Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 105

Profesor, doktor Miloš Cimbaljević (1942 – 2017)

Objavio   /  izdanje br. 105  

milos cimbaljevic

Dobitnik je Povelje Društva ljekara Crne Gore. Nosilac je nagrade JUOT-a (Jugoslovenasko društvo ortopeda i traumatologa) “Zlatno ortopedsko drvce“. Dobio je jubilarnu nagradu grada Andrijevice i jubilarnu nagradu Berana. Nosilac je počasnog zvanja „profesor emeritus“ na Univerzitetu Crne Gore. Autor je 116 stručnih i naučnih radova saopštenih na domaćim i međunarodnim skupovima. Na kongresima SICOT-a (Svjetsko udruženje ortopeda i traumatologa) čiji je redovni član, aktivno je učestvovao sa predavanjima-referatima u Londonu, Minhenu, Rio De Žaneireu i San Diegu, kao i na svim domaćim kongesima. Autor je monografija „Skolioza u Crnoj Gori“, „Plastična anatomija čovjeka“ i udžbenika „Razvojni poremećaj kuka“. Učestvovao je u izradi poglavlja u udžbenicima iz oblasti ortopedije i skeletno-mišićne traumatologije: Univerzitetski udžbenik „Dječja hirurgija“, „Ortopedija u pitanjima i odgovorima“, „Savremena klinička hirurgija i „Ambulantna hirurgija“. Nosilac je dva naučno-istraživačka projekta na nacionalnom nivou…

Više →

”Vođena” (guide) implantologija

Objavio   /  izdanje br. 105  

zv zubi

Doc. dr Zoran Vlahović, spec. oralne hirurgije

Oseointegracija (prihvatanje implantata u viličnoj kosti) je već dugi niz godina potpuno predvidljiv proces, sa uspehom od preko 98%. Zadatak terapeuta u implantološkoj praksi danas je ugradnja implantata na optimalnom mestu koje omogućava maksimum protetske i estetske rekonstrukcije izgubljenih zuba. Ovaj zadatak je utoliko složeniji što za razliku od klasične stomatološke protetike gde se nadograđuju samo krunice zuba, u implantologiji se mora nadoknaditi gubitak kompletnog zuba a vrlo često i same vilične kosti i mekog tkiva. Greške koje se učine prilikom pozicioniranja implantata se više ne mogu ispraviti, te možemo zaključiti da, osnov uspešne implantologije predstavlja pravilno planiranje, jer samo implantati ugrađeni na optimalnim pozicijama omogućavaju izradu adekvatnog, zadovoljavajućeg protetskog rada…

Više →

PanOptix: Premijum tehnologija u liječenju katarakte

Objavio   /  izdanje br. 105  

alpatov

Dr sci med. Sergej Alpatov
Oftalmološka klinika OPTIMAL, Podgorica

Danas nam na raspolaganju stoje nove, napredne tehnologije, kako kod monofokalne, tako i kod multifokalne (ona koja omogućava dobar vid na različitim rastojanjima) intraokularne korekcije. U standardnim slučajevima se i danas koriste sklopiva monofokalna sočiva. Nova monofokalna IOL su izrađena uz pomoć kompjuterskih tehnologija i nazivaju se asferična. Ona su blago zaravnjena na periferiji što, u odnosu na centralni dio sočiva, poboljšava kontrastnu osjetljivost i smanjuje bljeskove. To znači da će pacijenti koji imaju ugrađena ta sočiva, imati poboljšanu sposobnost gledanja u različitim uslovima osvijetljenosti, na primjer, kada je kišno, pada snijeg, kada je maglovito, u sumraku i po noći. Ovo tvrđenje je zasnovano na kliničkom ispitivanju gdje se mjerila sposobnost noćne vožnje automobila kod pacijenata koji su imali operaciju katarakte. Prisustvo asferičnog sočiva dozvoljava bržu reakciju usljed promjene situacije i predstavlja veću sigurnost kada su u pitanju stariji vozači…

Više →

Homeopatija i kućna apoteka

Objavio   /  izdanje br. 105  

hemeopatija

Dr Snežana Tomić, homeopat

Roditelji moraju znati da za hronični bronhitis deteta nije kriva bakterija i da steroidne inhalacije i antibiotici na svakih mjesec dana nisu rješenje, već moraju znati da je ta bakterija našla pogodan teren da se razvije. Taj pogodan teren pravi najčešće pogrešna ishrana deteta, u vidu prezastupljenosti pšeničnog bijelog brašna i mliječnih proizvoda koji stvaraju sluz u organima za disanje. Ta sluz hrani bakterije i podržava je, i sve dok dijete konzumira ovu hranu svakodnevno, postojace i teren za bronchitis. I sve dok unosi tonu šećera u vidu slatkiša i sokova, taj šećer ce ubijati njegove neutrofile odnosno imuni sistem. Sto grama šećera ubije polovinu nasih neutrofila 2 sata nakon unošenja, pokazuju studije…

Više →

Provjera sluha u porodilištu i njen značaj

Objavio   /  izdanje br. 105  

slusalice

Dr Sanja Čizmović, spec. pedijatar
Opšta bolnica Nikšić

Provjera je potpuno bezbolna, brza, objektivna i stoprocentno tačna. Najbolje je uraditi dok dijete spava, u spoljni ušni kanal se stavi mala sonda koja, kada se aparat uključi, daje niz tihih zvukova ka pužu. Ako je odgovor prisutan na oba uha ispitivanje je završeno. Ako ga nema, treba ga ponoviti za mjesec dana. A ako je samo na jednom uhu nalaz uredan, treba ga ponoviti sjutri dan ili za nekoliko dana.
Kod malog broja novorođene djece odgovor izostane na jednom ili oba uha. Najčešći razlog je mehanička prepreka u spoljnjem ili srednjem uvu, npr. plodova voda koja sprečava da se zvučni nadražaj prenese do unutrasnjeg uva. Takva stanja su prolazna i kada se otkoni mehanička prepreka odgovor se javlja…

Više →

Hipertenzija u trudnoći

Objavio   /  izdanje br. 105  

trudnoca

Prim. dr Sabahudin Pupović, spec. interne medicine
Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG – Jedinica Plav

Hipertenzija u trudnoći predstavlja glavni rizik morbiditeta i mortaliteta, kako za trudnicu tako i za dijete. Trudnica sa hipertenzijom je pod velikim rizikom razvoja ozbiljnih komplikacija kao sto su: abrupcija placente, cerebrovaskularni akcidenti, otkazivanje organa i diseminovana intravaskularna koagulacija.
Kod fetusa je značajno povećan rizik intrauterinog zastoja u rastu, preranog rođenja i intrauterine smrti. Edemi se javljaju u više od 60% zdravih trudnica i ne koriste se više u dijagnozi pre-eklampsije. Iako je eklampsija u hitnoj medicinskoj pomoci rijetka, kada je sretnemo, treba biti na pravi način evaluirana…

Više →

Kongenitalna adrenalna hiperplazija (KAH) usljed deficita 17α-hidroksilaze (P450c17)

Objavio   /  izdanje br. 105  

bb1

Prof. dr sc. Božidar M. Bojović

U kliničkoj slici se ispoljavaju znaci deficita svih adrenalnih steroda. Težina kliničke slike zavisi od toga da li se radi o parcijalnom ili potpunom deficitu enzima. Usled deficita u produkciji mineralokortikoida, novorođenčad sa ovim oblikom KAH ispoljavaju znake gubitka soli koja akutno ugrožava život novorodjenčadi oba pola. Kod ženske djece (kariotip 46,XY) na rodjenju se ispoljavaju različiti stepeni virilizacije, počev od hipospadije i mikro-penisa, do penoskrotalnih hipospadija sa bifidnim skrotumom, usled smanjene sinteze androgena; dječaci sa parcijalnim ili potpunim deficitom ovog enzima, imaju neoštećene Wolff-ove strukture uključiujući i vas deferens…

Više →

Psihički model u nastanku duševnih poremećaja

Objavio   /  izdanje br. 105  

psiha

Prof. dr Mirko Peković,
spec. neuropsihijatar

Kao paradigma uticaja psihičkih (emocionalnih) činilaca u etiologiji mentalnih poremećaja, stoje činjenice koje život i opšta medicinska nauka potrvrđuju kroz širok spekatar tjelesnih (fizičkih) bolesti u čijoj pozadioni se nalaze psihološki činioci, odnosno intra psihički konflikt čija emanacije proizvodi tjelesne bolesti, odnosno psihosomatske poremećaje (psihofiziološki poremećaji), koje u naše doba imaju pandemijsku distribuciju, te je s razlogom ponikla posebna grana medicine sa nazivom psihosomatska medicina, koja ima prestižne zadatke u izučavanju njihove etiologije, profilakse i terapije…

Više →

Epidemije zaraznih bolesti kroz istoriju

Objavio   /  izdanje br. 105  

zarazne bolesti

Dr Biljana Ivelja, pedijatar
Dom zdravlja, Cetinje

Zarazne bolesti su gupa oboljenja prouzrokovana mikroorganizmima ili njihovim toksinima koje se prenose s jedne osobe na drugu.
Faktori koii uslovljavaju pojavu zarazne bolesti – Vogralikov lanac čine izvor zaraze, putevi prenosa i širenja, ulazno mjesto, količina i virulencija mikroba, osjetljivost ili dispozicija domaćina.
Kontrolom bilo koje karike ovog lanca moguće je uticati na pojavu, tok i širenje zarazne bolesti.
Vjekovima su čovječanstvom harale epidemije raznih zaraznih bolesti – kuga, kolera, trbušni tifus, velike boginje, grip. Epidemije zaraznih bolesti su uticale na čovječanstvo i tok istorije, odnijevši više žrtava od ratova.

Više →

Sindrom iritabilnog crijeva

Objavio   /  izdanje br. 105  

iritabilni kolon

Dr sci Velimir Milošević,
gastroenterohepatolog
Klinički centar Crne Gore

Smatra se da ova bolest nije faktor rizika za nastanak kancera ili upalne bolesti crijeva, niti je udružena sa povećanom smrtnošću. Nije definisan jasan uzrok zbog čega se javlja, ali se smatra da vodeću ulogu u nastanku SIC-a ima tzv. visceralna hipersenzitivnost, tj. preosjetljivost nerava koji šalju signale iz mozga ka crijevima i obratno. Često je udružena sa drugim poremećajima digestivnog trakta, kakvi su bol u želucu ili osjećaj kisjeline. Tegobe se često javljaju periodično, provocirane uzimanjem određene vrste hrane, i uglavnom se smiruju nakon pražnjenja. Nekada su toliko intenzivne da narušavaju kvalitet života i utiču na radnu sposobnost pacijenata koji pate od ove bolesti…

Više →

Hirurška prevencija moždanog udara – karotidna endarterektomija

Objavio   /  izdanje br. 105  

karoidna

Doc. dr sci med. Nikola Fatić, vaskularni hirurg

Karotidna endarterektomija je hirurška procedura u okviru koje se karotidna arterija otvara i čisti od aterosklerotičnih plakova (u najvećem broju slučejeva) a sa ciljem prevencije moždanog udara. Rezultati procedure su dugotrajni, ali zbog činjenice da je ateroskleroza progresivna bolest, može ponovo doći do nakuplajnja aterokslerotskog plakna na mjestu očišćene arterije…

Više →

Liječenje ožiljaka – uklanjanje ožiljaka

Objavio   /  izdanje br. 105  

lice krema

Dr Danijel Gogić, spec. opšte hirurgije
Klinički centar Crne Gore

Kada se započinje sa liječenjem ožiljka?
Ako ožiljak u velikoj mjeri remeti funkciju, te tako dovodi do daljeg oštećenja tkiva ili invaliditeta, takav ožiljak treba odmah liječiti (npr. ožiljak kapka koji ne dozvoljava da se oko zatvori, što pogoduje oštećenju i infekciji, nemogućnost pokretanja prstiju šake…).
Kada su u pitanju ožiljci koji predstavljaju samo estetski problem, operativnom liječenju se pristupa tek kada se iscrpu sve neoperativne metode.
Sa liječenjem se ne započinje odmah po nastanku ožiljka. Potrebno je sačekati da ožiljak sazri ”maturira” – postane definitivan.

Više →

Udruženje Genezis osnovalo predstavništvo u Crnoj Gori

Objavio   /  izdanje br. 105  

genezis

Kako rade ostala udruženja u Evropi i svijetu, zalagaćemo se da i na tržištu Crne Gore budemo uključeni u rad svih nacionalnih institucija koje se bave zdravstvom (članovi smo Radne grupe Ministarstva zdravlja Srbije za izradu zakona o ljekovima, uključeni smo u izradu i izjašnjavamo se o zakonskim i podzakonskim akatima koji se odnose na farmaciju i zdravstvo) da ponudimo iskustvo eksperata iz kompanija čiji se principali nalaze širom svijeta, kako bi unaprijedili farmaceutsko tržište, ponudili savremenije modalitete i omogućili pacijentima Crne Gore da se liječe ljekovima kojima se liječe pacijenti u cijelom svijetu…

Više →

Širok program liječenja kancera

Objavio   /  izdanje br. 105  

koc 5

Onkološki konzilijum funkcioniše kao forum na kojem se zajednički razmatra svaki slučaj bolesnika. Tokom ovih diskusija, osoblje koje je zaduženo za vođenje svakog od ovih slučaja iznese svoje mišljenje i daje predloge u vezi sa opcijama liječenja. Nakon konzilijuma, važeće opcije liječenja se prezentuju pacijentu i detaljno razmatraju.
MD Anderson Centar za liječenje zračenjem u Američkoj bolnici je prva MD Anderson ustanova za liječenje zračenjem van granica Sjedinjenih Država, koja u potpunosti replicira algoritme i standard institucije koje pruža medicinsko osoblje obučeno u Hjustonu. Kako bi se kreiralo okruženje u kojem su svi tretmani isti kao oni u Hjustonu, svi slučajevi se procjenjuju kod ljekara u glavnom sjedištu…

Više →

Humanost i profesionalizam u službi zdravlja građana

Objavio   /  izdanje br. 105  

nk 1

U Nikšiću svečano obilježeno 130 godina postojanja i rada Opšte bolnice, koja je kroz svoju dugu istoriju uvijek bila čvrsti oslonac zdravstvene zaštite stanovništva nikšićkog kraja, ali i stub razvoja crnogorskog zdravstva…

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center