Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  mart 2018  >  Aktuelni tekst

07. mart – U Fondu za zdravstveno osiguranje održan sastanak sa NVO Naše sunce

Objavio   /  

U Fondu je održan sastanak sa izvršnom direktoricom NVO Naše sunce Milkom Šćepanović koja je istakla da postoje problemi sa kojim se susrijeću članovi njihovog udruženja, prije svega djeca, jer sada postoji obaveza doplate ljekova koji se nalaze na doplatnoj listi, koji se koriste tokom liječenja, a iste su ranije dobijali u cjelosti na teret sredstava Fonda.
Iz Fonda je saopsteno da će preduzeti sve mjere i aktivnosti koje su iz domena nadležnosti Fonda kao i da će sa iznijetim problemima upoznati i Ministarstvo zdravlja u čijoj je nadležnosti donošenje Liste ljekova.
Data je puna podrška uvođenju elektronskog recepta od kojeg se očekuju benefiti kako za cijeli sistem tako i za djecu sa poteškoćama u razvoju.
    Štampaj       Email
  • Published: 99 days ago on April 13, 2018
  • Objavio:
  • Last Modified: April 13, 2018 @ 8:48 pm
  • Filed Under: mart 2018