Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  novembar 2017  >  Aktuelni tekst

30. novembar – Vlada utvrdila Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Objavio   /  

Izvod iz izlaganja ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića na Konferenciji za medije nakon 52. sjednice Vlade Crne Gore, povodom utvrđivanja Predloga zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti: – Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti pripremljen je u cilju efikasnijeg sprječavanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti, sprovođenja epidemiološkog nadzora i određivanja subjekata za njihovo sprovođenje, u skladu sa evropskim standardima, kao i u cilju usaglašavanja sa posebnom odlukom EU, koja uređuje ovu oblast. Ovim je i nametnuta potreba donošenja novog zakona jer oblast zaraznih bolesti sada uređuje Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti iz 2005. godine, koji je do sada mijenjan dva puta. Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti obuhvata planiranje, programiranje, organizovanje, sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem mjera za sprječavanje, suzbijanje, odstranjivanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti, kao i obezbjeđivanje materijalnih i drugih sredstava za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti vrši se sprovođenjem opštih, posebnih, vanrednih i drugih mjera, u skladu sa ovim zakonom. U cilju zaštite stanovništva od prenosa zaraznih bolesti, propisana je obaveza sprovođenja zdravstvenih pregleda određenih kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih u objektima pod sanitarnim nadzorom.

U postupku pripreme predloga ovog zakona po pitanju inspekcijske kontrole obaveznih zdravstvenih pregleda i posjedovanja sanitarne knjižice u objektima u poslovanju hranom izvršeno je usaglašavanje stavova sa Ministarstvom poljoprivrede i rauralnog razvoja, uz posredovanje Ministarstva evropskih poslova i konsultacije sa Evropskom komisijom (koja je stava da je prihvatljivo rješenje da postupa i sanitarni inspektor i inspektor za hranu). Nakon međusobnih komunikacija i neposrednog usaglašavanja stavova predstavnika Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstva evropskih poslova, zaključeno je da inspekcijski nadzor u svim objektima vrši sanitarni inspektor.
Zdravstvene ustanove, pravna lica i građani dužni su da sarađuju sa organima državne uprave, kao i zdravstvenim ustanovama koje imaju organizovanu epidemiološku službu i da im omoguće obavljanje propisanih pregleda, uzimanje potrebnog materijala i sprovođenje drugih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i bolničkih infekcija.
Zaposlenim koji rade na poslovima iz djelatnosti koja se obavlja u objektima pod sanitarnim nadzorom, kao i zaposlenmi koji rade u objektima u kojima se obavlja djelatnost rukovanja hranom u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane poslodavac je dužan da obezbijedi osnovna znanja o sprječavanju zaraznih bolesti, u skladu sa vrstom poslova koje obavljaju.
U skladu sa težinom prekršaja, ovim predlogom zakona propisane su i odgovarajuće novčane kazne za prekršaje, za pravna i odgovorna lica u pravnom licu, kao i za fizička lica.

    Štampaj       Email
  • Published: 226 days ago on Decembar 8, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Decembar 8, 2017 @ 8:06 am
  • Filed Under: novembar 2017
133 people follow medicalcg