Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  novembar 2017  >  Aktuelni tekst

30. novembar – Vlada utvrdila Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Objavio   /  

Izvod iz izlaganja ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića na Konferenciji za medije nakon 52. sjednice Vlade Crne Gore, povodom utvrđivanja Predloga zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti: – Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti pripremljen je u cilju efikasnijeg sprječavanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti, sprovođenja epidemiološkog nadzora i određivanja subjekata za njihovo sprovođenje, u skladu sa evropskim standardima, kao i u cilju usaglašavanja sa posebnom odlukom EU, koja uređuje ovu oblast. Ovim je i nametnuta potreba donošenja novog zakona jer oblast zaraznih bolesti sada uređuje Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti iz 2005. godine, koji je do sada mijenjan dva puta. Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti obuhvata planiranje, programiranje, organizovanje, sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem mjera za sprječavanje, suzbijanje, odstranjivanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti, kao i obezbjeđivanje materijalnih i drugih sredstava za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti vrši se sprovođenjem opštih, posebnih, vanrednih i drugih mjera, u skladu sa ovim zakonom. U cilju zaštite stanovništva od prenosa zaraznih bolesti, propisana je obaveza sprovođenja zdravstvenih pregleda određenih kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih u objektima pod sanitarnim nadzorom.

U postupku pripreme predloga ovog zakona po pitanju inspekcijske kontrole obaveznih zdravstvenih pregleda i posjedovanja sanitarne knjižice u objektima u poslovanju hranom izvršeno je usaglašavanje stavova sa Ministarstvom poljoprivrede i rauralnog razvoja, uz posredovanje Ministarstva evropskih poslova i konsultacije sa Evropskom komisijom (koja je stava da je prihvatljivo rješenje da postupa i sanitarni inspektor i inspektor za hranu). Nakon međusobnih komunikacija i neposrednog usaglašavanja stavova predstavnika Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstva evropskih poslova, zaključeno je da inspekcijski nadzor u svim objektima vrši sanitarni inspektor.
Zdravstvene ustanove, pravna lica i građani dužni su da sarađuju sa organima državne uprave, kao i zdravstvenim ustanovama koje imaju organizovanu epidemiološku službu i da im omoguće obavljanje propisanih pregleda, uzimanje potrebnog materijala i sprovođenje drugih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i bolničkih infekcija.
Zaposlenim koji rade na poslovima iz djelatnosti koja se obavlja u objektima pod sanitarnim nadzorom, kao i zaposlenmi koji rade u objektima u kojima se obavlja djelatnost rukovanja hranom u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane poslodavac je dužan da obezbijedi osnovna znanja o sprječavanju zaraznih bolesti, u skladu sa vrstom poslova koje obavljaju.
U skladu sa težinom prekršaja, ovim predlogom zakona propisane su i odgovarajuće novčane kazne za prekršaje, za pravna i odgovorna lica u pravnom licu, kao i za fizička lica.

    Štampaj       Email
 • Published: 443 days ago on Decembar 8, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Decembar 8, 2017 @ 8:06 am
 • Filed Under: novembar 2017
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center