije,
PNF terapeut

Poslednjih par decenija zbog posljedica nagle industrijalizacije sudionici smo brzog načina života kojeg prate nedovoljna fizička aktivnost, loše navike u ishrani, pretjerana konzumacija cigareta i alkohola, loš kvalitet sna i razni štetni egzo/endogeni faktori, naručito stres. Sve to je u korelaciji sa nastankom ateroskleroze, bolesti krvotoka koja je glavni uzrok nastanka moždanog udara.
Moždani udar nije bolest, to je sindrom koji se karakteriše ispadom u CNS-u, sa posljedičnim kliničkim manifestacijama na ½ tijela pacijenta, u vidu djelimične oduzetosti koja se označava kao (hemipareza), ili kompletne oduzetosti (hemiplegija). Ovo stanje ostavlja posljedice u funkcionalnom statusu kod pacijenata, čiji je oporavak u rukama multidisciplinarnog medicinskog tima…

Više →

Način organizovanja zdravstvene njege pacijenata u terminalnoj fazi bolesti

Objavio   /  izdanje br. 118  

ruke

Ljiljana Stijepović, mr zdravstvene njege
Specijalna bolnica “Vaso Ćuković ” Risan

Iako smo svjedoci svakodnevnog napretka medicinskih nauka, sve veći je broj ljudi koji umiru od posljedica malignih bolesti, hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti. Napredak medicine je promijenio smrt od iznenadnog slučaja do često dugog putovanja praćenog mnogim događajima. Upravo na tom putovanju je od neizmerne važnosti palijativna njega i palijativno zbrinjavanje. Palijativno zbrinjavanje bolesnika je od neprocjenjivog značaja za dostojanstveni kraj života. Palijativno zbrinjavanje se definiše kao posebna njega lica čija se bolest ne može izliječiti. Palijativno zbrinjavanje pruža udobnost i podršku oboljeloj osobi i porodici oboljelog…

Više →

Novi biomarkeri akutnog oštećenja bubrega u kliničkoj praksi

Objavio   /  izdanje br. 118  

bubrezi

Dr Vasilije Bošković
Klinika za nefrologiju, KCCG

Akutno oštećenje bubrega (AOB) je relativno nov klinički pojam koji se definiše kao naglo opadanje bubrežne funkcije. AOB je dosta širi termin od termina „akutna bubrežna insuficijencija“ i obuhvata čitav spektar stanja od subkliničkih promjena bubrežne funkcije do akutne bubrežne insuficijencije koja zahtijeva liječenje dijalizama.
Incidenca akutnog oštećenja bubrega (AOB) varira od 5% kod ukupno hospitalizovanih bolesnika do 30 do 50 % kod bolesnika hospitalizovanih u jedinicama intenzivnog liječenja. U kliničkoj praksi AOB se obično dijagnostikuje mjerenjem nivoa serumskog kreatinina koji je nepouzdan indikator akutnih promjena bubrežne funkcije, naročito jer zavisi od životne dobi, pola, mišićne mase i mišićnog metabolizma, te hidracije pacijenta…

Više →

Alportov sindrom

Objavio   /  izdanje br. 118  

bubreg

Dr Elvir Mučić, spec. interne medicine
Klinika za nefrologiju KCCG

Alportov sindrom se karakteriše pojavom hematurije, suprafiziološkom proteinurijom, povremenim bolovima u slabinama i visokom učestalošću oštećenja sluha.
Prvi opis bolesti potiče iz 1875. godine kada Dickinson opisuje hematuriju u tri generacije iste porodice. Nakon toga Alport 1927. godine opisuje hematuriju, proteinuriju, azotemiju i značajnu gluvoću u nekoliko članova iste porodice i po njemu sindrom dobija ime.
Prevalencija bolesti iznosi 1:5.000. Od bolesti znatno češće obolijevaju muškarci. Muški potomci oboljelog od Alportovog sindroma ne nasleđuju bolest, a osobe ženskog pola koje boluju od ove bolesti prenose bolest na ½ svojih potomaka…

Više →

Problemi školske djece

Objavio   /  izdanje br. 118  

djeca

Dr Stanislava Višnjić, specijalizant pedijatrije
Dom zdravlja, Nikšić

U godinama kada kreću u školu, oko 6 godine, djeca usmjeravaju pažnju ka roditelju istog pola, nastoječi da se poistovjete. Mentalna energija se usmjerava ka učenju. U ovom stadijumu jačaju psihološki mehanizmi odbrane. Posebnu vrstu odbrambenog mehanizma predstavlja pojava somatizacije, kod koje se anksioznost pretvara u fizički, tjelesni simptom, umjesto u psihološki, kao što to biva kod ostalih mehanizama odbrane. Ovaj period djeteta se odlikuje težnjom za uspjehom u školi, a neuspješnost u odvajanju od porodice ili neprihvaćenost od strane vršnjaka vodi osjećanju manje vrijednosti…

Više →

Psorijaza

Objavio   /  izdanje br. 118  

psorijaza

Prof. dr Željko P. Mijušković, dermatovenerolog-onkolog
Predsjednik Udruženja dermatovenerologa Srbije
Stručni konsultant ordinacije Natal

Psorijaza je hronična, rekurentna, zapaljenska, sistemska bolest koja je uslovljena genetskim i imunološkim karakteristikama osobe, a ima izrazito negativan efekat na kvalitet života.
Ime psorijaza izvedeno je iz grčke reči psora, što označava osjećaj svraba, i poznata je od davnina. Bolest je prvi opisao Hipokrat u IV vijeku pre nove ere, a kasnije i Celsus, Vilian, Hebra i drugi…

Više →

Netolerancija laktoze i crijevni grčevi

Objavio   /  izdanje br. 118  

colief

Za mnogu djecu, sladoled ili čaša mlijeka za doručak znači poslijepodne mučenje sa grčevima, gasovima i prolivom.
Djeca koja imaju ovu vrstu nelagodnosti nakon konzumacije mliječnih proizvoda vjerovatno imaju netoleranciju na laktozu, što je posljedica neadekvatnog probavljanja laktoze, glavnim šećerom u mlijeku i mliječnim proizvodima.
Netolerancija na laktozu događa se kada organizam stvara premalo enzima laktaze, koji je potreban za razgradnju laktoze na dva jednostavna šećera, glukozu i galaktozu. Kada nema dovoljno laktaze u tijelu, laktoza se ne razgrađuje u tankom crijevu i prolazi u debelo crevo, gdje ga bakterije fermentiraju u gasove i kiseline…

Više →

Barijatrijska (metabolička) hirurgija protiv šećerne bolesti

Objavio   /  izdanje br. 118  

zeludac

Prof. dr Miroslav D. Ilić, hirurg
Medicinski fakultet u Novom Sadu
Klinika za grudnu hirurgiju
Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
Stručni saradnik bolnice Codra, Podgorica

Američki hirurg Valter Pori prvi je uvideo vezu između hirurgije želuca i tankog crijeva i šećerne bolesti. Proučavajući pacijente koji su operisali tumore želuca (odstranjenjem jednog dijela želuca i uspostavljanjem spoja između ostatka želuca i tankog crijeva) uvideo je da su pacijenti koji su prije operacije imali šećernu bolest, potpuno „ozdravili“, tj. sama operacija doprinijela je prestanku uzimanja ljekova protiv šećerne bolesti i normilaizovala je nivo šećera u krvi…

Više →

Udruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti NVO RAM

Objavio   /  izdanje br. 118  

nvo ram

Udruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti NVO RAM je osnovano januara 2003. godine kao nevladino, neprofitno, nestranačko i nezavisno udruženje, sa ciljem pomoći oboljelim od reumatskih bolesti, na principima solidarnosti i humanosti, kao i unaprijeđenjem društvene brige o oboljelim, njihovim okupljanjem i njegovanjem zajedništva.
Inicijativu za osnivanje Udruženja, koju je pokrenula dr Koviljka Kažić, podržali su dr Svetlana Aligrudić, dr Veliša Aligrudić, dr Nenad Vukčević, dr Sanja Čejović, kao i osnivač i prvi predsjednik udruženja Senka Stijepović. Predsjednik udruženja je Igor Medojević…

Više →

Trigeminalna neuralgija i bol u licu

Objavio   /  izdanje br. 118  

zeljko kojadinovic

Prof. dr Željko Kojadinović, neurohirurg
Klinički centar, Novi Sad
Stručni konsultant poliklinike Rezidencija zdravlja Kerber, Podgorica

Kod bola u licu po tipu trigeminalne neralgije najvažnije je na početku ustanoviti tip neuralgije. Najčešći oblici su: tipična, atipična i sekundarna.
Trigeminalna neuragija – tipična (neuralgia trigeminusa, neuralgia trigemini, neuralgija lica, neuralgija glave) predstavlja bol u licu koji se javlja iznenada, velikog je intenziteta i trajanja obično do 1 minut. Pacijenti ga često opisuju kao udar strujom, ubod,… Može biti provociran dodirom ili drugačijom iritacijom pojedinih djelova lica ili usne duplje (to su tzv. trigger zone). Kod tipične primarne neuralgije između napada bola nema tegoba i neurološkim pregledom se ne otkriva ništa. Ovo je već dovoljno za postavljanje dijagnoze. Uzrok bola su degenerativne promjene u ishodištu, iz moždanog stabla, trigeminus nerva (živca koji inerviše lice, ušne školjke i usnu duplju)…

Više →

Vaginalna mikrobiota

Objavio   /  izdanje br. 118  

zena

Prof. dr Ljubomir Petričević
Univerzitetska klinika za ginekologiju i akuserstvo,
Medicinski Univeritet Beč, Austrija
Saradnik ordinacije Natal, Podgorica

Zdrava vaginalna mikrobiota okarakterisana je kroz dominaciju laktobacila u odnosu na ostale, prije svega anaerobne bakterije. Poznato je da jedan kvadratni milimetar vaginalnog epitela naseljava otprilike 1,5-2 milijarde raznih mikroorganizama. Između ostalih Streptokoke, E.coli, Corynebakterie, Ureplasma spp. Anaerobne bakterije, gljivice itd. Odličujući faktor koji karakteriše normalu vaginalnu mikrobiotu nije pitanje da li se ovi mikroorganizmi mogu izolovati i identifikovati zu pomoć vaginalnog brisa mikrobiološke kulture, već samo jednostavno dominantno prisustvo laktobacila…

Više →

Obilježena Evropska nedjelja prevencije karcinoma grlića materice

Objavio   /  izdanje br. 118  

ijz

Povodom Evropske nedjelje prevencije karcinoma grlića materice, koja se ove godine obilježila se od 21. do 27. januara, Institut za javno zdravlje organizovao je okrugli sto na temu Značaj sprovođenja skrining programa u Crnoj Gori u cilju prevencije karcinoma grlića materice, nakon čega je uslijedila panel diskusija o dosadašnjim iskustvima u sprovođenju, predlozima i mjerama za unapređenje skrining programa u Crnoj Gori.
Ljekari povodom obilježavanja Evropske nedjelje prevencije karcinoma grlića materice pozivaju žene na redovni pregled kod svog izabranog ginekologa jednom godišnje, jer je karcinom grlića materice maligna promjena. Najčešće je uzrokovan dugotrajnom infekcijom onkogenim visokorizičnim tipovima humanog papiloma virusa, koji se svrstavaju u grupu seksualno prenosivih infekcija. Podsjećaju da je važno da se žene obavezno odazovu, jer kada se otkriju na vrijeme, 4 od 5 karcinoma materice su potpuno izlječivi. Pregledom koji traje samo desetak minuta može se spriječiti rak grlića materice. Skrining je jednostavna, brza, bezbolna metoda.

Više →

Ginekološka ordinacija NATAL obilježila 25 godina rada

Objavio   /  izdanje br. 118  

natal

Ordinacija Natal je osnovana 1993. godine kao prva privatna ginekološka ordinacija sa kabinetom za ultrazvučnu dijagnostiku u Crnoj Gori. Načinom i kvalitetom pružanja usluga ordinacija je stekla veliki broj stalnih pacijenata, klijenata i poslovnih partnera.
Opremljenost ordinacije je na visokom nivou, a angažovanjem ljekara i stručnih konsultanata iz Crne Gore i regiona stekli smo i održavamo povjerenje naših pacijenata.
Pored ginekologije sa ultrazvučnom dijagnostikom, kao osnovne djelatnosti, ordinacija Natal se za 25 godina postojanja razvijala i rasla i u kadrovskom i tehničkom smislu. To je rezultiralo velikim brojem zadovoljnih pacijenata i povjerenjem u kvalitet naših zdravstvernih usluga. Pacijenti su nam uvijek na prvom mjestu i pružamo im savjetodavne i sve ostale medicinske usluge koje su im potrebne.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center