Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  mart 2018  >  Aktuelni tekst

02. mart – Premijer Marković pohvalio zdravstveni sistem

Objavio   /  

Predsjednik Vlade Duško Marković primio je rukovodstvo Ministarstva zdravlja na čelu sa ministrom dr Kenanom Hrapovićem, koji su predstavili premijeru rezultate ostvarene tokom proteklih petnaest mjeseci. Predsjednik Vlade je sa zadovoljstvom konstatovao napredak zdravstvenog sistema istakavši da je ta činjenica registrovana i van granica naše zemlje i to: napretkom Crne Gore za 9 mjesta na rang listi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa (EHCI) što je najveći skok u odnosu na ostale rangirane države i boljim rangom naše zemlje po Lancet indeksu koji mjeri kvalitet i dostupnost zdravstvenih usluga, gdje se naša zemlja sa 81 poenom nalazi na 36. mjestu od 195 zemalja, ispred svih država regiona izuzev Hrvatske.

Premijer Marković je naglasio da su dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite presudno važni za bolji kvalitet života građana i s tim u vezi ukazao predstavnicima Ministarstva zdravlja na potrebu kontinuiranog unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga.
Na sastanku je bilo riječi i o daljem nastavku reformi sistema zdravstvene zaštite, usavršavanju specijalista i subspecijalista iz naših bolnica i Kliničkog centra Crne Gore u referentnim zdravstvenim ustanovana u regionu i daljem inostranstvu za šta su već izdvojena sredstva u budžetu.

    Štampaj       Email
  • Published: 99 days ago on April 13, 2018
  • Objavio:
  • Last Modified: April 13, 2018 @ 8:47 pm
  • Filed Under: mart 2018
133 people follow medicalcg