Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  mart 2018  >  Aktuelni tekst

07. mart – Promet na veliko ljekova i medicinskih sredstva – ažurirana uputstva i obrasci

Objavio   /  

Na portalu Agencije za ljekove i medicinska sredstva, u dijelu Regulativa/Uputstva, objavljena su ažurirana uputstva za podnosioce zahtjeva za promet na veliko ljekova, ljekova koji sadrže droge i medicinskih sredstava.
Obavještavaju se pravna lica sa dozvolom za promet na veliko veterinarskih ljekova – izdatom od Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, da je na istoj strani portala, objavljeno i uputstvo za dobijanje dozvole za promet na veliko veterinarskih ljekova koji sadrže droge, koju izdaje Agencija.
Na portalu Agencije u dijelu Regulativa/Obrasci – ljekovi i Regulativa/Obrasci – medicinska sredstva objavljeni su i odgovarajući obrasci na kojima treba podnositi sve zahtjeve koji se odnose na djelatnost prometa na veliko ljekova i medicinskih sredstava.
    Štampaj       Email
  • Published: 99 days ago on April 13, 2018
  • Objavio:
  • Last Modified: April 13, 2018 @ 8:48 pm
  • Filed Under: mart 2018