Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 104

Uloga farmaceuta u liječenju esencijalne hipertenzije

Objavio   /  izdanje br. 104  

hypertension

Jelena Rudović, dr pharm

U zdravstvenom sistemu 21-og vijeka, farmaceut ima jednu od glavnih uloga u zbrinjavanju hipertenzije, povećavajući kvalitet medicinske pomoći, te pritom smanjujući učestalost i težinu neželjenih efekata. Sve aktivnosti farmaceuta su usmjerene ka unapređenju kvaliteta antihipertenzivne terapije, a zasnivaju su na: poznavanju farmakodinamskog i farmakokinetskog profila lijeka, znanju o neželjenim efektima, njihovoj predvidljivosti, reverzibilnosti, učestalosti i težini, kao i na poznavanju indikacija, kontraindikacija i interakcija određenih antihipertenziva sa drugim ljekovima…

Više →

Prvi rezultati i iskustva iz SMART pilot projekta

Objavio   /  izdanje br. 104  

farmaceuti

Gordana Obradović, mr ph spec. farmaceutske zdravstvene zaštite

Realizacija projekta je počela održavanjem Astma radionice, 17. oktobra 2016.godine i projekat je trajao narednih šest mjeseci. Rezultati projekta su predstavljeni na završnoj konfereciji 13-og juna ove godine. Šestdesetak farmaceuta iz Podgorice, Bara, Ulcinja, Cetinja, Herceg Novog, Bijelog Polja, Kotora, Pljevalja, Berana, Rožaja i Tivta započeli su prvi ciklus kontinuiranog profesionalnog razvoja, samoprocjenom indikatora kvaliteta i kompentencija, kao i planiranjem ličnog napretka kroz kontinuirano učenje. Tokom šest mjeseci intenzivno su pružali zdravstvenu zaštitu pacijentima s hroničnim respiratornim bolestima prikupljajući kompletne rezultate na osnovu određenih pitanja…

Više →

NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju

Objavio   /  izdanje br. 104  

nvo

Savo Knežević

Naš CILJ je okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u tjelesnom i mentalnom razvoju, građana humanista, donatora, sponzora i stručnjaka, koji žele da pomognu akcije udruženja radi socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu djece sa smetnjama u razvoju. Naš zadatak je sprovođenje aktivnosti na unapređenju i razvoju sistema socijalne, zdravstvene i invalidske zaštite. Finansiramo se od projekata, članarine i donacija. Članovi Prvog udruženja su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju koji učlanjenjem stiču pravo da njihova djeca budu korisnici usluga udruženja…

Više →

Male boginje – kako se zaštititi i spriječiti epidemiju?

Objavio   /  izdanje br. 104  

boginje

Dr Biljana Ivelja, pedijatar
Dom zdravlja, Cetinje

Male boginje su jedna od najlakše prenosivih infektivnih bolesti. Bolest se prenosi direktno, kapljičnim putem. Izvor zaraze je osoba oboljela od morbila, u toku inkubacionog stadijuma (period bez simptoma bolesti i nekoliko dana nakon izbijanja ospe). Nakon inkubacionog perioda, koji traje 7-10 dana, dolazi do pojave povišene temperature 38oC – 40oC, malaksalosti, gubitka apetita, kijavice, kašlja poput laveža psa, gušobolje, konjunktivitisa (tkz plačni facijes)…

Više →

Procjena gestacijske zrelosti novorođenčeta

Objavio   /  izdanje br. 104  

beba

Dr Snežana Grubač, pedijatar neonatolog
Opšta bolnica Nikšić

Donešeno (terminsko) novorođenče je ono koje je rođeno sa najmanje 37 nedjelja, a najviše sa 42 nedjelje gestacije. Svako novorođenče rođeno prije tog roka je nedonešeno (preterminsko ili nedonošče) a rođeno poslije toga roka prenešeno (postterminsko). Kada nema podataka o posljednjoj menstruaciji ili su oni nepouzdani, koriste se ultrazvučne metode za predviđanje termina porođaja . Međutim, kada se beba rodi, na osnovu kliničkog pregleda se sa mnogo većom preciznošću može odrediti koliko je gestacija trajala, tako da se pedijatar ne rukovodi predviđenim terminom porođaja, već onim što vidi pred sobom. Inače samo se 3% žena porađa na proračunati datum termina…

Više →

Prihvati dijabetes

Objavio   /  izdanje br. 104  

beautiful senior female vegetarian eating salad

Mr Ana Golubović Popović, psiholog
Dom zdravlja “dr Nika Labović” Berane, CMZ

Što prije se osoba osvijesti to prije dođe do osoba koje imaju slična iskustva, koje svojim primjerom mogu pomoći. A to jeste da sa diabetesom može se normalno živjeti ali je neophodno da se pridržavaju određenih pravila u smislu uzimanje propisane terapije, fizičke aktivnosti i unosa zdrave hrane, što nije pravilo koje trebaju poštovati samo ljudi koji imaju dijabetes, već svi oni koji žele da žive zdravim životom…

Više →

Kongenitalna adrenalna hiperplazija (kah) usljed deficita 21 α-hidroksilaze

Objavio   /  izdanje br. 104  

bb1

Prof. dr sc. Božidar M. Bojović

Poznato je da je stepen kliničkog ispoljavanja KAH, uzrokovane nedostatkom 21-OH, kod različitih osoba veoma različit i kreće se, od najtežih oblika, sa teškim sindromom gubitka soli i teškom virilizacijom, do znatno lakših oblika, kod kojih je virilizacija klinički jedva primijetna. Tako je poznato da jedna grupa mutacija dovodi do kompletne inaktivacije gena, odnosno dovodi do najtežih oblika ove bolesti sa gubitkom soli i teškom prenatalnom virilizacijom. Druga grupa mutacija je povezana sa teškom prenatalnom virilizacijom kod ženske djece i u većini slučajeva sa sindromom gubitka soli.Treća grupa je udružena sa prenatalnom virilizacijom bez gubitka soli, dok četvrta grupa mutacija nikada ne dovodi do prenatalne virilizacije kod ženske djece…

Više →

Štitasta žlijezda je ženska bolest, ali je muškarci teže podnose

Objavio   /  izdanje br. 104  

stitna

Prim. mr sc Renato Janušić, hirurg glave i vrata
Stručni konsultant u poliklinici Rezidencija zdravlja Kerber, Podgorica

Nažalost, prevencije za bolesti štitaste žlijezde nema. Uzroke bolesti treba tražiti u modernom načinu života, štetnim faktorima u ishrani i okolini. Drugi uzrok je genetika, a kako žene pet puta više obolijevaju nego muškarci, često se u porodici bolesti štitaste provlače po ženskoj liniji. Stres i današnji ubrzan način života potenciraju da se bolest štitaste brže ispolji, ali ne da je dobijete, nego samo ako imate predispoziciju da ona brže uzme maha i da se počne manifestovati. Sami malo šta možemo učiniti, osim opšte prevencije, a to znači dovoljno spavanja, odmaranja, manje stresa, zdrava hrana, uredan život…

Više →

Tuberkuloza – globalni problem prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Objavio   /  izdanje br. 104  

tuberkuloza 2

Dr Vjera Lipovac Usanović, pneumoftiziolog
Dom zdravlja Tivat

Novi oblici TB, MDR i XDR se vrlo teško liječe, a problem je i visoka cijena ljekova. Liječenje može biti i do 100 puta skuplje od liječenja obične TB. Umjesto 6 ili 9 mjeseci liječnje traje nekoliko godina i ima mnogo neželjenih efekata. Osobe oboljele od ovih oblika TB mogu inficirati ljude oko sebe i one su „vremenska bomba“. Ako se nastavi širenje XDR TB oblika, koji je otporan na gotovo sve ljekove, vraćamo se u eru prije antibiotika – antituberkulotika. Obzirom da se radi o vrlo zaraznom obliku bolesti, koji se kao i ostali tipovi TB prenosi vazduhom, postoji mogućnost da se bilo ko zarazi tim sojem jer globalizacijai tranzicija, kao i česta putovanja, nose rizik…

Više →

Ishrana starih (II)

Objavio   /  izdanje br. 104  

hrana

Dr Marija Mrdak, specijalista higijene
Institut za javno zdravlje

Kod starih osoba se preporučuje da ukupni sadržaj masti u dnevnom obroku bude do 30% kod prtetežno sedanternog načina života ili do 35% kod aktivnih starih osoba. Posebno treba naglasiti da unos zasićenih masti treba da se ograniči na 8%. Restrikcija zasićenih masnih kisjelina u ishrani je značajna za snižavanje koncentracije LDL-holesterola u plazmi, kao i ukupnog holesterola. Međutim, nije pokazano da izolovana redukcija holesterola hranom može značajno da utiče na njegovo smanjenje u plazmi. Smanjivanje unosa zasićenih masti u ishrani doprinosi prevenciji koronarne bolesti, kao i povećanje unosa nezasićenih masnih kisjelina…

Više →

Udio ženske populacije u DDK u Crnoj Gori u 2017. godini

Objavio   /  izdanje br. 104  

transfuzijaCG

Dr Nela Eraković spec. transfuziolog
Dipl. soc. Adrijana Vukoslavović
Dipl. inž. el. Velimir Lazarević

Žene su jedan od dva sastavna dijela ljudskog roda svakog društva. One nijesu ni manjina, ni društvena klasa, ni sloj, već su prisutne u svim društvenim kategorijama kao društveni rod. Najnoviji statistički podaci govore da je došlo do pune afirmacije žena i u Crnoj Gori, naročito u prosvjeti, medicini, žene su sve više poslanici, funkcioneri političkih stranaka, ministri, naučni radnici. Afirmacija žena se reflektovala i u dobrovoljnom davalaštvu krvi…

Više →

Mladi u dobrovoljnom davalaštvu krvi

Objavio   /  izdanje br. 104  

davalastvo krvi

Dražen Đurašković
Dr Nela Eraković
Zavod za transfuziju krvi Crne Gore

U svakom društvu mladi predstavljaju pokretačku snagu i polugu za razvijanje društva i značajnih društvenih aktivnosti. Jedna od takvih aktivnosti jeste i dobrovoljno davalaštvo krvi. Međutim, učešće mladih u dobrovoljnom davalaštvu krvi u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou. Tokom prošle godine, od ukupno 175 akcija dobrovoljnog davanja krvi, maturanti su bili nosioci u 13%, a studenti u svega 5%. Srednje škole organizovale su 23 akcije, a studentske organizacije devet akcija dobrovoljnog davanja krvi…

Više →

Zdravstveni turizam

Objavio   /  izdanje br. 104  

zt

Dr Marina Delić, spec. fizijatar*
Institut „Simo Milošević“ Igalo

Zdravstveni turizam predstavlja uspješno kombinovanje zdravstvenih tretmana, bolničkih, hotelskih i drugih usluga u turističkoj destinaciji. Riječ je o vrsti turizma koju poznajemo pod brojnim nazivima (zdravstveni, medicinski, lječilišni, banjski, wellness turizam). Terminološku nejasnoću nerijetko prati i nejasnoća vezana uz obilježja potražnje. U tom smislu, potrebno je ukazati i na činjenicu da je potražnju za ovim oblikom turizma moguće raščlaniti na brojne tržišne podsegmente…

Više →

Održan drugi kongres stomatologa

Objavio   /  izdanje br. 104  

stomatolozi 1

Stomatološka komora Crne Gore kao samostalna profesionalna organizacija doktora stomatologa sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje struke i zaštite interesa i prava svih njenih članova. Ministarstvo zdravlja će vam u okviru svojih nadležnosti pomoći u realizaciji projekata koji imaju za cilj razvoj i izdizanje stomatologije, kao važnog segmenta zdravstva, na nivo koji joj pripada na osnovu stepena stručnosti i obrazovanja, kao i delikatnosti posla kojim se bavite. Želja nam je da na kongresu budu pretstavljeni rezultati rada stomatologa, podijeljeno iskustvo, predstavljena nova saznanja i aktuelna naučna dostignuća savremenoj svjetskoj stomatologiji, i da ovaj stručni skup postane tradicionalno mjesto okupljanja i saradnja svih stomatologa iz Crne Gore – kazao je Vujović…

Više →

Opasnost od bolesti veća od one koju bi mogla da nam donese vakcina

Objavio   /  izdanje br. 104  

imunizacija

Opasnost ili bolest je značajno veća od one koju bi mogla da nam nanese vakcina. Korist od vakcinacije bi trebalo da bude značajno veća od rizika koji nosi njihova upotreba. To je ključ čitave priče – odnos koristi i rizika. Mi u životu odluke uvijek donosimo tako što vagamo između rizika i koristi. Ne može biti ništa apsolutno dobro ili apsolutno loše. Protivnici vakcinacije se pozivaju i na lične slobode, ali one se zaustavljaju na onom mjestu gdje naše činjenje ili nečinjenje može da ugrozi bezbjednost drugog. Zato postoji Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Pravo i obaveza države je da spriječi patnje i umiranje svojih ljudi, ali isto tako da smanji troškove koje izazivaju bolesti…

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center