Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  oktobar 2017  >  Aktuelni tekst

02. oktobar – Novi pravilnik o slanju na liječenje van CG

Objavio   /  

Novim Pravilnikom Fonda za zdravstveno osiguranje definisan je postupak upućivanja osiguranika van Crne Gore na liječenje, a predviđeno je i da Fond snosi troškove slanja genetskih uzoraka i tkiva na analizu u inostranstvo.
Direktor Fonda, Sead Čirgić je rekao da da je Upravni odbor Fonda usvojio novi Pravilnik o načinu i postupku upućivanja osiguranika van Crne Gore. Prema novom Pravilniku, osiguranik ima pravo da liječenje ostvaruje na osnovu obrasca, u skladu sa međudržavnim ugovorom sa državom sa kojom Crna Gora ima zaključen ugovor o socijalnom osiguranju.
– Ono što je novina je da će Fond snositi troškove koje je dosad snosio osiguranik, a odnosili su se na slanje genetskih uzoraka i tkiva na analizu u inostranstvo – istakao je Čirgić.
Pravilnikom je propisana mogućnost dovođenja odgovarajućih medicinskih stručnjaka i timova iz ustanova iz inostranstva, a u cilju obezbjeđivanja komfornijeg liječenja osiguranih lica u ustanovama u Crnoj Gori, što doprinosi smanjenju troškova liječenja, i osiguraniku i njegovoj porodici i Fondu.
    Štampaj       Email
  • Published: 199 days ago on Novembar 10, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Novembar 10, 2017 @ 9:07 am
  • Filed Under: oktobar 2017