Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  mart 2018  >  Aktuelni tekst

23.mart – Ministar Hrapović održao sastanak sa predstavnicima sindikata zdravstva

Objavio   /  

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović sa saradnicima, sastao se sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, dr Ljiljanom Krivokapić, predsjednicom Sindikata zdravstva i socijalne zaštite i dr Vladimirom Pavićevićem, predsjednikom Sindikata zdravstva Crne Gore.
Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sistemu i iznalaženja modela za uvećavanje zarada na svim nivoima zdravstvene zaštite, u okviru raspoloživog budžeta, koji se opredjeljuje za zdravstveni sistem.
Predstavnici sindikata su istakli da, s obzirom na specifičnost i kompleksnost rada zdravstveni radnici očekuju povećanje zarada i da će se u okviru postojećeg budžeta opredijeljenog za zdravstvo, dio sredstava preusmjeriti za povećanje zarada. Prema njihovom mišljenju uštede u sistemu se mogu ostvariti kroz strožiji režim propisivanja ljekova i bolovanja, kao i upućivanja na liječenje van javnog zdravstvenog sistema.
Ministar Hrapović je kazao da ima puno razumijevanje za zahtjeve sindikata, kada je u pitanju poboljšanje materijalnog položaja zdravstvenih radnika. On je naglasio da je osnovna uloga Ministarstva zdravlja obezbjeđivanje kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite za sve građane, pored ostalog, kroz tehnološko opremanje i stručno osposobljavanje zdravstvenog kadra. Ministar je naveo da se kroz program kontinuirane medicinske edukacije omogućava stručno usavršavanje kako ljekara tako i srednjeg medicinskog kadra, za šta država na godišnjem nivou izdvaja oko 700 hiljada eura, što svako utiče na poboljšanje njihovog statusa, a uređenjem prostora i obezbjeđivanjem najsavremenije opreme značajno su poboljšani uslovi za rad zdravstvenih radnika na svim nivoima zdravstvene zaštite. Takođe, kako je kazao ministar, u kontinuitetu se, kroz Stambenu zadrugu radi na rješavanju stambenih pitanja zaposlenih u zdravstvu, podsjetivši da je prošle godine potpisan Sporazum o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu, za period 2018-2020.godine, u vrijednosti od milion i 200 hiljada eura. Planiranim izmjenama načina plaćanja zdravstvenih usluga po modelu DRG, koji će biti u punoj primjeni od 01.01.2019.godine za rad na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, prema riječima ministra Hrapovića, plaćaće se isključivo usluge a ne kapaciteti zdravstvenih ustanova. Na taj način stvaraju se uslovi menadžmentima zdravstvenih ustanova da adekvatnije vrednuju rad zaposlenih.
Kada je u pitanju povećanje zarada, ministar Hrapović je podsjetio da se primjenom mjera fiskalne konsolidacije do 2020. godine ne mogu povećavati zarade u javnom sektoru. Međutim, kako je rekao, potrebno je pravilno upravljanje raspoloživim budžetskim sredstvima, što je upravo odgovornost menadžmenta zdravstvenih ustanova, ali i samimh zdravstvenih radnika.
Na sastanku je dogovoreno da se u narednih 15 dana formira Komisija koju će činiti predstavnici Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje i sindikata zdravstva, koja će u narednom periodu zajedničkim djelovanjem definisati normatini okvir, koji će obezbijediti dodatne izvore prihoda, kroz odobravanje dopunskog rada, implementiranjem modela liste bona fides ljekara. Takođe, Komisija će raditi na izradi normativnog okvira o dodjeli posebne naknade za rad zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Pored toga, Komisija će raditi na izradi podzakonskih akata za uređenje oblasti dopunskog rada ljekara u okviru javnih zdravstveneih ustanova.
    Štampaj       Email
 • Published: 314 days ago on April 16, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: April 16, 2018 @ 6:23 am
 • Filed Under: mart 2018
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center