Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  oktobar 2017  >  Aktuelni tekst

09. oktobar – Obavještenje za usklađivanje maksimalnih cijena ljekova (CALIMS)

Objavio   /  

Obavještavamo nosioce dozvola za stavljanje lijeka u promet i nosioce dozvola za promet ljekova na veliko, da je za ljekove koji imaju utvrđene maksimalne cijene ljekova, obavezno usklađivanje maksimalne cijene u skladu sa Uredbom o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova (“Službeni list CG”, br. 44/15, 65/15 i 57/16).
Prethodne utvrđene maksimalne cijene ljekova je neophodno uskladiti zbog promjena cijena ljekova u referentnim zemljama.
Zahtjeve za usklađivanje maksimalnih cijena ljekova, sa dokumentacijom CALIMS će početi da prima od 16.10.2017. godine. Na zahtjevu za usklađivanje cijene obavezno navesti prethodni broj Rješenja za utvrđenu/usklađenu maksimalnu cijenu lijeka. Uz zahtjev dostaviti dokumentaciju u skladu sa Uputstvom za formiranje maksimalne cijene lijeka, koje možete pronaći u dijelu portala Regulativa/Uputstva.
Rok za dostavljanje dokumentacije je 60 dana.
    Štampaj       Email
  • Published: 225 days ago on Novembar 10, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Novembar 10, 2017 @ 9:10 am
  • Filed Under: oktobar 2017