Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  mart 2019  >  Aktuelni tekst

28. mart – Održana sjednica o tehnologijama zaštite zdravlja

Objavio   /  

U prostorijama Ministarstva zdravlja održana je 21. sjednica stručnog tijela Instituta za standardizaciju Crne Gore, Tehničkog komiteta ISME/TK 014: Tehnologija zaštite zdravlja.
Komitet, čija je predsjednica Nataša Žugić, predstavnica Ministarstva zdravlja, prati razvoj najnovijih međunarodnih i evropskih standarda iz oblasti zdravlja. Standardi uspostavljaju kvalitet, performanse i sigurnosne zahtjeve za širok spektar medicinskih uređaja i pratećih proizvoda. Ključnu ulogu u ovom sektoru ima standardizacija koja obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti za korisnike medicinskih usluga.
Do sada je, iz oblasti zaštite zdravlja, publikovano 322 crnogorska standarda koji su identični sa evropskim i međunarodnim standardima, a 57 je u fazi pripreme i biće publikovani u SLCG, nakon javne rasprave sredinom tekuće godine.
    Štampaj       Email
  • Published: 7 days ago on April 12, 2019
  • Objavio:
  • Last Modified: April 12, 2019 @ 12:21 am
  • Filed Under: mart 2019