Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 113

Groznica Zapadnog Nila

Objavio   /  izdanje br. 113  

groznica ZN

Tokom sezone najintenzivnije transmisije virusa Zapadnog Nila (jun-novembar), Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti Instituta za javno zdravlje Crne Gore redovno pooštrava sprovođenje nadzora nad svim slučajevima groznica nepoznatoga porijekla i produženog trajanja, kako bi se na vrijeme identifikovalo eventualno obolijevanje od groznice zapadnog Nila.
Intenzivni nadzor se sprovodi sa ciljem ranog otkrivanja slučajeva, njihove adekvatne obrade, pravovremenog planiranja i sprovođenja dodatnih protivepidemijskih mjera i obavještavanja javnosti kao i institucija koji se bave transfuzijom krvi i njenom sigurnom upotrebom o potencijalnim područjima u kojima cirkuliše virus Zapadnog Nila (VZN).
U prethodnoj sezoni, tokom 2017. godine, prijavljeno je 288 slučajeva oboljevanja od groznice Zapadnog Nila u EU i susjednim državama, pri čemu u Crnoj Gori nije bilo registrovanih slučajeva…

Više →

Botoks

Objavio   /  izdanje br. 113  

botoks

Dr Milka Pušonja
Aesthetic & Dental centar Star

Šta je botoks?
Botox je neurotoksin proizveden iz bakterije Clostridium botulinum, a sintetizovan je u obliku proteina.
Dejstvo botoksa
Botulinum neurotoksin veže se za presinaptičke neurone i onemogućava oslobadjanje neurotransmitera acetilholina u neuro-muskularnu vezu i tako dovodi do relaksacije mišića. Onemogućavajući pokretljivost mišića dolazi do njihove opuštenosti, samim tim do smanjenja ili potpunog nestanka bora na licu…

Više →

Mediteranska ishrana

Objavio   /  izdanje br. 113  

mediteranska ishrana

Mr sci ph Ivana Gojković

Da li ste znali da se Mediteranska ishrana smatra jednom od najzdravijih ishrana na svijetu i to više od dvije decenije? Mediteranska ishrana se smatra modelom za dobro zdravlje. Istraživanja pokazuju da mediteranska kuhinja, na osnovu zdrave hrane i fizičkih aktivnosti, predstavlja recept za dug i zdrav život.
Porijeklo mediteranske ishrane je u Grčkoj, i to na ostrvu Kritu. Ona se zasniva na namirnicama iz Sredozemlja, uz dodatke iz dalje ili bliže okoline, a varijacije ovog načina ishrane postoje u svim djelovima Sredozemlja…

Više →

Anemija u ambulanti izabranog doktora

Objavio   /  izdanje br. 113  

anemija

Dr Mirza Kadić, spec. opšte medicine
Dom zdravlja Bijelo Polje

Anemije su česte promjene kod pacijenata u ambulanti izabranog doktora. Prema definiciji SZO, anemije predstavljaju smanjenu koncentraciju hemoglobina u krvi. Različita je kod uzrasta djece, na nivou ispod 2 standardne devijacije, od srednje vrijednosti od uzrasta starijih. Vrijednosti hemoglobina su dakle različite i zavise od uzrasta pacijenata.
Anemija nastaje usljed smanjenja produkcije ili povećane razgradnje eritrocita ili usljed gubitka krvi. Pojedina oboljenja uslovljavaju kombinaciju dva ili više mehanizama, što je dovelo do toga da nijedna do sada klasifikacija anemija nije potpuna i sveobuhvatna…

Više →

Uskoro Protokol o nasilju nad djecom i adolescentima

Objavio   /  izdanje br. 113  

protokol o nasilju

Ministarstvo zdravlja će izraditi Protokol o nasilju nad djecom i adolescentima, u cilju bolje i efikasnije zaštite te populacije, saopštio je generalni direktor Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, dr Miro Knežević.
On je, na radionici o odgovoru zdravstvenog sistema na zlostavljanje i zanemarivanje djece i adolescenata, kazao da je odgovornost svakog sektora i profesionalca da se uključi u lanac prevencije i zaštite.
- Multisektorska saradnja je ključna. Odgovornost svakog sektora i profesionalca je da se uključi u lanac prevencije i zaštite. Podstaknuti nemilim događajima koji su potresli Crnu Goru, moramo urgentno i efikasno raditi na identifikaciji i pomoći žrtvama – ocijenio je dr Knežević.
Knežević je podsjetio da je prošle godine usvojena Nacionalna strategija za prevenciju zaštite djece od nasilja od 2017. do 2021. godine…

Više →

Čovječanstvo duguje djeci ono najbolje što može da pruži

Objavio   /  izdanje br. 113  

beba113

Dr Stanislava Višnjić, specijalizant pedijatrije
Dom zdravlja, Nikšić

Djeca kao najosjetljivija kategorija pacijenta su još u doba starog Rima prepoznata kao pacijenti koji treba da se liječe drugačije, što je prvim pisanim tekstom potvrdio Celzus. Soranus iz Efesa (II v.n.e) je dio svog obimnog djela o bolestima žena (De arte obstetrica) posvetio odgajanju i zdravstvenoj zaštiti djece. On je, između ostalog, pisao o ishrani novorođenčadi i odojčadi, dijarealnoj bolesti i “moždanoj groznici”, te se može smatrati prvim ginekologom-akušerom i prvim pedijatrom. Zakonodavstvo starog Rima sadržalo je i propise o regulisanju zaštite djeteta…

Više →

Živjeli probiotici

Objavio   /  izdanje br. 113  

beba

Dr Sanja Čizmović, spec. pedijatar
Opšta bolnica Nikšić

Probiotici su živi nepatogeni mikroorganizmi nastanjeni u crijevnoj flori, koji zajedno sa prebioticima čine tzv. mikrobiotu koju sačinjava oko 1000 različitih vrsta bakterija. Mikrobiota ima višestruku ulogu u očuvanju ljudskog zdravlja, što su i dokazale brojne naučne studije. Prije više od jednoga vijeka ruski naučnik Ilja Iljič Mecnikov otkrio je da probiotici povoljno utiču na zdravlje, i za to otkriće dobio je Nobelovu nagradu. Od tog momenta počinje istraživanje na polju nauke o probioticima…

Više →

Transkutana električna nervna stimulacija

Objavio   /  izdanje br. 113  

tens

Ljilja Raičević, mr. prim. fizioterapije
Srednja medicinska škola, Podgorica

Transkutana električna nervna stimulacija (TENS) je analgetska tehnika dizajnirana na osnovu teorije kapije bola. Waal i Sweet (1967) su perkutanim električnim draženjem uspjeli da kod bolesnika smanje hronični bol. TENS se danas široko primjenjuje ne samo u zdravstvenim ustanovama nego i u kućnim uslovima. Tens je kao terapijsku tehniku odobrila američka Administracija za hranu i ljekove (FDA)…

Više →

Poremećaji statike materice i vagine

Objavio   /  izdanje br. 113  

vlado d

Dr Vlado Dragaš
Ginekologija i akušerstvo, Opšta bolnica Berane

Materica je organ karlične duplje koji se položajem nalazi ispod terminalne a iznad interspinalne linije, ispred rektuma a iza mokraćne bešike, a fiziološki samo u trudnoći dolazi do napuštanja tog položaja i prelaska u trbušnu duplju. Fiziološki položaj materice je laka anteverzija i antefleksija tj. tijelom okrenuta naprijed i dnom oslonjena na mokraćnu bešiku, a uskim dijelom grlića okrenuta prema rektumu. Pri ispražnjenoj mokraćnoj bešici i praznom rektumu u uspravnom položaju materica zauzima skoro vodoravan položaj. Vagina je sluzokožno mišićna cijev koja se položajem pruža od svog ulaznog otvora naviše ka materici i blago unazad, gradeći sa horizontalnom ravni ugao od približno 70 stepeni. Zidovi vagine su cijelom dužinom blago zategnuti i usko priljubljeni jedan uz drugi…

Više →

Sindrom izgaranja na poslu

Objavio   /  izdanje br. 113  

umor

Prim. dr Sabahudin Pupović, spec. interne medicine
Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG – Jedinica Plav

“Burn-aut” sindrom je stanje totalne emocionalne iscrpljenosti zbog pretjeranog a uzaludnog posla. Najteži oblik sagorijevanja na poslu je Karoshi sindrom (Japan 1987. godine) i njega karakteriše prejedanje, konzumiranje alkohola i drugih preparata, posebno amfetamina. Najčešće se završava pogubno jer može da uzrokuje iznenadnu srčanu smrt i/ili moždani udar.
Ljekarsko zanimanje je visoko na ljestvici najugroženijih za razvoj “Burn-aut” sindroma. Prema jednom istrazivanju u Americi, najviše su ovom sindromu izloženi zdravstveni radnici u urgentnim centrima, intezivnoj njezi i porodičnoj medicini, mada je pravi zaključak da su “Burn-autu” izloženi zdravstveni radnici u cjelini. Posao ljekara za razvoj ovog sindroma zauzima 10-to mjesto…

Više →

Generički ljekovi

Objavio   /  izdanje br. 113  

ana p4

Dr Ana Popović,
Udruženje GENEZIS, Beograd, Podgorica

Definicija generičkog lijeka navodi da je: “generiči lijek, lijek koji ima isti kvalitativni i kvantitativni sastav aktivnih supstanci i isti farmaceurski oblik kao i referentni lijek i čija je bioekvivalencija sa referentnim lijekom dokazana odgovarajućim ispitivanjima biološke raspoloživosti. Istom aktivnom supstancom smatraju se različite soli, estri, etri, izomeri, mješavine izomera, kompleksi ili derivati aktivne supstance, osim ako ne postoje značajne razlike u njihovim svojstvima u pogledu terapijske bezbjednosti i/ili efikasnosti. Istim farmaceutskim oblikom smatraju se različiti oralni oblici sa trenutnim oslobađanjem” (crnogorski Zakon o ljekovima)…

Više →

Regulatorni aspekti razvoja i registracije generičkih ljekova

Objavio   /  izdanje br. 113  

tablete

Dr pharm Gordana Boljević
Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS)

Statistički podaci pokazuju da generički ljekovi igraju ključnu ulogu u obezbjeđivanju dostupnosti i održivosti zdravstvenih sistema u čitavoj Evropi. U odnosu na originalne ljekove, generički ljekovi su između 30% – 90% jeftniji (što zavisi od nacionalne politike cijena ljekova), a svojom dostupnošću na tržištu ne samo da snižavaju opšte troškove za ljekove nego putem konkurencije snižavaju i cijenu samog originalnog lijeka (čak i prije nego što mu istekne patent). Podsticanje konkurencije na farmaceutskom tržištu kroz povećanje upotrebe generičkih ljekova istovremeno promoviše smanjenje troškova i stimuliše inovacije neophodne da bi se obezbijedili proizvodi sa dodatnom vrijednošću. Procjenjuje se da upotreba generičkih ljekova u zemljama članicama EU donosi uštedu od oko 30 milijardi eura godišnje…

Više →

Parodontopatija

Objavio   /  izdanje br. 113  

parodontopatija

Dr Marko Kovačević

Jednog jutra ste se probudili, počeli da perete zube i primijetili ste manju količinu krvi pri pranju. I zanemarili ste to što ste vidjeli. Primijetli ste i da su Vam desni crvene, otečene i blago bolno osjetljive na dodir. I to ste, takođe zanemarili… Dani su prolazili, količina krvi pri pranju zuba se postepeno povećavala, ali ni to vas nije natjeralao da učinite nešto po tom pitanju. Poslije izvjesnog vremena, kada se javio intenzivan bol koji Vam je remetio kvalitet života, kad ste primijetili da su Vam usta pri pranju zuba puna krvi, a da se pritom zubi i klate, javili ste se stomatologu koji Vam je saopštio da ste u terminalnom stadijumu parodontopatije. I da je jedino rješenje za Vas hiruška intervencija koja, ma koliko bila spretno izvedena, ne može Vam stoprocentno garantovati da nećete izgubiti jedan ili više zuba…

Više →

Institut Simo Milošević – reumatološka rehabilitacija

Objavio   /  izdanje br. 113  

simo milosevic

Dr Marina Delić, spec. fizijatar
Institut „Simo Milošević“ Igalo

Svijetu sve više prijeti globalna epidemija hroničnih bolesti. Gotovo polovina globalnog morbiditeta je posljedica ovih bolesti. Jedna od najznačajnijih hroničnih oboljenja su reumatska oboljenja, bilo kao izolovana bolest ili udružena sa drugim hroničnim oboljenjima (povišeni arterijski pritisak, šećerna bolest, kardiovaskularna oboljenja…).
Hronična oboljenja imaju veliki uticaj na radnu sposobnost stanovništva jer su ona najveći uzrok bolovanja i preuranjene penzije, a time su i ekonomski teret za državu. Zbog toga postoji potreba za uspostavljanjem strategije za prevenciju i liječenje ove grupe bolesti…

Više →

Radiohiururgija – korišćenje gama noža u neurologiji

Objavio   /  izdanje br. 113  

selcuk peker

Prof. dr Selčuk Peker
„KOC Healthcare”, Istanbul, Turska

Pokušaću ovom prilikom da objasnim na koje načine radiohirurgom možemo tretirati neke pacijente sa tumorima mozga. Mislim da ste svi čuli za gama radiohirurguju. Ona je predstavljena medicinskoj zajednici početkom pedesetih godina prošlog vijeka. Švedska je bila jedna od vodećih sila u domenu njene primjene. Ovaj program je tada opisan kao onaj u kojem možete da zračite mali cilj jednom frakcijom, visokom dozom zračenja. Radiohirurgija koja se u to vrijeme koristila prevashodno je primjenjivana u terapiji pacijenata sa hemoragijom i bolom uslovljenim karcinomom. Nakon nekoliko godina napravljeni su novi pomaci i mogućnost sprovođenja operacija stigla je na scenu. Naravno, danas se radiohirurgija može primjenjivati posredstvom mnogih uređaja. Koriste se različiti sistemi, a u nekim centrima svijeta u upotrebi su protonski sistemi za vođenje operacije…

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center